Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

menighedsraad.dk

Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

Præstearbejde i den tyske evangeliske kirke

samfundet at tilegne sig. … Netop fordi vidensmængden er stor, er det kun

ved vidensdeling, professionsindehaveren for fremtiden kan opretholde en

tidssvarende teoretisk (og praktisk, SMR) viden." 16)

Hvis præsteembedet skal kunne fastholde sin autoritet, er det nødvendigt, at præsten véd

klart mere på sit felt end den befolkning, der bliver stadig mere veluddannet. For at sikre

dette må præsterne foretage et vist samarbejde om opgaverne, hvilket indbefatter en vis

grad af arbejdsdeling og specialisering. Kun på den måde kan den samlede viden inden

for præstegruppen øges i tilstrækkeligt omfang.

Den i note 13) nævnte undersøgelse giver mulighed for en mere detaljeret analyse af præsternes

syn på deres embede end det hidtil præsenterede, i og med at den sammenholder

deres ønskede præstebillede med deres faktiske situation:

Tabel 2: Embedsrolle mellem ønske og realitet

Du bedes skelne mellem dit ønskede præstebillede og den virkelige situation, som du befinder dig i

og tage stilling til, om følgende præstebilleder indgår i dit ønske og i din realitet:

Præstebilleder:

præsten …:

Det ønskede billede Realiteten Forskel mellem ønske og

Ja Delvis Nej Ja Delvis Nej realitet

Er nødt til at være generalist,

men ønsker det ikke

Ønsker at arbejde i teams,

men gør det ikke

Må i højere grad være leder

16% 61% 23% 43% 47% 10% i menigheden, end man

ønsker

Er i højere grad nødt til at

15% 52% 33% 27% 63% 10% være forbillede, end man

ønsker

som generalist 19% 42% 39% 52% 41% 7%

i teamsamarbejde 51% 32% 17% 16% 36% 48%

som leder

i menigheden

som religiøst og

moralsk forbillede

Kilde: Dieter Becker: "Pfarrberufe zwischen Praxis und Theorie. Pastorale Berufstheorien im Widerstreit

mit der empirischen Berufswirklichkeit" in: Deutsches Pfarrerblatt 10/2008, s. 527.

Tabellen viser en påfaldende forskel mellem det ønskede præstebillede og det præstebillede,

der bliver resultatet af deres arbejde under de faktiske omstændigheder. 17)

16) Anita Hansen Engdahl, 2007: "Efteruddannelse af præster" i: Christiansen og Thomsen (red.), 2007: Pastoralteologi,

Forlaget ANIS, s. 203-204.

- 122 -

More magazines by this user
Similar magazines