Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

menighedsraad.dk

Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

Ti forskellige arbejdsprofiler for præsterne i Århus Stift

Sådanne henvendelser varmer, synes Christina og hun siger ja til dåb, bryllupper og begravelser

udenfor sognet i så stor udstrækning, som det overhovedet er muligt for hende at overkomme.

Kilde: Gertrud Iversen

Præstetype 4: "Især undervisning"

Arbejdsprofilen for type 4 ses af denne figur:

Figur 10: Arbejdsprofil for præstetype 4

Note: Præsterne er vægtet efter kvote og fravær.

Præstetype 4 scorer meget højt på møder, hvor man underviser institutionspersonale, voksenundervisning

af brudepar 31) og dåbsforældre, samt bibelkredse. Administrative opgaver

ligger derimod i bunden.

Socialprofil

Når de tests, der er beskrevet på side 67 er gennemført, viser det sig, at præstetype 4 skiller

sig ud fra de øvrige på et enkelt punkt:

31) Type-4-præsternes gennemsnitsscore på disse to højest placerede opgaver er 0,99. Det betyder, at denne

gruppe (gennemsnitligt set) ligger blandt de 15% af stiftets præster, der scorer højest på disse opgaver.

- 74 -

More magazines by this user
Similar magazines