Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2011-2014

planer.gladsaxe.dk

Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2011-2014

30

Gyngemosen opland

Spildevandsledning

Udløb fra spildevandssystem

Udløb fra separatsystem

Spildevandsbassin

Regnvandsbassin

Pumpestation

Separatkloakeret

Figur 4.4. Gyngemosens opland.

Hillerødmotorvejen

Sø ved Blågårds

Seminarium B22

Fæstningskanalen

Gladsaxe Ringvej

Gyngemoseværket B32

TV-Byen

P14

159-U11

Afløb til København

Gyngemoseværket

P15A og P15B

159-U12

Tilløb fra København

159-U35

Overløb fra Gyngemosen

Tilløb fra København

Københavns

Kommune

Gladsaxevej

Skolesvinget B23

Utterslev Mose

More magazines by this user
Similar magazines