Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

menighedsraad.dk

Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

- 73 -

Ti forskellige arbejdsprofiler for præsterne i Århus Stift

Christina er en yngre præst, skønt hun, når man siger det, smiler afværgende og siger med et

smil, at som fyrreårig kvinde, kan man da vist ikke kaldes yngre. Og hun fortæller næste i samme

åndedrag at hun har været i sit sogn i næsten 15 år, altså gennem hele sin karriere som

præst.

I sin første tid som præst følte Christina det var svært at finde sig til rette i præsteembedet.

Hun havde gennem sin studietid været meget interesseret i det kommunikative aspekt og forventede

egentlig at undervisning var sagen for hende. Måske var det endog en mulighed at

skrive undervisningsmateriale? – Faktisk har Christina flere ideer og udkast liggende i en skuffe

fra studie tiden og de første år. Og hvem ved, måske er det noget hun en dag kaster sig over?

Imidlertid kan Christina helt klart gøre rede for, hvornår hun fandt sine ben i præstearbejdet.

Hun havde været i sit embede næsten to år, var ved så småt at finde sig til rette med folk og

opgaver, men følte sig alligevel ikke helt tilfreds – og overvejede faktisk en længere ferie, da

hun ikke havde holdt meget fri og trængte til at komme lidt væk fra det hele.

Christina havde en lille notits for et kursus i Løgumkloster omkring fænomenet trøst liggende i

sin arbejdsmappe. Et halvt års tid tilbage var hun ude for at skulle begrave et lille barn fra menigheden.

Det var svært for Christina at møde familien i deres sorg, og hun synes også, det var

svært for hende at give forældrene et billede af mening i hændelsen, fordi den også forekom

Christina uden mening.

Kurset omhandlede det praktisk- teologiske aspekt: Hvilke livssituationer kan gøre at et behov

for trøst opstår, og hvilke livserfaringer kan formidle trøst til det menneske der trænger?

Kurset omhandlede tillige forskellige kunstneriske tilgange til den livserfaring Christina ikke

helt mente hun besad, og nogle sprog, som kunne skærpe en sjælesøgers opmærksomhed i

samtalens og ritualets møde med menneskers afmagt. Præcis det sprog, som Christina trods

sin interesse og viden om kommunikation, følte hun manglede i den svære situation. – Så

trods sit ønske om en længere rejse endte det med at Christina i stedet drog til Løgumkloster.

Det blev ikke sidste gang det skete. Christina følte, at her åbnede hendes mission i præstegerningen

sig. Hun videreuddannede sig gennem de kommende år til at stille sig til rådighed for

mennesker i sognet til samtaler om tro, gudsforhold, barndom, lidelse eller smertefulde begivenheder

i livet. Udover sine sædvanlige pligter som præst påtog Christina sig i stigende omfang

samtaler med enkeltpersoner i menigheden, og ikke mindst fandt hun et behov for samtale

hos en del af sognets institutioners personale. Senere oprettede hun en sorggruppe for

teenagere, der havde mistet en nærtstående, en opgave, der optog Christina meget, da hun

kunne kende sig selv i problemstillingen. Det viste sig at være en opgave, der var så stort behov

for, at hun også blev anmodet om at oprette tilsvarende grupper i nabosognene.

Når Christinas kontakter medlemmer af menigheden forud for store mærkedage, benytter

mange situationen til at vende livsvilkår og de livsfaser, der nu er gennemlevet. Det giver fortsat

Christina meget tilfredsstillelse i arbejdet, at hun på denne måde bliver mødt med tillid, og

mærker at menighedens medlemmer har brug for hende. Ja, faktisk oplever hun ikke så sjældent,

at tidligere medlemmer af menigheden, der nu bor andre steder, ringer til hende. Nogle

gange ønsker de at tale med hende om noget der fortsat volder dem bekymring eller besvær.

Andre gange beder de hende foretage dåb eller begravelse på baggrund af det tillidsforhold,

de synes, der tidligere er skabt imellem dem og Christina.

30) Gennemsnitsscoren for sjælesorgssamtaler ved uanmeldt henvendelse ved præsteboligen er for type-3-præster

0,49. Det betyder, at hele denne gruppe (gennemsnitligt set) ligger blandt den tredjedel af stiftets præster,

der ligger højest på denne opgave.

More magazines by this user
Similar magazines