Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

menighedsraad.dk

Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

- 9 -

Indledning: Præstearbejde i bevægelse – på land og i by

er uudtalte og derfor diffuse, 5) eller at de – hvis de er klart formuleret – er urealistiske, jf.

ovenstående omtale af den senere tids stillingsopslag.

Der er dog visse tegn på, at en tredje mulighed er ved at bane sig vej frem: At man fastholder

bredden i præstearbejdet, men ikke forventer, at den enkelte præst kan løfte den samlede

vifte af opgaver. Dette vil indebære et samarbejde og en vis arbejdsdeling mellem præsterne.

Denne tredje mulighed er dog ikke uden problemer, da det mere eller mindre vil berøre

forestillingen om den klassiske "almenpraktiserende" sognepræst.

Dette nummer af Perspektiv på folkekirken bevæger sig netop ind på dette tredje scenarie

ved at have følgende enkle spørgsmål som omdrejningspunkt: Er sognepræsternes muligheder

for at specialisere sig gode nok?

2. Et emne med mange facetter

Bag det netop nævnte spørgsmål ligger en problematik med mange facetter, som kan antydes

med underspørgsmål som:

1. Hvorledes er mulighederne i dag rent faktisk for, at folkekirkens sognepræster kan specialisere

sig? Og hvilken udvikling er i den forbindelse i gang i disse år?

2. Er mulighederne for specialisering gode nok? Eller mere grundlæggende: Hvordan kan

vi afgøre, om mulighederne er gode nok?

Sidstnævnte kan igen lede frem til yderligere spørgen:

3. Hvem har interesser i forbindelse med præsternes muligheder for specialisering, og

hvad mener disse interessenter om de faktiske muligheder i dagens folkekirke?

På de foregående sider har jeg taget udgangspunkt i præstearbejdets kerneopgaver, der kan

opgøres langs de fem tidligere nævnte dimensioner. For at belyse fordele, ulemper og vanskeligheder

ved at udfolde det tredje scenarie – en vis arbejdsdeling og teamsamarbejde

mellem præster – vil jeg starte med at pege på, hvem der har interesser i forbindelse hermed,

jf. spørgsmål 3. Og for at få interessenterne på banen vil jeg gribe tilbage til den KIN-

BAB-model over menighedsrådets opgaver som kirkelig ledelse, som jeg præsenterede i Perspektiv

på folkekirken nr. 1, 2008. Hvis vi flytter fokus fra menighedsrådet til præsten, ser

modellen således ud:

5) Samme, s. 19.

More magazines by this user
Similar magazines