Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2011-2014

planer.gladsaxe.dk

Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2011-2014

34

Bagsværd Søs opland

Spildevandsledning

Udløb fra spildevandssystem

Udløb fra separatsystem

Spildevandsbassin

Regnvandsbassin

Pumpestation

Separatkloakeret

Skråvej B10

Figur 4.6 Bagsværd Søs opland.

159-U24C

Bagsværd

Roklub P21

Nydam

159-U25

159-U24B

Kurstien B11

159-U26

Smørmose

159-U27

Herlev

Kommune

Søvej B12

Søvej P8

Bagsværdvej

Bagsværd Hovedgade

Brudelysvej

P11

Aldershvile

Pavilionen P7

Aldershvileparken

P6

Lyngby-Taarbæk

Kommune

159-U24A

159-U24

Vibevænget B15

Bagsværd Sø

Bagsværdvej

P9

Motorring 3

159-U24D

159-U24E

Radiobugten P22

Bytoften B28

Lyngby


Egegård Sø B26

More magazines by this user
Similar magazines