Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

menighedsraad.dk

Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

Figur 5: Gennemsnitsscorer for sjælesorgsamtaler

- 61 -

Ti forskellige arbejdsprofiler for præsterne i Århus Stift

Note: 0 betyder 0-4 gange og 1 betyder 5 gange eller flere. Som det fremgår af Tabel 4, finder

denne opgørelse for nogle variabler sted pr. måned, mens den for andre finder sted pr. år.

Af hensyn til overskueligheden i de videre analyser bliver de tre klynger fra Tabel 4 samlet til

to, idet grupperne med 'middel' og 'høj' score bliver slået sammen.

2.1.5. Organisationsarbejde

I spørgeskemaet har vi følgende oplysninger til denne hovedgruppe:

Tabel 5: Variabler til klyngeanalysen om administrativt og organisatorisk arbejde

Nr. Spørgsmål, hvortil der svares ja eller nej med mindre der spørges til antal

Udgår Antal legater og fonde, du varetager administrationen af

Deltager du i indsamling af penge til kirkeligt arbejde? (f.eks. fundraising, basarer

Udgår

og genbrugsbutikker)

1 Antal menighedsrådsmøder i pastoratet i 2003

Udgår Har du være formand for menighedsrådet i 2000-2004?

2 Antal udvalgsmøder du har deltaget i i pastoratets menighedsråd i 2003

Udgår Har du være kasserer for menighedsrådet i 2000-2004?

3 Har du være sekretær for menighedsrådet i 2000-2004?

4 Er du involveret i pastoratets byggesager?

Udgår Er du involveret i administration af pastoratets ejendomme?

More magazines by this user
Similar magazines