Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

menighedsraad.dk

Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

Præstearbejde i den tyske evangeliske kirke

fokus end kompensere for dennes relative specialisering ved at styrke det, personen ikke

dækker i dag.

Det får forfatterne til Antworten – Fragen – Perspektiven til at stille følgende spørgsmål som

oplæg til diskussion i kirken:

„De adspurgte ser ud til at bedømme netop de kompetencer som relevante

for fremtiden, som stemmer overens med deres eget billede af en præst.

Dette kan bedømmes positivt: Det viser, at præster er så rodfæstede i deres

eget præstebillede, at de forudser en stor fremtidsmulighed for dette billede

og dermed også for sig selv.

Men heller ikke her kan vi udelukke muligheden for at blive kørt ud på et sidespor.

Når vejen til fremtiden efter ens egen vurdering forløber som en ret

linie, er der så stadig en motivation til eller endda en nødvendighed af at forandre

og videreudvikle sig? Er det ikke vigtigt allerede på grund af det nødvendige

samarbejde også at kunne distancere sig fra sit eget præstebillede?

Hvor fører det hen, hvis vejen til fremtiden ifølge alle præsters vurdering

bare er en forlængelse af den enkeltes egen vej?" 21)

Det nærliggende svar på det spørgsmål er måske, at ingen præst kan overskue perspektiverne

i alle præstearbejdets mange mulige facetter. Ens egen gerning har taget en specifik retning,

som man finder så perspektivrig for kirken, at man anser det for vigtigt at få mulighed

for at udbygge sin interesse og relative specialisering i netop den retning – ikke alene fordi

det beriger og motiverer en selv, men også fordi det vil gavne den kirkelige helhed med netop

det bidrag, man selv kan give dybde til. Alt i alt kan dette samtidig tolkes som et ønske

om øget specialisering.

Dette når Andreas Rohnke også frem til i sin undersøgelse:

„Især generalistrollen … bliver afvist af de adspurgte. Derimod ønsker man

en jobmæssig specialisering og at profilere præstens rolle som en, der indeholder

teologisk tyngde hhv. teologisk lederskab. Præster ser sig selv i rollen

som "specifikke generalister for så vidt angår deres professionel-teologiske

kompetence."" 22)

Baggrunden for denne konklusion er bl.a., at der er en klar sammenhæng mellem præsternes

utilfredshed og deres ønske om specialisering: Jo mere utilfredse de er med deres faktiske

præstearbejde, des mere er præsterne interesserede i en øget specialisering, 23) eller positivt

udtrykt: På en liste over 12 mulige tiltag til forbedring af præstestillingen kommer ønsket om

specialisering ind på en tredjeplads med tilslutning fra 27% af præsterne. Dette er kun overgået

af muligheden for personlig udvikling (53%) og muligheden for at anvende de kvalifi-

21) IWS (Hg.): Antworten – Fragen – Perspektiven, s. 40.

22) Rohnke: Typologien pastoraler Berufsgestaltung, s. 198, jf. note 1. I sidste sætning citerer han Isolde Karle: Der

Pfarrberuf als Profession.

23) Jf. Rohnke: Typologien pastoraler Berufsgestaltung, s. 182.

- 126 -

More magazines by this user
Similar magazines