Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2011-2014

planer.gladsaxe.dk

Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2011-2014

Vandområde Målsætning

jf.

Regionplan

42

Målsætning jf. forslag til

vandplaner

Utterslev Mose Generel God økologisk tilstand Københavns

Kommune

Nordkanalen Generel Ingen specifik målsætning Københavns

Kommune

Fæstningskanalen Generel Godt økologisk potentiale Københavns

Kommune

Myndighed Type Regnvandsbetinget

overløb

Sø U13

U14

U15

Vandløb U16

U17

U17A

U18

U19

Regnvandsudløb

Bemærkninger

U34 Aflastning af opspædt

spildevand

Er fredet

Aflastning af opspædt

spildevand

Vandløb U11 Aflastning af opspædt

spildevand

Gyngemosen Generel Ingen specifik målsætning Gladsaxe Kommune Vådområde U12

U35

Kagsåen Lempet Godt økologisk potentiale Gladsaxe Kommune Vandløb U1

U2

U3

U4

U5

U6

U8

U9B

Bagsværd Sø Generel God økologisk tilstand Gladsaxe Kommune Sø U24

U24A

U24B

U7

U9A

U9C

U10

U29

U30

U31

U32

U33

U24D

U24E

Udledning af regnvand

Er fredet

Aflastning af opspædt

spildevand og udledning

af regnvand

Aflastning af opspædt

spildevand

Er under fredning

Lyngby Sø Generel God økologisk tilstand Gladsaxe Kommune Sø U28 Aflastning af opspædt

spildevand

Er under fredning

Nydam Generel God økologisk tilstand Gladsaxe Kommune Sø U24C Overløb fra

Skråvejsbassin

Aflastning af opspædet

spildevand

Er fredet

Smørmose Skærpet God økologisk tilstand Gladsaxe Kommune Vådområde U25

U26

U27

Fedtmose Generel Ingen specifik målsætning Gladsaxe Kommune Vådområde U22A

U22B

U23A

U23B

U23C

U23D

Udledning af regnvand

Er fredet

Udledning af regnvand

Er fredet

Tibberup Å Generel God økologisk tilstand Gladsaxe Kommune Vandløb U21 Udledning af regnvand

Vandløb i Furesø

Kommune,

sidevandløb til

Tibberup Å

Generel Ingen specifik målsætning Furesø Kommune Vandløb U20 Udledning af

regnvand

Skovsøen Generel God økologisk tilstand Gladsaxe Kommune Sø U36 Udledning af regnvand

Skovtoften Generel God økologisk tilstand Gladsaxe Kommune Sø U37 Udledning af regnvand

Mosekæret Generel God økologisk tilstand Gladsaxe Kommune Sø U38 Udledning af regnvand

Tabel 4.1 Vandområder, deres målsætning i forhold til miljøtilstanden og

antal af regnvandsbetingede overløb og regnvandsudløb.

More magazines by this user
Similar magazines