Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

menighedsraad.dk

Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

- 71 -

Ti forskellige arbejdsprofiler for præsterne i Århus Stift

Socialprofil

Det viser sig, at præstetype 2 skiller sig ud fra de øvrige typer 29) med hensyn til to forhold:

Tabel 8: Kendetegn ved præstetype 2

Præstetyper

Type 2 Øvrige typer Total

Alder (+) 44,7 48,4 47,9

Antal år i nuværende stilling (*) 6,5 12,5 11,7

Vi ser, at præstetypen "især organisatoriske opgaver" generelt er yngre og har en kortere anciennitet

i embedet end de øvrige typer betragtet under ét.

Bo er en præst i sin bedste alder, han er lige fyldt 40, og skønt han kun har været i sit embede

gennem 6.år var det ham en glæde at konstatere, hvor mange lykønskninger han modtog på

sin fødselsdag for nylig.

Det glædede ham ikke mindst fordi han oplevede, at den arbejdsindsats han har gjort, har båret

frugt.

Bo er meget kulturelt interesseret, og ser det som sin opgave at tilbyde kulturelle og oplysende

oplevelser for folk i nærområdet. Han synes, det er lykkedes, også fordi menighedsrådet har taget

handsken op, og der er nedsat underudvalg både i forhold til arbejdet for unge familier,

for arbejdet med musik og koncerter og med arbejdet for sognehøjskole/sogneaftener.

Bo synes, han har et godt arbejdsliv med mange tilfredsstillende opgaver. Han husker stadig

tilbage til ansættelsessamtalen, hvor det var vigtigt for ham, at gøre rede for sin levende interesse

for kultur og kulturformidling og for sin måske noget mindre interesse for en mere terapeutisk

tilgang til præsteembedet. Han synes, han har været heldig med sin ansættelse i et

sogn, hvor der gennem år er bygget en levende og udadvendt kirke op med mange spændende

tiltag. En tradition, Bo med stor interesse har taget op og ført videre.

Som nu f.eks. i sidste uge. Kirkerummet var ikke alene stoppet til bristepunktet, faktisk måtte

hele to tilstødende lokaler åbnes op, fordi folk blev ved med at komme for at høre det russiske

mandskor.

Bo mente ikke, at han på noget tidspunkt – trods det, at han og musikudvalget havde skaffet

spændende klassiske og jazz-prægede koncerter til kirken – havde set så mange mennesker

være mødt frem. Faktisk havde de i udvalget efterfølgende talt om, at der måtte være folk fra

hele oplandet, der var opmærksomme på koncerten. De havde dog også mod sædvane markedsført

sig i de lokale aviser – og det ville vist ikke blive sidste gang det skete. Bo og udvalget

er ganske enige om, at det er vigtigt at sætte kirken på landkortet, og vigtigt at få folk der ikke

normalt kommer i kirken op af lænestolene og hen på kirkebænkene.

29) Dvs. er signifikant forskellig fra den gruppe præster, der opstår, når type 1 og type 3-10 samles til én gruppe.

More magazines by this user
Similar magazines