Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2011-2014

planer.gladsaxe.dk

Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2011-2014

Bilag 4: Bassiner

Nr. Navn Adresse Opland Volumen m3 Type

B1 Skovdiget 225 Skovdiget 225

2880 Bagsværd

Værebro Å Regnvand

B2 Langemosen Vest for Langemosevej

2880 Bagsværd

Værebro Å Regnvand

B3 Kortemosen Vest for Grandalen

2880 Bagsværd

Værebro Å Regnvand

B5 ”Kronquist Sø” Øst for Grandalen

2880 Bagsværd

Værebro Å Regnvand

B6 Krogmosevej Krogmosevej 29

2880 Bagsværd

Værebro Å 300 Regnvand

B7 ”Højland Sø” Værebrovej 87-89

2880 Bagsværd

Værebro Å Regnvand

B9 Værebroparken Værebrovej 156

2880 Bagsværd

Værebro Å Regnvand

B10 Skråvej Skråvej 15

2880 Bagsværd

Bagsværd Sø 900 Fællessystem

B11 Kurstien Kurstien

2880 Bagsværd

Bagsværd Sø 650 Fællessystem

B12 Søvej Søvej 12

2880 Bagsværd

Bagsværd Sø 12.800 Fællessystem

B13 Chr. Winthers Vej Kongshvilebakken 2-6

2800 Kgs. Lyngby

Bagsværdrenden 4.000 Fællessystem

B14 Gedvad Gedvad 45

2800 Kgs. Lyngby

Bagsværdrenden 6.800 Fællessystem

B15 Vibevænget Vibevænget 62

2880 Bagsværd

Bagsværd Sø 7.500 Fællessystem

B17 Lillemosegård Kellersvej v/nr. 21

2800 Kgs. Lyngby

Hollandsrenden 200 Regnvand

B20 Vadgård Vadgårdsvej 17-41

2860 Søborg

Utterslev Mose 8.100 Fællessystem

B21 Kagsåparken Kagsåparken v/Oktobervej

2730 Herlev

Kagsåen 3.000 Regnvand

B22 Blågård Seminarium Mørkhøj Parkallé v/nr. 5-7

2730 Herlev

Gyngemosen Regnvand

B23 Skolesvinget Skolesvinget v/nr. 1

2860 Søborg

Gyngemosen 3.000 Fællessystem

B26 Egegård Sø Klausdalsbrovej 195

2860 Søborg

Bagsværd Sø Regnvand

B28 Bytoften Ræveholmen/Klausdalsbrovej

2860 Søborg

Bagsværd Sø Regnvand

B32 Gyngemoseværket Mørkhøj Parkallé 1

2730 Herlev

Gyngemosen 8.500 Fællessystem

Bilag

67

More magazines by this user
Similar magazines