Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

menighedsraad.dk

Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

Ti forskellige arbejdsprofiler for præsterne i Århus Stift

Præstetype 5: "Især gudstjenester"

Som den følgende figur viser, ligger type 5 særdeles højt med hensyn til gudstjenester såvel

i som uden for pastoratet:

Figur 11: Arbejdsprofil for præstetype 5

Note: Præsterne er vægtet efter kvote og fravær.

Ser man nærmere på tallene bag figuren, viser det sig, at type 5’ gennemsnitsscore på kerneopgaven

"gudstjenester i pastoratet" er 1,19, hvilket betyder, at alle præsterne i denne

type gennemsnitligt set er blandt de 12% i stiftet, der ligger højest.

Social- og pastoratsprofil

Det viser sig, at præstetype 5 skiller sig ud fra de øvrige på to punkter:

Tabel 10: Forskelle på præstetype 5 og de øvrige typer

Vi ser, at præstetype 5 med "især gudstjenester" (inkl. kirkelige handlinger) skiller sig ud fra

de øvrige ved at have længere anciennitet i stillingen og ved at arbejde i pastorater med fle-

- 76 -

Præstetyper

Type 5 Øvrige typer Total

Antal sogne i pastoratet (***) 2,3 1,6 1,6

Antal år i nuværende stilling (**) 19,3 10,9 11,7

More magazines by this user
Similar magazines