Private fællesveje forslag til ændringer i privatvejsloven ...

vejforum.dk

Private fællesveje forslag til ændringer i privatvejsloven ...

GRUNDEJERFORENINGSREGLEN

Fremover:

Hvis vedligeholdelsespligtige, der repræsenterer mindst 2/3 af

betalingsbyrden, beder kommunen herom, kan den efter aftale

med en grundejerforening eller vejlag bestemme, at

grundejerforeningen eller vejlaget udfører de pålagte arbejder,

herunder fremtidig arbejder, for samtlige forpligtedes regning.

I så fald skal kommunen fastsætte bidrag for de grundejere, der

ikke er medlem af foreningen.

Reglen forudsætter en klarere beskrivelse af arbejderne i

overenskomsten med grundejerforeningen.

Kan anvendes på vedligeholdelse, renholdelse og

vintervedligeholdelse – land og by

More magazines by this user
Similar magazines