Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

menighedsraad.dk

Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

- 129 -

Præstearbejde i den tyske evangeliske kirke

Den Danske Præsteforening betoner præcis de samme ting vedrørende efteruddannelse,

som vi så i Rohnkes undersøgelse – på den ene side afvises topstyring, fordi det drejer sig om

en personligt forankret faglig udvikling, og på den anden side er det vigtigt, at præstens nye

kompetencer kan anvendes. 30) Endvidere finder Præsteforeningens bestyrelse, at det er denne

afbalancerede holdning, der kommer til udtryk i Betænkning 1503 med begrebet "det

samarbejdende teologisk fællesskab", hvor menighedsrådene også har mulighed for at spille

med:

"Præsten bør formulere sine ønsker om uddannelse. Provsten bør … muliggøre

præstens uddannelsesønsker inden for de givne rammer. Biskoppen

bør i et samarbejde med provsten afstikke de overordnede retningslinier herfor

… Samtidig vil menighedsrådene få en øget mulighed for at støtte og

muliggøre præsternes uddannelsesønsker …" 31)

Disse retningslinier har jeg søgt illustreret på denne måde:

Figur 4: Rammer for præstens efteruddannelse

29) I Christiansen og Thomsen (red.): Pastoralteologi bliver vor tids øgede fokus på præstens person også fremhævet

og diskuteret. Anita Hansen Engdahl er tæt på Dieter Beckers synspunkt (jf. note 16 på side 122),

mens Helle Christiansen trækker i den anden retning ved at advare mod "overdrevne krav til præstens person"

med henvisning til, at "embedet, det vil sige opgaven, funktionen i menigheden, bærer personen" (s.

139). Jeg er ikke overbevidst om, at der er tale om en principiel uenighed i denne diskussion, for sandheden

er vel, at der er en vekselvirkning mellem person og embede – de kan gensidigt styrke hinanden. I givet fald

er formålet med debatten ikke at udkæmpe et principielt slag, men at finjustere forståelsen af forholdet mellem

person og embede for at finde den rette balance.

30) Jf. "Hovedbestyrelsens årsberetning 2009" i: Præsteforeningens Blad, 2009 nr. 15-16, s. 332.

31) Kirkeministeriets Betænkning 1503: Uddannelse og efteruddannelse af præster, s. 121.

More magazines by this user
Similar magazines