Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

menighedsraad.dk

Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

Ti forskellige arbejdsprofiler for præsterne i Århus Stift

Der er ikke tvivl om, at arrangementer af denne kaliber dræner i timebudgettet hos kirkefunktionærerne,

da alle mand må i gang for at få logistikken til at gå op. Det har bragt den tanke

op hos Bo, at det kunne være vigtigt at satse mere på det frivillige arbejde. Han regner med, at

med den udadvendte position kirken har skabt, vil det være en mulig vej at gå, når det en

drøftet grundigt igennem med kirkens faste ansatte.

Det er ikke altid let, at komme som ny præst, som central figur i kirken og alligevel ikke som en

ledelsesfigur. Det tog lidt tid, før Bo fandt sine ben i det personaleadministrative arbejde. Nu

synes han imidlertid, han har fundet en indbyrdes samarbejdsrytme, der tilgodeser, det udadvendte

arbejde, Bo står for. Og han oplever at der er tilfredshed med de prioriteringer, han ønsker

foretaget.

Kilde: Gertrud Iversen

Præstetype 3: "Især sjælesorgsopgaver"

Type 3's arbejdsprofil ser sådan ud:

Figur 9: Arbejdsprofil for præstetype 3

Note: Præsterne er vægtet efter kvote og fravær.

Vi ser, at præstetype 3 stort set ligger i den laveste fjerdedel med hensyn til gudstjenester i

pastoratet, menighedsrådsmøder og deltagelse i rådets udvalgsmøder. Da den samtidig scorer

højt på sjælesorgssamtalerne i forskellige situationer, 30) er type 3 for så vidt modpolen til

type 2.

- 72 -

More magazines by this user
Similar magazines