Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

menighedsraad.dk

Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

- 47 -

Ti forskellige arbejdsprofiler for præsterne i Århus Stift

Ti forskellige arbejdsprofiler for præsterne i Århus Stift

Af Steen Marqvard Rasmussen,

sociolog og seniorkonsulent i Landsforeningen af Menighedsråd

1. Indledning

1.1. Baggrund for undersøgelsen

Det glæder mig at kunne offentliggøre resultaterne fra en stor undersøgelse af præstearbejdet

i Århus Stift i dette nummer af Perspektiv på folkekirken, og det skyldes to ting: For det

første bygger undersøgelsen på et helt enestående og særdeles solidt datamateriale, der er

skabt af Århus Stift med biskop Kjeld Holm og daværende stiftskontorchef Marianne Levinsen

i spidsen. For det andet er denne offentliggørelse afslutningen på en meget langstrakt

proces, der tog sin begyndelse i 2003.

Da sidstnævnte afspejler kirkeforskningens svage placering i Danmark, er der grund til at

dvæle lidt ved selve processen, som kan inddeles i følgende faser:

A. Dataindsamling

B. Oversigt over enkeltstående tabeller

C. Analyse

D. Perspektivering

E. Offentliggørelse

Ad A)

I 2003 nedsatte biskop Kjeld Holm en arbejdsgruppe, der fik til opgave "… at kortlægge

præsternes arbejdsbyrde ud fra et bredere perspektiv end i tidligere undersøgelser, hvor det

er sket ud fra objektive kriterier. På den måde vil undersøgelsen være med til at synliggøre

præstens mange forskellige arbejdsopgaver." 1)

Arbejdsgruppen, der fik frie hænder til at udarbejde undersøgelsen, 2) bestod af daværende

stiftskontorchef Marianne Levinsen, provst Litten Hjort, præsterne (der også var provstitillidsmænd)

Anders Bonde, Klaus Frisman, Anna Marie Erbs og Jette Marie Bundgaard-Nielsen

(som i maj 2003 erstattede Jørgen Lorenzen) samt Thomas Thorgård og Bjarke Hammer

Eriksen, der begge var stud.scient.pol. Jeg blev tilknyttet gruppen fra og med mødet den 21.

maj 2003.

Da jeg kom ind i gruppen, havde man netop gennemført en test af et foreløbigt spørgeskema

gennem en pilotundersøgelse i Randers-Hadsten Provsti. Der blev herefter brugt mange

ressourcer på at udforme det bedst mulige spørgeskema – siden april 2003 holdt arbejdsgruppen

seks møder med udarbejdelsen af spørgeskemaet som det vigtigste punkt. Dertil

kom en betydelig mail-korrespondance, samt at præstetillidsmændene havde et to dages internatmøde

for at sikre en nuanceret beskrivelse af præsternes arbejdsopgaver. Om arbejdsformen

på disse to dage skriver Anna Marie Arbs i en mail af 19. november 2003:

1) Referat fra arbejdsgruppens møde den 26. februar 2003, s. 1.

2) Jf. referat fra arbejdsgruppens møde den 11. april 2003, s. 1.

More magazines by this user
Similar magazines