Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

menighedsraad.dk

Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

Ti forskellige arbejdsprofiler for præsterne i Århus Stift

3. Hvis der kun formuleres én idealtype, kan den opfattes som et referencepunkt, men det

vil være at foretrække, hvis man kan formulere et system af parvise idealtyper, hvor

hvert par opfylder det krav, at de kan opfattes som modpoler til hinanden. Det ville

nemlig betyde, at hvert par så kunne opfattes som en linie eller en dimension på

samme måde, som vi så i figur 17 til figur 19.

Med afsæt i de 10 empiriske gennemsnitstyper fra afsnit 3 vil jeg formulere den tese, at præstearbejdet

kan opdeles i fem idealtyper, som er relateret til hinanden på denne måde:

Figur 20:

Note: Idealtyperne er markeret med kantede parenteser.

Vi ser, at relationerne mellem de fem idealtyper kan beskrives med fire dimensioner:

1. Antallet af hhv. pastorale og organisatoriske opgaver, hvor yderpunkterne er fokusering

på enten den ene eller den anden gruppe af opgaver.

2. Antal forskellige præsteopgaver, der får særlig opmærksomhed: Yderpolerne er hhv. generalisten

og specialisten.

3. Målgruppens størrelse, hvor yderpolerne er det enkelte individ i sjælesorgen og den

store gruppe i form af enten deltagerne i undervisningen, tilhørerne til foredraget eller

menigheden i kirken.

- 96 -

More magazines by this user
Similar magazines