Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

menighedsraad.dk

Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

Ti forskellige arbejdsprofiler for præsterne i Århus Stift

Derudover giver idealtypeovervejelserne anledning til denne hypotese:

Hypotese 4

Præstearbejdet kan sammenfattes i fem idealtyper: Generalisten, sjælesorgs- og undervisningsspecialisten,

specialisten i gudstjenester og kirkelige handlinger samt den organisatoriske

præst.

Relationen mellem disse er bestemt af følgende fire dimensioner:

1. Vægten af hhv. pastorale og organisatoriske opgaver, hvor yderpunkterne er fokusering

på enten den ene eller den anden gruppe af opgaver.

2. Antal forskellige arbejdsopgaver, der får særlig opmærksomhed: Yderpolerne er hhv.

generalisten og specialisten.

3. Målgruppens størrelse, hvor yderpolerne er det enkelte individ i sjælesorgen og den

store gruppe i form af enten deltagerne i undervisningen, tilhørerne til foredraget

eller menigheden i kirken.

4. Formidlingens karakter, hvor yderpolerne er oplysning om kristendom i undervisningen

eller forkyndelse i gudstjeneste og sjælesorg.

Tilbage står det vanskelige spørgsmål:

Hvad er undersøgelsens svar på, om præsterne i Århus Stift er specialister eller generalister?

Det lette svar ville være at sige "både-og". Undersøgelsen viser, at præsterne – af en række

forskellige grunde – udformer deres arbejde meget forskelligt, og at nogle bliver specialister,

mens andre bliver generalister. Så klart er det faktiske billede dog ikke, for hvad undersøgelsen

dokumenterer er følgende:

1. Blandt stiftets præster er det muligt at indplacere 72% af dem i en klynge (her: præstetype),

der er udbredt blandt mindst 5% af præsterne.

2. Disse 72% fordeler sig på 10 klynger med hver sin arbejdsprofil, jf. tabel 7 på side 65.

3. Af disse 10 præstetyper er der fire, som kan navngives på en måde, der antyder en specialisering,

nemlig "især organisatoriske opgaver", "især sjælesorg", "især undervisning"

og "især gudstjenester, herunder kirkelige handlinger". Disse fire indeholder tilsammen

31% af stiftets præster, og det er da også dem, der ligger til grund for fire af de fem

idealtyper, som udtrykker et speciale – den femte er "generalisten".

4. Ser vi nærmere på de fire præstetyper med et antydet speciale – dvs. ser vi bag om

overskriften til de faktiske opgaver – viser det sig imidlertid, at også disse tager sig af

mange forskellige opgaver.

- 104 -

More magazines by this user
Similar magazines