Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

menighedsraad.dk

Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

Ti forskellige arbejdsprofiler for præsterne i Århus Stift

2.1.2. Antallet af gudstjenester og kirkelige handlinger

I spørgeskemaet har vi følgende oplysninger om antallet af gudstjenester og kirkelige handlinger:

Tabel 2: Variabler til klyngeanalysen om gudstjenester og kirkelige handlinger

Nr. Antal på et år

1 Gudstjenester på søn- og helligdage i pastoratet

2 Gudstjenester på søn- og helligdage uden for pastoratet

3 Hverdagsgudstjenester i pastoratet

4 Dåb du har udført i pastoratet

5 Dåb du har udført uden for pastoratet

6 Vielser du har udført i pastoratet

7 Vielser du har udført uden for pastoratet

Konfirmandhold i løbet af skoleåret 2003-2004

8

(eksklusiv minikonfirmander)

9 Bisættelser-begravelser du har udført i pastoratet

10 Bisættelser-begravelser du har udført uden for pastoratet

11 Udsyngninger og urnenedsættelser

12 Udkald til hjemmeberettelser

Der dannes to klynger, og de har svaret signifikant forskelligt på følgende 7 af de 12 variabler:

Figur 3: Antal gudstjenester og kirkelige handlinger på et år

- 58 -

More magazines by this user
Similar magazines