spildevandsrensning og kinetikken - AquaCircle

aquacircle.org

spildevandsrensning og kinetikken - AquaCircle

Recirkulation i fiske opdrætsanlæg

Qind ind

Filtrering

Fiskekar

Biologisk

rensning

Qud ud

TAN

mg (NH 4-N+NH N+NH3-N)/l N)/l

Problemstilling:

• Vandkvalitet i

opdrætsvand

opdr tsvand

• Vandkvalitet ved

udledning til recipient

Qind ind

m3 /d

More magazines by this user
Similar magazines