Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

menighedsraad.dk

Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

- 21 -

Arbejdsdeling mellem præster

Børn og unge. Der er 6 hold konfirmander om året og 5 fjerde klasser, som skal have tilbud

om juniorkonfirmand, og dertil kommer konfirmandklub og juniorklub. Så børn og unge fylder

meget i præsternes ugeskema. 1) Desværre følger sognet også tendensen på landsplan

til, at unge efter konfirmationen ikke har meget kontakt til kirken. Bortset fra nogle få ung-ledere,

som er med i juniorklub eller konfirmandklub, 2) mister vi kontakten til de unge efter

konfirmationen. Ydermere ligger et af landets største gymnasier i vores sogn sammen med

handelsskole og teknisk skole. Disse forhold betød, at menighedsrådet prioriterede unge for

den overenskomstansatte præst og senere børnearbejdet over for den nye tjenestemandsansatte

præst.

Heri lå et ønske om at fortsætte arbejdet med børnene (kontakt til børnehaver, børnehaveklasser,

kirkedag om påsken for børn i anden klasse, juniorkonfirmander og juniorklub). Dertil

kom så ønsket om en øget satsning for unge, hvor vi hidtil har fokuseret på konfirmander

med konfirmandlejr og frivillig konfirmandklub om torsdagen. Der var forslag om en eller

anden form for enkeltstående arrangementer for tidligere konfirmander samt øget kontakt

til ungdomsuddannelserne.

Naturligvis var der debat om denne prioritering, og endnu engang kan åbenhed ikke understreges

nok. Blandt de ældre, men især fra gruppen mellem 40 – 60 år var der røster, der

sagde, at "nu må I ikke glemme os i jeres gode arbejde for børn og unge". Var den ikke blevet

formuleret og behandlet åbent kunne den have ligget som en uudtalt forventning, der

virkelig kan stresse præster. 3) Nu resulterede det i en bevidstgørelse om, hvilke tilbud til

voksne vi har på nuværende tidspunkt (først og fremmest højmesser og andre gudstjenester

og derudover sognedage, sogneaftener, onsdagstræf om eftermiddagen, studiekredse, koncerter,

læsekreds samt mere enkeltstående arrangementer). Der var enighed om, at vi ikke

ønskede at nedprioritere arbejdet blandt voksne, så derfor kom præsterne med et forslag om

at flytte rundt på arbejdsopgaverne (se nedenfor) så området fortsat blev dækket. Naturligvis

betyder prioriteringen af børn og unge, at vi ikke forventer at kunne bruge yderligere

præsteressourcer (eller af de andre ansatte) i arbejdet blandt voksne, så nye tiltag skal enten

bæres af frivillige 4) eller ske ved indsats på andre områder. 5)

Det er afgørende, at det er menighedsrådet, der i ansættelsesfasen foretager denne prioritering

– og dermed også hvilke områder der ikke opprioriteres (og måske i andre sammenhænge

direkte en nedprioritering). Hvis dette ikke er formuleret klart, vil den nye præst blive

mødt med mere eller mindre udtalte forventninger, der sandsynligvis går i mange forskellige

retninger.

1) Sognet har også et godt pigekor, som er en vigtig del af kirkens liv, men det er ikke medtaget i denne artikel,

som har fokus på præsters arbejde.

2) Og medlemmer af pigekoret.

3) Og også kan stresse de øvrige ansatte. Dette forhold ligger også uden for denne artikels fokus, så derfor er

dette vigtige emne ikke belyst.

4) Her er læsekredsen et godt eksempel. En gang om måneden mødes 30-40 til spisning (lavet på skift af deltagerne)

og derefter en samtale om en læst bog ledet af en pensioneret gymnasielærer.

5) Aktuelt har vi fokus på, hvordan vi fortæller om alle tilbud i vores kirke. Vi mener i al ubeskedenhed, at vi laver

virkelig gode koncerter, meditationsgudstjenester, sogneaftener m.m., men at det alt for ofte er en velbevaret

hemmelighed!! Indsatsen i den kommende periode handler om at kommunikere og gerne i en samlet

strategi, der også lyser på de andre aktiviteter. Uden nævneværdigt ekstraarbejde vil der som regel kunne

være 20 deltagere mere i arrangementerne.

More magazines by this user
Similar magazines