Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

menighedsraad.dk

Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

- 7 -

Indledning: Præstearbejde i bevægelse – på land og i by

Indledning: Præstearbejde i bevægelse – på land og i by

Af Steen Marqvard Rasmussen,

sociolog og seniorkonsulent i Landsforeningen af Menighedsråd

1. En kerneudvidelse

Der er mange tegn på, at præstearbejdet er i bevægelse. En synlig indikator er ændringerne

i de senere år af stillingsopslagene i forbindelse med en præsteansættelse. Som Erling Andersen

gør opmærksom på i bogen Et job med mening, skal vi ikke mere end 10-15 år tilbage i

tiden, før stillingsopslaget kunne nøjes med få oplysninger om sogn og præstebolig, fordi

præstens opgaver var nogenlunde velkendte.

I dag er det mange steder anderledes. På baggrund af et konkret stillingsopslag fra det virkelige

liv – som ikke er utypisk – konkluderer Erling Andersen:

"Kerneydelserne og arbejdsbetingelserne er så at sige udvidet. Stillingsopslagene

efterspørger foruden kvalitet i de traditionelle præstelige opgaver, forkyndelsen

og de kirkelige handlinger, også arrangementer, der gør kirken folkelig og vedkommende

især for børn og unge, ligesom der lægges vægt på samarbejde med

alle aktivt involverede. … Det får en af de nye præster til at konstatere i sin arbejdsrapport

(som skrives i forbindelse med præstens første obligatoriske efteruddannelseskursus,

SMR), at mange embeder i dag slås op med ønsker om at få en

multikunstner ind, der lidt vil det hele." 1)

Sidste sætning måtte jeg læse to gange, for der ligger en fint udtrykt pointe i, at rapportskriveren

ikke bruger den almindelige vending "der vil lidt af det hele", men netop betoner behovet

for, at engagementet i de enkelte dele ikke bliver for stort – præsten skal lidt ville det

hele.

Den nye slags stillingsopslag er naturligvis også blevet kritiseret. Reaktionen har været, at

præsten ikke skal udvikle sig til gøgler for at lokke folk til. Hun skal i stedet holde fast ved kerneydelserne.

Hermed overses dog det virkelige problem, nemlig at selv når man gør det, vil

det vise sig, at ikke alene gøglet, men også "kerneydelserne … er … udvidet" (jf. note 1).

Lad os kort se på, hvad det betyder: Der er almindelig enighed om, at folkekirkens opgaver

udfolder sig langs følgende fem dimensioner:

Gudstjeneste og forkyndelse

Mission og religionsmøde

Undervisning

Diakoni

Og da kirken også er en organisation, må man tilføje en femte dimension, som vi kan

kalde ledelse, administration, forvaltning. 2)

1) Erling Andersen, 2009: Et job med mening. Nye præster om deres arbejde. Forlaget Anis, s. 23-24.