Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

menighedsraad.dk

Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

Arbejdsdeling mellem præster

Profil på de nuværende præster

Når der ønskes en arbejdsdeling mellem præsterne, indbefatter dette naturligvis også de allerede

ansatte, og så måtte vi sammenholde målene med hver vores interesse og styrke. I

vores konkrete situation betød det ændring af mit arbejde, hvor jeg hidtil havde været ankerperson

i konfirmandklubben. Jeg er både teolog og læreruddannet, så børn og unge har

altid haft min interesse, men det har undervisning af voksne også, f.eks. gennem studiekredse.

Det var afgørende for mig, at alle præster skal kunne holde familiegudstjenester, og at

børne- og ungdomsområdet blev varetaget – også selv om jeg ikke selv skulle stå for det.

Det førte til, at ungdomsstillingen blev prioriteret og senere børneområdet. Der var naturligvis

også behjertede mennesker i menighedsrådet, der mindede mig om, at jeg er født i

1960, og måske var det en fordel, at området blev varetaget af en ung! Så i stedet var der

enighed om, at jeg skulle virke blandt de voksne. Dette som eksempel på, at en arbejdsdeling

har betydning for hele præstegruppen, nye såvel som "gamle".

Opslag og samtale

Vi mødte forskellige reaktioner på et opslag med en klar profil; lige fra "det kan man ikke – en

præst er en præst" til "spændende at I har formulerede forventninger til en ny præst". Ved

samtalen efter prøveprædikenen handlede det både om at lære personen at kende, men også

om at spørge til de særlige kvalifikationer, som netop var profilerede, og menighedsrådsmedlemmer

fortalte bagefter, at det også havde betydning med henblik på at træffe en afgørelse

mellem mange dygtige kandidater.

2. Hvordan gik det så?

Gik det som forventet? Nej, og det havde vi heller ikke ventet. Denne kendte vending dækker

virkeligheden godt i vores sogn. Opdelingen blev naturligvis ikke så skarp, som den blev

ridset op i forberedelsesfasen, og årsagerne hertil er mange.

For det første er det to engagerede og dygtige præster, der blev ansat, og ingen af dem sidder

andægtigt og stille og venter på, at vi mere erfarne præster deler ud af opgaverne! De

byder ind og tager selv af fadet, så der nærmest er regulær kamp om at få gudstjenester og

de andre spændende opgaver, som præstelivet byder på. Det havde vi også ventet og håbet

på, og de mange kirkelige handlinger får naturligvis også præstearbejdet til at ligne hinanden.

De to nye præster har så også kompetencer uden for det specielle område, som blev prioriteret

i ansættelsesfasen, og det prøver vi at få det maksimale ud af! Kommunikationen er

kommet i fokus og højnet, og et andet eksempel er film, hvor vi nu har en medarbejder, der

har interesseret sig for film og gerne vil formidle sin viden. Her giver vi naturligvis gerne slip

på strikte aldersgrænser for at udnytte hinandens kompetencer bedst muligt.

Og så kan der endelig ske ydre ændringer, som påvirker planerne. En af præsterne kan blive

provst – den slags kan jo ske, og så er der pludselig ikke så meget tid til studiekredse og andre

spændende aktiviteter for voksne.

Vi har en vis arbejdsdeling, som især betyder, at hver præst har et særligt fokus på "sin" aldersgruppe.

Den præst, som har særligt fokus på børnearbejdet, tager til de møder og kon-

- 22 -

More magazines by this user
Similar magazines