Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

menighedsraad.dk

Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

Præstearbejde i den tyske evangeliske kirke

lede arbejdssituation. Dertil kommer for det tredje, at selve kategoriseringen af præsteopgaverne

har været heftigt diskuteret - både undervejs i processen og ikke mindst, da resultaterne

forelå. Det har i den forbindelse været et særligt problem at afgrænse, hvad man skulle

forstå ved sjælesorg. Som vi senere skal se, vurderer præsterne, at sjælesorg er en af de aller

vigtigste pastorale opgaver, mens opgørelsen af tidsmålingerne viste, at kun godt 4% af arbejdstiden

rent faktisk bliver brugt på sjælesorg. Dette forekom præsterne uforståeligt og

usandsynligt. 9) Denne og andre divergenser mellem data og præsternes opfattelse af deres

arbejde blev intenst diskuteret på en studiedag den 4. september 2004. Ifølge Becker er

uoverensstemmelser mellem selvforståelse og faktisk adfærd dog også ret almindelige inden

for andre såkaldt frie erhverv. En mulig forklaring er, at den objektive tidsmåling jo intet siger

om, hvor meget de enkelte opgaver fylder som subjektiv oplevelse, herunder eftertanke og

bekymring i forhold til de enkelte opgaver. Det er i den forbindelse nærliggende at antage,

at netop sjælesorgen kan lægge beslag på betydelig mere energi end den, som tidsstudiet

blotlægger. Becker udtrykker problemet generelt på denne måde:

"Det var ikke undersøgelsens mål at fremstille en pseudokonflikt mellem kvaliteten

af personernes arbejde og den pastorale arbejdstids kvantitet. Alligevel

var og er det en nærliggende fare at knytte disse to sider sammen." 10)

3. Præsteroller

Den evangelisk-lutherske folkekirke i Hannover foretog i samarbejde med Institut für Wirtschafts-

und Sozialethik Marburg en undersøgelse af bl.a. præsternes egen opfattelse af præsteembedet,

deres opfattelse af kirkelig ledelse samt deres syn på kirkens fremtidige udviklingsmuligheder.

Dataindsamlingen fandt sted i 2004, hvor man opnåede en svarprocent på

67. 11) Resultaterne er offentliggjort i den i note 8) nævnte rapport fra IWS, og man opfordrede

til, at undersøgelsen blev diskuteret bredt i kirken. Diskussionen fandt sted på 51 konventer,

konferencer m.v. og tilbagemeldingerne er samlet i en rapport fra Den tyske evangeliske

kirkes socialvidenskabelige institut. 12)

For at danne sig et billede af, hvordan præsterne opfatter deres embede, blev de bedt om –

på en skala fra 1 (=Rollen indgår slet ikke) til 5 (=Rollen indgår fuldt og helt) – at vurdere, i

hvilken grad 16 forskellige mulige præsteroller indgår i deres billede af præstearbejdet. Hvis

de 16 mulige beskrivelser sorteres efter andelen, der har svaret "Rollen indgår i det store og

hele" eller "Rollen indgår fuldt og helt", giver det følgende resultat:

9) Jf. Becker m.f.: Arbeitszeiten im heutigen Pfarrberuf, s. 28.

10) Becker m.f.: Arbeitszeiten im heutigen Pfarrberuf, s. 33.

11) Jf. IWS: Antworten – Fragen – Perspektiven, s. 7.

12) Jf. Das Sozialwissenschaftliches Institut der Evangelischen Kirche Deutschlands, 2006: Auswertung der landeskirchlichen

Diskussion über das Arbeitsbuch zur Pastorinnen- und Pastorenbefragung der Evangelisch-lutherischen

Landeskirche Hannovers.

- 118 -

More magazines by this user
Similar magazines