Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

menighedsraad.dk

Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

- 75 -

Ti forskellige arbejdsprofiler for præsterne i Århus Stift

Tabel 9: Kønsfordelingen for type 4 sammenlignet med de øvrige typer

Præstetyper

Type 4 Øvrige typer Total

Køn [+] Mand 84% 50% 53%

Kvinde 16% 50% 47%

Total 100% 100% 100%

Vi ser, at mændene er markant tilstede i præstetype 4, der særligt påtager sig undervisningsopgaver.

Ditlevs sognearbejde er præget af undervisning, et område der gennem hele hans voksenliv

har stået centralt i hans arbejdsfelt. Han tager sig god tid til at sætte brudepar ind i vielsesritualets

ord og forpligtelser, han afholder studie- og bibelkredse, hans sogneaftener besøges af

mange og han tager igen fat i den unge familie ved dåbsforberedelsen.

Udenfor alt dette har han også fået tid til at deltage i temaarrangementer såvel på skoler og

daginstitutioner som på plejehjem og i sociale institutioner, fordi han her så en mulighed for at

tage fat i troslæren. Det er dog et område, hvor han er på vej til at skære ned på arbejdsindsatsen,

hvilket han synes er helt rimeligt, da han jo har passeret de 62 år, hvor mange andre vælger

at gå på efterløn.

Skønt han på den måde beskæftiger sig med opgaver, han synes om, finder han, at arbejdet

som præst bliver mere og mere ensomt. Forrige år døde hans kone gennem næsten 40 år, og

det er et slag har han ikke helt har forvundet. Præsteboligen synes ham stor, og det kniber

med at få ordnet de praktiske ting, skønt han nu endelig har fundet en stabil rengøringshjælp.

Måske ligger ensomheden også i, at han gennem hele sit livsforløb i sognet har afholdt sig fra

at have personlige venner blandt menighedens medlemmer. Der har været gode kolleger og

enkelte gamle studiekammerater han sås med, og som han stadig ser og har en god samtale

med. Men han føler ensomheden så meget mere tyngende nu end før. Måske fordi hans kone

var den udadvendte type, der sørgede for, at også folk fra sognet kom til de mere eller mindre

halvofficielle arrangementer som deres mærkedage udgjorde. Så dengang hun levede og var

rask, sås de med mange mennesker, og på den måde synes han ikke, den personlige ensomhed

ramte ham med samme kraft som nu.

Egentlig finder han det også sværere at tale med de unge mennesker. Han spekulerer indimellem

på, om tiden virkelig er blevet så anderledes, at den har påvirket mennesker på en hel anden

måde, end han hidtil har været vant til. Han spekulerer på, om hans ord når derind, hvor

han ønsker.

I kraft af sin erfaring synes han stadig, at konfirmandundervisningen er tålelig, men kunne han

også lægge den fra sig, var det allerede sket.

Ditlev synes egentlig at han har haft et godt præsteliv. Men han er bekymret for fremtiden.

Kræfterne er ikke, hvad de var. Hvor skal han mon bosætte sig hvis eller rettere når han vælger

at gå af, og hvad kan han tilbringe dagene med? Han synes stadig han har meget at give, men

tanken om, at hans hustru skulle falde væk så tidligt, har i nogen grad sat ham skakmat!

Kilde: Gertrud Iversen

More magazines by this user
Similar magazines