Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

menighedsraad.dk

Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

Præstearbejde i den tyske evangeliske kirke

I forhold til vore cases fra Slagelse og Bjerringbro om samarbejde mellem præster er det også

værd at hæfte sig ved, at præsten som teamworker er helt oppe på en femte plads blandt

de 16 beskrivelser fra præsterne i den evangelisk-lutherske folkekirke i Hannover. Tallene viser

endvidere, at det især er de yngre præster, der lægger vægt på denne beskrivelse.

Tabel 1: "Teamworker" som en rolle i præsternes billede af sig selv som præst

Præstens alder

Procentdelen af præster, hvor

teamworker "fuldt og helt" er

en rolle i deres præstebillede

-34 år 32% 3

35-39 år 25% 7

40-44 år - Under 7

45-49 år 19% 6

50-54 år 16% 7

55-59 år - Under 7

60+ år - Under 7

Note: Hvis teamworker har en lavere rangordensplads end 7, anfører kilden hverken rang eller procentdel.

Kilde: Institut für Wirtschafts- und Sozialethik Marburg: Antworten – Fragen – Perspektiven, s. 10.

Bortset fra de 40-44 årige præster giver tabellen et klart billede af, at præsten som teamworker

tillægges en større betydning, jo yngre præsterne er. For dem under 35 år er denne

beskrivelse tredje vigtigt – kun overgået af sjælesørger og forkynder. 13)

Hvis man skal give en nærmere indholdsbestemmelse af teamwork, kan begrebet relateres til

arbejdsdeling og specialisering. I den forbindelse vil jeg pege på to former for teamwork,

som kan føres tilbage til Karl Marx’ beskrivelse af håndværkets udvikling i 1800-tallet. Marx

pegede her på en produktionsform, der historisk set dannede overgangen fra det individuelle

håndværk til industriarbejdet. Den kaldes manufaktur og havde to grundformer:

"Enten bliver arbejderne fra forskellige, selvstændige håndværk … forenede i

et værksted … F.eks. var en karet det samlede produkt af et stort antal uafhængige

håndværkeres arbejder, såsom karetmager, sadelmager, skrædder,

klejnsmed, gørtler, drejer, possementmager, glarmester, maler, lakerer, forgylder

osv." 14)

Der er altså tale om et tværfagligt team, der arbejder tæt sammen om et fælles produkt, som

ikke kan skabes ud fra hver enkelt faglighed. I en folkekirkelig sammenhæng kunne det f.eks.

være et skole-kirke-samarbejde, der involverede såvel præst, organist som skolelærer.

- 120 -

Rangordensplads for

teamworker blandt 16 mulige

13) En undersøgelse fra den evangeliske kirke i Hessen og Nassau viser endvidere, at teamwork betyder mere for

kvinderne end for mændene, og betyder mere for bypræsterne end for landpræsterne, jf. Dieter Becker und

Richard Dautermann (Hg.), 2005: Berufszufriedenheit im heutigen Pfarrberuf, Band 1 in Reihe Empirie und

Kirchliche Praxis (EuKP), AIM-Verlagshaus, s. 132 og s. 147.

14) Karl Marx, 1970: Kapitalen, Bog I/2, Forlaget Rhodos s. 499.

More magazines by this user
Similar magazines