PDF 4 mb - Dansk Vietnamesisk Forening

davifo.dk

PDF 4 mb - Dansk Vietnamesisk Forening

Foto: Nis Jensen

A J O U R

Dansk Vietnamesisk Forening · Nr 1 · 1 kvt · 2010 · 35 årgang

30 års samarbejde med

Børnehospital Nr. 1

KULTURDAG 2010 ØKOTURISME i Vietnam


A J O U R

Redaktion:

Wilfred Gluud (ansv),

Morten Rasmussen, Ingeborg Rasmussen

Oversættere:

Heidi Sendowicz og Morten Rasmussen

Side 2

Grafisk tilrettelæggelse:

Nis Jensen

Redaktionen er afsluttet 23. marts 2010

Deadline nr 2/2010: 10. maj 2010

Dansk Vietnamesisk Forening

Nattergalevej 6, 1. sal

2400 København NV

Kontortid:

Tirs- og torsdag 13-17

Tlf: 38 86 07 01 (hele døgnet)

mail: infor@davifo.dk

www.davifo.dk

Foreningens formål

er at befordre samarbejde

og forståelse mellem Danmark

og Vietnam og fremme venskabet

mellem danskere og vietnamesere.

1 årigt prøvemedlemskab: 125 kr.

Derefter årligt 215 kr.

160 kr. for unge under uddannelse,

pensionister og andre ubemidlede.

Yderligere medlemmer

af samme husstand: 60 kr. hver

600 kr. for organisationer.

Abonnement:

110 kr. årligt

Giro: Reg. nr. 1551 konto 229-18 00

Foreningens formand:

Ole Riis, tlf. 38 71 16 80

Forslag til foredrag og andre aktiviteter

modtages gerne

Annoncepriser: 5 kr pr spalte mm

bagsiden og side 3, 5 & 7: +1 kr,

fast indrykning: -1 kr

Tryk og repro: Lassen Offset A/S

Oplag: 1.000

ISSN · 1902-4428

VietNam

A J O U R

INDHOLD

30 års samarbejde med Børnehospital Nr. 1 ____________________________ 3

Film om venskabet mellem Børnehospitalet og Danmark ________________ 5

Mindeord Nanna Brammer ___________________________________________ 6

DVF's sekretær fyldte år - 95 år _______________________________________ 7

Flot donation af Sunmark ____________________________________________ 7

Erfaringer og råd om rejser til Vietnam ________________________________ 7

Klimaforandringer skaber store udfordringer __________________________ 8

Grønne gæster i regnskoven _________________________________________ 10

Kulturdag 2010 ____________________________________________________ 12

Besøg af Thanh Thuy og Dang Hao ___________________________________ 13

Kokkeskole for turister _____________________________________________ 14

På tur med fotografen ______________________________________________ 14

Referat af Dansk Vietnamesisk Forenings generalforsamling 2010 ______ 15

Dansk Vietnamesisk Forenings regnskab 2009 ________________________ 16

Regnskab for Hospitalsindsamlingen 2009 ___________________________ 19

Regnskab for SHELTER-Indsamlingen 2009 ___________________________ 19

Nyt fra Hospitalsindsamlingen ______________________________________ 19

Spis brød til. Anmeldelse af Restaurant Lê Lê __________________________ 20

Kort nyt ___________________________________________________________ 22

SHELTER INDSAMLINGEN


interkulturel kommunikation

intensive sprogkurser

tolkning

oversættelse

specialrejser

Vestergade 16, 2. 1456 København K

Tlf. 32 96 56 36 Fax 32 96 56 37

E-mail: danviet@danviet.dk

Hjælp socialt udsatte børn i Vietnam

Gennem en tryg og kompetent indsats får omsorgssvigtede og misbrugte

piger og drenge en ny start på livet.

Indsamlingens konto i Nordea: (2290) 6448 4356 85

1 · 2010


Foto: Nis Jensen

1 · 2010

30 års samarbejde med

Børnehospital Nr. 1

Siden vi første gang i november 1979 så elendigheden på Børnehospital Nr. 1

i Ho Chi Minh byen, har Dansk Vietnamesisk Forening hjulpet og samarbejdet med hospitalet

Af Wilfred Gluud

november 1979 besøgte Kirsten Vagn

Jensen sammen med Nanna Brammer

22. og et filmhold Børnehospital Nr. 1

i Ho Chi Minh Byen (Saigon). Hospitalet havde

enorme materielle problemer at slås med. Samtidig

var der en stor oversvømmelse i Mekong-deltaet, og

regeringens forsøg på kooperatisering af landbruget

var reelt slået fejl.

Filmen blev instrueret af Ib Makwarth og hed

”Vietnam-Kampuchea, november 1979”.

Kisten Vagn Jensen var både formand for DVF

og Indsamlingsudvalget, og hun sørgede for, at

man på næste generalforsamling i januar 1980

besluttede at koncentrere de indsamlede midler

til netop dette hospital.

Man besluttede at ”adoptere” Børnehospital

Nr.1 som modtager af hjælp. Til og med 2008

blev alle indsamlede midler brugt til udstyr til

børnehospitalet.

Indsamlingen var stiftet i marts 1978 og i starten

sendte man udstyr som vitaminpiller til Nord samt

for over 2 millioner kr. brugt hospitalsudstyr. Fra

1978 til og med 2009 er der i alt doneret 4.576.331

kroner; hovedparten var mindre private bidrag,

men i 2009 kom der en arv på 812.873 kr. Fra 1992

til 2001 blev der igen sendt større mængder brugt

udstyr, så der i alt er sendt brugt udstyr for ca. 3

millioner kr. eller i alt for 7,5 millioner kr.

Levestandarden i Ho Chi Minh Byen er vokset

og hospitalet har nu over 25 partnere og donorer.

Så fra 2009 blev det besluttet, at de indsamlede

midler fremover går til provinshospitalet i Bao

Loc, der dækker de 5 sydlige distrikter i Lam

Dong provinsen. En beslutning der blev taget efter

konsultation med tidligere direktør Tram.

ARI og dengue 1991-2000

I 1991 var Dansk Vietnamesisk Forening den første

Bistand fra DVF

Fra 1977-2009 er der indsamlet i alt 4,5

mio. kr., hvor af næsten 3 mio. er gået til

Børnehospitalet. Desuden er der indsamlet

for 3 mio. brugt udstyr, hvor ca. 1. mio. er gået

til Børnehospitalet.

5 bistandsprojekter i perioden 1991 til 2007

er finansieret af Danida med i alt 21,8 mio.

kr. Projekterne er gennemført sammen med

Børnehospital Nr. 1 og en række provinser, og

har været med til at forbedre børnesundheden

i det sydlige Vietnam.

www davifo.dk/bistandsarbejde

VietNam

A J O U R

danske ngo, der startede udviklingsprojekter i

Vietnam finansieret af Danida.

1991-1993 gennemførtes det første projekt om

akutte luftvejssygdomme ARI (Acute Respiratory

Infection), finansieret med 1,6 million kr. Der blev

oprettet en uddannelsesafdeling, som er blevet et

referencecenter for ARI i det sydlige Vietnam. Der

blev oprettet uddannelsesenheder på 3 provinshospitaler

i Long An, Tra Vinh og Dong Thap.

I 1994-1997 blev der gennemført en fase 2

finansieret med 5 millioner til behandling, uddannelse

og videnskabelige undersøgelser i de samme

provinser.

Der blev uddannet sundhedspersonale for at

forbedre diagnose og behandling, undersøgelser af

aetiology ved mellemørebetændelse og etablering

af landsbyapoteker i 10 pilot-sundhedsstationer i

kommuner.

I 1996-2000 fulgte Dengue feber projektet,

finansieret med 2,7 millioner fra Danida. Det

hjalp Børnehospital Nr. 1 med bekæmpelsen af

den dødelige tropiske børnesygdom, der overføres

af en moskito-art, dengue hemorrhagic feber, der

er den 4. hyppigste årsag til dødsfald hos børn i

Vietnam. Der blev etableret uddannelse i Ho Chi

Minh, An Giang, Tien Giang og Ba Ria provinser

med diagnoser og behandling, samt hvordan lokale

sundhedsklinikker kunne reducere infektioner ved

at bekæmpe moskitoer i landsbyerne.

Side 3


Elendigheden var tydelig i 1979, men i 1981 modtog Kirsten Vagn Jensen og Dr. Anh den første sending udstyr.

I 1985 besøgte læge Jørgen Prag hospitalet og drøfter her muligherne for at udvide samabejdet med Dr. Tram, der senere blev direktør for hospitalet

IMCI-projekter 1998-2007

Projektet Integrated Management of Childhood

Illness (IMCI) i Sydvietnam 1998-2002 blev finansieret

af Danida med 6 millioner kr. Programmets

mål var at reducere dødelighed som følge af de

fem alvorligste sygdomme hos børn i Vietnam:

diarré, luftvejsinfektioner, underernæring, malaria

og Dengue Fever. Projektet omfattede undervisning

i korrekt diagnostik og behandling af sundhedsper-Hospitalets intensivafdeling er nu udstyret med den nyeste teknologi.

Forebyggelsprogrammer når ud til fjernt liggende sundhedsklinikkker med mødreundervisningser. Vedligeholdsafdelingen er blevet moderniseret.

Side 4

Samarbejdsområder

Luftvejssygdomme (ARI)

CPAP udstyr og anvendelse

Intensiv afdeling (ICU)

Mikrobiologisk afdeling

Bedre hygiejne

Vedligeholdelse af udstyr

Centralt ilt-anlæg,

Forbedret diagnosticering og

forebyggelse med IMCI

Ny afdeling på BH1 for

IMCI-akutmodtagelse

Bedre behandling af nyfødte

og for tidligt fødte

Hals- næse øre-sygdomme

Dengue Hemorrhagic feber

Hospitalsledelse

Hiv/Aids

sonalet på alle niveauer i provinserne Ho Chi Minh

City, Vinh Long, Tra Vinh og Lam Dong.

Projektet blev forlænget med en fase II i 2003,

der kom til at løbe til staren af 2007, finansieret af

Danida med 8,575 mio. kr. Denne gang drejede

det sig om provinserne Ho Chi Minh City, Lam

Dong, Tra Vinh and Vinh Long.

Der blev undervist personale på sundheds- og

distriktshospitaler og i 40 kommuner. Desuden blev

Børnehospital Nr. 1 styrket som referencecenter.

Pacode-projektet

Børnehospital Nr.1 har været udførende partner

for Dansk Vietnamesisk Forening med at uddanne

lokale sundhedsmedarbejdere og sundhedspersonale

i de to provinser An Giang og Soc Trang, som

ligger i Mekong-flodens delta. Det startede i 2005

og blev afsluttet i 2010.

Child Survival fra 2009

Børneoverlevelse i det sydlige Vietnam blev forsinket

i planlægning og genkendelse og startede

først 1. februar 2009, finansieret af Danida med

godt 6 mill. kr.

Projektet tilsigter som et pilotforsøg at gennemføre

den såkaldte "child survival strategy", som foreslået

af WHO med en indsats over for de 5 sygdomme,

der oftest forårsager død hos børn i Vietnam,

kombineret med en indsats over for sygdomme

hos nyfødte samt forebyggelse og behandling af

hiv-infektion hos børn og unge. Projektet gennem-

VietNam

A J O U R

Welfare Foundation som er en af Vietnams ældste

ngo’er, og som foreningen kender fra samarbejde

om Shelter-projekterne.

Børnehospital Nr. 1 står for udførelse af store dele

af aktiviteterne, der omfatter Ho Chi Minh Byen

og provinserne Lam Dong, Vinh Long and Dong

Thap.

Langvarigt samarbejde

Bistandsprojekterne er nået ud til 13 provinser/

byer i det sydlige Vietnam og har været medvirkende

til at Børnehospitalet har udvidet sit

arbejde med at støtte provins- og distriktshospitaler

og sundhedsklinikker i hele det sydlige

Vietnam op til Danang.

• Langvarigt samarbejde

• Stort arealområde

• Følger WHO og MOH retningslinjer

for børnesundhed

• Samarbejde på tværs af

discipliner og specialer

• Overførsel af passende teknikker

som fortsat kan anvendes

• Udvidet kapacitet til forskning

• Udvikling af Børnesunheds-netværk

i Sydvietnam og Internationalt

• Støtte fra lokale græsrødder

og lokale samfund

www davifo.dk/bistandsarbejde www davifo.dk/bistandsarbejde

føres i samarbejde med Ho Chi Minh City Child

1 · 2010


1 · 2010

Oversat af Vân-Khanh Dang

I

dag udskrives familien Phuocs tvillinger efter

et længere behandlingsophold på Børnehospital

Nr. 1 i Ho Chi Minh Byen, og forældrene siger

farvel til lægerne, som har lagt en stor indsats i

behandlingen. Familien Phuoc er en af de mange

millioner vietnamesiske familier, som har nydt

godt af Børnehospitalels ekspertise inden for

børnesygdomme.

Det er et af de største børnehospitaler i Vietnam,

og har høstet mange gode resultater med behandlinger.

Hospitalet er også uddannelsescenter for

børnesygdomme i den sydlige del af landet. Ved

siden af offentlig finansiering af driften, har man

igennem mange år fået støtte fra donorer både

i ind- og udland. Hospitalet har også modtaget

udviklingsmidler fra Danida i Danmark, hvor

Dansk Vietnamesisk Forening har været det tætte

bindeled og samarbejdspartner igennem 30 år.

Besøg fra Danmark

I slutningen af 1970’erne, hvor Vietnam for nyligt

var blevet genforenet, var børnedødeligheden under

5 år på over 50 %. Luftvejsinfektioner, diarrésygdomme,

dengue feber, underernæringssygdomme

var årsag til stor dødelighed blandt småbørn.

Landets økonomi var i store vanskeligheder. Basalt

behandlingsudstyr til børnesygdomme var ikke

tidssvarende.

Selv om landets regering havde prioriteret

Børnehospitalet højt, kunne det ikke opfylde

behovet for udstyr. På dette tidspunkt i 1979 kom

formanden for Dansk Vietnamesisk Forening, fru

Familien Phuocs tvillinger udskrevet efter et længere behandlingsophold

Film om venskabet mellem

Børnehospitalet og Danmark

I anledningen af 30 års venskab afholdt Børnehospital Nr. 1 i slutningen af november 2009

en lægekonference, som Jørgen Prag og Freddy Karup Pedersen deltog i.

Der var trykt en bog med over 40 lægevidenskabelige artikler.

Der var desuden lavet en film på 8 minutter, hvis manuskript vi bringer her

Kirsten Vagn Jensen, på besøg på Børnehospitalet

for at optage en film og fik forståelse for det akutte

behov for hjælp.

Fru Vagn Jensen vendte tilbage til Danmark og

satte straks gang i en indsamling til hospitalet for

at hjælpe syge børn i det sydlige Vietnam. De første

forsendelser bestod af det mest basale udstyr som

slanger og børnenåle til drops og nødvendige kemikalier

til dagligt brug. Selv om det var basalt, havde

det en vigtig betydning. Det var det første skridt

til det tætte samarbejde mellem Børnehospital

Nr. 1 og Dansk Vietnamesisk Forening gennem

mange år.

Specialisering

Efter den første forsendelse fortsatte Dansk

Vietnamesisk Forening uafbrudt med årlige

indsamlinger og forsendelser til Børnehospitalet.

Antallet af forsendelser og værdien af udstyr steg

støt. Støtten til Børnehospitalet blev udvidet

med flere forskellige slags behandlingsudstyr for

at opfylde tekniske krav for behandlingerne på

mange områder.

Ved siden af indsamlingerne til basale materialer

og udstyr blev Dansk Vietnamesisk Forenings

støtte efterhånden specialiseret inden for specielle

område af børnesygdomme. Dernæst blev lægerne

og sundhedsmedarbejderne sendt på forskellige

uddannelseskurser. Børnehospitalets kapaciteter

blev højnet inden for behandlinger af børnesygdommene.

Danida-projekter

I 1985 var læge Jørgen Prag på besøg og i 1990

fulgte læge Freddy Karup Pedersen. De iværk-

VietNam

A J O U R

satte 2 nye projekter med Danidas bistandsmidler:

Projekter mod luftvejsinfektioner samt senere

dengue-feber. Gennem disse projekter blev en del

af medarbejderne på Børnehospitalet og andre fra

nærliggende lokale områder uddannet til bedre til

at identificere tidlige tilfælde af sygdommene.

I 1991 blev en ny teknisk metode til afhjælpning

af luftvejsinfektioner CPAP overdraget til

Børnehospitalet. Det viste sig at være en effektiv

behandlingsmetode mod alvorlige luftvejsinfektioner.

Gennem et tæt samarbejde med danske

eksperter lykkedes det for Børnehospitalet at

anvende metoden.

Den succesfulde behandling blev senere hen

udvidet til flere steder i landet og har reddet mange

børn. I dag er CPAP en almindelig behandlingsmetode

på alle landets hospitaler.

Uddannelseskurser

I dag har Børnehospitalet en udvidet rolle som støtte

for provins- og distriktshospitaler i den sydlige del

af landet. Børnehospitalet har udvidet sit arbejdsfelt

og afholder mange relevante uddannelseskurser for

de lokale sundhedsklinikker i syden. Medarbejderne

på de lokale sundhedsklinikker har fået mulighed

for at styrke deres kompetence om infektioner,

luftvejsinfektion, diarré og dengue-feber. De bliver

bedre til at forebygge og behandle sygdommene og

nedsætte børnedødeligheden.

Med støtten fra Dansk Vietnamesisk Forening

er mange enheder på Børnehospitalet forbedret. Det

gælder InfektionsKontrol afdeling. Vedligeholdelse

af medicinske udstyr, Kommunikation og teknologi

afdeling og Hygiejneafdeling.

Dansk Vietnamesisk Forening har bidraget

Side 5


med midler til instrumenter og viden om deres

anvendelse og uddannelse af medarbejderne.

Børnehospitalet har siden udviklet og udvidet sin

kompetence og dermed opbygget vigtig ekspertise i

børnesygdomme i dem sydlige del af landet.

Bedre diagnostisering

Sammen med Dansk Vietnamesisk Forening

træder Børnehospitalet ind i det 21. århundrede

med 2 nye projekter, IMCI 1 og 2. Med IMCI

bliver kvaliteten af behandlingerne løftet højt.

Det bliver helhedsbehandling, hvor børn bliver

undersøgt for almindelige sygdomstegn som hoste,

åndedrætsbesvær, diarré, feber, underernæring,

blodmangel og evt. manglende vaccinationer. På

den måde får man et helhedsindtryk af barnets

sundhedstilstand, og behandlingen giver bedre

resultater.

Der bliver afholdt mange informationsmøder

om forebyggelse af børnesygdomme både for

medarbejdere og forældre i byen og i lokaleområderne.

Projekterne udvider arbejdsfelter fra

store byer til landsdistrikter. Med IMCI bliver

samarbejdet mellem Dansk Vietnamesisk Forening

og Børnehospitalet løftet op fra forsyninger af

hospitalsudstyr til også at omfatte efteruddannelse

af medarbejderne.

Børnehospitalet har med tiden specialiseret

sig på områder med for tidlig fødsel, audiologi,

diagnosticering og mikrobiologi. Udvalgte læger og

sygeplejere er blevet efteruddannet både i Danmark

og andre lander. Man deltager nu også i mange

internationale seminarer for at dele erfaringer og

viden. Målet har været at højne både kapaciteten

og ekspertise på Børnehospitalet inden for børnesygdomme

og børnesundhed.

Gadebørn

I 2004 udvider Børnehospitalet samarbejde med

Dansk Vietnamesisk Forening på et nyt område.

Med Børnehospitalet som mellemled får Dansk

Vietnamesisk Forening en ny partner HCWF, som

har projekter for gadebørn og børn med sociale

problemer.

Dansk Vietnamesisk Forening har gennem de

sidste 30 år arbejdet uafbrudt med indsamling til

hospitalsudstyr og projekter finansieret af Danida,

støttet Børnehospitalet med efteruddannelse af

medarbejdere, som forebygger børnesygdomme

og nedsætter børnedødeligheden, samt at højne

sundhed og levestandard for vietnamesiske børn.

Samarbejdet er en eksemplarisk model på

udviklingsbistand på sundhedsområdet mellem

industrilandet Danmark og udviklingslandet

Vietnam. Der er høstet mange gode resultater

samt erfaringer gennem mange års samarbejde.

Det har været et solidt fundament for et stærkt

venskab mellem Dansk Vietnamesisk Forening og

Børnehospital Nr. 1.

Manuskriptet er oversat fra vietnamesisk.

Filmen findes både med vietnamesisk

og dansk speak på hjemmesiden, og

kan rekvireres på DVD til forevisning

Side 6

MINDEORD NANNA BRAMMER

Nanna Brammer, cand. mag. i fransk og russisk,

oversætter og verdensborger er død

Af Isabel Branner, Nannas datter

Nanna var glødende politisk engageret.

Hun deltog altid i demonstrationer og

gav sin mening til kende ved læserbreve

og underskriftindsamlinger.

Hun var en verdensborger og så det som sin

pligt at gå politikerne efter i sømmene og advokere

for sin stærkeste tro: at vi alle skal dele denne jord

på lige fod!

Fra Nannas utallige læserbreve i dagbladet

Information skriver hun bl.a. 29. maj 2007:

“Vi lever i en global verden. Alle klodens mennesker

er - i al deres mangfoldige forskellighed - medlemmer

af den samme menneskelige familie. - Nanna

Brammer, København K”.

Hun rejste ud til politiske brændpunkter for at

gøre opmærksom på verdens uligheder og var til

det sidste nysgerrig på fremmede kulturer og over

for livets store spørgsmål.

I 1979 besøgte Nanna Børnehospital Nr. 1

i Ho Chi Minh Byen (Saigon) sammen med et

filmhold, som lavede dokumentarfilmen ”Vietnam-

Kampuchea, November 1979” med Ib Makwarth

som instruktør. Nanna og Kirsten Vagn Jensen var

med som konsulenter og interviewere.

Det var en rystende oplevelse, dels fordi man

her behandlede de værste tilfælde fra Ho Chi Minh

Byen og de omliggende provinser, men mest på

grund af en skrigende mangel på alle former for

udstyr og materiel. På initiativ af Kirsten Vagn

Jensen ”adopterede” Dansk Vietnamesisk Forening

i januar 1980 børnehospitalet, som lige siden har

modtaget udstyr for indsamlede beløb.

Nanna blev født under Anden Verdenskrig og

var barn af modstandskæmpere, som fragtede jøder

over sundet. Forældre, hun altid har været meget

stolt over og hvis overbevisninger, hun altid har

prøvet at videreleve.

VietNam

A J O U R

Selv fik Nanna tre stærke døtre: Camilla, Lea

og Isabel.

Hun var en flittig maler... Og for hele tiden at

udvikle sit talent gik hun på malerskole indtil for

få år siden. Hendes hjem var præget af alle hendes

malerier, hendes store musiksamling, tidligere

rejseminder og litteratur fra gulv til loft. Åndelig

føde, som hun kaldte det.

Nanna var aktiv i Dansk Russisk Forening,

Vietnam-foreningen og Danmarks Kommunistiske

Parti. Hun oversatte for Arbejderen, Vietnambladet

og det russiske magasin “Bereg”.

De sidste 11 måneder

Siden april 2009 kæmpede Nanna også en anden

kamp. Denne gang kampen mod kræften, som for

hende var ligeså aggressiv som den vestlige verdens

kapitalisme !

En kamp der ikke var mulig at vinde. Hun fik

fred 18. februar kl. 8.30. Straks derefter tog hun

af sted på sin sidste åndelige rejse til “Bjerget”,

hvor hendes forældre venter sammen med de andre

ligesindede.

Nanna var en ener, med en karisma som få.

Hun var stædig som et æsel og tog livet meget

alvorligt - især sammen med nære venner og over

rigelig rødvin og gode franske oste.

Som hun selv ville have sagt det: Skål kammerater

- livet er en drøm!

Bisættelsen fandt sted fra Esajas Kirken lørdag

d. 27/2.

Nanna Brammer var bestyrelsesmedlem

i DVF fra stiftelsen i 1976 til 1992. Hun var

med i redaktionen af Vietnam-bladet fra

staren i 1976 til slutningen af 1986, de 2 første

år alene sammen med Irene Nørlund.

Under Vietnam-krigen var hun ansat på PRGs

(Den Provisoriske Revolutions Regering, oprettet

af FNL) informationskontor, hvor hun oversatte

nyheder fra Vietnam fra engelsk til dansk.

1 · 2010


DVF’s sekretær fyldte år – 95 år

Ingeborg Rasmussen blev fejret ved en

lille højtidelighed på kontoret

Nu kan man jo mene, at det ikke er noget

at skrive om i bladet, at den ene eller den

anden fylder år. Og det er for det meste

også rigtigt. Men i Ingeborgs tilfælde er det ikke.

For det første er Ingeborg det medlem, der uden

sammenligning yder den største frivillige indsats

i foreningen: Hun kommer næsten hver dag på

kontoret - uanset hvordan vejret arter sig. Hun

sørger for, at vi alle får tilsendt relevante e-mails,

så foreningen kan hænge sammen og fungere. Og

så er der tale om en halvrund fødselsdag, nemlig

imponerende 95 år.

Ved en lille højtidelighed på kontoret lykønskede

1 · 2010

Ole Riis fødselaren og der blev overrakt gaver både

fra foreningen og fra de tilstedeværende.

Udover Íngeborgs flid kom Ole Riis ind på

hendes altid positive og venlige væsen. Ingeborg

har et positivt syn på alle mennesker, og det er en

fantastisk egenskab at have i en forening, hvor vi

alle arbejder frivilligt.

Birte havde på fornemste vis sørget for, at der

var dækket fint op til kaffebord med et glas portvin

til.

Tak er kun et fattigt ord, men vi gentager det

for en sikkerheds skyld: Tak Ingeborg for din store

indsats og dit positive syn på os alle.

Flot donation af Sunmark

I

starten af året havde ShelterIndsamlingen den store glæde at får doneret 3000 dollar af Sunmark

Production CO LTD i HCMC. Sunmark er trods det engelsk klingende navn pure dansk, med

hovedkontor i Svendborg. Det er en virksomhed, der producerer solpaneler i Vietnam.

Med donationen vil de give deres bidrag til de mennesker, der ikke umiddelbart får glæde af den

økonomiske udvikling: - de sårbare børn og unge.

DVF er dybt taknemmeliglig for donationen, og vil bruge pengene til at styrke udbredelsen af forebyggelsesmateriale

mod seksuelt misbrug gennem ansættelse af yderligere én person til dette - foreløbigt

for et år. Pengene blev overrakt ved en lille ceremoni på shelteret Ho Chi Mink Byen i januar, hvor både

CEO Hans Grydehøj og General Director Niels Butler var til stede. OR

www

VietNam

A J O U R

sunmark.dk

Erfaringer og råd

om rejser til Vietnam

DVF har gennem mange år samlet rejseråd

og www.davifo.dk menupunktet om

”Rejser - Sprog” er nu opdelt på ialt 7

forskellige sider:

Rejsen til Vietnam - Praktisk

fortæller om visumregler inkl. en dansk oversættelse

af visumskemaet, men det er kun nødvendigt,

hvis man skal af sted mere end 14 dage, ellers er

forevisning af en returbillet nok ved indrejse. Så

følger praktiske råd som Udenrigsministeriets

Rejsevejledning, vaccinationer og Rejselinks.

Rejsetips

fortæller om hvad man bør se, pakkerejser kontra

individuelle rejser og mellemting, samt tips til

Hanoi og Ho Chi Minh Byen.

Rejseguides

på dansk og engelsk og kort som vi anbefaler til

tilrettelægning og under rejsen.

Rejsebureauer og flybillet

giver råd om køb af flybillet og lister 25 forskellige

arrangører. Desuden er der nyt afsnit om

lokale arrangører, der kan arrangere rundrejser

eller udflugter.

Sprog og kultur

anbefaler sprogkurser til dem, der vil lære lidt

vietnamesisk hjemmefra.

Sproget i Vietnam

er en introduktion til det vietnamesiske sprog, som

skrives med romanske bogstaver, men alligevel

ligner kinesisk meget.

Fastboende/erhverv

har særlige råd til de, der skal bo længere tid i

Vietnam.

Vi hører meget gerne om nye oplysninger,

fejl eller mangler til info@davifo.dk

www davifo.dk/rejser-sprog

Side 7


Mange bønder i Vietnam har dyrket jorden

på samme vis i generationer, og oplever

desværre nu for alvor de negative konsekvenser

af klimaets vilje til at ændre sig. Bønderne

står nu over for disse udfordringer, men uden stærke

værktøjer til at tilpasse deres ernæringsgrundlag

(landbruget) til klimaændringerne, og samtidigt

gøre dem i stand til at træde ud af fattigdommens

skygge.

Klimaændringer er på vej og vil sætte svære

fingeraftryk på Vietnams mange millioner bønder,

der til daglig kæmper for at opretholde en rimelig

tilværelse.

Det skønnes, at især kystområderne (deltaerne)

og højlandsområderne i Nordvietnam vil blive

hårdt ramt af klimaændringer. Det vil få drastiske

konsekvenser for den enkelte bonde, og det vil tage

tid at tilpasse sig til.

Lokalsamfund i Nordvietnam

Klimaændringerne i de nordlige provinser vil få

svære følger for lokalbefolkningen i form af tørke

og jorderosion. Desuden er tilpasningskapaciteten

til at imødegå disse klimaændringer hos både

myndigheder, men også landbrugssystemer, lav

i Vietnams nordlige højlandsområder. Det vil

betyde, at effekten af klimaændringer i disse områder

vil have stor virkning på de lokale bønders

Side 8

Af Marc Dumas-Johansen, ADDA

Majsmark med nysåede hække

Klimaændringer

skaber store udfordringer for vietnamesisk landbrug

Landbrug og klimaændringer hænger uundgåeligt tæt sammen. Klimaet ændrer sig og landbruget

følger efter ved at tilpasse sig eller rettere at blive tilpasset til de nye klimatiske forhold.

Det har gentaget sig adskillige gange igennem historien, og er også så småt ved at ske igen

landbrugssystemer, som i forvejen oplever lange

tørke perioder og erosionsproblemer.

Bønderne i de nordlige bjergrige provinser og

især mange etniske minoriteter dyrker landbrug,

der ofte resulterer i lave udbytter. Disse provinser

oplever i forvejen ganske store temperatursvingninger

og varierende nedbørsmængder, der

landbrugsmæssigt gør det vanskeligt for de mange

millioner småbønder i området at opretholde deres

landbrugsproduktion på et bæredygtigt niveau.

Klimaændringer vil gøre disse klimatiske

udsving værre, mere uberegnelige og derved gøre

det endnu sværere for bønderne at skabe et tilstrækkeligt

udbytterigt landbrug.

Hvad stiller vi op?

Mennesket har en fantastisk egenskab i og med

at vi er i stand til at tilpasse os til nye miljøer og

forhold inden for en vis tidsramme. Vi har gjort

det før igennem tusind af år, og det er også det vi

må gøre denne gang.

Vi har derfor i ADDA iværksat et projekt

blandt etniske minoriteter i Nordvietnam. Det

søger at udvikle deres lokalsamfund ved at give

dem træning i forbedrede landbrugsmetoder, der

er tilpasset klimaændringer.

Projektets titel er ”Udvikling af etniske minoriteters

lokalsamfund fase II”, og er en fortsættelse

af et projekt, der blev startet i 2005.

Fase II, der løber af stabelen i disse dage og

varer til slutningen af 2013, vil berøre bønder i

VietNam

A J O U R

seks nordlige provinser: Dien Bien, Lai Chau, Son

La, Hoa Binh, Nghe Anh og Ha Tinh. Der er på

nuværende tidspunkt allerede trænet cirka 15.000

bønder i forbedrede landbrugsmetoder, og de er

nu er i stand til at forhøje deres indkomst med

mellem 50 og 100 %. Ideen bag fase II er at træne

flere bønder og gøre dem i stand til at tilpasse deres

landbrugssystemer til klimaændringerne.

Målet er at træne 18.000 bønder i majs-, ris-

og grønsagsproduktion. Det gøres ved at træne

dem igennem en deltagerorienteret tilgang, hvor

bønderne mødes en gang om ugen igennem en

hel vækstsæson af en valgt afgrøde med en instruktør.

Bønderne følger den valgte afgrøde fra frø til

høst og bliver derigennem indsluset i nye forbedrede

dyrkningsmetoder, der er mere bæredygtige

sammenlignet med bøndernes traditionelle dyrkningsmetoder

både hvad angår miljø og produktionsomkostninger.

Fokus på majs

Den nye fase vil specielt fokusere på hvordan produktionen

af specielt majs kan tilpasses meget skiftende

klimaforhold og ændringer. Det er primært

majs, der er i fokus, fordi det er en de mest udbredte

afgrøder blandt etniske minoriteter, og fordi majs

i udstrakt grad bliver dyrket på bjergskråninger,

hvor der er store erosionsproblemer.

Konceptet er at lokalisere konturlinjerne på

skråningerne og etablere hække som efter få år har

1 · 2010


opnået størrelse til at kunne holde på jorden, når

de kraftige regnskyl sætter ind.

På den måde vil der opstå grønne terrasser

på skråningerne og bønderne vil blive i stand til

forhøje deres udbytte og tilpasser markerne til de

kraftige og utilregnelige regnskyl som alene skyldes

klima-ændringer.

Ngo-kampagne om 2015 målene

Den fælles ngo-kampagne er en oplysningskampagne,

der er iværksat af bl.a. NGO forum,

Udenrigsministeriet og UNDP. Kampagnen har til

formål at oplyse den danske befolkning om udviklingsbistand

med fokus på fattigdomsbekæmpelse

og øge den folkelige opbakning til dette. Målet er

også at vise at bistand faktisk virker og kan skabe

resultater. Det forventes at størstedelen af de danske

ngo’er vil bidrage til denne kampagne. Kampagnen

starter i august-oktober i år og vil i de kommende

år løbe frem til 2015.

ADDA bidrager i år med et fem dages program

i september/oktober 2010 med fokus på Tanzania

projektet og specielt samarbejdet mellem Tanzania

og Vietnam som en ny mulighed for udvikling

og fattigdomsbekæmpelse. Det planlægges at

en person fra Tanzania og Vietnam kommer til

Danmark for at oplyse, debattere og fortælle om

samarbejdet. Der er indtil videre planlagt aktiviteter

i København, Århus og Kalø Landbrugsskole på

Djursland. Arrangementet sker i samarbejde med

Dansk Vietnamesisk Forening.

1 · 2010

Såning af hækplanter langs konturlinjerne

ADDA i Vietnam

ADDA (Agricultural Development Denmark

Asia) er en dansk ngo, der har arbejdet i

Vietnam siden 1998 med landbrugsudvikling

i Nordvietnam. Vi forsøger i ADDA at bidrage

til at denne tilpasning af landbrugssystemer

foregår effektivt og hurtigt. Vi har til dato

trænet mere end 40.000 bønder i Vietnam og

Cambodja i forbedrede landbrugsteknikker,

som kan bidrage til at omstille og forberede

bønderne til at imødegå klimaændringerne.

Vi har igennem tidens løb i ADDA fremadrettet

vores aktiviteter i Vietnam til at

omfatte de fattigste befolkningsgrupper og

involvere dem i tilpasningsaktiviteter af især

landbrugsmæssig karakter.

I ADDA søger vi at klæde de fattige bønder

på med nye og mere bæredygtige landbrugsteknikker,

der gør dem i stand til at tilpasse

sig og deltage i en udvikling der ikke normalt

venter på de fattigste grupper. Vi ser positivt

på fremtiden og tror på at træning af bønder

i nye metoder vil nedsætte nogle af klimaændringernes

negative konsekvenser for fattige

bønders fremtid og eksistens.

Nedenstående oversigt er et overblik over

vores igangværende aktiviteter i Vietnam.

www

VietNam

A J O U R

adda.dk

Juridisk rådgivning til

småbønder i Nordvietnam

Projektet med mobil rådgivning kører

på sidste år. Indtil nu er der efteruddannet

54 træner-jurister, der har gennemført 509

landsbymøder og informeret omkring 25.000

småbønder om deres juridiske rettigheder

samt svaret på spørgsmål i forbindelse med

de mobile jura-klinikker.

Desuden er der trænet 1280 landsbyledere

i jura og konflikthåndtering.

Derudover er der oversat lovgivning og lavet

brochurer (30.000) på de lokale sprog, så folks

rettigheder bliver dem bekendt i et forståeligt

sprog som de kender.

Mængden af problemer og spørgsmål er

enormt, og der er yderligere planlagt omkring

300 møder i 2010 samt flere opgraderinger af

de lokale centrets kapacitet, så de eftefølgende

er både selvhjulpne og selvkørende.

Det er selvfølgelig hvad vi håber og tror på,

bliver resultatet af vores indsats.

Praktisk er der gennemført utrolige bedrifter

og alene at nå frem, har ofte vist sig meget

udfordrende med uvejsomt terræn, dårlige

veje - for slet ikke at tale om vejret!

www

adda.dk

Side 9


Fire timers kørsel fra hektiske Ho Chi Minh

City ligger en af Vietnams største nationalparker,

Cat Tien. De besøgende, der vil

helt tæt på parkens frodige natur og vilde dyreliv,

kan overnatte på Forest Floor Lodge. Her kan

de stå tidligt op og se solen komme til syne over

regnskovens trætoppe, tage på opdagelse i den dybe

skov med en lokal guide, slutte af med natsafari og

se dyrenes øjne lyse i mørket for til sidst at falde i

søvn til flodens brusen.

Alt sammen med god samvittighed

Forest Floor Lodges hytter, der ligger ned til floden

omgivet af regnskov til alle sider, er så vidt muligt

bygget af genbrugte materialer fra området. De

ansatte er lokale, ligesom maden, stedets restaurant

serverer, er lavet af råvarer dyrket i nærheden.

Alligevel er Roy Bateman, der står for Forest Floor

Lodge, tilbageholdende med at bruge betegnelsen

’økoturisme’. ”Ordet er desværre blevet misbrugt,

fordi der ikke har været nogen retningslinjer for

det. Det er ærgerligt for dem, der virkelig gør en

indsats for både naturen og lokalbefolkningen,”

siger han.

Manglende definition

Vietnam har oplevet en enorm økonomisk vækst

over de seneste år. Et stigende antal turister er en

af forklaringerne. Alene i 2009 havde landet 3,8

millioner internationale besøgende. Også her har

man fået øjnene op for den voksende efterspørgsel

efter miljøvenlige og socialt ansvarlige rejser.

Men begrebet er stadig nyt for den vietnamesiske

turistsektor.

”Økoturismen er stadig i sin spæde opstart i

Vietnam, og samtidig har man i landet en helt

anden opfattelse af, hvad ordet dækker over. F.eks.

findes der planer om golfbaner i truede områder og

vandland og store hotelbyggerier midt i regnskoven,

alt sammen under overskriften ’økoturisme’,” siger

Lasse Juul-Olsen, regional manager for WWF

Verdensnaturfonden i Mekong.

Der findes ingen bredt anerkendte certificeringsordninger.

I praksis betyder det, at alle rejsearrangører

kan sætte betegnelsen på deres tilbud.

WWF arbejder derfor sammen med myndigheder

og andre organisationer på, at der bliver udviklet

Side 10

Grønne gæster i regnskoven

Økoturismen stormer frem på verdensplan. Også i Vietnam, hvor der endnu er mange

fortolkninger af begrebet. Fra store hoteller i regnskoven til golfbaner i beskyttede

områder. Men samtidig skyder positive eksempler frem landet over, hvor økoturismen

både gavner naturen og giver nye muligheder for den fattige lokalbefolkning

Af Karoline Rahbek,

kommunikationsmedarbejder,

WWF Verdensnaturfonden

Foto: WWF

klare retningslinjer for økoturisme, der kan støtte

op om de store potentialer, der ligger i den bæredygtige

rejseform. Det skal både bidrage til at beskytte

landets truede natur og samtidig sikre, at de penge,

turister lægger i økoturismesteder, reelt bidrager

til at forbedre levevilkårene for de mennesker, der

lever i landsbyer i nærheden.

En ny levevej

Et WWF-projekt har det seneste år fokuseret på

at skabe bæredygtig økoturisme i og omkring Cat

Tien Nationalpark. Her lever nogle af Vietnams

fattigste mennesker, fordelt på mere end 30 et-

Begreber som bæredygtighed, social

ansvarlighed og klimabevidsthed har

vundet indpas de seneste år. I vidt forskellige

brancher - fra modeindustrien til

transportsektoren - er man begyndt at lytte

til forbrugernes stigende efterspørgsel efter

produkter, der sætter et så lille fodaftryk på

kloden som muligt. Også i verdens største

industri, turismen, spreder fænomenet sig.

Siden 1990’erne er økoturismen globalt

vokset med 20-34 procent om året, eller

hvad der svarer til 3-4 gange så meget

som væksten i den traditionelle turisme.

www

Området omkring Cat Tien huser mere end 30 etniske minoriteter

Going green

VietNam

A J O U R

wwf.dk

niske minoriteter, der ikke har fået del i landets

økonomiske boom.

Folk har levet som risbønder, men udpint

landbrugsjord og stigende priser på kunstgødning

og sprøjtemidler har længe presset den fattige befolkning

til illegal skovhugst og krybskytteri i Cat

Tien. Andre er i desperation begyndt at søge arbejde

i industriområder tættere ved Ho Chi Minh City.

De beboere, der er blevet tilbage i de to landsbyer

Ta Lai og Dac Lua tæt på parken, har aldrig selv

rejst som turister, og har derfor svært ved at se

mulighederne i Cat Tien Nationalpark – ud over

mad på bordet.

Målet er at involvere lokalbefolkningen i en

gennemtænkt planlægning af turismeudviklingen

i og uden for parken. Turismen skal sikre de lokale

højere indtægter og dermed bedre levevilkår, så

de ikke længere behøver at trænge illegalt ind i

nationalparken. Samtidig arbejder projektet på

at påvirke de nationale myndigheder, så der kan

blive lavet bedre rammer for at udvikle økoturisme.

Det skal sikre, at fremtidige private investeringer i

nationalparker rent faktisk bliver bæredygtige.

Fra risbonde til turistguide

50-årige K’ So’ er en af de lokale bønder, der har

fået et alternativ til illegalt at trænge ind i skoven og

fælde træer. Han kender Cat Tien ud og ind, og det

kommer ham nu til gode som økoturistguide.

Det nye arbejde giver ham en ekstra indtægt,

sammen med hans ene hektar med ris og de penge,

han nu også tjener for at se efter krybskytter i

1 · 2010


Foto: Kristian Jespersen

Med sine 71.000 hektar (lidt større end

Bornholm) er Cat Tien Nationalpark en af

landets største – og vigtigste hvad angår biodiversitet.

Her lever bl.a. landets sidste bestand

af det truede og meget sky javanæsehorn

parken. Og han har brug for den ekstra indtægt.

”Med syv medlemmer i familien er vi altid sultne,”

fortæller K’ So’.

Han har hele sit liv været vant til at færdes i

skoven for at samle bambusskud og andre planter,

som kan mætte familien. Det har givet ham en

unik viden om mange af skovens 1.610 registrerede

planter, hvoraf 500 kan bruges som medicin. Den

viden fortæller han nu videre til turister, mens han

sikkert guider dem igennem den tætte regnskov, der

bl.a. er levested for sjældne næsehorn, gibbonaber

og elefanter.

En reel forskel

I følge Lasse Juul-Olsen, der har arbejdet med

projektet siden dets start, kan økoturisme gøre en

reel forskel, både for lokalbefolkningen, miljøet

– og dermed også turisterne, som ønsker at rejse

ansvarligt:

”Så længe det bliver gjort på den rigtige måde,

kan økoturisme både reducere fattigdom og være

med til at beskytte vigtige og sårbare naturområder.

Det kræver bare, at alle parter bliver inddraget

fra starten”.

Men selv da er der som turist flere dilemmaer

at tage højde for, fordi alle former for rejser stadig

har negative effekter på miljøet.

”F.eks. udleder en flyvetur tur/retur til Vietnam

5,5 tons CO2. WWF opfordrer derfor rejsende til at

blive længere, når de nu er taget den lange tur. Og

når man er af sted, kan man samtidig sikre sig, at

ens penge går til de lokale, og at man bidrager til at

beskytte naturen og miljøet i området,” siger Lasse

Juul-Olsen, der snart selv igen tager turen til den

vietnamesiske regnskov i Cat Tien for at arbejde

for, at fattige risbønder som K’ So’ får del i de nye

muligheder, som økoturismen rummer.

1 · 2010

Guiden K’ So’ er kommet i Cat Tien Nationalpark hele sit liv og kender til regnskovens over

tusind planter – både dem, der kan spises, ryges eller bruges som medicin for dårlig mave

1.175.000 kr. Så meget havde danskerne indtil oktober doneret til et WWF-projekt i Vietnam ved

at sætte Post Danmarks velgørenhedsfrimærke på deres breve. Pengene blev overrakt af Prins Henrik

i forbindelse med kongefamiliens statsbesøg i Vietnam, sammen med WWF’s generalsekretær

Gitte Seeberg.

”Vietnam ligger mit hjerte meget nær, fordi jeg tilbragte de første af mine år her. Da Post

Danmark som en fødselsdagshilsen lod mig beslutte, hvad pengene skulle gå til, var projektet et

oplagt valg for mig,” sagde Prins Henrik i den tropiske hede i Ho Chi Minh City hvor han mødte

en gruppe af de fattige bønder fra den sydvestlige del af Lam Dong provinsen, der får glæde af

hans gave.

Prinsens frimærke-penge går til fattige bønder, der lærer at dyrke cashewnødder og kakaobønner

– så de dermed ikke behøver at fælde træer i Vietnams naturskønne nationalparker.

www

Foto: WWF

VietNam

A J O U R

1,2 MILLION FRA FRIMÆRKE

davifo.dk/bistandsarbejde/WWF-støttefrimærke

Side 11


Foto: Nis Jensen

Kulturdag 2010

Vietnam Kulturdag 2010 var en succes med 101 betalende gæster.

Med aktivister og foredragsholdere var der over 120 deltagere.

I 2009 blev der solgt 92 billetter, 88 i 2008 og 73 i 2007

Jakob Jespersen, OVE og læge Anja Poulsen fra DVF talte om Pacode-projektet

”Hjælp til fattige i Mekong deltaet” med CARE, OVE og DVF.

Annette Winther havde tilhørerne i sin hule hånd, da hun fortalte om at være

engelsklærer på provinshospitalet i Bao Loc som udsendt for DVF.

Lasse Juel-Olsen, WWF Verdensnaturfonden, berettede om projekter ved Cat

Tien Nationalpark og Prins Henrik-frimærket, der hjælper kakaobønder.

Næstformand i DVF, Vân-Khanh Dang, berettede om Shelter-gruppens arbejde

med truede piger på Little Rose Warm Shelter og drengene på Little Bamboo Warm

Shelter i Ho Chi Minh City.

Der blev snakket livligt i pauserne og kikket på salgsmaterialer.

Den fremragende vietnamesiske fotograf Dang Hao var til stede og havde ophængt

sin udstilling ”Vietnam Smiles”. Hovedparten af ”Vietnam Smiles” kan ses

www.davifo.dk/foto sammen med Dang Haos indtryk af København.

Koncerten var det bedst besøgte med op mod 80 tilhørere. Vietnams førende

citer-spiller Nguyen Thanh Thuy gav fire numre solo med både traditionel og moderne

musik. Såfulgte 3D Inspiration med improvisationer med Thanh Thuy og den danske

musiker Jakob Riis, som brugte sin lap-top som musikinstrument, mens Thanh Thuy

improviserede til. Til stor skuffelse for fotografen Dang Hao virkede mørklægningen

af rummet ikke, så hans 3D show blev ikke hvad han havde håbet på.

Wilfred Gluud holdt foredrag om både klimaændringernes indflydelse på

Vietnam og om samarbejdet med Børnehospital Nr. 1, sammen med Freddy Karup

Petersen.

Asger Søgaard Jørgensen, Danmarks Biavlerforening, talte om bæredygtig biavlproduktion

hos fattige bønder i det nordlige Vietnam.

Vietnams ambassadør Vu Van Luu, orienterede om det seneste års udvikling i

landet, svarede på spørgsmål - og trak vinderen af årets konkurrence.

Ole Bergmann, tidligere leder af Danadopt, fortalte om sit arbejde med adoptioner

i Vietnam.

Niels Fink Ebbesen, forfatter til rejseguiden ”Turen går til Vietnam“, fortalte om

at rejse i Vietnam og gav tips og råd om at rejse i landet.

Marc Dumas-Johansen fra ADDA fortalte om ”Landbrug og klimaændringer i

Nordvietnam” og om ADDAs nye projekt.

www

davifo.dk/foto

Foto: Nis Jensen

J O U R

Fotografen Dang Hao


Foto af lys til 3D Improvisation

Foto: Dang Hao

Besøg af Thanh Thuy

og Dang Hao

Vietnams bedste citerspiller Thanh Thuy og hendes mand,

fotografen Dang Hao, deltog i Vietnam Kulturdag 20.

februar med showet "3D improvisation" med Jakob Riis.

Showet blev også vist flere steder i København og i Malmø

Showet 3D Improvisation med Thanh Thuy, Dang Hao og laptop-musikeren

Jakob Riis er baseret dels på komponeret, dels på improviseret musik for dan

tranh (citer) og elektronisk musik suppleret med billedserier af Dang Hao.

Det blev også opført på Literaturhaus i Møllegade på Nørrebro i København samt

i Malmø på Skånes scene för live- och crossoverkonst.

Lørdag 27. februar spillede Thanh Thuy på Vietnams ambassade i forbindelse med

en Têt fest med herboende vietnamesere, hvor også DVF’s bestyrelse deltog.

Dang Haos fotoserie ’Vietnam Smiles’ blev vist på restaurant Minh Oi i Valby

fra 21.-28. februar. Billederne var til salg for 300 kr. stykket, og DVF har tre til

videresalg. Udstillingen på Minh Oi blev afsluttet søndag 28. februar kl. 17-18 med

en solokoncert med Thanh Thuy på citer med efterfølgende lækker buffet.

Søndag 28. februar kl. 20 var der koncert med musik af den danske komponist

Toke Brorson Odin. Det foregik i Rotunden, Axelborgs karakteristiske tårn

midt i København. Oppe i kuplen, øverst i tårnet, sang de to sopraner Annemette

Pødenphandt og Helle Thun. På 7. sal spillede Thanh Thuy på det vietnamesiske

musikinstrument dan tranh. Længere nede anslog Sebastian Aegerter en stortromme.

Og nederst i tårnet bearbejdede Filip Melo, Mads Bagge Lange, Regin

Petersen og Sebastian Aegerter en masse gonger. Der var også godt med højttalere

med elektronisk musik af Toke Brorson Odin. Et meget usædvanlig og spændende

koncert.

Besøget varede 12 dage og var sponsoreret af den danske ambassade og CDEF.

Der var også tid til at se Amalienborg, den lille havfrue, Rosenborg Slot samt Statens

Museum for Kunst.

På DVF’s hjemmeside er de to kunstnere med i fotoserien fra Vietnam Kulturdag.

Desuden har vi 4 fotoserier af Dang Hao, 24 foto fra ’Vietnam Smiles’, 8 nye foto,

der viser København set med vietnamesiske øjne, 8 foto med ’Minorities in Sapa’

og ’Hint of Light’, som er 11 kunstfoto med lys fra Hanoi aftenmørke, hvor uventede

smukke bevægelser af farver og lys er blevet fanget. Vi har også en bog med ’Hints

of Light’, der kan købes for kun 30 kr.

www

davifo.dk/foto


Foto: Peter Wulff Kåri

Vietnamesisk mad er sundt, velsmagende

og nemt at lave. Det kan alle der har været

i Vietnam - eller bare interesserer sig for

Vietnam - hurtigt blive enige om. Det vil sige – i

hvert fald de første to punkter: at vietnamesisk mad

er sundt og velsmagende.

Det med at vietnamesisk mad er nemt at

lave, er måske ikke helt indlysende. Hvor mange

af de danskere, der holder af vietnamesisk mad,

vil sådan lige påtage sig at tilberede en portion

sprøde Vietnam-ruller? Eller en skålfuld dampende

Pho-suppe?

På kokkekursus

Nej, helt nemt er det ikke. Men hvis man besøger

Vietnam, kan man få lejlighed til at lære noget på

et ”cooking class” kursus.

Der er efterhånden et ganske stort udbud

af kurser – og vi taler ikke om lange kurser for

professionelle kokke, men om kurser af en halv, i

enkelte tilfælde en hel, dags varighed, med turister

som målgruppe.

Det gjorde en af Vietnam Ajours medarbejdere

Side 14

Kokkeskoler for turister

Vietnamesisk mad er sundt og velsmagende.

Nu kan du selv lære at lave det under et ophold i Vietnam

www

Af Morten Rasmussen

for et par år siden. Kurset på Vietnam Cookery

Center (www.vietnamcookery.com ) blev indledt

med en tur på markedet, og dernæst blev der kokkereret

i 4 timer. På menuen stod fem velsmagende

retter, og arbejdet var overkommeligt, da centeret

på forhånd havde forberedt mange af råvarerne.

Undervejs fik deltagerne mange interessante

oplysninger om vietnamesisk madlavningskultur.

Hele seancen blev afsluttet med diplom til alle, og

ydermere fik alle deltagerne opskrifter med hjem

i et fint lille hæfte.

Stort udbud

Kurserne udbydes både af hoteller og restauranter

og egentlige kokkeskoler, og de findes ikke kun i

Hanoi og Saigon, men også i flere af de andre større

byer. Prisen for deltagelse varierer meget, men er

som regel mellem 15 og 50 dollar.

Da udbuddet ændrer sig hurtigt, må det anbefales

at interesserede selv søger på nettet – søg for

eksempel efter ”Vietnam cooking classes”. Man kan

også starte med at besøger disse hjemmesider: www.

guidevietnam.com/travel/vietnamese-food-cooking-courses.html

og www.greentrail-indochina.

com/vietnam/vietnam_cultinary_tour_cooking.

html.

vietnamcookery.com

VietNam

A J O U R

På tur

med fotografen

Dansk Vietnamesisk Forenings "husfotograf"

Nis Jensen har været ude med apparatet til

et par af vinterens arrangementer der havde

noget med Vietnam at gøre:

Nyårskur på Rådhuset

Den 30. januar havde VI KBH'R inviteret til asiatisk

nytårskur. Teknik- og Miljøborgmester Klaus

Bondam bød velkommen og underholdningen var

overladt til stand-up komikeren Omar Marzonk.

Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam

Reception på ambassaden

Den vietnamesiske ambassadør Vu Van Luu havde

inviteret til reception i anledning af det vietnamesiske

nytår, Têt 27. februar. De mange gæster,

hvoraf de fleste stammede fra Vietnam, nød den

store og lækre buffet og benyttede lejligheden til

at knytte nye kontakter.

Ambassadør Vu Van Luu med nogle gæster

Than Thuy underholdt på sin citer

Og til sidst var der karaoke

1 · 2010


Mange bolde i luften for bestyrelsen

Referat af Dansk Vietnamesisk Forenings generalforsamling lørdag 27. februar 2010

i foreningens lokaler på Nattergalevej 6 i København NV. Formand og næstformand uændret

1. Valg af dirigent og referent

Som dirigent valgtes Morten Rasmussen og som

referent Ingeborg Rasmussen. Dirigenten takkede

for valget, bød velkommen til mødet, konstaterede,

at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iht.

vedtægterne og gav ordet til formanden Ole Riis.

2. Bestyrelses beretning samt planer for

næste års aktiviteter

Ole Riis berettede: Ved generalforsamlingen i 2009

blev jeg valgt til formand. Det skete på en for foreningen

usædvanlig måde - nemlig ved kampvalg.

Jeg følte dengang, at der var nogle ting, der kunne

gøres bedre, og jeg troede, at jeg havde evnerne og

energien til at gøre det. Men set i bakspejlet har jeg

ikke helt haft energien til at følge ordentlig op på

alt. Det er et krævende job at være formand. Der

er mange bolde i luften. Jeg håber dog, at de fleste

har oplevet, at vi har været bedre til hurtigere og

bredere at kommunikere ting rundt i foreningen.

Men ellers tror jeg ikke, der er sket så meget nyt. Vi

har haft et ret travlt år, der har gjort, at de fleste af

os har været i defensiven i forhold til at få planlagt

med rettidig omhu.

Foreningen har pt. lidt under 500 medlemmer.

Vi havde kort efter generalforsamlingen i 2009

den årlige Kulturdag. I 2010 er den blevet afholdt

den sidste lørdag i februar, så i indeværende beretningsår

har vi altså afholdt 2 Kulturdage.

I april 2009 havde vi besøg af Vietnam-Denmark

Friendship Association

(VIDAFA), som opholdt sig i Danmark en uges

tid. Et besøg, hvor hr. Thanh og hr. Cuong var

behjælpelige med at huse de besøgende. Det er vi

meget taknemmelige for. De havde inviteret sig

selv, men vi sørgede for dem her i Danmark, og

selv om der blev stillet gratis husly til rådighed,

kostede det os alligevel ca. 10.000 kr.

Igen i 2009 valgte vi at springe Têt ThrungThu

(midt-efterårsfesten) over, men vi stiler stadig efter

at lave et fælles socialt arrangement enten med

en Viet Kieu forening eller med foreningen for

adoptivfamilier med børn fra Vietnam: Vietnam

Landegruppen.

I november blev der i Vanløse Kulturhus holdt

foredrag af Shelter-gruppen om status for Shelterprojektet,

i alt ca. 10 fremmødte.

Traditionen tro havde vi også i 2009 et velbesøgt

møde med den danske ambassadør i Vietnam, Peter

Lysholt Hansen.

Ligeledes traditionen tro inviterede vi i det

forgangne år den herværende vietnamesiske ambassade

til julefrokost hos foreningens tidligere

formand Jørgen Prag i Lyngby.

I denne tid, fra 17. februar til 1. marts, har den

kendte vietnamesiske citerspiller Nguyen Thanh

1 · 2010

Thuy og hendes mand, fotografen Dang Hao været

på besøg - primært finansieret af den danske ambassade

i Hanoi. Her har hr. Thanh og hr. Cuong igen

været behjælpelige med at skaffe husly. Tak.

Strukturdebat

Vi har haft forskellige strategiske diskussioner som

strukturdebat - om hvordan vi mere effektivt kan

beslutte ting i bestyrelsen og sørge for at skille administrative

opgaver fra strategiske. Vi har drøftet

det meget, men implementeringen i form af et

arbejdende forretningsudvalg mangler stadig at få

effekt. Det ventes at ske i løbet af det næste år.

Vi drøftede god kommunikation både forrige

år og sidste år. Debatten har gjort os klogere på,

hvordan vi kommunikerer på e-mail, hvem, der

skal have hvilke mails hvornår etc. Konkret har det

betydet, at de aktive forhåbentligt føler, at der bliver

kommunikeret hurtigere og bredere. Der er plads

til forbedringer, og det er en løbende proces.

For at aflaste Ingeborg har vi prøvet at fordele

arbejdet med at skrive referat af bestyrelsesmøderne.

Det er dog ikke lykkedes fuldt ud, og hun

tager stadig referat engang i mellem.

Dækning af udlæg

Vi har i løbet af året prøvet at få en fast ordning om

betaling af udlæg af afholdte udgifter i forbindelse

med foreningsarbejde. Det er et meget vigtigt

punkt. Man kan ikke forvente, at en forening

kan tiltrække aktive, hvis de skal have penge med

hjemmefra. Det er dog ikke lykkedes at enes om en

ordning. I løbet af næste år vil det dog forhåbentlig

falde på plads.

Vi har fået ca. kr. 57.000 i administrationstilskud

fra Tips- og lottomidlerne. Vi blev enige om

ikke at søge puljen til konkrete formål i år på grund

af manglende ressourcer.

Rikke Alice Astrup og Nis Jensen udtrådte

i løbet af året af bestyrelsen. Deres udtrædelse

af bestyrelsen var et resultat af, at de udtrådte af

Shelterprojektet. Nis Jensen er dog stadig tilknyttet

Shelterprojektet hvad angår oplysningsdelen.

Jeg vil sige tak til hele bestyrelsen, men nok

især til dem, som ikke stemte på mig sidste år, for

jeg har følt en særdeles loyal opbakning fra alle.

At jeg og resten af bestyrelsen ikke har haft alle

de ressourcer, vi kunne ønske os, er så en anden

ting. Vi arbejder videre på at kvalificere DVF i de

kommende år, skaffe de nødvendige ressourcer og

få dem implementeret i foreningsarbejdet.

Blad og hjemmeside mv.

Wilfred Gluud berettede fra redaktionen, webredaktøren

og Informationsudvalg: De 3 første

numre af bladet blev på 28 sider, fordi der var

VietNam

A J O U R

rigeligt med artikler, mens nr. 4 kun var på 24

sider, som er vores standard. Så længe foreningen

har midler nok fra Tips- og lottomidler og administrationsbidrag

fra projekter, er det ikke noget

problem. Layouten blev også ændret lidt fra nr. 4

af vores layouter Nis Jensen. Forandring fryder,

og vi synes selv, vi opretholder en flot standard

for både artikler og layout. Men vi mangler nye

kræfter til at hjælpe med at følge med i nyheder

og redaktionsarbejdet.

Hjemmesidens nye design kom efter et års

arbejde endelig i luften 25. juni, designet af Nis

Jensen.

Det var en lang proces, hvor forsinkelserne både

skyldtes mig personlig og at den grafiske designer

Ole Riis, formand

Dennis Davidsen Rasmussen skulle bruge tid til

at læse videre. Det nye design har virket godt med

nyheder i prioriteret rækkefølge på forsiden.

Jeg håber, at nogen anvender siden med links til

nyheder, som mest er på engelsk. Også siden med

Agent Orange-nyheder, som jeg ved også bliver

anvendt i Vietnam. I perioder har jeg mere tid

til at lave opdateringer end på andre tidspunkter.

Jeg vedligeholder alle siderne og kan efterhånden

ikke overkomme arbejdet - og håber på, at nogen

vil deltage i arbejdet.

Det månedlige besøgstal steg frem til 2007,

hvor det var gennemsnitligt 273 besøg om dagen, i

2008 faldt det til 254, i 2009 til 177 og i de 2 første

måneder af 2010 til kun 107 besøg per dag. Jeg

gætter på, at årsagen er en afmatning i interessen

for Vietnam.

Men besøget er også faldet markant, siden

den nye hjemmeside gik i luften, så det vil blive

undersøgt, om den nye database med sider kan

være årsag til ændret optælling.

De to indsamlinger har fået nye sort-hvide

foldere, som vi selv trykker med laserprint, så vi

kan lave små oplag og ændringer. Den nye folder

for Hospitalsudstyr til Bao Loc Hospitalet er i

Side 15


forslagsfasen, og teksten skal forkortes, og der skal

laves bedre layout.

Informationsudvalget, som består af Nis Jensen,

Helle Blom og Wilfred Gluud, holdt et opstartmøde

i 2008. Siden har vi klaret os med at kommunikere

via e-mail og telefon, og når vi mødes to og to.

Op til kulturdagen blev der indkøbt en ny

A3-farveprinter Canon Pixma 7000 inkl. 40 sider

A3-fotopapir til 3.462 kr. A3-fotos og plakater kan

bestilles hos Wilfred.

Som man kan se på væggen på kontoret har vi

lavet en række plakater i A3, designet af Nis Jensen

- Hvert år for Kulturdagen; ShelterIndsamlingen

og for Hospitalsudstyr, hvor der skal laves en ny

plakat med foto fra Bao Loc.

Bemærkninger til beretningen:

Wilfred Gluud opfordrede til, at der blev fulgt op

på ideen om at afholde projektseminarer, hvor man

samler alle, der deltager i DVF's 3 bistandsprojekter

og de 2 indsamlinger (Freddy Karup Pedersen havde

allerede planer om en dato i maj - Interesserede

medlemmer bedes kontakte os om deltagelse).

Desuden er der planer om et møde sammen med

ADDA om overførsel af erfaringer med landbrugsskoler

fra Vietnam til Tanzania. Der var forslag

om at man i fremtiden søgte at afholde offentlige

møder sammen med andre Vietnam-ngo'er og at

den nye bestyrelse skulle arbejde for at afholde

møder i provinsen, startende med Århus og Odense.

Nu hvor alle projekter har fået lavet PowerPoint

til Kulturdagen, burde DVF tilbyde at komme ud

med foredrag til andres arrangementer.

Formandens beretning blev efter en kort debat

godkendt.

3. Beretning fra Landsindsamlingen

Hospitals-udstyr til Vietnam

Formanden for Landsindsamlingen, Helle Blom,

der ikke selv var til stede, havde fremsendt skriftlig

beretning, se side 19, og efterfølgende gennemgik

kasserer Birthe Jensen regnskabet.

4. Beretning fra Landsindsamlingen

”Shelter Indsamlingen”

Ole Riis berettede: Shelter Indsamlingen blev

grundlagt i slutningen af 2008 til primært at

støtte Little Rose Warm Shelter for piger og Green

Bamboo Warm Shelter for drenge. Men også andre

støtteværdige projekter, der tilgodeser udsatte børn

og unge. 2009 er det første år, hvor der føres selvstændigt

regnskab for indsamlingen. Indsamlingen

er blevet godkendt iht. Ligningsloven, og vi har fået

politigodkendelse til offentlig indsamling.

Shelter Indsamlingen har haft et rigtig godt år,

primært takket være ScanCom. Vi har af ScanCom

(www.scancom.net) fået i alt 15.000 dollar. Det

er vi dybt taknemmelige for. Pengene er virkelig

nødvendige: Dels til at sikre bæredygtigheden af

Shelterprojektet efter projektets afslutning om et

par år, men også til at dække ikke finansierede

omkostninger. Nogle af pengene er blevet brugt

til at lave en flot og særdeles tiltrængt bygningsre-

Side 16

Regnskab Dansk Vietnamesisk Forening 2009

DRIFTSKONTI 2009 2008

INDTÆGTER

Kontingenter 74.120,00 71.340,00

Kollektivt/firma kontingent 6.600,00 6.600,00

Støttebeløb 1.755,00 2.293,50

Abonnementer 3.292,88 3.232,21

I alt kontingent og abonnement 85.767,88 83.465,71

Annonceindtægter 9.940,0 7.475,00

Salg af bøger og andet materiale 6.168,00 3.692,00

Køb af salgsmaterialer -6.014,41 -1.503,53

Overskud ved salg 153,59 2.188,47

Tips- og Lottomidler 56.808,15 98.641,60

Biblioteks bevilling 7.140,52 7.133,01

PACODE adm. Bidrag 35.000,00 35.000,00

SHELTER adm. Bidrag 30.000,00 -

CHILD SURVIVAL adm. Bidrag 50.000,00 -

Støtte Børn i Vietnam - 32.277,66

Renteindtægter 103,82 1.521,07

Tilskud ”Der skal folk til” 9.128,13 4.950,00

*Indtægter i alt 284.042,09 272.652,52

UDGIFTER

Husleje 61.736,19 36.463,70

Andre lokaleudgifter og forsikring 21.972,75 3.796,95

Udgifter til husleje m.v. 83.708,94 40.260,65

Blad, trykning m.v. 39.125,00 34.937,50

Blad, porto udsendelse 25.495,75 22.468,00

Udgifter til bladet 64.620,75 57.405,50

Kopier/papir/print mv. 11.570,44 9.051,00

Kontorudgifter og kuverter 18.983,30 19.245,10

Porto 14.994,75 9.753,00

Telefon 4.497,69 3.379,03

Internet og web-hotel 20.287,71 16.870,31

Tidsskrifter og bøger m.v. 707,36 -

Gebyr bank 310,00 310,00

Kontorudgifter i alt 71.351,25 58.608,44

Projektrådgivning 1.400,00 1.000,00

IT-udstyr anskaffelser 7.757,37 4.970,38

Honorar revision 5.000,00 5.000,00

Administrationsomkostninger 14.157,37 10.970,38

Offentlige møder og oplysning 4.441,65 2.481,85

Kulturdag 11.102,35 3.974,42

Overførsel Børn i Vietnam - 8.700,00

SHELTER Indsamlingen adm. bidrag 15.000,00 -

Hospitalsindsamlingen adm. bidrag 15.000,00 -

Repræsentation 1.784,00 1.762,81

Udgifter til delegationer 10.101,90 -

Diverse udgifter 2.816,30 2.108,40

Rejsegodtgørelse 9.038,25 30.373,44

Ordinære aktiviteter 69.284,45 49.400,92

Film Projekt 2007 535,58 2.500,00

Udgifter ”Der skal folk til” - 2 3 .714 , 07

Udgifter Street vision 44,95 2 . 4 41, 33

Aktiviteter mv. 580,53 28.655,40

* Udgifter i alt 303.703,29 245.301,29

* Driftsresultat -19.661,20 27.351,23

VietNam

A J O U R

1 · 2010


AKTIVER 2009

Kassebeholdning -

Girokonto 255.316,67

Nordea -

Husleje depositum 28.580,68

Debitorer 11.755,00

Tilgode v/ PACODE 180,00

*Aktiver i alt 295.832,35

PASSIVER 2009

Egenkapital pr. 31-12-2009 290.232,35

Skyldige omkostninger 5.000,00

Depositum for nøgler 600,00

*Passiver i alt 295. 832 , 35

Balance pr. 31.12.2009

Kassebeholdning

AKTIVER 2008

Girokonto 203.619,46

Nordea 45.104,11

Husleje depositum 27.898,18

Debitorer 33.442,75

Tilgode v/ PACODE 67.971,66

*Aktiver i alt 378.036,16

PASSIVER 2008

Egenkapital pr. 31-12-2008 35 4 . 9 97, 6 6

Skyldige omkostninger 22.438,50

Depositum for nøgler 600,00

*Passiver i alt 378.036,16

Driften har i 2009 givet et underskud på 19.661,20 efter tilskud

Tips- og Lottomidler på 56.808,15 kr.+ Adm. Pacode 35.000,-

+ Biblioteksbev. på 7.133,01 kr.

Som noget nyt har DVF fået tilskud fra

Shelter projektet og Child Survival projektet i alt 80.000,- kr.

Indsamlingen til Shelter er trukket ud af DVF´s regnskab,

så derfor er egenkapitalen faldet.

Egenkapitalen er faldet fra 354.997,66 kr. til 290.232,35 kr.

Bemærkninger: Regnskabet er gennemgået og fundet i overensstemmelse

med bogføringen. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

København den 25. Februar 2010

Kasserer Ole Westergaard, Revisor Morten Rasmussen, Revisor Preben Hansen

Vân-Khanh Dang, næstformand

novering af pigesheltret Little Rose Warm Shelter.

Andre af pengene er brugt til at betale for lønninger

på GBWS (drengecentret). Den støtte, de pt. får,

dækker nemlig ikke lønninger Det er vi med til at

fundraise indtil videre.

Vi har i starten af indeværende år tillige modtaget

3000 dollaraf Sunmark Production (www.

sunmark.dk), som er et dansk firma, der producerer

solpaneler i Vietnam. Så kontakten til det danske

erhvervsliv i Vietnam udvikler sig stille og roligt.

Derimod går det langsommere med at få private til

at støtte indsamlingen. Vores oprindelige mål om

at få 200 personer til at give 50 kr. om måneden er

vi langt fra. Vores salg af Street Vision billeder går

også trægt, men vi har fået knyttet Maria Tauber

Wiese, som tidligere har arbejdet på den danske

ambassade i Hanoi, til vores gruppe, og vi håber

at kunne skabe mere opmærksomhed omkring

indsamlingen i 2010.

Se kassereren Ole Westergaards regnskab, med

eksterne revisors påtegning, side 19.

5. Beretning om

udviklingsbistandsprojekter.

Før beretning om sundhedsprojektet vistes filmen

"30 års venskab. Børnehospital Nr. 1 - Danmark"

(8 min.), som er lavet til 30 års jubilæet for kontakten

til Børnehospital Nr. 1 i Ho Chi Minh Byen.

Teksten er oversat af Vân-Khanh Dang og speaket

af Wilfred Gluud. Jubilæet blev markeret ved en lægekonference

i slutningen af november, hvor Jørgen

Prag og Freddy Karup Pedersen deltog (filmen kan

ses på hjemmesiden under Sundhedsprojekt, kan

også fås på vietnamesisk).

Børneoverlevelse i det sydlige Vietnam

2009-2011

Professor, overlæge dr. med. Freddy Karup

Pedersen berettede: Projektet startede i februar

2009. Formålet er at fremme børns overlevelse

og børnesundhed i projektområdet, der omfatter

40 kommuner fordelt på 8 distrikter i

provinserne Ho Chi Minh, Lam Dong, Dong

Thap og Vinh Long i det sydlige Vietnam ved

gennemførelse af WHO’s såkaldte Child Survival

Program (Børneoverlevelsesprogram) i området.

Aktiviteterne omfatter en konsolidering og forstærket

indsats med efteruddannelse og opfølgning af

sundhedsarbejdere og landsbymødre rettet mod de

VietNam

A J O U R

5 hyppigste årsager til død hos småbørn i Vietnam,

nemlig underernæring, luftvejssygdomme, diarré,

malaria og dengue feber samt nyudviklede uddannelsesprogrammer

for sundhedspersonale

vedr. årsagerne til død hos nyfødte samt vedr.

forebyggelse, diagnostik, behandling og indsatser

mod stigmatisering af børn udsatte for og med

hiv/aids.

Der er indgået aftale om programmet med

samtlige lokale berørte sundhedsmyndigheder

og sociale myndigheder og foretaget baseline

surveys i samtlige kommuner, ligesom undervisningsindsatsen

er påbegyndt. Der er foretaget

mindre justeringer af indsatsen imod hiv/aids i

forhold til det planlagte for at undgå overlapning

i forhold til hiv/aids programmer tilkommet siden

planlægningsfasen.

Shelter-projektet

Ole Riis berettede: I 2009 startede en ny fase af

projektet til støtte for og udvikling af Little Rose

Warm Shelter (LRWS) og deres personale. I denne

nye fase, hvor behovet herfor udkrystalliseredes i

den første 4-årige periode, har vi fået næsten 3 mio.

kroner at arbejde med i yderligere 4 år.

I denne fase arbejder vi med forskellige

komponenter. Vi udvikler sammen med Stairway

Foundation præventionsmateriale på vietnamesisk.

Materialet består af 3 DVD’er, der retter sig mod

hhv. trafficking, misbrug i hjemmet og risikobørn,

der lever på gaden. Der bliver i tilknytning til

DVD’erne udarbejdet undervisningsmateriale.

LRWS skal først selv lære at bruge det og derefter

lære ansatte på andre sheltre i HCMC teknikkerne.

På denne komponent holder vi tidsplanen, og materialet

er nu færdigudviklet, og den første træning

har fundet sted. Det har vist sig, at det er sværere

at tale om incest end vi regnede med, og derfor

bliver der i marts 2010 afholdt et seminar, hvor

myndigheder og fagfolk bliver informeret om vores

projekt særligt hvad angår præventionsdelen.

Sammen med Social Pædagogisk Forlag skal vi

udvikle et pilotprojekt, hvor vi udarbejder et særligt

vietnamesisk materiale til social og emotionel

læring, baseret på deres erfaringer med Trin for

Trin samt alle de andre værktøjer, de i tidens løb har

stået for. Denne komponent er lidt forsinket fordi

arbejdet med præventionsdelen arbejdsmæssigt

har fyldt rigtig meget hos vores partner. Men her

i marts rejser en konsulent med til Vietnam for at

følge op på tingene, og vi forventer, at det første

kursus for LRWSfolkene finder sted i starten af

2011. Ligesom med præventionskomponenten er

det meningen, at LRWSfolkene først selv skal lære

teknikkerne og derefter give dem videre til mange

andre sheltre i HCMCområdet.

I projektet arbejder vi også aktivt med

fundraising for at sikre bæredygtigheden af

projektet, efter at midlerne fra Danida stopper,

og for at sikre ikke Danida-finansierede udgifter.

Fundraisingaktiviteterne blev startet op i den

foregående projektfase. Vi nåede allerede dengang

at få etableret en iht. Ligningsloven godkendt

Side 17


indsamling (Shelter Indsamlingen) samt at begynde

at skabe kontakt til det danske erhvervsliv

i HCMC. Vi arbejder til stadighed på at udbygge

vores fundraisingaktiviteter i Danmark og over for

danskere i Vietnam. Men vores opgave er også at

hjælpe vietnameserne til selv at fundraise midler.

Shelter-projektet har fået tilknyttet Maria

Tauber Wiese, der primært tager sig af fundraising

sammen med Phuc Van Tran og Ole Riis. Rikke

Alice Astrup har forladt gruppen efter personlige

uoverensstemmelser med nogle af de andre medlemmer

i gruppen.

Arbejdspresset er stort, både hos den danske

projektgruppe, men også hos LRWS-folkene,

når et sådant projekt sættes i søen med så mange

aktiviteter, hvoraf nogle er sideløbende. Vi er

således bagud med den sidste afrapportering af

det foregående projekt, men forventer at få det

klaret inden sommerferien. Vi har også måttet

konstatere, at vi har fået lavet et meget stramt

personalebudget for vietnameserne. Vi vidste det

egentlig godt, da vi oprindeligt planlagde, men der

var simpelthen ikke flere penge. Vi var stødt mod

3 mio. kroners loftet.

Vi har behov for at ansætte 1-2 personer til

udelukkende at tage sig af implementeringen af

præventionsarbejdet i de andre sheltre. Takket være

donationer fra ScanCom (www.scancom.net) og

Sunmark Production (www.sunmark.dk), begge

danske virksomheder med filialer i HCMC, har

det været muligt at ansætte personer til den del.

ScanCom’s donationer har desuden betydet, at

LRWS-bygningen i 2009 har kunnet få en meget

tiltrængt renovering, så der nu er gode forhold

på centret.

PACODE-projektet,

et allianceprojekt mellem CARE Danmark, OVE

Organisation for Vedvarende Energi og Dansk

Vietnamesisk Forening, hvor sundhedskomponenten

påhviler DVF.

Formanden Ole Riis berettede, at projektet er

inde i sin sidste fase, og at det aktuelt kører på et

halvt år no cost extention for overskydende midler.

I august blev der indsendt en ansøgning om en

Side 18

ny fase af projektet. Der er planlagt en DANIDA

appraisal i marts 2010 for vurdering af projektet og

formentlig stillingtagen til en ny bevilling.

6. Fremlæggelse af foreningens

regnskab

Kasserer Ole Westergaard omdelte DVFs reviderede

regnskab for 2009 og gennemgik det punkt for

punkt. Regnskabet blev godkendt. Tak til Ole

Westergaard.

Se det reviderede regnskab side 16.

De hidtidige kontingenttakster bibeholdes.

7. Behandling af indkomne forslag

Fra kasserer Ole Westergaard var rettidigt modtaget

følgende forslag til ændring i DVFs vedtægter punkt

4 Generalforsamling. Sætningen ”Foreningen

afholder ordinær generalforsamling, der er

Ole Westergaard, Kasserer Wilfred Gluud, Blad- og Webredaktør bl.a.

foreningens højeste myndighed, én gang årligt

inden udgangen af februar måned.” Ændres til

Foreningen afholder ordinær generalforsamling,

der er foreningens højeste myndighed, én gang

årligt inden udgangen af marts måned.”

Motivering: Denne ændring af hensyn til, at

de i Vietnam er længe om at komme med deres

regnskab, og at den herværende eksterne revisor

er meget presset.

Det blev ensstemmigt vedtaget at generalforsamlingen

flyttes til marts måned.

8. Valg af bestyrelse og udvalg

Valg af a) formand, b) næstformand, c) kasserer d)

sekretær samt e) øvrige medlemmer af bestyrelsen

på 7 til 16 medlemmer. Desuden valg af op til 4

suppleanter.

Til formand genvalgtes Ole Riis, til næstformand

genvalgtes Vân-Khanh Dang, til kasserer

genvalgtes Ole Westergaard, og til sekretær genvalgtes

Ingeborg Rasmussen, dog kun i tiden, indtil

en ny sekretær kan træde ind i stedet.

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt:

Helle Blom, Trine Glue Doan, Wilfred Gluud,

Birte Jensen, Inger Vinther Johansen, Tran Huong

Lien, Freddy Karup Pedersen, Jørgen Prag og Phuc

Van Tran.

Katrine Riisgaard Pedersen udtrådte af bestyrelsen.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Sophus Vørsing.

f) Til suppleanter blev genvalgt: Birgit Kuningas,

Jens-Erik Martinussen og Sten Mårtensson.

9. Valg af 2 interne revisorer og en

suppleant for disse samt en ekstern

registreret eller Statsaut. revisor

Til interne revisorer blev genvalgt Morten

Rasmussen og Preben Hansen.

Til ekstern revisor blev valgt RSMplus Statsautoriseret

revisionsaktieselskab.

10. Godkendelse af indsamlingsudvalg

samt projektgrupper

Følgende godkendtes:

Professor Freddy Karup Pedersen

Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til

Vietnam:

Helle Blom, formand, Birte Jensen kasserer, Preben

Byberg, Wilfred Gluud, Annette Winther Hansen

(nyindvalgt), Karin Mogensen og Jørgen Prag.

Shelter Indsamlingen:

Ole Riis, formand, Ole Westergaard kasserer, Vân-

Khanh Dang, Phuc Van Tran, Nis Jensen, Jørgen

Prag, Ingeborg Rasmussen og Maria Tauber Wiese

(nyindvalgt).

Child Survival – Børneoverlevelse i det

sydlige Vietnam:

Freddy Karup Pedersen, Gorm Greisen, Alexandra

Kruse, Karin Mogensen, Jørgen Prag og Britt

Tersløv.

Shelter-projektet:

Ole Riis, projektkoordinator, Ole Westergaard

kasserer, Vân-Khanh Dang, Katrine Riisgaard

Pedersen og Maria Tauber Wiese (nyindvalgt).

PACODE-projektgruppe

Anja Poulsen, projektkoordinator, Lise Jensen,

Jørgen Prag og Ole Riis.

11. Eventuelt

Da ingen ønskede ordet, takkede dirigenten for

god ro og orden, og mødet hævedes.

VietNam 1 · 2010

A J O U R


Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam

Regnskab for året 2009

Beholdning pr. 1. januar 2009 385.023

Modtagne bidrag 123.504

Modtagen arv 812.873

Tilskud til informationsmaterialer 15.000

Renteindtægter 3.997

Hospitalsudstyr:

Ultralydsscanner og Central Iltforsyning 200.200

C-PAP udstyr 65.878

Vedligeholdelsesværktoj 11.767

Tjenesterejse til Vietnam 2008 3.631

Informationsmaterialer 11.994

Rejseudgifter vedr. undervisning 27.171

Offentliggørelse af regnskab 1.050

Porto og gebyrer 3.284

1.340.397 324.975

Bank- og girobeholdning pr. 31. december 2009 1.015.422

Revisionspåtegning

Jeg har revideret det af Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam aflagte regnskab for 2009.

Det er min opfattelse at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens

krav til regnskabsaflæggelsen og at indsamlede midler er anvendt til formålet.

København, den 22. februar 2010

Paul Schwartz, statsautoriseret revisor

INDTÆGTER

Beholdning pr. 1. januar 2009 45.104,11

Modtaget bidrag 2009 13.465,00

Modtaget bidrag Scancom 2009 79.457,50

Tips & Lotto midler fra DVF 15.000,00

Care Danmark indbetalt (DSEP) 5.894,10

Salg 2 Street Vision billeder 400,00

Salg 2 stk. vietnam tasker 300,00

Nordea renter 2009 86,32

159.707,03

UDGIFTER

Kontant overført til Vietnam

Little Rose Warm Shelter 58.000,00

Støtte til DSEP 5.894,10

63.894,10

Shelter indsamlingen Domaine navn 247,50

Produktion 10 stk. billeder Street Vision 271,36

Is til 300 børn 432,00

Gebyrer 260,00

65.104,96

Bankbeholdning pr. 31. december 2009 94.602,07

Den uafhængige revisors erklæring

På grundlag af Shelter Indsamling v/Dansk Vietnamesisk Forenings bogføring

og øvrige oplysningermodtaget fra Shelter Indsamling v/Dansk

Vietnamesisk Forenings kasserer har vi opstillet årsrapporten

for regnskabsåret 01.01 - 01.122009. Dansk Vietnamesisk Forening har ansvaret for årsrapporten.

Vi har ikke revideret eller udført review af årsrapporten, og som følge heraf udtrykker vi ingen

konklusion derom. Vordingborg 26. 02. 2010. RSMplus. Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Ole Nørrelund Hansen, statsautoriseret revisor

1 · 2010

SHELTER-Indsamlingen (Vietnams børn)

Regnskab for året 2009

VietNam

A J O U R

Beretning fra

Hospitalsindsamlingen

Af Helle Blom, formand

Der er afholdt 3 møder i løbet af året i

indsamlingsudvalget. Formanden har

derudover deltaget i de fleste bestyrelsesmøder,

der har været afholdt.

Radio- og TV-spot blev sendt 20. november.

Der er i år indsamlet 123.504 kr. fra 118

bidragsydere.

Derudover har vi arvet 812.873 kr. fra en trofast

bidragsyder, fru Gudrun Johansen. Arven blev

delt mellem Folkekirkens Nødhjælp og Dansk

Vietnamesisk Forening. Vi er dybt taknemlige for

både bidrag og arv.

Regnskab findes her på siden. Reglerne for

oplysning af CPR-NUMMER, hvis man ønsker

fradrag for bidrag, er beskrevet på vores hjemmeside.

Vi har mange tiltag i gang med at hjælpe

provinshospitalet i Bao Loc. Det vigtige C-PAP

udstyr er nu installeret på børneafdelingen, og

de har fået deres ultralydsscanner. Derudover er

vores ingeniør Preben Byberg behjælpelig med at

få installeret central iltforsyning på hospitalet, som

vi også betaler for.

Sidst men ikke mindst var udsendelse af

engelsklærer Annette Winther en stor succes.

Annette var udsendt som volontør i 3 måneder,

og har haft mange ansatte på hospitalet igennem

sin undervisning. Det er efter direktørens ønske

blevet besluttet at udsende Annette igen i en kortere

periode for at lave et repetitionskursus. Annette

holdt to spændende foredrag om sit ophold på vores

Kulturdag i Østerbrohuset 20. februar.

DVF’s formand, Ole Riis, besøgte hospitalet i

sommer, og den tidligere formand Jørgen Prag var

derude i oktober. Alle, som de mødte på hospitalet

og talte med, var meget taknemlige for vores støtte

og hjælp. Jeg har også fået skriftlige tilkendegivelser

fra Hospitalets direktør Dr. Thien Van Huyen om,

hvor taknemlige de er for vores hjælp.

Side 19


Side 20

Foto: Uffe Weng

Spis brød til

Restaurant Lê Lê Nhà Hàng

på Vesterbros Torv i København er blevet fin på den, men det er ikke gået ud over kvaliteten

Af Vinh Prag

Lê Lê har i nogle år været på en ny adresse

på Vesterbrogade i København, og samtidig

er priserne steget og kapaciteten udvidet.

Aftenmenukortet byder på en pæn variation af

ægte vietnamesiske retter og fusionsretter til kr. 135

og opefter for en hovedret. Man kan ikke bestille

bord, men kan tage en aperitif i baren, mens man

venter på et bord.

Denne dag valgte min ledsager og jeg dog at

prøve Lê Lês frokostkort, som kun byder på otte

retter. Restauranten er også pæn i dagslys, og denne

hverdag var den nærmest tom. Det betød dog ikke

meget mere end lynhurtig betjening og en dejlig

madro midt på den travle Vesterbrogade.

Af de mindre retter valgte vi en baguette med

marineret svinekød og en Lê Lê-tallerken.

Op- og nedtur

Lê Lê-tallerknen består af to indbagte rejer, to

dybstegte forårsruller (cha gio eller nem) og tre

wontoner med kødfyld. De tre wontoner (på vietnamesisk

hoành thánh) besværliggør naturligvis

en deling af retten, men mon ikke der oftest er en

i selskabet, der er lidt mere sulten.

Rejerne smagte dejlig meget af skaldyr og var

indbagt i en fin, sprød dej, som straks gjorde enhver

Restaurant Lê Lê

Vesterbrogade 40, 1620 København

(Vesterbros Torv), tlf. 33 22 71 35,

ingen bordbestilling.

Åbner alle dage 11:30. Man-tors til

23:00, Fre-lør til 02:00 og Søn 22:00.

Køkkenet lukker 22:30 alle ugens dage.

Plads til over 100 gæster. Bordbestilling

er ikke muligt, man venter i baren til der

bliver et ledigt bord. Lê Lê har et dusin

cocktails, som er kreeret, så de både kan

drikkes før, under og efter middagen.

Take-away Allezallez ligger på

Vesterbrogade 56, hvor restauranten lå indtil

2008, egen website - www.allezallez.dk

www

sammenligning med billige kinesiske buffet-rejer

til skamme.

Wontonerne var propfyldt med noget, som mistænkeligt

meget mindede om fyldet i forårsrullerne

– altså en svinefars med krydderier. Dejen var sprød

og knasende, og det var en fin snackoplevelse.

Dagens skuffelse var forårsrullerne. Her havde

kokken valgt at lave dem lange, men slanke, men

desværre virkede det, som om det havde resulteret i

VietNam

A J O U R

lele-nhahang.com

et for tykt lag rispapir. Tyggeoplevelsen blev derfor

lidt sej, hvor gode cha gio skal være sprødheden selv.

Fyldet var klassisk, og mistanken fra wontonerne

syntes bekræftet.

Pålæg fra paradis

Til gengæld var baguetten dagens store positive

overraskelse. I Vietnam har franskmændene efterladt

en begejstring for baguettes, og overalt

kan man købe ”bánh mì” med æg, La Vache Qui

Rit-ost, varm paté eller vietnamesisk kødpølse

(giò). Denne begejstring og dyrkning af den lange

sandwich kommer flot til udtryk i baguetten med

den marinerede svinekød.

Af dagens retter var den både den mest simple og

den mest komplekse. Mørt og saftigt svinekød med

en nøje afmålt dresseret gulerodssalat var i komplet

balance med det tynde, sprøde brød, som omgiver

det. Befriende fri for sandwich-banaliteter som

mayonnaise, tomat eller icebergsalat gjorde virkelig,

at smagsoplevelsen var alle pengene værd.

Flagskibet som vi kender det

Til hovedret valgte vi den næsten obligatoriske

oksekødsnudelsuppe, det vietnamesiske køkkens

flagskib, pho’ bò, og en kold oksekødssalat, som

ikke skal forveksles med den udmærkede varme

wokret fra aftenmenuen.

Salaten var nok dagens mest vestlige indspark.

1 · 2010


1 · 2010

Foto: Uffe Weng

Grøntsagerne holdt sig inden for den vante danske

referenceramme med grønne bønner og grøn salat.

Ved siden af kiggede Asien forbi med en lille dressing

af fiskesauce (nuóc mám) og nogle risnudler

(bún).

Oksekødet var næsten råt, men utrolig mørt og

lækkert, og alt i alt var oksekødssalaten en lækker

ret uden så meget orientalsk spas. En god ret til de

kulinarisk forsigtige.

Endnu bedre var den klassiske pho’ bò, en

ret stor skål med en diskret krydret suppe, brede

risnudler og fint skåret oksekød. Dertil friske krydderurter,

bønnespirer og lime.

I forhold til de fleste af de andre retter var

denne suppe anrettet uden nogen særlig æstetik.

Den lignede simpelthen pho’, som man får det i

Vietnam, og det var en velkommen overraskelse.

Selve suppen var god, selv om den ikke straks bragte

en tilbage til gadekøkkenet i Hanoi.

Heldigvis var den – trods ejernes sydvietnamesiske

oprindelse – ikke for sød, og måske var den lille

skål hoisin-sauce ved siden af netop en lille gave til

eventuelle besøgende fra Saigon. Krydderurterne

var ikke begrænset til mynte og koriander, men

til gengæld var det ikke en generøs mængde. Man

kunne nok have bedt om noget mere. Dog fik jeg

hurtigt min lille skål friskhakket chili, som jeg

bad om.

Skålen med pho’ bò var stadig en af de bedste,

jeg har fået i Danmark, men i forhold til, hvor

billigt man kan få den andre steder i byen, var det

ikke dagens højdepunkt.

Dobbelt espresso

Den såkaldte vietnamesiske kaffe, vi sluttede måltidet

med, var desværre ikke den parfumerede Buon

Me Thuot-kaffe eller i drypfilter, men en dobbelt

espresso over kondenseret mælk. Den smager lidt

derhenad, og den rundede et ganske udmærket

måltid fint af.

Efter vi havde fundet ud af, hvem af vores to

tjenere, vi kunne betale til, måtte vi slippe kr. 575

for fire retter og en god kaffe. Lê Lê kan stadig

deres kram – også midt på dagen.

VietNam

A J O U R

Restaurant-noter

Scala er gået konkurs og den vietnamesiske

fast-food Cafe Houlberg har været nødt til at

lukke. De havde byens måske bedste Phoisuppe,

hvem er nu den bedste?

Efter sigende skulle Minh Minh i Brønshøj have

de bedste Bánh Xèo, men det må komme an

på en prøve.

Resturant Kim på Åboulevarden blev anmeldt

i Politiken 14/1 med overskiften ”Vietnamesisk

køkken skuffer med anonyme retter”. Vi synes

at Politiken er for skrap, men restauranten

burde udskifte soya-flaskerne med mini-flasker

med chili og være mere opmærksom på at tilbyde

nuóc mám og spisepinde, og den venlige

betjening er somme tider for langsom.

Ny resturant Ngoc Linh på

Vesterbrogade 89 st.tv., 1620 København V.

WG

www davifo.dk/mad-kultur

Side 21


Thich Nhat Hanhs

tllhængere fordrevet igen

Den verdenskendte buddhistiske munk Thich

Nhat Hanh var i 1960’erne en skarp kritiker

af den amerikanske krigsførelse i Vietnam. Saigonregeringen

tvang ham i eksil, og senere grundlagde

han det zenbuddhistiske meditationscenter Plum

Village i Dordogne. I 2005 besøgte han sit hjemland

for første gang siden han blev tvunget i eksil.

Han blev vel modtaget, og besøget var forsidestof

i de statslige aviser.

Besøget blev set som et tegn på myndighedernes

større tolerance over for religiøse kredse.

Myndighederne accepterede Thich Nhat Hanhs

tilhængere i Vietnam og deres aktiviteter, og

tilhængerne fik ophold i klosteret Bat Nha i Lam

Dong-provinsen.

Vi skrev i forrige nummer af VietnamAjour om,

hvordan forholdet til myndighederne forværredes,

og om hvordan tilhængere blev fordrevet fra Bat

Nha og i stedet i fik ophold i Phuoc Hue-templet

ligeledes i Lam Dong-provinsen.

9. december gentog det sig – tilhængerne blev

nu også fordrevet fra Phuoc Hue-templet af en

folkemængde på over 100 personer, der trængte

ind i klosteret.

Thich Nhat Hanh har protesteret kraftigt mod

fordrivelsen. Han hævder, at de, der trængte ind i

klosteret, var blevet betalt hver 200.000 Dong, ca.

60 kr., af myndighederne. Også fra international

side blev den nye fordrivelse fordømt.

Siden har Thich Nhat Hanh endnu en gang

lagt sig ud med det vietnamesiske styre. 13. februar

fremsatte han i et åbent brev 12 forslag til hvordan

man kan fejre Vietnams hovedstad Hanois nært

forestående 1.000-års jubilæum. Flere af forslagene

er særdeles kontroversielle såsom at indkalde en stor

buddhistisk samling med ledende munke og nonner

fra Vietnam og udefra, med det formål ”at skabe at

Side 22

Folket Buddhistiske Kirkesamfund, fri for politisk

indblanding”. Et andet forslag handler om amnesti

for forviste og fængslede, fordi ”... de er medlemmer

af uautoriserede organisationer eller kirkesamfund,

eller de har talt for pluralisme, flerpartisystem,

religionsfrihed eller ytringsfrihed”.

Regeringen har ikke officielt kommenteret

Thich Nhat Hanhs forslag, men en tidligere leder af

Komiteen for Religiøse Anliggender har til det tyske

nyhedsbureau DPA udtalt, at ”Vietnam behøver

ikke at vente på Thich Nhat Hanhs forslag – vi har

allerede givet amnesti til mange fanger fra fængslerne.

I Vietnam har vi ingen samvittighedsfanger

eller politiske fanger – vi fængsler kun personer,

der forbryder sig mod landets love”.

AP og APF 11/1

Demokratiaktivister

idømt fængsel

Som led i en kampagne mod afvigere, der har

medført snesevis af anholdelser de seneste måneder,

blev fire demokratiaktivister i Vietnam 20.

januar dømt for forsøg på at styrte regeringen.

Dommene lød på fem års fængsel til den kendte

forsvarer Le Cong Dinh, en 41- årig amerikansk

uddannet menneskerettighedsadvokat, mens en

VietNam

A J O U R

KORT NYT

anden kendt Internet bruger og blogger, den 43årige

Tran Huynh Duy Thuc fik 16 år.

Demokratiaktivisten Nguyen Tien Trung fik en

dom på syv år, mens Le Thang Long som arbejdede

sammen med bloggeren Thuc blev idømt fem års

fængsel. Alle med undtagelse af Thuc blev anklaget

for undergravende virksomhed, en usædvanlig

streng anklage, der kan medføre dødsstraf.

Udenlandske analytikere sagde, at anklagen skulle

bruges som advarsel og en fastlæggelse af grænsen

for politisk afvigelse inden det kommunistiske

partis kongres næste år.

Nogle af aktivisterne indrømmede, at de pressede

på for at få indført flerpartidemokrati.

Sidste måned blev en anden afviger, den tidligere

officer i hæren, Tran Anh Kim, 60, idømt fem

et halvt års fængsel ligeledes for undergravende

virksomhed. I oktober blev ni personer fængslet

mellem to og seks år for at ophængning af bannere,

der støttede flerpartidemokrati.

Udenlandske regeringer og menneskerettighedsgrupper

har protesteret over den fortsatte

forfølgelse, som har medført mindre pressefrihed

og begrænsninger på Internet diskussions sider,

herunder politiske blogs. Adgang til Facebook er

fornylig blev begrænset.

Brudt loven

Under retssagen i Ho Chi Minh Byen indrømmede

Dinh, at han havde brudt loven ved at mødes med

udenlandske grupper og ved at være fortaler for

flerpartidemokrati i Vietnam. Hans bemærkninger

og uddrag fra retsmøderne blev offentliggjort af

journalister og udenlandske diplomater, som havde

fået tilladelse til at overvære retssagen via intern

tv.

Ifølge nyhedsrapporter fortalte Dinh, at han

og de tre andre anklagede på ingen måde havde til

hensigt at vælte regeringen. Han tilføjede, at det var

under hans studier i udlandet, han blev inspireret

af de vestlige holdninger om demokrati, frihed og

menneskerettigheder.

Anklagerne mod Dinh afspejler en bekymring,

Le Cong Dinh: 5 år Tran Huynh Duy Thuc: 16 år

1 · 2010


som jævnligt bliver gentaget i den officielle presse,

om at kontakter til Vesten medfører politisk utilfredshed.

Bloggeren Thuc benægtede anklagerne, og

sagde, han kun havde lavet kampagner mod

korruption og forsøg på at forbedre det politiske

system. Han indrømmede, at han havde dannet

en studiegruppe, som anklagerne mente skulle

underminere regeringen, men at gruppen kun

skulle studere temaer og komme med konstruktive

forslag.

Amerikansk fordømmelse

USA har fordømt anholdelserne og gentaget sin

bekymring over domsafsigelsen.

I sidste måned stod der i militæravisen Quan Doi

Nhan Dan, at anholdelserne var fuldt ud lovlige i

henhold til vietnamesisk og international lovgivning.

Regeringen garanterer ytringsfrihed, men

straffer dem, der udnytter denne frihed til at handle

mod landets interesser hårdt.

New York Times 20/1

1 · 2010

Ny kinesisk bauxitmine

Det første spadestik er taget til en bauxitmine

og aluminiumsraffinaderi i det centrale højland.

Det er anden gang, at et kinesisk styret

bauxitprojekt igangsættes i Vietnam. 28. februar

deltog minister Nguyen Tan Dung ved en åbningsceremoni

for Nhan Co-raffinaderiet i Dak

Nong-provinsen. Projektet udføres af det statsejede,

kinesiske aluminiumsselskab Chalieco.

Det første kinesisk styrede bauxit- og aluminiumsprojekt

indledtes i 2008 i naboprovinsen

Lam Dong. Bauxitprojekterne er kontroversielle

på grund af deres konsekvenser for miljøet og for

den nationale sikkerhed.

Den hædrede general Vo Nguyen Giap har

skrevet flere åbne breve i protest med baggrund i

den nationale sikkerhed, mens forskergrupper har

protesteret mod de miljømæssige ødelæggelser.

Dung udtaler, at projektet er nødvendigt af

hensyn til den økonomiske udvikling i det centrale

højland, og at projektet "åbner dørene for en fremtidig

aluminiumsindustri i Vietnam". Han siger,

at regeringen planlægger at bygge en jernbane,

der forbinder fabrikkerne med havnebyerne ved

kysten.

Den statsejede vietnamesiske koncern

Vinacomin agter at investere 655 millioner dollar i

projektet, meddeler avisen Tuoi Tre. Det forventes,

at Vinacomin går i drift i 2010. Maksimalt 700

kinesiske arbejdere bliver tilladt på projektet, der

vil skabe konkrete job til ca. 1.600 mennesker og

indirekte have økonomisk betydning for omkring

12.000 mennesker.

Et særligt ømt punkt ved bauxitprojekterne

har været ansættelsen af hundredvis af kinesiske

arbejdere, mange af dem ufaglærte og uden lovlig

arbejdstilladelse. Rapporter om, at et stort antal

kinesere arbejder ulovligt i Vietnam, resulterede i

en skærpet indsats på visaområdet sidste år. Andre

kritikere siger, at geologiske faktorer vanskeliggør

håndteringen af affaldet fra bauxitminerne.

Vietnams bauxitreserver er blandt jordens

største med en anslået mængde på 8 mia. ton

koncentreret i højlandsområderne.

DPA 1-3

Bekymring

for fødevaresikkerhed

Selv om Vietnam er verdens femte største risproducent

og næststørste riseksportør, bliver

landet stadig konfronteret med en usikker fødevaresituation,

forårsaget af befolkningstilvækst

og klimaforandring. Vietnam er bevidst om den

risiko og betragter derfor fødevaresikkerheden som

dets hovedproblem.

Ifølge oplysninger fra Ministeriet for Landbrug

og Udvikling af Landdistrikter har landets rishøst

ligget på over 35 millioner ton per år, takket være

brug af videnskabelige og teknologiske forbedringer

og brug af nye rissorter. Således er riseksporten

steget til 4,5 - 5 millioner ton per år. I 2009 lå tallene

henholdsvis på 38,9 mio. ton og 5,8 ton. Dette

er nok til, at Vietnam hurtigt kunne nedbringe

fattigdommen i landet.

Alligevel syntes ministeriet, at den største

udfordring for fødevaresikkerhed i Vietnam er

nedgangen i risdyrkningsarealet, da andre afgrøder,

akvakultur, beboelse, industriområder og transportinfrastruktur

også kræver plads.

I 2020 forventes det, at 600.000 ha dyrkbar

jord vil blive anvendt til udvikling af industri og

infrastruktur. Det betyder, at det totale risareal

vil falde fra dets nuværende niveau på 4,1 mio. ha

til 3,5 mio. ha.

Klimaændringer og epidemier har også påvirket

landbrugsproduktionen, specielt risdyrkningen. I

landets vigtigste risdyrkningsområder, som bl.a.

omfatter Mekong og Den Rode Flod, er hektarandelen

af oversvømmede, tørkeramte eller saltvandspåvirkede

områder steget markant. Epidemier

i rismarkerne har også forårsaget store tab. Dette

anslås til cirka 1 mio. ton per år i Mekong-deltaen

alene.

Derudover konfronteres landet med et voksende

befolkningstal, som får fødevareefterspørgslen til

at stige. I 2020 forventes det, at befolkningstallet

når op på 100 mio. og i 2030 på 120 mio.

Ifølge Vietnams statistiske kontor mangler cirka

6,7% af landets husholdninger mad. Omkring 1

mio. mennesker i bjergområderne har ikke nok ris,

VietNam

A J O U R

KORT NYT

og er derfor nødt til at bruge majs og kassava som

deres vigtigste fødeemner.

Nogle landbrugseksperter mener, at fødevaremangel

skyldes forskellen i landbrugets dyrkningsbetingelser

og den dårlige ordning omkring

fødevarer, regionerne imellem.

Nguyen Tri Ngoc, direktør i landbrugsdepartementet,

sagde at landmænd spiller en væsentlig rolle

ved at garantere fødevaresikkerhed; samtidigt bliver

de altid hårdt ramt af følgerne af naturkatastrofer,

epidemier og svingende priser. Han understregede

behovet for en langsigtet hovedstrategi for

risproduktion, som vil sikre både landet og dets

befolkning.

Ministeriet for Landbrug og Udvikling af

Landområder har præsenteret en fødevaresikkerhedsplan

til og med 2020, samt en vision til 2030.

Topprioritet er en bevaring af 4 millioner hektar

land til risdyrkning i 2010, således at der kan sikres

en årlig risavl på 40 mio. tons i de kommende år.

Et af hovedformålene ved fødevaresikkerhedsplanen

er at sikre risdyrkningsarealet. Sult

skulle gerne være udryddet i 2012, - tallene for

højrisikogrupperne skulle gerne være faldet -, de

daglige ernæringsmæssige standarder for befolkningen

skulle gerne være forbedret og procentsatsen

af dårligt ernærede børn under 5 år skulle gerne

være aftaget.

VNA 17/2

Ny ambassadør i Hanoi

John Nielsen, Udenrigsministeriet, udnævnes

til ny ambassadør i Hanoi, formodentlig fra 1.

september. Fra 2007 var han chef for Bistandsfaglig

Tjeneste (BFT) i Danida. Nuværende ambassadør

i Hanoi, Peter Lysholt Hansen, har fået ny stilling

som ambassadør i Sydkorea.

www. u-landsnyt.dk

Hvis man vil læse kommentarer om den nye

udviklings-minister Søren Pind eller andet

udviklings-stof kan man søge på ovennævnte

hjemmeside. Nå det gælder Vietnam-nyhder er

der mange flere på

www.davifo.dk.

Side 23


Dansk Vietnamesisk Forening

Nattergalevej 6, 1. sal

2400 København NV

Støt provinshospitalet i Bao Loc

Støt vores indsamling til Bao Loc General Hospital

i den fattige provins Lam Dong.

Vi støtter med udstyr og uddannelse.

Send dit bidrag til Hospitalsudstyr til Vietnam

Giro (1551) 7 00 84 30

Skattefradrag: Bidrag til indsamlingen kan trækkes fra i skatten, dog ikke de første 500 kr.

Det højeste beløb man kan fratrække er 14.500 pr. person. Cprnr skal indberettes.

Materialer med Thanh Thuy og Dang Hao

Nguyen Thanh Thuy

”Dôc Tâu Dàn Tranh” - soloplade med 17-strenget Dan Tranh (traditionel citer).

Thanh Thuy spiller meget smukt og følsomt.

”Nhung Danh Câm Dân Tôc Trè” og ”Gung Thuong Hòa Diêu” (Harmonius Melody of Love)

- orkesterplader med forskellige solister, bl.a. Thanh Thuy. Pr. stk. 50 kr. + porto

Dang Hao: Hint of Light

Fotobog med kunstfotografier af lyset i Hanoi af

Dang Hao. 48 sider med farvefotos. 30 kr. + porto

More magazines by this user
Similar magazines