Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2011-2014

planer.gladsaxe.dk

Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2011-2014

38

Bagsværdrendes opland og

Hollandsrendens opland

Spildevandsledning

Udløb fra spildevandssystem

Udløb fra separatsystem

Spildevandsbassin

Regnvandsbassin

Pumpestation

Separatkloakeret

Gedvad B14

Bagsværdrendes opland Hollandsrendens opland

Bagsværdvej

Gammelmosevej

Figur 4.8 Bagsværdrendens og Hollandsrendens opland.

Lyngby Sø

Stengårds Alle P12

159-U28

Chr. Winthers Vej B13

Afløb til Lyngby

Lyngby-Taarbæk Kommune

Motorring 3

Buddingevej

Lillemosegård B17

Afløb til

Lyngby

More magazines by this user
Similar magazines