Totaløkonomiske beregninger i statslig ... - Erhvervsstyrelsen

bygningsstyrelsen.dk

Totaløkonomiske beregninger i statslig ... - Erhvervsstyrelsen

Forord

Totaløkonomi er i de senere år blevet genstand for stigende bevågenhed.

Således blev der med virkning fra den 1.1.1998 indført

krav om totaløkonomiske vurderinger i forbindelse med offentligt

støttet byggeri, i hvilken forbindelse By- og Boligministeriet lod

udarbejde det totaløkonomiske beregningsprogram TRAMBO-

LIN. Med udsendelse af bekendtgørelse nr. 202 af 23.3.2000 om

kvalitetssikring af byggearbejder er der med virkning fra den

1.5.2000 fastsat et tilsvarende krav om totaløkonomiske vurderinger

af bl.a. statsligt byggeri.

Beregningsværktøjet med tilhørende vejledning er oprindelig udarbejdet

af Forsvarets Bygningstjeneste til intern brug. På grundlag af

praktisk afprøvning har Samordningsudvalget for den Statslige

Ejendomsforvaltning (SEF) imidlertid fundet beregningssystemet

velegnet til brug i statslig byggevirksomhed og har på denne baggrund

iværksat en videreudvikling, således at værktøjet i sin foreliggende

udformning tilgodeser de statslige byggeadministrationers

forskellige behov.

Primo oktober 2001 har Forsvarets Bygningstjeneste overdraget

den foreliggende version af totaløkonomiværktøj og vejledning til

By- og Boligmisteriet, der samtidig har stillet værktøj og vejledning

til rådighed for de statslige byggeadministrationer. By- og Boligministeriet

vil fremover forestå den videre udvikling og vedligeholdelse

af beregningssystemet samt iværksætte opsamling af praktiske

erfaringer med systemet.

Forord

3

More magazines by this user
Similar magazines