Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

menighedsraad.dk

Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

- 117 -

Præstearbejde i den tyske evangeliske kirke

7. Administration (arbejdsplanlægning, e-mails m.v.)

8. Kommunikation/kontakt (husbesøg, sjælesorg, rådgivning for par m.v.)

Da det er vanskeligt at foretage en ensartet standardiseret registrering af de mange opgaver,

overlod man den endelige indkodning af den enkelte præsts data til nogle få personer med

overblik over undersøgelsens design, der også selv var præster.

Opgørelsen når frem til, at de fuldtidsansatte præster har en gennemsnitlig arbejdsuge på

64 timer, 8) og opgjort på hovedkategorier ser fordelingen således ud:

Figur 1: Præsternes arbejdstid fordelt på hovedopgaver

Note: Kategori 9 'Øvrige opgaver' indgår ikke i denne opgørelse.

Kilde: Dieter Becker, Karl-Wilhelm Dahm und Friederike Erichsen-Wendt (Hg.), 2009: Arbeitszeiten

im heutigen Pfarrberuf, Tabel 12, s. 49.

Undersøgelsen er naturligvis interessant, allerede fordi der som nævnt formodentlig er tale

om den første og hidtil eneste af sin art. Derfor vil jeg også straks tilføje, at det ene hovedresultat,

som er vist på figuren, slet ikke giver indtryk at den detaljerigdom, som undersøgelsens

opgørelser som helhed udtrykker. Der er blot tale om en appetitvækker til nærmere fordybelse

i rapporten.

På den anden side skal det heller ikke skjules, at undersøgelsen bygger på et meget skrøbeligt

grundlag. Det skyldes for det første, at den blot bygger på 18 respondenter og derfor

ikke kan gøre krav på repræsentativitet. For det andet vil jeg ikke udelukke, at selve den omstændighed,

at den finder sted i forbindelse med en omstrukturering, kan påvirke den sam-

8) Jf. Becker m.f.: Arbeitszeiten im heutigen Pfarrberuf, s. 43. En anden undersøgelse når frem til, at den samlede

arbejdsuge i gennemsnit er på 55,7 timer, Jf. Institut für Wirtschafts- und Sozialethik Marburg (IWS) (Hg.),

2005: Antworten – Fragen – Perspektiven. Ein Arbeits-Buch zur Pastorinnen- und Pastorenbefragung der Evangelisch-lutherischen

Landeskirche Hannovers, Hannover 2005, s. 21.

More magazines by this user
Similar magazines