Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2011-2014

planer.gladsaxe.dk

Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2011-2014

Afløbssystemet i Gladsaxe Kommune er dimensioneret

i forhold til, hvilke dimensioneringskriterier

der var gældende, da anlæggene blev udført. Der

opleves imidlertid en del steder i kommunen opstuvningsproblemer,

der medfører opstuvning til

terræn under kraftige regnskyl. Der er gennemført

overordnede hydrauliske beregninger til eftervisning

af de oplevede opstuvninger. På baggrund

af disse beregninger samt borgerhenvendelser

er områderne med opstuvningsproblemer blevet

kortlagt. Denne kortlægning er brugt til at udpege

områder, hvor der skal ske tiltag.

Investeringerne samt tidshorisonten for projekterne

fremgår af tabel 5.2.

I forbindelse med opgørelse af omkostninger vil

der i det følgende blive brugt fællesbetegnelsen

”Nordvand”, selvom den korrekte betegnelse er

underselskabet Gladsaxe Spildevand A/S.

5.3.1 Utterslev Moses opland

I Utterslev Moses opland forekommer der for hyppigt

aflastninger til Utterslev Mose og Nordkanalen,

til at målsætningerne i Regionplan 2005 kan

overholdes.

Desuden har Gladsaxe Kommune kendskab til, at

der ved kraftige regnskyl sker opstuvning til terræn

i området omkring Buddingevej, Vadbro og

Ericavej. Hydrauliske beregninger bekræfter, at der

beregningsmæssigt sker opstuvning til terræn hyppigere

end hvert 10. år i dette område.

For at nedbringe aflastningerne samt forbedre

opstuvningsproblemerne udføres der i Utterslev

Moses opland flere projekter, som beskrives i det

følgende.

5.3.1.1 Bassin ved Nymosen

Etablering af et rektangulært bassin ved Nymosen

på omkring 10.000 m 3 vil bidrage til løsning

af opstuvningsproblemerne i området omkring

Vadbro og Ericavej samt give en generel forbedring

af stuvningsniveau nedstrøms langs Vangederenden.

Desuden vil etablering af bassinet bidrage til

nedsættelse af aflastningerne fra U19 for enden

af Vangederenden til Nordkanalen, som er den

væsentligste aflastning fra oplandet (bilag 3). U19

er fælles med Gentofte Kommune.

Projektet udføres sammen med

Gentofte Kommune, hvor Gladsaxe Spildevand

A/S skal afholde 56 % af udgifterne, som svarer til

fordelingen til vedligeholdelse af Vangederenden.

Projektet udføres i planperioden og Gladsaxe Spildevand

A/S’ andel af omkostningerne til

projektet vurderes til 31 millioner kroner.

5.3.1.2 Ledning i Vadbro

Et andet tiltag for at nedsætte risikoen for oversvømmelser

i området omkring Vadbro og Ericavej

samt områderne omkring Nymosen er etablering

af ny ledning omkring Vadbro. Undersøgelser har

vist, at der skal etableres en ny supplerende ledning

i Vadbro, en supplerende ledning ved Ericastien

samt udskiftning af eksisterende ledningsstrækninger

til større dimension i Ericavej. Projektet

udføres sammen med Gentofte Kommune, hvor

Nordvand skal afholde 56 % af udgifterne, som

svarer til fordelingen til vedligeholdelse af Vangederenden.

Projektet er startet i 2010 og afsluttes i planperioden.

Nordvands andel af omkostningerne til

projektet vurderes til 2,5 millioner kroner.

5. Plandel

5.3.1.3 Bassinledning langs Søborghusrenden

Vandet fra Utterslev Moses opland ledes videre

i den afskærende ledning langs med Søborghusrenden

i Gentofte Kommune. Fra denne ledning

forekommer for hyppigt aflastninger til Søborghusrenden.

Disse reduceres ved etablering af en

bassinledning i Gentofte Kommune langs med Søborghusrenden

mellem Sønderengen og Gentofterenden.

Nordvand skal afholde 62 % af udgifterne

til denne ledning, da der som nævnt ledes vand fra

Gladsaxe Kommune.

Projektet udføres i planperioden og Nordvands

andel af omkostningerne til projektet vurderes til

ni millioner kroner.

49

More magazines by this user
Similar magazines