Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

menighedsraad.dk

Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

Ti forskellige arbejdsprofiler for præsterne i Århus Stift

De ti typer bliver nærmere beskrevet i hver sit afsnit nedenfor. Derfor vil jeg her indledningsvis

nøjes med at pege på, at de første fem typer især beskæftiger sig med et begrænset antal

opgaver, mens de efterfølgende fem tager en bredere vifte af opgaver op. Tabellen viser også,

hvor udbredte hver af de ti typer er.

Præstetype 1: "Få opgaver"

Som det fremgår af Figur 2, er det kendetegnende for de 11% af stiftets præster, der tilhører

type 1, at denne gruppes gennemsnitspræst ligger under stiftsgennemsnittet på samtlige opgaver

med undtagelse af "opgaver i andre landsdækkende organisationer", hvor de lige netop

når op på stiftsgennemsnittet. Endvidere ses, at de scorer lavest for kerneopgaven "gudstjenester

i pastoratet", hvor de er så langt nede, at de (som det vil fremgå af de følgende afsnit)

ikke bliver "undergået" af nogen af de øvrige 9 typer.

Figur 7: Arbejdsprofil for præstetype 1

Note: Præsterne er vægtet efter kvote og fravær, herunder f.eks. orlov.

Prisen for at omkode til z-værdier (jf. note 22 på side 64) er, at det ikke er muligt at sammenligne

det faktiske tidsmæssige omfang af de forskellige opgaver med hinanden. Figuren viser

altså ikke, at type-1-præsterne bruger mere tid på kirkehøjskole end på gudstjenester i pastoratet.

Den viser, at type-1-præsterne er tættere på stiftsgennemsnittets tidsforbrug til kirkehøjskole,

end de er på stiftsgennemsnittets tidsforbrug til gudstjenester i pastoratet.

- 66 -

More magazines by this user
Similar magazines