Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2011-2014

planer.gladsaxe.dk

Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2011-2014

for derefter at lede det til vandområderne. Dette

vil aflaste fællessystemet og dermed også nedsætte

aflastningerne til Fæstningskanalen (U11). Der er

allerede påbegyndt undersøgelser af muligheder

for at rense regnvandet fra Høje Gladsaxe og lede

det til Gyngemosen.

Disse undersøgelser – samt undersøgelser om

afledning af vandet fra den tidligere TV-By – skal

fortsætte i planperioden. Omkostningerne til projektet

vurderes til 22 millioner kroner.

5.3.2.3 Bassin i Gyngemosen

Derudover vurderes det, at der skal etableres et nyt

og større bassin ved Gyngemoseværket med henblik

på at nedsætte aflastningerne til Fæstningskanalen.

Der udføres yderligere undersøgelser i planperioden

med etablering af ét stort bassin, som

erstatter de to eksisterende bassiner. Volumenet af

det nye bassin forventes at være 10.000-15.000 m 3,

afhængigt af hvor meget vand der fjernes ved alternativ

håndtering af regnvand fra de separatkloakerede

oplande i området beskrevet i afsnit 5.3.2.2.

Københavns Kommune afleder spildevand svarende

til 12 % af den samlede belastning i Gyngemosens

opland, og det er i tabel 5.1 forudsat, at

Københavns Kommune skal bidrage til disse anlæg

svarende hertil.

Projektet udføres i perspektivperioden og Nordvands

andel af omkostningerne til projektet vurderes

til 46 millioner kroner.

5.3.3 Kagsåens opland

Krav om maksimal tilladelig aflastning fra afløbssystem

i Gladsaxe Kommune til Kagsåen er p.t.

ikke fastlagt, men det forventes, at kravet fra de

kommende vandplaner vil blive maksimalt fem

aflastninger årligt. I Kagsåens opland forekommer

der for hyppigt aflastninger fra fælleskloakerede

oplande fra overløbsbygværkerne langs Kagsåen, til

at målsætningerne i Regionplan 2005 kan overholdes.

Der er kendskab til, at der ved kraftige regnskyl

sker opstuvning til terræn i den afskærende ledning

langs Kagsåen samt i de tilløbende sideveje.

Hydrauliske beregninger bekræfter, at der sker

5. Plandel

opstuvning til terræn hyppigere

end hvert 10. år på dette sted. Problemet skyldes

dels opstuvning i den afskærende ledning, dels for

små ledninger i detailsystemet.

I de følgende afsnit er beskrevet, hvilke projekter

der udføres i Kagsåens opland med henblik på at

nedbringe aflastningerne og forbedre opstuvningsproblemerne.

5.3.3.1 Bassin ved Symfonivej og

bassinledning i Herlev

Til nedbringelse af aflastningerne til Kagsåen etableres

et nyt bassin længere nedstrøms ved Symfonivej

i Herlev Kommune ved det nedlagte Herlev

Renseanlæg med et volumen omkring 4.000 m 3.

Derudover etableres en bassinledning i Herlev

Kommune løbende langs Kagsåen ned til bassinet

ved Symfonivej. Projektet er et fælleskommunalt

projekt med Herlev Kommune.

Projektet udføres i planperioden og Nordvands

andel af omkostningerne til projektet vurderes til

18 millioner kroner.

5.3.3.2 Opdimensionering af afskærende

ledning langs Kagsåen

Det forventes, at der i fællesskab med Herlev Kommune

skal udføres yderligere tiltag til nedbringelse

af aflastningerne. Disse projekter udføres i planperioden,

men de er p.t. ikke fastlagt endeligt.

Gladsaxe Kommune arbejder p.t. i samarbejde med

Nordvand, Herlev Forsyning og Herlev Kommune

på at få belyst, om de kloaktekniske tiltag kan

udføres på en sådan måde, at Kagsåen kan tilføres

mere vand og gøres mere rekreativt samtidig med

at aflastningerne nedsættes.

For at kunne kapitalisere omfanget er der dog regnet

med, at der udføres opdimensionering af den

eksisterende afskærende ledning langs Kagsåen.

Tidligere undersøgelser har vist, at dette tiltag

både vil nedsætte antallet af aflastninger samt

bidrage til afhjælpning af opstuvningsproblemer.

Projektet udføres i planperioden og omkostningerne

til projektet vurderes til 43 millioner kroner.

51

More magazines by this user
Similar magazines