Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

menighedsraad.dk

Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

- 89 -

Ti forskellige arbejdsprofiler for præsterne i Århus Stift

4. Et samlet blik på præstetyperne

I de foregående afsnit er præstetypernes social- og pastoratsprofiler fundet ved at sammenligne

én bestemt præstetype med den store gruppe, der opstår, når de øvrige 9 typer samles

til en gruppe. I dette afsnit vil jeg søge at få et overblik over det indbyrdes forhold mellem

alle typerne ved at gøre brug af, hvad Lennart Rosenlund kalder dataanalysens "magiske

øje", nemlig korrespondanceanalysen. 32)

4.1. Præstetyperne relateret til køn og alder

Jeg vil først søge et overblik over forbindelserne mellem på den ene side præstetyperne og

på den anden side præsternes køn og alder. Udgangspunktet er følgende tabel:

Tabel 13: Præstetyperne fordelt på præsternes alder og køn

30-44

år

Mand Kvinde

45-54

år

55-69

år

30-44

år

45-54

år

55-69

år

Få opgaver 14% 15% 13% 15% 13% 24% 15%

Organisatoriske opgaver 22% 16% 7% 17% 21% 15%

Især sjælesorg 8% 4% 24% 30% 11%

Især undervisning 4% 4% 25% 6% 8%

Især gudstjenester og

kirkelige handlinger

4% 4% 22% 8% 11% 9%

Sjælesorg & organisation 13% 12% 7% 8% 5% 9% 9%

Gudstjenester & sjælesorg 4% 8% 11% 3% 16% 7%

Undervisning & organisation 25% 12% 4% 5% 5% 23% 11%

Sjælesorg & undervisning

& organisation

4% 11% 7% 9% 18% 8%

Mange opgaver 9% 8% 3% 11% 14% 7%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Note: Estimeret eksakt chi 2 -test resulterer i p = 0,011. Da tabellen består af hele 60 celler, hvoraf

nogle endda kun indeholder meget få personer, kan man ikke teste for sammenhængen

mellem præstetyper på den ene side og køn og alder på den anden side med de almindelige

statistikprogrammers asymptotiske tests, der i realiteten bygger på tabelopslag. Denne og

andre tabeller i denne undersøgelse er derfor testet med eksakte eller tilnærmet eksakte

tests. Situationer, hvor det er påkrævet og muligt at anvende disse, er beskrevet i Mehta og

Patel, 1995, kapitel 2.

For at overskue mønstret i tabellen foretages en korrespondanceanalyse, som indebærer, at

tabellens 60 celler (6 kolonner * 10 rækker) omsættes til relationer mellem (6 + 10 =) 16

punkter. Opgaven er at foretage en afbildning af disse punkter med så få dimensioner som

muligt, der gengiver så meget af tabellens information, som muligt. Det ville være ideelt at

komme ned på to dimensioner, da disse kan vises med en enkelt figur på et fladt stykke pa-

32) Se Lennart Rosenlund, 1995: "Korrespondanse. Dataanalysens "magiske øye"" i: Sosiologisk tidsskrift, 1995,

nr. 1, s. 55 ff.

Total

More magazines by this user
Similar magazines