Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

menighedsraad.dk

Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

Arbejdsdeling mellem præster

Antal møder

Uden at kunne dokumentere det er det min klare oplevelse, at vi alle deltager i et stigende

antal koordineringsmøder, planlægningsmøder og mange andre møder. Det er nødvendigt

at være meget opmærksom på antal møder, længden af møder og kvaliteten af møder.

Hvis en arbejdsdeling medfører yderligere møder, vil det være en ulempe, som skal medtænkes,

men det er ikke min erfaring, snarere tværtimod. 6)

I et sogn med flere præster vil der nødvendigvis være mødeaktivitet, der har til formål at

koordinere og planlægge. 6) Ved arbejdsdeling vil det betyde færre møder, fordi den

præst, som er primær på det særlige område, kommer med første udkast, som vi andre så

kan kommentere og tilbyde vores hjælp til emner, hvor det er nødvendigt. Hvis vi uge for

uge skulle skiftes til f.eks. juniorkonfirmander, ville det betyde betragteligt flere møder.

3.2. Fordele

Der er mange fordele. Jeg har allerede beskrevet den store fordel, at en præst opsamler en

stor viden på eksempelvis ungdomsområdet og anvender denne viden i sit arbejde, så det

også smitter af på os andre.

Jeg vil i det følgende prøve at sætte ord på de fordele, som umiddelbart ikke er helt så indlysende.

Stress

Som præst mødes man af forventninger fra mange sider, både udtalte og uudtalte. Både for

erfarne, men især for nye præster kan det være svært at håndtere, og disse altid nærværende

forventninger kan virke stressende, fordi man ikke kan opfylde dem alle. Arbejdsdeling

ændrer ikke på forventningerne, men den formulerede profil og ønsket om en vis arbejdsdeling

betyder, at man bevidst kan foretage en prioritering af de opgaver, som møder os i forventningsmuren.

Alle foretager en prioritering, men det er en stor hjælp at foretage prioriteringen

bevidst frem for ubevidst, og at det sker på baggrund af et samvirke mellem præst og

menighedsråd. Det er en hjælp, når præsten skal leve med de skuffede øjne fra mennesker,

der ønskede noget, som præsten ikke kunne nå eller havde kræfter til.

Konkurrence mellem præster

Dette er et meget svært emne, nærmest et tabu og det er helt forståeligt, fordi det rammer

ind i det inderste og berører menneskers selvtillid. Så officielt vil samtlige sogne i Danmark

påstå, at der ikke er konkurrence mellem præsterne i sognet.

6) Der er enkelte sogne, som deles op i distrikter for hver præst, og så er der naturligvis ikke særlig meget koordineringsarbejde,

men både lovgivning og udvikling går i den modsatte retning. Heldigvis!

- 24 -

More magazines by this user
Similar magazines