Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

menighedsraad.dk

Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

Præstearbejde i den tyske evangeliske kirke

Høj score: Præsten er en moderne leder og administrator, som gerne benytter generel

ledelsesteori i en kirkelig sammenhæng.

Lav score: Præsten afviser moderne managementtænkning med henvisning til, at kirken

er noget særligt, som vil tage skade af denne.

Skulle disse fire dimensioner, som Rohnke finder for præstearbejdet, sammenlignes med det

tilsvarende resultat fra Århus-undersøgelsen, vil det dreje sig om de fire dimensioner, jeg opstiller

i forbindelse med Figur 20 på side 96 f.:

"1. Antallet af hhv. pastorale og organisatoriske opgaver, hvor yderpunkterne er fokusering

på enten den ene eller den anden gruppe af opgaver.

2. Antal forskellige præsteopgaver, der får særlig opmærksomhed: Yderpolerne er hhv. generalisten

og specialisten

3. Målgruppens størrelse, hvor yderpolerne er det enkelte individ i sjælesorgen og den

store gruppe i form af enten deltagerne i undervisningen, tilhørerne til foredraget eller

menigheden i kirken

4. Formidlingens karakter, hvor yderpolerne er oplysning om kristendom i undervisningen

eller forkyndelse i gudstjenester, herunder kirkelige handlinger."

Vi ser, at der ikke er noget direkte sammenfald mellem mine og Rohnkes dimensioner. Der er

dog ikke tale om, at de dementerer hinanden, for dels bygger de på helt forskelligt udformede

spørgeskemaer, og dels repræsenterer de forskellige lande og kirker. Eksempelvis stiller Århus-undersøgelsen

ingen spørgsmål, der giver mulighed for at foretage den skelnen, der hører

hjemme under Rohnkes pkt. A). 53)

De to sæt af dimensioner har dog visse fælles træk:

Mit pkt. 1 har som yderpunkt de organisatoriske opgaver, hvilket peger i retning af høj

score på Rohnkes pkt. D). Herunder placerer Rohnke også generalisten, som jeg har

under pkt. 2.

Under pkt. 3 har jeg som det ene yderpunkt sjælesorgsarbejdet, som i Rohnkes opstilling

optræder sammen med diakonien under pkt. B).

Under pkt. 4 skelner jeg mellem forkyndelse og oplysning om kristendommen, hvilket

kan have forbindelse med Rohnkes pkt. C).

Til trods for, at de to undersøgelser har hver sit meget forskellige design og er foretaget i ret

forskellige sammenhænge, finder jeg det påfaldende, at der alligevel kan fremdrages de netop

nævnte fælles træk ved deres resultater. Jeg vil derfor konkludere, at de to undersøgelser

i rimelig grad understøtter hinandens resultat.

53) Dertil kommer, at mine fire punkter kun indirekte følger af den empiriske analyse, i og med at de er formuleret

på idealtypeniveau, mens Rohnkes punkter – som en tolkning af faktoranalyserne – er tættere på det empiriske.

- 136 -

More magazines by this user
Similar magazines