Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

menighedsraad.dk

Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

Ti forskellige arbejdsprofiler for præsterne i Århus Stift

pir. I det foreliggende tilfælde er det dog nødvendigt at inddrage en 3. dimension i den grafiske

fremstilling, og det gøres mest overskueligt ved at danne to figurer: 33)

Figur 17:

Note: Procentangivelsen efter hver dimension udtrykker, hvor stor en del af informationen i tabel

13, som den pågældende akse kan gengive.

Dimensionerne kan både beskrives med udgangspunkt i præstetyperne og i punkterne for

præsternes køn og alder. 34) Øverst i figuren finder vi de ældre præster – mændene til venstre

og kvinderne til højre. Endvidere ses, at de ældre mænd er tættest på præstetyperne "undervisning"

og "gudstjenester" (inkl. kirkelige handlinger), mens de ældre kvinder er tættest på

"sjælesorg". Nederst i figuren finder vi den præstetype, der især beskæftiger sig med de

organisatoriske opgaver samt de typer, der kombinerer mange forskellige opgaver. Derfor

kan vi sige, at 2. dimension udtrykker en bevægelse fra generalisten (nede) til specialisten

(oppe) eller med andre ord: Fra en uklar til en mere klar arbejdsprofil. Det ser ud til, at præsternes

alder og til dels køn spiller en rolle for placeringen på 2. dimension:

33) Tilsammen gengiver de 94% af al den information, tabel 13 indeholder.

34) Da alle punkter ikke bidrager lige stærkt til at bestemme placeringen af figurens to akser, må tolkningen af figuren

også hente støtte fra de beregninger, der ligger til grund for denne. Denne note bliver først forståelig,

når man gør sig klart, at forholdet mellem punkter og akser her er modsat det, vi lærte i folkeskolen. Vi lærte,

at man først tegner akserne og derefter placerer punkterne. I korrespondanceanalysen foregår det i modsat

rækkefølge – først har man en mængde "fritsvævende" punkter, og derefter placerer man akserne således, at

spredningen mellem punkterne bliver vist bedst muligt med så få akser som muligt.

- 90 -

More magazines by this user
Similar magazines