Se fakta om statsadvokatreformen - Rigsadvokaten

anklagemyndigheden.dk

Se fakta om statsadvokatreformen - Rigsadvokaten

2

Fakta-ark om

StatSadvokatreformen

Information om den nye statsadvokatordning

med ikrafttræden den 1. januar 2013

Sammenlægning af StatSadvokaturer

Pr. 1. januar 2013 sammenlægges de nuværende seks

regionale statsadvokaturer til to regionale statsadvokaturer

i henholdsvis Viborg og København:

Statsadvokaten i Viborg varetager i Vestre

Landsretskreds forretningerne vedrørende

Midt- og Vestjyllands Politi, Nordjyllands Politi,

Østjyllands Politi, Sydøstjyllands Politi samt Syd- og

Sønderjyllands Politi og i Østre Landsretskreds forretningerne

vedrørende Fyns Politi.

Statsadvokaten i København varetager i Østre

Landsretskreds forretningerne vedrørende Københavns

Politi, Københavns Vestegns Politi, Nordsjællands

Politi, Midt- og Vestsjællands Politi, Sydsjællands og

Lolland-Falsters Politi og Bornholms Politi.

Pr. 1. januar 2013 sammenlægges de nuværende

specialstatsadvokaturer Statsadvokaten for Særlig

Økonomisk Kriminalitet og Statsadvokaten for

Særlige Internationale Sager til én statsadvokatur:

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International

Kriminalitet varetager foruden de særlige økonomiske

forbrydelser også straffesager vedrørende de særlige

internationale forbrydelser, herunder navnlig sager

om folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden,

krigsforbrydelser og andre alvorlige forbrydelser begået

i udlandet.

nye StatSadvokaturer

1. januar 2013

Der henvises til Justitsministeriets bekendtgørelse nr.

1177 af 6. december 2012 om fordelingen af forretningerne

mellem statsadvokaterne.

ny opgavefordeling i

anklagemyndigheden

Statsadvokatreformen indebærer, at der på nogle områder

sker ændringer i den interne opgavefordeling i

anklagemyndigheden – særligt mellem politikredsene

og statsadvokaturerne, og i et begrænset omfang også

i forhold til Rigsadvokaten.

En del af de områder, der er berørt af statsadvokatreformen,

har alene intern betydning og har derfor ikke

betydning udadtil i forhold til anklagemyndighedens

samarbejdspartnere mv.

Nedenfor findes en kortfattet beskrivelse af den ændrede

opgavevaretagelse i anklagemyndigheden pr. 1.

januar 2013 på de hovedområder, der kan være af interesse

for anklagemyndighedens samarbejdspartnere:

→ Nævningesager i 1. instans

Det er som udgangspunkt politikredsene, der varetager

udførelsen af nævningesager i 1. instans

i byretten. I særlige tilfælde kan statsadvokaten

bestemme, at udførelsen af en nævningesag skal

varetages af statsadvokaten. Der henvises til retsplejelovens

§ 104, stk. 1.

Der gælder en overgangsregel, hvorefter nævningesager

hvor der er rejst tiltale inden den 1. januar

2013, fortsat udføres af statsadvokaten.

Det er også efter den 1. januar 2013 statsadvokaterne,

som har påtalekompetencen i alle nævningesager.

Der henvises til RM nr. 3/2012 om statsadvokaternes

udførelse af nævningesager i 1. instans og statsadvokaternes

samarbejde med politikredsene om

udførelsen af straffesager i 1. instans. Meddelelsen

er tilgængelig på www.rigsadvokaten.dk

More magazines by this user
Similar magazines