Øl er sundt Øl er sundt - Danske Ølentusiaster

ale.dk

Øl er sundt Øl er sundt - Danske Ølentusiaster

Øl-fondue

ØLentusiasteN

M e d l e m s b l a d f o r D a n s k e Ø l e n t u s i a s t e r

Nr. 43 April 2008

Øl er sundt

Xbeeriment

Galleri og bryggeri

Årets ølnyhed


6 Sejr til Midtfyn

Hvem er synderen? 11

12 Galleri og bryggeri

Co2-neutralt øl 24

36 Øl i 4.000 år

Ø L e n t u s i a s t e N N r . 4 3 - a p r i l 2 0 0 8

indhold

BRYGNYT

6 Sejr til Midtfyns Bryghus – Årets Danske Ølnyhed 2007

8 Meget tæt løb – Ølfabrikken atter Årets Bryggeri

10 Mikrobryg på dåse – Naturligt for Ølfabrikken

11 Gyseren om Ølfabrikken – Hvem er synderen?

12 Galleri og bryggeri – Hornbeer i Kirke Hyllinge

14 Gentofte Bryggerierne – Nye bryggerier i Whiskybæltet

15 Unikke øl på træfade – Verdenspremiere

16 Xbeeriment – Passion og entusiasme

18 Humle fra den lokale lygtepæl – Karl Kristensen fra Overlade satser lokalt

20 BøllingSø Bryghus – Engesvang Kro bliver til bryghus, café og kunstværksted

20 Tror ikke på storken – Konkurs fem gange

22 Mikkeller Beer Geek Breakfast Challenge 2008

– Udfordring til alle danske (hånd)bryggere

23 25 nye Diplombryggere – To nye danske brygmestre

24 CO2-neutralt øl – Grønt øl

26 10.000 øl smagt

– Jens Ungstrup fejret med et specialbryg på GourmetBryggeriet

27 Campus, nu også en øl – Fremtidens ølspecialister er videnskabsfolk

28 Tjekkisk charmeoffensiv – Ambassade afholdt ølsmagning på Carlsberg

30 120 års ølbrygning i Nordatlanten – Föroya Bjór har 120 års jubilæum i år

32 Fremgang i 2007 trods rygeforbud – Øl og røg

32 Første Brygmester fra et mikrobryggeri – Brøckhouse Sommer Saison

33 Øldigte – Beer Haiku Daily

34 De lyse ales – Familiemedlemmerne pale ale, ESB, steam beer og kölsch

ØLHISTORIE

36 Øl i 4.000 år – En vigtig indgang til forståelse af historien

38 Drik byens øl – Øl i Historiens Hus i Ringsted

40 Fynske øldage – Ølbrygning i Den Fynske Landsby

ØL OG MAD

42 Øl er sundt – Bedre hukommelse og færre hjerteproblemer

45 Dessert, øl og vin

46 Øl-fondue – varm øllet og osten op

FORENINGEN

50 Generalforsamling – Kontingentstigning

52 Bestyrelsens beretning – Et år med tilbagegang

58 Ølbyen Kolding – Årets lokalafdeling 2007

60 Men Ceres kommer ikke – Ølfestival tilbage i Århus

DEBATTEN

62 Er krisen begyndt at kradse?

63 For høj pris for tvivlsom kvalitet

64 Vagt i gevær – er vi på ret kurs?


Nr. 43

UDLAND

66 Big Apple BeerØltur til New York med små sidespring

72 Belgiens Lyserøde Elefant – Ølnyheder fra EU

73 Belgisk ølbibel – Fed ølbog

74 En skjult perle i Bruxelles – Beermania

HÅNDBRYGNING

76 Legestue for bryggere – Åbent håndbryggermesterskab i Næstved

77 Københavns Bryggerlaug – Hjemmebryggere vil dele erfaringer

DANMARK RUNDT

78 Øl, ord og klavermusik – Øl på Revymuseet

80 Ølbanko – til den store gevinst – 69 sæt spilleplader i gang

82 Så skal der gang i Fredericia – Samarbejde

84 Paulanermunke var de første kapitalister – Spændende medlemsmøde

UNDERGÆRET & OVERGÆRET

8 Årets bøhmand

8 Årets ølnyhed og årets bryggeri i Norge

10 De ti bedste øl I

10 De ti bedste øl II

14 Danmarks første godsbryggeri

14 Mikrobryggeri i Torvehallerne

18 Erstatning for falsk reklame

18 Måske skulle man sagsøge Carlsberg

19 ØkoFur

19 Et bryggerirygte mindre

19 Brygger køber bryghus tilbage

24 Klitøl

24 Få din egen øl

24 Bliv gift på slotsbryggeriet

27 Stensbogaardhumle

27 Endnu en ølnørd på vej mod øl nr. 10.000

28 Den Udødelige Hest

28 Danmarks suverænt stærkeste øl

28 Raasted Bryghus til Finland

28 Thisted Bryghus flytter til Århus

32 Carlsberg blåstempler AMU-øl

32 Brygger Bie på kursus

37 Ny brygger i Viborg

37 Nye kræfter i Bryggerigaarden

44 Charlies Bar røgfri

44 Kanonanmeldelse til Vinhuset Vendia

47 Niels Buchwald 50 år

47 Limited Edition fra Århus Bryghus

47 John Rasmussen 50 år

48 Bakkens Ølfest

48 Bryggeriforeningens Jubilæumslegat

til Allan Poulsen

69 Bryggeri cykel trikot

69 Regionsformand køber fodboldklub

77 79 år gammel brygbog lagt på nettet

77 Brygkursus i Nykøbing

82 Fredericia Bryghus åbner 1. maj

82 Kolding Bryghus lever endnu

82 Så er der øl fra Agtrup Bryghus

82 Premiere på øl fra Kolding Bryglaug

Dessert, øl og vin 45

46 Ølfondue

Ølbyen Kolding 58

66 Big Apple Beer

Kulminator 72


De tyske dåser

flyder stadig

Af Anne-Mette Meyer Pedersen, landsformand

anne-mette.meyer@ale.dk

Det var et skridt i den rigtige retning, da det blev vedtaget, at der skal pant på kildevandsflasker,

uanset om der er aroma i væsken eller ej. Nu mangler vi ”bare” ministerens underskrift,

og så de ca. syv måneders overgangsordning, før denne pantordning træder i kraft. Men det

løser langt fra alle miljøproblemer med emballage, der har indeholdt drikkevarer.

Til trods for diverse indsamlingsordninger rundt om i landet, er det stadig et stort problem,

især i det Syd- og Sønderjydske, at øl- og sodavandsdåser bliver smidt i naturen. Langt de fleste

af disse dåser er købt i Tyskland, og er derfor ikke pantbelagt – eller rettere, danskerne kan,

mod behørig underskrift på en erklæring om at dåserne bliver ”eksporteret”, slippe for at

betale den pant, der rent faktisk er indført i Tyskland. Vel tilbage i Danmark, med billige øl og

sodavand, er incitamentet for at aflevere dåserne i pantautomaterne derfor meget lille. Det

mest groteske i den sag er selvfølgelig, at langt de fleste af disse dåser er produceret i

Danmark, er blevet eksporteret til Tyskland, for derfor at blive genimporteret til Danmark –

billigere end vi kan købe dem herhjemme uden denne ”dobbelttransport”.

Det har gennem mange år været forsøgt at indføre en fælles pantordning for emballage i

Tyskland, men det har været en svær opgave. Da det endelig lykkedes at få indført en pantordning,

var grænsekøbmændene ikke sene til at finde en måde at omgå pantordningen på –

tydeligvis med det ene formål, at fastholde det enorme salg af danske øl og sodavand, som

danskerne kører til Tyskland for at købe. Væsentligt billigere end de kan købes i Danmark på

grund af lavere afgifter, lavere moms, og ikke mindst fordi der ikke skal betales pant.

I en verden hvor der er regler, der siger, at agurker ikke må sælges, hvis de er for krumme, kan

det være meget svært at forstå, at der ikke kan findes en fælleseuropæisk pantordning – til en

start måske bare en fælles EU-pantordning.

Vi ved, at Dansk Retursystem har været i andre europæiske lande for at hjælpe med at få etableret

pantsystemer – hvorfor ikke bruge de erfaringer som allerede er opbygget, og få indført

samme system i alle lande?

Ja, der vil helt sikkert være små forskelle i det beløb, man får for en emballage afhængigt af

hvilket land den returneres i, men jeg tvivler stærkt på, at der er nogen, der vil lave en forretning

ud af at køre tomme flasker eller dåser fra den ene ende af Europa til den anden, for en

gevinst på få øre pr. enhed.

Opfordringen til politikerne – såvel vore egne i folketinget, som de øvrige i andre nationale

forsamlinger, men ikke mindst i EU – må derfor være: Find en ordning for et fælleseuropæisk

pantsystem – og start med at få pant på de ”tyske” dåser.

ØLENTUSIASTEN

ISSN 1399-5022

ØLentusiasteN er medlemsblad for foreningen

Danske Ølentusiaster, som er en uafhængig

landsdækkende interesse- og ølforbrugerorganisation.

Via medlemskab af Forbrugerrådet og

European Beer Consumers Union arbejder vi,

nationalt som internationalt, for at sikre forbrugerne

et bredt, varieret og rigt udbud af såvel øl

som øltyper.

Chefredaktør (ansv.) og layout

Ole Madsen

Redaktionsudvalg

Christian Erichsen, Per Nielsen,

Arne Slej, Lotte Wienberg, Erik Rokamp,

Gert Svanborg og Michael Peters

Danske Ølentusiasters landsbestyrelse

Anne-Mette Meyer Pedersen

(landsformand)

Flemming Madsen (landsnæstformand)

Hannah Poulsen (økonomiansvarlig)

Bjarke Jul Christensen

(lokal- og regionskoordinator, øst)

Kaj-Erik Nielsen

(lokal- og regionskoordinator, vest)

Ryan Bendesen

Bo L. Jensen

Email: bestyrelse@ale.dk

ØLentusiasteN

Ole Madsen

Strandkærvej 2, 8700 Horsens

75 63 03 00 • 40 21 57 28

Email: redaktoer@ale.dk • redaktoer@stofanet.dk

Danske Ølentusiaster

Anne-Mette Meyer Pedersen

Hortensiavej 21, 2600 Glostrup

43 44 17 62 • 61 30 17 62

Email: landsformand@ale.dk

Danske Ølentusiasters Sekretariat

Rie Sørensen

Kirkeskovvej 1, 4660 Store Heddinge

45 82 34 00

Email: sekretariat@ale.dk

Danske Ølentusiaster på internet

ale.dk

Webmaster

Brian Hvam, webmaster@ale.dk

Ale-mail redaktør

Anders Evald, anders.evald@ale.dk

Nyhedsredaktør, ale.dk

Torsten Hansen, torsten.hansen@ale.dk

Håndbryggerredaktør

Thorkild J. Nielsen, thorkild.j.nielsen@ale.dk

Annoncer

Lotte Wienberg

23 64 70 88 • salg.marketing@ale.dk

Oplag: 12.000 eks.

ØLentusiasteN udkommer seks gange årligt,

næste gang medio juni 2008,

deadline 19. maj 2008.

Redaktionen påtager sig intet ansvar for

manuskripter og lign., som tilsendes redaktionen

uopfordret. Eftertryk kun tilladt efter aftale med

redaktionen og med tydelig kildeangivelse.

Forsiden

Øl er sundt.

Foto: FastTrak


BRYGNYT

Årets Danske Ølnyhed 2007

Sejr til Midtfyns Bryghus

AF OLE MADSEN

FOTO:OLE SVENNINGSEN

Eventyrligt comeback

Det mere end glade hold bag Årets Ølnyhed 2007 – Imperial Stout fra Midtfyns Bryghus i Brobyværk – fra venstre Preben Bladt (medejer), John

Rasmussen (produktionsmedarbejder), Bettina Szweda (medejer), Eddie Szweda (medejer), Jan Thaagaard Jensen (brygger og medejer) og Finn

Jørgensen (produktionsmedarbejder).

Danske Ølentusiaster generalforsamling i

Odense den 15. marts blev det afsløret, at det lille

Midtfyns Bryghus stod for Årets Danske Ølnyhed

2007 kåret af medlemmerne i Danske Ølentusiaster.

Ud af 556 ølnyheder i 2007 lykkedes

det ikke alene Midtfyns Bryghus at få hele to øl

med i den afgørende afstemning, men også at få

den ene, Imperial Stout, valgt til Årets Danske

Ølnyhed 2007.

Dårlige øloplevelser

Der er tale om et comeback af næsten bibelske dimensioner.

Bryggeriet i Brobyværk blev oprettet i foråret 2005

af to fynboer med hang til skotsk ale, men man kan ikke sige

at deres skotske licensbryg faldt i danske ølentusiasters smag.

6 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

Blandt ølentusiaster har der været udbredt enighed

om, at Midtfyns Bryghus kunne blive det

første mikrobryggeri, der måtte lukke.

En amerikaner kom til

Men så kom den meget dynamiske amerikaner

Eddie Szweda til. I slutningen af 2006 overtog

han aktiemajoriteten i bryggeriet, og sammen

med brygger Jan Thaagaard Jensen, har han vendt

skuden, så Midtfyns Bryghus i dag står med en helt

ny farverig produktpalet, der i høj grad falder i danske

ølentusiasters smag.

Hvilket netop er bevist ved kåringen af Årets Danske

Ølnyhed 2007. Eddie Szweda synes at have tilegnet sig den


nye moderne danske ølkultur lige så hurtigt, som han har tilegnet

sig dansk sprog og kultur, hvilket er lidt af en præstation af

en karakteristisk Chicago-storbydreng, der er endt i en fynsk

landsby.

Højspændte

Op til offentliggørelsen af Årets

Bryggeri og Årets Ølnyhed var

Eddie Szweda og kollegerne på

Midtfyns Bryghus i Brobyværk

mere end revnefærdige af spænding.

Eddie var udmærket klar

over, at skulle Midtfyns Bryghus

vinde en af de to titler, ville det få

uvurderlig effekt for markedsføringen.

Fyn dominerer

Afstemningen om Årets Danske

Ølnyhed var som sædvanligt uhyre

spændende, og formidable øl fra

tre ’gamle’ og fire ’nye’ bryggerier

gav da også Imperial Stout kamp

til stregen, men det blev i løbet af

afstemningen mere og mere tydeligt at Midtfyns Bryghus ville

løbe af med sejren.

Årets ølnyhed 2007

Imperial Stout Midtfyns 13,7%

Triple IPA Raasted 12,2%

Nekron Stout Djævlebryg 11,8%

Thy Eksklusive Thisted 11,5%

Monks Elixir Mikkeller 11,2%

Julemumme Kongens Bryghus 10,1%

Double IPA Midtfyns 8,8%

Willemoes Jul 2007 Vestfyen 8,1%

Sort Jul Ølfabrikken 6,7%

Willemoes Porter Vestfyen 5,8%

Det er tredie gang, at et fynsk bryggeri vinder titlen, og andet år i

træk at fynske bryggerier har hele fire øl med i den afgørende

afstemning.

Efter sejren i år satte handels- og håndværkerforeningen i

Brobyværk og den lokale købmand tillykke-skilte op i byen. Og

ikke nok med det, Midtfyns Bryghus

smedede, mens jernet var varmt.

Det betød, at brygger Jan

Thaagaard Jensen ikke fik nogen

påskeferie i år, for nu skulle der

brygges masser af velsmagende

vinderøl.

Tilbagelænet vinder

Og øllet – Midtfyns Bryghus

Imperial Stout er en volumniøs

stout på 9,5 procent, som er brygget

på flere ristede malttyper og trukket

på egetræsspåner fra whiskyfade.

Den storladne øl har en delikat

eftersmag af kaffe, bitter chokolade

og vanilje, og gør sig fortræffeligt til

ost og desserter.

– Men måske er den allerbedst tilbagelænet sammen med ens

allerbedste venner.

ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 7


BRYGNYT

Overgæret

& Undergæret

Årets bøhmand

Berlingske Tidendes Søren Frank

har også testet de ti øl som var

med i finalen om årets ølnyhed.

Det skete under overskriften

Årets Bøhmand, bl.a. på grund af

alkoholprocenten på de ti øl, som

var næsten ni procent i gennemsnit.

Topkarakterne med hele seks

ud af seks stjerner går til Monk's

Elixir fra Mikkeller og Nekron

Stout fra Bryggeriet Djævlebryg.

Fem stjerner går til Triple IPA fra

Raasted Bryghus, Imperial Stout

fra Midtfyns Bryghus og Double

IPA også fra Midtfyns Bryghus.

Fire stjerner går til Jule-

Mumme fra Kongens Bryghus,

Sort Jul fra Ølfabrikken, Thy

Ekslusive fra Thisted Bryghus og

Willemoes Jul 2007 fra Bryggeriet

Vestfyen. Willemoes Porter fra

Bryggeriet Vestfyen får tre ud af

seks stjerner.

Årets ølnyhed og årets

bryggeri i Norge

Alle medlemmer af Norøl og

ølklubber tilknyttet Norøl har

også haft mulighed for at kåre

årets ølnyhed, bedste bryggeri,

bedste bryggeripub og bedste

importøl.

Årets ølnyhed blev Nøgne Ø

Dark Horizon first edition, som

med 25 procent af stemmerne

overlegent vandt foran Berentsen

Jule-Avec, som fik ni procent af

stemmerne. Tredjepladsen blev

delt af to øl fra Haandbryggeriet,

Norwegian Wood og Dark Force.

Nøgne Ø blev også årets bryggeri

med 39 procent af stemmerne

foran Haandbryggeriet, der fik

29 procent af stemmerne.

Årets bryggeripub, som var en

ny kategori, blev Oslo Mikrobryggeri

foran Ægir Bryggeri.

I kategorien årets bedste

importøl måtte Flying Dog Gonzo

Imperial Porter og Little Creatures

Pale Ale dele førstepladsen.

8 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

Ølfabrikken atter Årets Bryggeri

Meget tæt løb

AF OLE MADSEN

Lars Dietrichsen fra GourmetBryggeriet

modtog den prestigefyldte pris

Ølfabrikken blev Årets Bryggeri i 2005, og

nu er det altså sket igen. I mellemtiden er

bryggeriet overtaget af GourmetBryggeriet,

som har fortsat Ølfabrikkens linie

med mange og meget specielle bryg.

Men for en del af deltagerne på generalforsamlingen

var det måske en overraskelse,

at det var en af stifterne af

GourmetBryggeriet, Lars Dietrichsen, som

modtog den prestigefyldte pris. I hvert

fald var der lidt mishagsytringer iblandet

det pæne bifald.

Men det lod Lars Dietrichsen sig ikke

anfægte af og lovede at fortsætte

Ølfabrikkens linie med mange specielle

bryg.

26 nye øl i 2007

Kåringen af årets bryggeri bygger på første

runde af afstemningen om Årets

Ølnyhed. De ti øl som får flest stemmer,

går videre til finalen (anden runde), mens

det bryggeri, som i første runde sammenlagt

får flest stemmer, kåres som Årets

Bryggeri.

I dag er det GourmetBryggeriet som ejer Ølfabrikken, så derfor var det den ene af stifterne af

GourmetBryggeriet, Lars Dietrichsen, som modtog den prestigefyldte pris.


I 2007 sendte Ølfabrikken hele 26 nye øl på

markedet, og det er da også stemmer

spredt over utroligt mange forskellige øl,

der har givet Ølfabrikken titlen som Årets

Bryggeri 2007. Så er der måske dem, som

vil sige, at det kan betale sig, at spille på

mange heste, men retfærdigvis skal det

siges, at ni af Ølfabrikkens øl slet ikke fik

nogen stemmer. – Og på top ti over Årets

Bryggeri havde otte af bryggerierne i øvrigt

en øl med i finalen om Årets Ølnyhed.

Årets Bryggeri

2007

Ølfabrikken 8,8%

Mikkeller 8,6%

Midtfyns 8,3%

Kongens Bryghus 6,8%

Amager Bryghus 5,8%

Vestfyen 5,7%

Thisted 5,1%

Raasted 4,2%

Brøckhouse 4,0%

Djævlebryg 3,6%

Men afgørelsen var, i modsætning til

afgørelsen om Årets danske Ølnyhed,

utroligt snæver. Der var kun ganske få

stemmer mellem nummer et og nummer

to i afstemningen.

En kasse øl til

aktionærer og anpartshavere

GourmetBryggeriet, som tilsyneladende

har set rigtig, da de købte Ølfabrikken, var

så beærede og stolte over kåringen, at de

efterfølgende på deres hjemmeside skrev:

– For at fejre den flotte titel forærer vi alle

GourmetBryggeriets aktionærer en kasse

blandede GB og Ølfabrikken produkter. Da

der er tale om Årets Bryggeri 2007, vil vi

også lade dette tilbud gælde for anpartshavere

i det gamle Ølfabrikkens Aps.

Hvis du som aktionær eller anpartshaver

først læser det her nu, så er det desværre

for sent. Kassen med GB og Ølfabrikken

produkter skulle afhentes på Gourmet-

Bryggeriet inden den 1. april 2008.

ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 9


BRYGNYT

Overgæret

& Undergæret

De ti bedste øl I

På det internationale ølforum

Ratebeer.com mødes mange forskellige

ølnørder for at kommentere

og anmelde de øl, de har

smagt. De aktuelt (28. marts) ti

bedste danske øl på Ratebeer.com

er:

1 – Porter 8%

Ølfabrikken

2 – Hr. Frederiksen 10,5%

Amager Bryghus

3 – Beer Geek Breakfast 8%

Mikkeller

4 – Black Hole 13,1%

Mikkeller

5 – Black 17,5%

Mikkeller

6 – Imperial Stout 9,0%

Raasted Bryghus

7 North Bridge Extreme 9,6%

Nørrebro Bryghus

8 – ØL – Russian Imperial

Chocolate Stout 10,0%

Ølfabrikken

9 – Epic Stout 10,0%

Brøckhouse

10 – Porter Imperial Stout 8,2%

Wiibroe

De ti bedste øl II

Konklusionen er ligetil, ”2cl-nørderne”

foretrækker ubetinget sort

og stærkt øl. Top ti listen er præget

af mørke, stærke og velhumlede

øl, som ligger omkring 10

procent. Og det er ikke for uerfarne

øldrikkere.

Berlingske Business tog tråden

op og bad læserne om at

stemme, hvilken øl de syntes

bedst om. 71 procent svarede, at

de synes, at det var en helt anden

øl, de syntes, som er den bedste.

Men retfærdigvis skal der

nævnes, at Danske Ølentusiaster

også kårede Ølfabrikkens Porter

som årets ølnyhed 2005, ligesom

den også er med i Danske

Ølentusiasters ølkanon.

10 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

Mikrobryg på dåser

AF OLE MADSEN

Naturligt for Ølfabrikken

Frisk og frækt eller dumt og devaluerende.

Meningerne var yderst delte, da ølentusiaster

hørte, at det hæderkronede

mikrobryggeri Ølfabrikken nu skulle til at

producere øl på dåse.

Endnu ingen standarder

Da Pilsner, Pale Ale og Porter på dåse blev

lanceret i Coop slutningen af marts, var

der mange kommentarer for og imod. Her

er et udpluk:

– Jeg har det generelt svært med kvalitetsøl

på dåse, uanset emballagens store

fordele.

– Det er da en designmæssig katastrofe.

Og alt for billigt. Nu forstår jeg bedre

hvorfor Christian Skovdal løb skrigende

ud af bagdøren. Det ligner jo bare et nyt

brand, der skal konkurrere med den blå

håndgranat på grænsehandelsmarkedet.

– Hmmm... Kønne er de ikke, men nu er

det vel ikke designet alene, der afgør et

produkts succes, selvom det kan have stor

betydning. Men jeg kan glæde mig over

det store prisfald til gavn for forbrugerne.

– Selvfølgeligt er det da naturligt at der

kommer øl på dåse fra en ølfabrik.

– Der er endnu ikke sat nogen standarder

for, hvordan dåser fra et mikrobryggeri

skal se ud.

Ølfabrikkens Pilsner, Pale Ale

og Porter på dåse sælges henholdsvis

til 10 og 12,50 kroner

stykket i Coop.

åbne gærkar

Efter at GourmetBryggeriet har overtaget

Ølfabrikken 100 procent, er der også dem,

som direkte anklager GB for at devaluere

og misbruge Ølfabrikken gode renommé.

Men den lancering havde været planlagt

af bl.a. Christian Skovdal lang tid før skilsmissen,

og har ingen sammenhæng med

GBs overtagelse af Ølfabrikken.

– Det er korrekt, at Christian ikke har

noget at gøre med pilsneropskriften, og at

Pale Ale ligger tæt på GBs Piney. Men

Ølfabrikkens Porter på dåse er 100 procent

identisk med den porter, vi har brygget

på flaske i Roskilde, fortæller Michael

Knoth fra GourmetBryggeriet og forsætter:

– Den er endda gæret i åbne gærkar på

Fuglsang, som er et rigtigt håndværksbryggeri

helt uden automatisering.

Bedst på dåse

Apropos Fuglsang og dåsers fortræffeligheder.

Brygmester Peter Klemensen fra

Thisted Bryghus, som også får tappet

Porse Guld på dåse hos Fuglsang i

Haderslev, har betroet ØLentusiasteN:

– Jeg synes faktisk at Porse Guld smager

bedre på dåse end på flaske, og ved du

hvad, jeg drikker den direkte fra dåsen,

hvor den smager allerbedst.


Hvem er synderen?

Gyseren om Ølfabrikken

AF OLE MADSEN

Undskyld eller ikke undskyld

Der er ingen tvivl om, at GourmetBryggeriets

køb af Ølfabrikken, således at de

kontrollerer Ølfabrikken 100 procent, samt

at Ølfabrikkens Christian Skovdal har forladt

GB og smækket med døren, har sat

mange ølentusiasters hjerter i kaotiske

svingninger. Gyseren fortsætter.

Men hvad er rigtigt eller forkert? Det kan

undre, at erhvervsaviserne, Berlingske,

Børsen og Erhvervsavisen slet ikke har

fundet anledning til at skrive om det hidtil

mest spektakulære opkøb i den danske

mikrobrygverden. De har ellers jævnligt

været ude med riven om dårlig økonomi

hos de danske mikrobryggerier.

De første 50 procent

Men fakta er: Christian Skovdal og Martin

Larsen, som stiftede Ølfabrikken ApS (det

oprindelige selskab, ØF), ejede hver 44

procent af anparterne, mens 12 procent

ejedes af småinvestorer. Det nye selskab

(Bryggeriet Ølfabrikken, BØF) ejedes fra

starten af Ølfabrikken ApS og Gourmet-

Bryggeriet med 50 procent hver.

Den første handel i maj sidste år foregik mellem

ØF og BØF. ØF solgte de immaterielle

rettigheder (ret til navnet, logoer, kundelister

osv.) til BØF for en million kroner. Pengene er

gået til at nedbringe gælden overfor kreditorerne

i ØF. Martin og Christian indgik som

indehavere af majoriteten af anparter i ØF

aftalen, uden at mindretalsanpartshaverne

blev spurgt, helt i overensstemmelse med

selskabets vedtægter.

De sidste 100 procent

I den anden handel i januar i år sælger ØF

så sine 50 procent af anparter i BØF, for

en million kroner. Køber er GourmetBryggeriet,

som herefter er 100 procent ejer af

BØF, og dermed i fuld kontrol over rettighederne

til Ølfabrikkens navn m.m.

Pengene går igen til at nedbringe gælden

i ØF, da kreditorerne stadig banker på.

Ingen selskabstømning

Ved den første handel fik ØLentusiasteN

at vide, at Martin Larsen var trådt ud af

Ølfabrikken og havde afhændet sine

anparter til Christian Skovdal. Men det er

aldrig sket, Martin er aldrig blevet hverken

helt eller delvist købt ud.

Men der har ikke været tale om nogen som

helst form for selskabstømning i forbindelse

med de to handler. De to millioner kroner

er alene gået til at nedbringe gæld til kreditorer.

Hverken Martin eller Christian har

trukket penge ud i forbindelse med salget.

GourmetBryggeriet opjusterer

Ølfabrikken havde gæld. Det er et faktum.

Det er normalt for bryggerier i de første

leveår. Specielt når man satser ambitiøst

på produktudvikling, som vi gjorde, og

ikke på noget tidspunkt ville gå på kompromis

med kvaliteten ved sende fejlbehæftet

øl ud med overlæg, skriver Christian

Skovdal til ØLentusiasteN og fortsætter:

– Gælden på ca. 2,5 millioner kroner i Ølfabrikken,

var ikke større end andre bryggerier

af samme størrelse, vi var på ingen

måde lukningstruede. Samtidig havde vi

et velfungerende distributionsnet, overskud

på driften, en loyal international

kundekreds og et anerkendt brand.

– Det er det GB nu nyder godt af, hvor de

nu opjusterer forventningerne til koncernens

samlede resultat. Havde de skullet

dele 50 procent af indtægterne med

anpartshaverne i ØF havde overskuddet

været tilsvarende mindre, og stigningen på

GB-aktien havde måske været et par point

lavere. Det er sandsynligvis det, der var

baggrunden for deres såkaldte redningsaktion,

slutter en bitter Christian Skovdal.

Men Martin Larsen, den anden ejer af ØF,

har ingen set eller hørt fra på et eneste

tidspunkt i forbindelse med salget.

Undskyldbrygget, Sinful Brother, fra Ølfabrikken,

som først eksisterende, for dernæst

ikke at være brygget, er nu kommet på

flaske og var blandt de øl, som Gourmet-

Bryggeriet uddelte til aktionærer i GB og

anpartshavere i Ølfabrikken, fordi Ølfabrikken

var kåret som Årets Bryggeri.

Blogkrigen

– Senest er Christian og GourmetBryggeriet

kommet på kant med hinanden

over 4.000 liter øl. Et sidste medejerbryg,

undskyldbrygget, blev aftalt og brygget

som et plaster på såret til de oprindelige

små anpartshavere, hvis anparter i dag er

værdiløse. Siden stoppede Christian i jobbet,

og parterne er i dag rygende uenige

om, hvad der er aftalt, skriver Anders

Evald i den seneste Ale-Mail.

Det har udviklet sig til en blogkrig mellem

de to bryggere Christian og Mike Murphy

fra GourmetBryggeriet. Følg med her:

Christian Skovdals blog:

http://gourmetfabrikken.blogspot.com

Mike Murphys blog:

http://genericbrewery.blogspot.com

ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 11


BRYGNYT

Hornbeer i Kirke Hyllinge

Galleri og bryggeri

AF OLE MADSEN

Debuterer på ølfestival i Århus

Konen har fået et galleri og manden et

bryggeri. Gunhild og Jørgen Fogh Rasmussen

har afhændet deres succesfulde virksomhed

Hornsherredhus og realiseret sig

selv med Guldhilds Galleri og mikrobryggeriet

Hornbeer.

At det aldrig er for sent at skifte karriere,

er jyske Gunhild og Jørgen, som begge er

uddannet agronomer, et godt eksempel. I

1993 tog de til Sjælland med deres to sønner

på fire og seks år for at blive rådgivere

for de sjællandske landmænd. Samtidigt

købte de et mindre husmandssted med

20 tønder land jord i Kirke Hyllinge i

Hornsherred.

Her byggede Jørgen Fogh Rasmussen sit

eget hus i træ. Da han var færdig, blev

idéen om at starte et firma, som skulle

bygge træhuse, født. Virksomheden

12 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

Hornsherredhus blev etableret og han

startede på aftenskole for at lære at

bruge AutoCad. Siden gik det slag i slag

og da Gunhild og Jørgen solgte Hornsherredhus

i slutningen af 2006 leverede

firmaet 100 træhuse om året og et resultat

før skat på 10,6 millioner kroner i det

seneste regnskabsår.

Diplombrygger

Men Jørgen er ikke hoppet ud i et bryggerieventyr

med lukkede øjne og en pose

penge i baghånden. Allerede inden bryggeriet

Hornbeer slog dørene op, havde

Jørgen forberedt sig grundigt.

Jørgen Fogh Rasmussen var med i det

seneste kuld diplombryggere fra Den

Skandinaviske Bryggerhøjskole. Hans projekt

handlede om ”Etablering af mikrobryggeriet

Hornbeer”.

Jørgen Fogh Rasmussen, som er agronom og

uddannet diplombrygger, har etableret sit

bryggeri Hornbeer i en gammel kølecontainer.

Så eftersom han har fået papir på at være

diplombrygger, må det nyetablerede

mikrobryggeri være fornuftigt gennemtænkt.

Tålmodig kapital

I projektets rapport gennemgår Jørgen

bl.a. sine egne og Hornbeers stærke og

svage sider, bryggeriets opbygning, de

brygtekniske muligheder, Hornbeers øltyper,

samt salg og markedsføring.

Blandt de stærke sider han oplistede i

projektet var, at bryggeriet var en beskeden

investering i eksisterende bygninger,

at han havde været håndbrygger i tre år.

De stærke sider blev suppleret af mulighederne

for at blive kendt i nærområdet,

at lave specialøl, at sætte fokus på udvikling,

brygge gaveøl til firmaer og samarbejde

med restauranter eller værtshuse.


Med hensyn til svage sider har Jørgen

erkendt at bryggeriet ikke har en central

placering, at han har manglende branchekendskab,

at det ikke er tale om et professionelt

anlæg. Deciderede trusler definerer

han også, som f.eks. generel afmatning

med hensyn til nyhedsinteresse for

specialøl, lavkonjunktur og mange nye

mikrobryggerier. Men mest interessant er

hovedkonklusionen:

– Det er muligt at etablere et mikrobrygeri

med tilfredsstillende indtjening, men

der skal være tålmodig kapital til rådighed

og ejers aflønning skal være moderat.

Derudover har Jørgen I sin research talt

med flere etablerede mikrobryggerier,

bl.a. takket være det netværk som han

etablerede via diplombryggeruddannelsen.

Gundhilds etiketter

Med hensyn til salg og markedsføring er

ambitionen på kort sigt at være repræsenteret

i de større detailforretninger i

Hornsherred og i nogle butikker i Roskilde

og Holbæk. Men mest interessant er, at

Gundhild og Jørgen have et stalddørssalg

i forbindelse med Guldhilds galleri.

Gunhilds egne billeder skal tilmed pryde

etiketterne.

– På Imperial IPA er motivet en ræv der

jagter nogle høns, etiketterne må gerne

være lidt humoristiske, fortæller Jørgen,

som er lidt inspireret af en række amerikanske

mikrobryggeriers etiketter. Det

amerikanske går lidt igen i de øl, Jørgen

Fogh Rasmussen brygger:

• Wit, lys hvedeøl med krydderier, 4,4%

• Dunkel Weisse, mørk,brændte toner, 5%

• Forårsøl,gylden, kraftigt humle, 7,5%

• Påskebryg, belgisk inspireret, 7,5%

• Imperial IPA, ravfarvet, 100 IBU, 7,5%

• Double Imperial IPA, 130 IBU, 8,7%

• Russisk Stout, let røget, 8,0%

De syv varianter vil alle blive præsenteret

på ølfestivalen i Århus.

Jomfrubryg

– Jeg har også kreeret en recept, som jeg

håber resulterer i en øl, som kan passe til

en ti års fødselsdag, Det bliver bryggeriets

jomfrubryg, fortæller den entusiastiske

brygger, som glæder sig voldsomt til ølfestivalen

i Århus.

Brugt mejeriudstyr

Oprindelig havde Jørgen planlagt at etablere

bryggeriet i en sidebygning til stuehuset,

men er endt med at etablere i en

kølecontainer, mens sidebygningen bruges

som lager.

Handymanden har været bondesnu og

brugt mange stumper fra mejeriindustrien,

og på den måde har Jørgen holdt

omkostningerne nede. Fuld kapacitet på

anlægget vil være 60.000 liter om året.

– Der er Ingen automatik, og der vil selvfølgelig

være meget rutinearbejde, så

naturligvis drømmer jeg da om, at det vil

gå så godt, at der kan investeres i et større

og og mere professionelt anlæg, afslører

den nybagte bryggeriejer forventningsfuld.

Bekendt navn

Hvis navnet Jørgen Fogh Rasmussen lyder

bekendt, så er den god nok. Jørgen er lillebror

til Statsminister Anders Fogh

Rasmussen, som har kvalitetstestet brormands

øl. Så måske ser vi en dag øl fra

Hornbeer i Snapstinget.

Gunhilds Galleri har ofte fungeret som gær- og lagerkælder for Jørgen Fogh Rasmussen.

Til gengæld får fruens billeder nu lov til at pryde etiketterne på øllet fra Hornbeer.

ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 13


BRYGNYT

Overgæret

& Undergæret

Danmarks første

godsbryggeri

Patrick Reventlow-Grinling fra

Krenkerup Gods har en drøm.

Han vil udvide forretningen, men

ikke ved at øge fårebestanden.

Han vil sælge den gode historie.

– Det er øl fra jord til bord –

det er egne råvarer, egen humle,

eget vand, egen byg, fortæller

Patrick Reventlow-Grinling, som

på Krenkerup Gods ved Sakskøbing

er i gang med at etablere

et mikrobryggeri.

Krenkerup Bryghus skal indrettes

i en af Krenkerups sidebygninger,

et gammelt kornmagasin,

som også har været brugt til

vandmølle. Det topmoderne

bryganlæg kommer fra tyske

Kaspar Schulz og tappelinjen fra

Krones.

Det er planen, at bryghuset i

begyndelsen skal brygge 2.100

hektoliter om året, hvilket svarer

til 420.000 halvliters flasker. Fuld

kapacitet vil blive 10.000 hektoliter

pr. år.

I første omgang vil Krenkerup

Bryghus producere flaskeøl og

fadøl, men på længere sigt er det

muligt at udvide produktionen

med kildevand, cider og destilleri

til whisky-produktion.

Bryggeren er ansat, og de har

netop søgt efter en brygmedhjælper,

så det varer nok ikke så

længe, før vi ser noget øl fra

Krenkerup Bryghus.

Mikrobryggeri i

Torvehallerne

I City Avisen den 17. marts luftes

der en tanke om at lave mikrobryggeri

i kælderen under de

kommende ”Torvehallerne” på

Israels Plads, København.

– Vi har overvejet aktiviteter i

kælderen, som der ikke er plads

til i staderne. Det kunne være et

mikrobryggeri, som kan brygge i

kælderen, siger Christian Melgaard

til City Avisen.

14 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

Gentofte

Bryggerierne

AF OLE MADSEN

Nye bryggerier i Whiskybæltet

Et nyt bryggeri har set dagens lys i

Ordrup. ”Pinse Sol” og ”India Pale Ale” er

bryggeriets første to øl og flere er på vej

fra de fem bagmænd, der satser på lokalområdet.

Ordrup Bryggeri er en del af Gentofte

Bryggerierne, som er en sammenslutning

af en række små håndbryggerier i

Gentofte kommune.

– Overordnet set er ideen med vores bryggeri,

at vi gerne vil lidt tilbage til de gode

gamle dage i Gentofte kommune, hvor

alle landsbyer og sogne havde deres eget

bryggeri – og hvor mangfoldigheden og

kreativiteten florerede, fortæller direktør

Henrik Falkenthros til ØLentusiasteN,

og fortsætter:

– Timingen er perfekt.

Tuborg er på vej ud af kommunen.

Vi vil satse på lokal

mangfoldighed og hører

gerne fra flere lokale håndbryggere,

der gerne vil prøve

kræfter med at bringe kvalitetsøl fremstillingen

tilbage til vores landsbyer i

Gentofte Kommune.

Paraplyorganisation

– Vi har etableret en struktur omkring

disse ideer, hvor Gentofte Bryggerierne

fungerer som det helt overordnede organ,

og under paraplyen findes de otte landsbybryggerier

– Gentofte Bryggeri,

Hellerup Bryggeri, Charlottenlund

Bryggeri, Ordrup Bryggeri, Klampenborg

Bryggeri, Skovshoved Bryggeri, Vangede

Bryggeri og Jægersborg Bryggeri, afslører

brygger Henrik Falkenthros, som sammen

med de andre initiativtager har over 50

års håndbryggererfaring, og forklarer:

– Vores koncept er, at vi er en række løst

tilknyttede lokale håndbryggere, der fra

tid til anden smager hinandens nye bryg -

og det kan være øl af enhver slags. Hvis

en håndbrygger har fremstillet en god øl i

sit laboratorium og andre, ikke nødvendigvis

alle, i Gentofte Bryggerierne synes

om produktet, så kan disse beslutte at

producere øllen i større skala.

Kollektive retningslinjer

– De involverede skal selv afholde alle

udgifter, og deler herefter overskud eller

dækker underskud. Den håndbrygger, hvis

opskrift anvendes, belønnes ekstra hvis et

overskud nås. Faktisk behøver den pågældende

opskrifts indehaver ikke engang at

investere i masseproduktionen. Hvis der

er behov eller ønske om at benytte et specifikt

landsbybryggeri, kan et af de otte

anvendes. Begrundelsen kan være, at der

anvendes lokale råvarer, at

der er tilknyttet en speciel

lokal historie til brygget.

– Den eneste binding, der er

til Gentofte Bryggerierne er,

at de overordnede etiske og

økonomiske kollektive retningslinjer

skal følges. Det

koster intet at være medlem, blot en god

portion lyst til det gode øl, uddyber direktøren

for otte bryggerier i Whiskybæltet.

Det første projekt er Ordrup Bryggeri ,

hvor de tre håndbryggere, Peter Halmøe

Schiødt, Nanna van Elk og Henrik Falkenthros

har satset spareskillingerne på at få

produceret to gange 2.000 liter øl, ”Pinse

Sol” og ”India Pale Ale”, på Brøckhouse,

som netop nu lanceres i Ordrup.

Velgørende øl

– Vi vil også støtte op om et andet godt

lokalt initiativ, nemlig Julemærkefonden,

der hjælper danske børn på forskellig vis.

Vi giver en krone til fonden for hver øl, der

sælges ud fra devisen om, at har man råd

til at købe god kvalitetsøl, så har man

også råd til at give en skærv til en forening,

der varetager danske børns tarv,

slutter Henrik Falkenthros.


Verdenspremiere

Unikke øl

på træfade

AF OLE MADSEN

Barrel Aged Series

fra Amager Bryghus

Barrel Aged Series er et nyt samarbejde

mellem Amager Bryghus og Danish

Beerhouse. Alle øl i denne serie vil være

lagret på forskellige typer af egetræsfade,

hvorpå der forinden har ligget whisky,

cognac, vin, sherry, calvados eller portvin.

Øllet vil typisk blive lagret tre til tolv

måneder, alt efter hvilken øltype det er og

hvilket fad der bliver brugt til lagring.

Fadene kommer fra forskellige dele af verden,

og er nøje udvalgt.

Fadene er kun brugt én gang, og er helt

friske for at få alle nuancer med. Fælles

for alle produkterne er, at de er ufiltreret,

upasteuriseret og eftergærer på flasken.

Lagringspotentialet vil typisk være fem til

ti år alt afhængig af øltype.

Imperial Stout på whiskyfad

Den første bryg i Barrel Aged Series er en

kraftig Imperial Stout på 11,5 procent. Den

har lagret tre måneder på whiskyfade fra

det amerikanske destilleri Stranahans.

Destilleriet, som ligger i Denver, Colorado,

er det første mikrodestilleri i Colorado og

omkring Rocky Mountains.

Den kraftfulde stout fremstår nærmest

sort i glasset og toppes med et fyldigt,

gyldent skum. Så snart næsen kommer

nær glasset, fornemmes blandt andet

chokolade, kaffe og vanille samt en dejlig,

mild antydning af egetræ fra whiskyfadet.

Nummererede flasker

I Barrel Aged Series bliver der kun brygget

2000 flasker, alle nummereret, så de sælges

efter "først til mølle" princippet.

Perlende upasteuriseret fadøl

Koldt øl skal der til...!

Til grillen. Til skovturen. Til hverdag

& fest. Til den dejlige tørst, som naturligt

opstår på denne årstid.

Men hvorfor nøjes med mainstreamprodukter,

når et dansk bryggeri nu har

specialiseret sig i at brygge øl, der smager

af noget. Af humle. Saazer humle.

Til festen anbefaler vi et fadøls-anlæg med

vores perlende upasteuriserede fadøl 5%.

Til udflugter & hjemmehygge

foreslår vi den berømte

70cl. Hancock Guld 6,5%.

Advarsel: Hancock er stærkt vanedannende!

J Y L L A N D

97 52 25 77

K Ø B E N H A V N

32 84 25 35

Høker øl, Guld øl 33cl./ 70cl, Mørk Gambrinus, Lys Gambrinus, Julebryg, Påskebryg, sodavand og udlejning af fadølsanlæg

ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 15


BRYGNYT

Passion og entusiasme

Xbeeriment

AF OLE MADSEN

To danmarksmestre i håndbrygning bag nyt fantombryggeri

På nogle af de mest innovative og eksperimenterende

bryggerier, har bryggerne

ofte deres udspring fra håndbryggerverden.

Så derfor er forventningerne mere

end store, når det helt nye fantombryggeri,

Xbeeriment, sender de første øl på

gaden.

Xbeeriment er et mikrobryggeri, som er

etableret af intet mindre end den regerende

Danmarksmester og Skandinaviske

mester i håndbryg, Anders Østergaard og

Thomas Hoelgaard, som er den eneste,

som har vundet Danmarksmesterskabet i

håndbryg to gange.

Mest vindende

Anders og Thomas sidder tilsammen på

tre ud af de til dato seks afholdte Dan-

16 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

marksmesterskaber i håndbryg, og de

besidder to ud af de til dato tre danske

medaljer ved de Skandinaviske Mesterskaber.

Semiprofessionelle

– Som følge heraf har vi begge prøvet at

gæstebrygge i større format på Nørrebro

Bryghus og Brewpub København. Da vi

således allerede har vist, at vi godt kan

lave øl, har vi nu valgt at tage skridtet ind

i de semiprofessionelle rækker, fortæller

Thomas Hoelgaard.

– Xbeeriment er et ølprojekt drevet af

passion og entusiasme. Tanken er at gå

efter at lave øl af meget høj kvalitet og

meget gerne med en eksperimenterende

tilgang. Sigtet er derfor heller ikke i sig

selv at lave øl, som nødvendigvis rammer

det bredest mulige publikum, fortæller

Thomas Hoelgaard og fortsætter:

– Vi har ikke selv et fysisk bryggeri, og vi

har heller ikke nogen ambitioner om at

skulle have et sådant. I stedet lejer vi os

ind på andre anlæg, i første omgang hos

Amager Bryghus. Årsagerne til, at vi vælger

at være et fantombryggeri er flere. For

det første er Xbeeriment etableret som et

bierhverv. For det andet har vi begge jobs

og ikke mindst familie og børn ved siden

af.

– Begge dele har vi et ønske om at bevare

og der er derfor ikke for os sammenhæng

med at skulle etablere og drive et fuldt

udstyret bryggeri, siger Thomas, som er

uddannet Cand.Scient.Pol og i det daglige

ansat hos Danmarks Lærerforening, mens

Thomas Hoelgaard, som sammen med Anders Østergaard har etableret fantombryggeriet

Xbeeriment, er den eneste håndbrygger, som har vundet DM to gange. Det har betydet at

Thomas har været gæstebrygger på både Nørrebro Bryghus og Brewpub.

Dansk og Skandinavisk mester i håndbrygning Anders Østergaard har sammen med Thomas

Hoelgaard, som har vundet DM i håndbryg to gange, etableret mikrobryggeriet Xbeeriment.

Anders’ primære indtægt stammer fra sit

job som jurist i Forligsinstitutionen og

Arbejdsmarkedsstyrelsen.

– Xbeeriment’s øl vil være af forskellig

karakter. Nogle vil appelere både til

RateBeer-folket og til ølentusiaster generelt.

De vil blive distribueret i udvalgte

specialbutikker fordelt i hele landet.

Andre vil være små batches af ekstreme

og meget eksperimenterende bryg. De vil

kun blive udbudt i små mængder og hos

meget få forhandlere, afslører Thomas.

Det første bryg fra Xbeeriment er allerede

brygget på Amager Bryghus. Det er en

Super Saison på omkring 9% alkohol. Den

vil blive lanceret om et par måneder.

www.xbeeriment.dk


ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 17


BRYGNYT

Overgæret

& Undergæret

Erstatning for

falsk reklame

Den britiske avis The Mirror har

fundet ti søgsmål, som avisen

betegner som de mest latterlige

nogensinde, blandt et af de mere

kuriøse var:

Richard Overton hentede

10.000 dollars fra bryggeri-giganten

Anheuser-Busch. Overton

hævdede, at bryggeriet udsendte

falsk reklame og ikke levede op til

dets løfter. Lige meget hvor

meget Budweiser Light han drak,

oplevede han aldrig noget i lighed

med scenerne fra reklamefilmene,

hvori unge venner og piger

i små bikinier boltrede sig muntert

på stranden.

Anklagen var, at den skuffelse

havde givet ham følelsesmæssig

stress.

I første omgang afviste retten

sagen, men af uforklarlige årsager

vandt Richard Overton sagen,

da han indbragte den for appelretten

i Michigan, beretter danske

epn.dk.

Måske skulle man

sagsøge Carlsberg

Kan man vinde en erstatningssag

over Budweiser på et så spinkelt

grundlag som overnævnte, hvad

er der så ikke af muligheder.

ØLentusiasteN erindrer en gammel

joke.

Tre anløbne gutter sad på en

lettere skummel bodega og

udvekslede klogesnak.

– Måske skulle jeg sagsøge

MacDonald, fordi jeg er blevet så

ulækker fed sagde den første.

– Måske bør jeg sagsøge

Skandinavisk Tobakskompagni for

min cancer, sagde den anden

med en smøg i kæften.

– Nu har jeg det, sagde den

sidste, godt beduggede herre.

– Jeg tror, jeg vil sagsøge

Carlsberg for alle de grimme

piger, jeg har dyttet.

18 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

Humle fra den

lokale lygtepæl

AF TORSTEN HANSEN

Karl Kristensen fra Overlade

satser meget lokalt med sit bryggeri

– 94 gram, 97 gram, 99 gram. En lidt

rusten digital stemme fra en talende

vægt, fortæller hvor meget indholdet af

skålen med humle vejer.

Karl Kristensen står i sit køkken og klargør

ingredienserne til næste bryg, en let øl på

cirka 3 procent. Men han er afhængig af

den talende vægt og den slags ekstraudstyr,

når han bygger.

Karl Kristensen har nemlig kraftigt nedsat

syn og er derfor afhængig af forskellige

hjælpemidler til at afhjælpe synshandicappet.

Men den slags småting lader Karl

Kristensen sig ikke kue af. Han har mod

på livet og især mod på at brygge øl.

Efter nogle år, hvor han har brygget til sig

selv og vennerne, har Karl Kristensen fået

mod på at øge brygkapaciteten fra sin 35

liters gryde til et 120 liters anlæg.

Men et større anlæg koster også penge,

og dem har Karl ikke selv. Han har derfor

sat sig for at søge lokalbefolkningen om

støtte til et lille lokalt bryggeri i Overlade,

lidt syd for Løgstør.

– Jeg mener, at jeg skal bruge et par

hundrede tusinde kroner, siger Karl

Kristensen. Med den beløbsramme viser

han, at han ikke har tanker om et stort

million projekt, men vil satse meget

lokalt.

Forsigtig mand

Karl Kristensen er også en forsigtig mand.

Han vil gerne lave et bryggeri, hvor støtteindskyderne

får en rimelig sikkerhed.


Termometret fortæller med en rusten digital stemme, hvor mange grader vandet er.

Stemmen taler dog tysk, men er til stor hjælp for Karl Kristensen, når han brygger.

Derfor har han besluttet, at alt skal være

grundig undersøgt, inden der foretages

indkøb af brygudstyr og findes lokaler.

Det fremgår også af de støttebeviser, han

tilbyder lokalbefolkningen og i øvrigt også

det lokale erhvervsliv. På beviserne står:

”Værdien af dette støttebevis sættes ind

på en spærret konto i Spar Nord. Indtil der

foreligger en fuldt udarbejdet plan for

igangsætning af Kalles-Bryghus”.

Foreløbig er der ikke kommet så mange

penge ind, men Karl Kristensen er stadig

fortrøstningsfuld. Han har sat efteråret

som mål for, at planerne skal ligge klar, og

at pengene skal være i hus.

Selvlært

Karl Kristensen har lært sig selv at brygge

øl. Han begyndte helt fra bunden og valgte

at lave alle ingredienserne selv.

De første gange maltede han selv kornet.

Tørringen foregik i ovnen hjemme i køkkenet,

og kornet var hentet lokalt. Han plukkede

også selv humlen hos bekendte, som

havde humleplanter.

Det har dog vist sig, at maltningsprocessen

er alt for tidskrævende. Derfor er Karl

Kristensen begyndt at købe sig til malten.

Men hvis han har mulighed for at skaffe

humle selv, så gør han det. Han har hentet

humle i Aggersund og også i Overlade.

– Et af mine bryg er lavet på humle fra

”Orlas” lygtepæl, siger Karl Kristensen.

Vitskøl Klosters urtehave

Bryggerierne i Danmark ønsker at lave øl,

der har sin egen historie, det må man

sige, at Karl Kristensen formår. Han har

også fået lov til at plukke alt det humle

der i 2007 voksede i Vitskøl Klosters urtehave.

Hans ide med det var at lave øl med

humlen og benytte Vitskøl Kloster-navnet.

– Det ville være et godt navn for mig at

bruge til mine øl i Kalles-Bryghus. Men

desværre er det endnu ikke lykkedes at få

lov, siger Karl Kristensen. Han håber dog

stadig på at få lov.

Han håber også på at få samlet tilstrækkelig

kapital til at etablere bryghuset. I

den seneste tid har han været rundt på

virksomheder og præsentere sin ide. Han

har også været ude i de lokale butikker for

at undersøge interessen for hans øl.

Begge dele er gået godt. Han søger ligeledes

fonde og Dansk Blindesamfund om

midler. Så håbet om Kalles-Bryghus lever

Der brygges 35 liter pr. bryg hjemme i køkkenet,

men håbet er, at Kalles- Bryghus kommer

i gang og får en kapacitet på 120 liter pr.

bryg.

Overgæret

& Undergæret

ØkoFur

Fur Bryghus introducerer

nu deres første

økologiske øl. Det er

en økologisk udgave

af den allerede

meget populære Fur

Lager, som er en mellemeuropæiskinspireret

lager på 5,3 procent.

Flere og flere

bryggerier brygger i

dag helt eller delvis

økologisk øl, bl.a.

Ørbæk Bryggeri,

Thisted Bryghus,

Raasted Bryghus, Samsø Bryghus,

DaCapo, Braunstein, Fuglebjerggaard

og Carlsberg.

Et bryggerirygte mindre

Stephansens hotel i Randers

kommer ikke til at brygge øl, selvom

det var annonceret, at hotellet

også skulle være et værtshusbryggeri.

Pengekassen er tom, der

manglede halvanden million i, at

de kunne komme i gang, for de

havde brugt alt på at renovere

hotellet. Til gengæld er det et

udmærket spisested med Hancock

og Raasted øl på hanerne.

Brygger køber

bryghus tilbage

Maribos tidligere brygger,

Michael Hansen, har sammen

med Jan Pedersen og Kenneth

Sørensen købt Maribo Bryghus

tilbage. Men en klausul forhindrer

et nyt bryggeri.

Michael Hansen overtog

posten som direktør på bryggeriet

efter sin far i 1990. Nu ejer han

igen stedet, men bryggeri bliver

der ikke mere.

Hvad der er betalt for Maribo

Bryghus, er en hemmelighed,

men Michael Hansen afslører

dog, at det er mindre, end han fik,

da Albani købte bryggeriet i 1997.

ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 19


BRYGNYT

BøllingSø Bryghus

AF OLE MADSEN

Engesvang Kro bliver til bryghus, café og kunstværksted

Fem mænd fra Engesvang- Pårup- og

Kragelund-kanten har lejet sig ind i

Engesvang Kro for blandt andet at starte

et bryghus op, og går det godt, så køber

de kroen om to år.

Engesvang boligudlejer Tom Pedersen,

kroejer fra Pårup, Steen Madsen og sælger

Niels Ø. Madsen fra legeredskabsvirksomheden

Noles i Bording vil åbne både

mikrobryggeri, ølcafé og kunstværksted i

bygningerne.

Det er i praksis Tom Pedersen, Steen

Madsen og to andre herrer fra området:

Murermester Lars Mogensen fra

Kragelund og Engesvang-malermester

Konkurs fem gange

Tror ikke på storken

AF OLE MADSEN

Advarer mod initiativtager til bryggeri- og caféeventyr

Det lød flot og fascinerende i sidste nummer

af ØlentusiasteN, at en gruppe

erhvervsfolk var klar til at smide i omegnen

af 100 millioner kroner i en ny café og

bryggerisatsning med base ved Roskilde.

Men nu har piben fået en noget anden

lyd. I følge Dagbladet Roskilde er iniativtager

Steen Uhre en mand, som man skal

holde sig langt væk fra.

Utroværdig

Formanden for fagforbundet Træ-

Industri-Byg Torben Jørgensen advarer

20 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

Jørn Andersen, der står bag stedet rent

økonomisk. Det er også dem, der står for

bryghusdelen og ølcaféen.

Bag kunstdelen står Niels Ø. Madsen sammen

med Bettina Woetmann og Betina

Lindved, som alle bor i byen. De har dog

ikke noget med pengene at gøre og lejer

sig udelukkende ind på stedet.

Skal tiltrække turister

Bryghuset skal efter planen bygges op i

stil med det bryghus, som er i Kragelund.

Bryghusets gæringstanke skal kunne ses

igennem en række vinduer fra Fundervej,

så turister, der er på vej til Hesselhus

Camping eller Bølling Sø, bliver fristet.

det kraftigste investorer og håndværkere

imod at gå med i det projekt, som Steen

Uhre er ved at sætte i værk.

Tvangsopløste selskaber

– Steen Uhre er den forretningsmand, vi

har brugt mest tid på af alle i min tid i

Træ-Industri-Byg. Han holder intet af,

hvad han lover, siger Torben Jørgensen til

Dagbladet Roskilde, som også oplyser, at

fem gange er erhvervsmanden Steen

Uhre gået konkurs, og tre gange er virksomheder,

han har været involveret i, blevet

tvangsopløst.

Logoer og skilte er lavet, og det ligger allerede

fast, at den 15. august vil den første

kunstner udstille i kunstværkstedet. Her

regner bagmændene også med at kunne

begynde at sælge folkeaktier i BøllingSø

Bryghus.

Danmarks dyreste huspriser

Engesvang, som ligger mellem Ikast og

Silkeborg, er lige nu også kendt som byen

med Danmarks højeste huspriser. I den

nye variant af matador-spillet, Monopoly

er Rådhuspladsen erstattet af Engesvang,

som dermed bliver den mest attraktive

placering på spilbrættet. – Om det kommende

bryghus kan leve op til det må

tiden vise.

- Jeg tror ikke på storken, og jeg har ingen

grund til at tro, at hans projekt fungerer

denne gang. Vi har ved alle konkurser haft

medlemmer, der tabte penge, fortsætter

Torben Jørgensen.

Efter de bastante udmeldinger i Dagbladet

Roskilde, har man ikke hørt mere

til det ambitiøse projekt, som skulle

omfatte et bryggeri, Vigen Bryghus, i

Gundsømagle Vig ved Roskilde og en

landsdækkende café-kæde med navnet

Harrys.


ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 21


BRYGNYT

Udfordring til alle danske (hånd)bryggere

Mikkeller Beer Geek Breakfast

Challenge 2008

AF MIKKEL BJERGSØ

Den første Mikkeller Beer Geek Breakfast

Challenge løber af stablen ved European

Beer Festival lørdag den 13. september

2008 i København.

Konkurrencen går i al sin enkelthed ud på

at brygge den bedste version af Mikkellers

flagskibsøl ’Beer Geek Breakfast’ – en

oatmeal stout på 7,5 % vol. tilsat gourmetkaffe.

Fortolkninger velkomne

Meningen med konkurrencen er ikke, at

der skal brygges en præcis klon af originalen.

Derfor bliver der ikke offentliggjort en

opskrift. Egne fortolkninger af Beer Geek

Breakfast er meget velkomne. Deltagende

øl skal dog overholde følgende minimumskrav:

Øllen skal være en oatmeal/kaffestout.

• Alkoholprocenten skal ligge på ca. 6-9.

Derudover sætter kun fantasien grænser.

Der kan benyttes specielle ingredienser,

malttyper, sukker, gærtyper, fadlagring

osv.

Alle deltagende øl bliver bedømt af et

kvalificeret dommerpanel bestående af

professionelle bryggere, professionelle

ølfolk, ølnørder og undertegnede.

Alle kan deltage

Alle kan deltage – såvel amatørerbryggere

som professionelle med så mange versioner

af Beer Geek Breakfast, som de har

lyst til.

Der skal indleveres fem flasker á 25-50 cl

senest lørdag den 6. september hos:

Ølbutikken

Oehlenschlægersgade 2

1663 København V

22 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

Øllene kan også sendes pr. post ved forudgående

aftale.

Følgende skal oplyses ved indlevering af

øllene: navn på bryggeren, adresse, telefonnummer

og e-mail samt tekniske data

på øllene (ingredienser og alkoholprocent

samt evt. EBC, IBU, OG og FG).

Præmier

Der vil være følgende præmier til de tre

bedst placerede øl:

1. præmie:

3 kasser Mikkeller øl, 12 Mikkeller glas og 2

Mikkeller T-shirts

2. præmie:

2 kasser Mikkeller øl, 6 Mikkeller glas og 1

Mikkeller T-shirt

3. præmie:

1 kasse Mikkeller øl og 6 Mikkeller glas

Præmierne bliver overrakt på festivalen

lørdag d. 13. september eller kan afhentes

i Ølbutikken.

God brygning

Med venlig hilsen

Mikkel Bjergsø, Mikkeller

Mail: mikkel@mikkeller.dk

Web: mikkeller.dk

www.beerkits.dk


25 nyudklæggede diplombryggere fra Den Skandinaviske Bryggerhøjskole.

Uddannelsen er allerede både blevet anderkendt og eftertragtet,

og et nyt hold starter op i efteråret 2008.

AF OLE MADSEN

25 nye diplombryggere

To nye danske brygmestre

Den 25. januar sprang 25 nye diplombryggere

fra 18 forskellige bryggerier ud

i verdenen fra Den Skandinaviske

Bryggerhøjskole. Det var anden gang, at

uddannelsen, som også tiltrækker elever

fra de andre nordiske lande, blev gennemført,

og uddannelsen er allerede

anerkendt og eftertragtet.

Legater

For at præmiere det gode arbejde,

uddelte skolen og Bryggeriforeningen

legater til de studerende, der har gjort

det bedste stykke arbejde.

1. prisen, der er et legat på 5000 kr. går

til Jeanette Kaiser og Hans Ole Kraglund

fra Brewpub for det bedste eksamensresultat

og omfattende elevprojekt. De

har undersøgt dannelsen af diacetyl i

bryggeriet, og hvordan det kan fjernes.

2. prisen, et legat på 3000 kr. går til Per

Olaf Husfeldt og Rune Lindgreen fra

Djævlebryg for flot eksamensresultat og

et elevprojekt, der ifølge skolen ”på

overbevisende vis demonstrerer, at

opskalering af prøvebryg fra lille skala til

bryggeri størrelse er mulig”.

Nye diplombryggere

Per Olaf Husfeldt, Djævlebryg

Rune Lindgreen, Djævlebryg

Lars Bo Hansen, Herslev Bryghus

Knud Henrik Folkmann, Svaneke Bryghus

Jeanette Kaiser, Brewpub

Hans Ole Kraglund, Brewpub

Søren Grønberg, Husbryggeriet Jacobsen

Poul Erik Hansen, Klosterbryggeriet

Henning Jensen, Jensens Bryghus

Jørgen Fogh Rasmussen, Hornbeer

Oskar Stenbakken, Atna Bryggeri

Erik Myrhøj, Nibe Bryghus

Flemming Lindgaard, Bryghus Horsens

Randi Johansen, Lillehammer Bryggeri

Ingunn Veiteberg, Lillehammer Bryggeri

Rasmus Broge, Greenland Brewhouse

Salik Hard, Greenland Brewhouse

Morten Valentin Lundsbak, Amager Bryghus

Jacob Storm, Amager Bryghus

Patrik Nielsen, Falkenberg

Marie Norberg, Falkenberg

Henry Ravnsgaard, Broballe Bryghus

Søren Rahr Knudsen, Ørbæk Bryggeri

Allan Poulsen, Ørbæk Bryggeri

Trine Hansen, Løkken Bryghus

3. prisen, også kaldet Diplombryggerprisen

går til Lars Bo Hansen fra Herslev

Bryghus, som havde et godt eksamensresultat.

Hans projekt arbejdede med ilt

i ølprocessen og iværksat en plan med

forbedringer på Herslev Bryghus.

Overvejelser

om en overbygning

Et nyt hold af den populære diplombryggerudannelse

begynder til efteråret

2008. Tilmeldingsfristen er 4. juni.

Uddannelsen afsluttes med et elevprojekt,

som tager udgangspunkt i eget

bryggeri. En bestået eksamen udløser

certifikat som diplombrygger. Certifikatet

giver også mulighed for optagelse

i Dansk Brygmesterforening.

Samtidigt er der overvejelser om en

overbygning på diplombryggeruddannelsen.

Nye brygmestre

Den 14. marts blev der også uddannet

syv nye brygmestre, heraf to danske

brygmestre, Karsten Hyre-Jensen fra

Carlsberg og Torben Steenholdt fra

Brøckhouse.

ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 23


BRYGNYT

Overgæret

& Undergæret

Klitøl

Nu har Lions i Blokhus fået brygget

deres velgørenhedsøl på

Søgaards Bryghus. Øllet hedder

Klit-øl, og pengene fra salget skal

gå til lokalt humanitært arbejde.

Øllen er Søgaards Dubbeløl, tilsat

saften fra de orange frugter fra

havtorn, som løverne har stået på

hovedet for at plukke rundt om i

klitlandskabet.

– Vi plukkede så mange bær,

at vi har til endnu en portion Klitøl.

Her i første omgang er der

brygget 2.000 liter til 4.000 flasker,

som snart kommer i handelen,

fortæller Ole Kronstrand fra

Lions Club Hvetbos øludvalg til

Nordjyske.

Få din egen øl

Roskilde Øl fra Viby tilbyder nu

kunderne, at de kan designe

deres egen helt personlige øl med

lige den smag og duft, der passer

til kundens personlighed.

Kunderne designer deres personlige

øl i samarbejde med brygger

René Hansen, der begyndte at

specialdesigne øl, da han fik en

henvendelse fra et brudepar sidste

år.

– Det er jo noget, vi kan gøre,

fordi vi er så små, siger René til

Dagbladet Roskilde.

Roskilde Øl brygger ned til 80

liter specialdesignet øl, og det

koster kunderne omkring 1720

kroner eksklusiv moms - alt efter,

hvilke råvarer de ønsker, der skal i.

Bliv gift på

slotsbryggeriet

Der bliver arbejdet på højtryk for

at færdiggøre bryggeriet på Gavnø

Slot. Åbningen er lige om hjørnet.

Der er nu også åbnet mulighed

for, at slottes private kapel

kan benyttes til vielser i forbindelse

med, at festen afholdes i

bryggeriets festsal. Så måske er

det her, ølentusiaster fremover

skal giftes.

24 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

Grønt øl

CO2-neutralt øl

AF OLE MADSEN

Drik øl med god samvittighed

Vi har økologisk øl, vi har fairtrade øl og

nu kan miljøbevidste øldrikkere måske

også snart begynde at drikke CO2-neutralt

øl.

Cascade Brewery fra Tasmanien markedsfører

deres nye Cascade Green som 100

procent CO2- neutral, fra plukning af

humlen, til den endelige anbringelse i

genbrugsbeholderen.

Lokale råvarer

Og selvom bryggeriet ikke påstår, at

ingredienserne er økologiske, eller veganiske,

eller sådan noget, siger de, at alle er

hentet lokalt i Tasmanien. Endvidere har

bryggeriet reduceret energiforbruget med

16 procent og vandforbruget med 30 procent,

for hver produktions enhed, over de

sidste seks år.

Cascade Green sælges i, hvad der siges at

være den lettest vejende, højst genbrugsegnede

glasflaske, der lige nu kan fåes i

Australien. De pakkes i kartoner af 100%

genbrugspap, trykt med to-farvers bionedbrydeligt

vegetabilsk blæk.

Det CO2-neutrale aspekt kommer via

erhvervelse af Australsk Regerings

Greenhouse Friendly certificerede CO2

opvejning/modregning, som går til at

støtte affaldsdepotet Hobart Landfill

Flare Facility.

Dette affaldsdepot udvinder methanrig

gas fra nedbrydning af organisk affald,

der genererer 7.500 MWh elektricitet pr.

år. Nok til at forsyne mere end 1.100 hjem.

Projektet siges at spare mere end 35.000

tons CO2 per år, svarende til at fjerne

9.200 biler om året fra vejen.

God forretningsfornuft

Cascade er ejet af det australske gigantbryggeri

Fosters. Deres miljøchef, Scott

Delzoppo siger:

Cascade Green fra Cascade Brewery fra

Tasmanien markedsføres som en 100 procent

CO2- neutral øl.

– Reducering af vores CO2-fodaftryk er

god forretningsfornuft. Arbejdet for fuldstændigt

at forstå og reducere Cascade

Green´s CO2-fodaftryk, er et vigtigt input

i vores fortsatte fælles bestræbelser på at

reducere vores globale CO2-udledninger.

Øl mere miljøvenlig end vin

Om tiltaget blot er et velgennemtænkt

reklamefif, kan ØLentusiasteN ikke gennemskue.

Men fakta er, at øl er mere miljøvenligt

end vin. Vin udleder nemlig

næsten fire gange så meget CO2 som øl

når det produceres og distribueres.

Derudover er fadøl mere venlig end flaskeøl,

men vil man være rigtig miljøvenlig,

skal man vælge en øl fra det lokale

bryghus, da man dermed skærer yderligere

ned på CO2-udledningen af transporten.


I følge vores brygmester Jens Eiken er

Extra Pilsner, det tætteste man

nogensinde har været på at indkapsle

smagen og duften af sommer. Og det

er ikke så underligt, når man hører

hans beskrivelse af Jacobsen Extra:

”Ude af flasken byder den velkommen

med en sommervarm, strågul farve og

et tæt cremet skum med fine blonder.

En fryd for mere end øjet. Lys og

mørk økologisk malt og økologisk

humle holder sammen på den kælne

antydning af abrikos, humle og jordbær”.

Se mere på www.jacobsenbryg.dk


BRYGNYT

10.000 øl smagt

AF OLE MADSEN

FOTO:KIM JOHANSEN

Jens Ungstrup fejret med et specialbryg på GourmetBryggeriet

Den 8. marts smagte og bedømte ølnørden,

den ukronede ølkonge Jens Ungstrup

øl nr. 10.000 på ølportalen RateBeer.com,

hvilket også er verdensrekord. Den øl som

fik æren af at være nummer 10.000, var

australske Fosters Light på 2,5 procent.

Joke

At det netop blev den øl, startede som en

joke ved bordet om, at han skulle lægge

den ind som rating nr. 10.000. Der var jo

folk, der gættede på hvilken stor øl, der

skulle have æren af at blive nr. 10.000.

Men Jens gjorde det, og hans største problem

var at give en lang nok beskrivelse

af en så uinteressant øl – milestensøllene

plejer jo at få ekstra lange beskrivelser.

26 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

For at fejre begivenheden bryggede Jens

Ungstrup og hans gode ven Mike Murphy,

som er GourmetBryggeriets brygmester,

en Smoked Barley Wine på Gourmet-

Bryggeriets anlæg.

28 år endnu

For at nå dertil hvor Jens er nået, har han i

gennemsnit smagt og anmeldt 4,89 øl pr.

dag, siden han anmeldte den første øl

den 7. august 2002. Det var for øvrigt La

Trappe Quadrupel, som fik den ære.

Holder Jens samme tempo fremover vil

han om ca. 28 år have smagt samtlige øl i

verden. På det tidspunkt er han nok også

gået på pension.

I anledning af at Jens Ungstrup har smagt

10.000 øl, har Jens og hans gode ven Mike

Murphy brygget en eksklusiv øl – Smoked

Barley Wine.


Samarbejde med mikrobryggerier

Campus,

nu også en øl

AF OLE MADSEN

Fremtidens ølspecialister er videnskabsfolk

Direktør for Indslev Bryggeri, Anders Busse

Rasmussen, som samtidigt er jordbrugsøkonomistuderende

på Det Biovidenskabelige

Fakultet, har brygget jubilæumsøllen

Campus.

I anledning af Frederiksberg Campus 150

års jubilæum (tidl. Kgl. Veterinær- og

Landbohøjskole, nu Det Biovidenskabelige

Fakultet ved Københavns Universitet) er

der brygget en særlig jubilæumsøl,

Campus.

Brygget på indslev Bryggeri

Campus er brygget af jordbrugsøkonomistuderende

Anders Busse Rasmussen,

som samtidig er direktør for Indslev

Bryggeri. Campus har en dyb kastaniebrun

farve. Den er brygget på malt af

hvede, byg, rug og spelt og er desuden tilsat

tre forskellige humlesorter. Det giver

øllen en kompleks og alligevel harmonisk

smag med en nøddeagtig aroma, der

kommer fra den ristede speltmalt.

Baggrunden er blandt andet, at på Det

Biovidenskabelige Fakultet på Frederiksberg

Campus underviser man i ølvidenskab.

Unge fra hele verden tager kurset

Beer Production for at få en unik videnskabelig

specialviden inden for øl, som de

kan bruge til at forbedre den håndværksorienterede

ølproduktion.

Pilotanlæg

Hvert år uddanner fakultetet omkring

tyve nye ølspecialister med ekspertviden

om ølproduktion. Hvilke biologiske processer

bestemmer, hvornår øllen smager

fantastisk og hvordan kvalitetssikrer man

øllet mod bitterhed? Udover at lære at

brygge øl på universitetets pilotanlæg, får

de studerende dybdegående kendskab til

videnskaben bag ølproduktion.

– Alle mennesker kan i princippet brygge

øl, bare de har adgang til internettet.

Forskellen her er, at de studerende også

lærer analysemetoder til bestemmelse og

optimering af ølkvalitet, siger underviser

på kurset lektor Henrik Siegumfeldt fra

Institut for Fødevarevidenskab.

Forbedre kvalitet og smag

Til foråret starter Det Biovidenskabelige

Fakultet ved Københavns Universitet et

samarbejde med en række danske mikrobryggerier

om at forbedre kvaliteten og

smagen i danske øl.

Overgæret

& Undergæret

Stensbogaardhumle

Direktoratet for fødevareerhverv

har gennem innovationsloven

bevilget en pose penge til et

humleprojekt som Stensbogaard

kører i samarbejde med Statens

planteavlscenter i Årslev og gartneriet

T. Christensen.

Ølentusiaster kan se frem til

en ølsmagning med det nye

humle i efteråret 2009.

Endnu en ølnørd på

vej mod øl nr. 10.000

Henrik Papsø, medstifter af

Danske Ølentusiaster og passioneret

RateBeerian, nærmer sig

kraftigt sin rating nr. 10.000, som

han rammer engang i efteråret.

Derfor har Henrik været en tur

forbi Amager Bryghus for at hjælpe

til med at brygge en jubilæumsøl.

Det er en Quadruple med

navnet ”Hr. Papsø” (for navnemæssigt

at lægge sig op ad

Amagers ”Hr. Frederiksen”). Øllen

skal efter en måned på lagertanke

ligge tre måneder på Jack

Daniels bourbonfade.

– Dermed kombinerer vi min

kærlighed for Quadrupler og

bourbon. Der findes ingen øl af

tilsvarende type i Danmark, og

den ender nok på ca. 12-14 procent,

fortæller Henrik Papsø, som

forsætter:

– Det er ikke et bryg, som jeg

køber, Hr. Papsø vil indgå i

Amagers øvrige kommercielle

sortiment.

ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 27


BRYGNYT

Overgæret

& Undergæret

Den Udødelige Hest

Svaneke Bryghus har en ufiltreret,

upasteuriseret Vintage Porter

7,2 procent på bedding.

Efter en svensk vise beruser

stenbryderen Kalle Wahlgren sig

kraftigt for at give sin gamle hest

et slag for panden, så den må

finde fred. Dog uden held: Næste

morgen står hesten der igen –

lige så levende. Svanekes Vintage

Porter er heller ikke til at slå ihjel.

Der er vrinsk i den og pas på, den

sparker.

Danmarks suverænt

stærkeste øl

Brygmester på Thisted Bryghus

Peter Klemensen var torsdag d. 6.

og fredag d. 7. marts på besøg

som gæstebrygger hos Martin

Jensen på Raasted Bryghus. Idéen

var ganske simpelt at brygge

Danmarks suverænt stærkeste øl

uden enzymer.

Hvor stærkt øllet ender med

at blive, tør hverken Peter

Klemensen eller Martin Jensen

spå om, men Martin Jensen lover

at præsentere øllen, en barleywine

krydret med de amerikanske

humler Centennial og Cascade,

på European Beer Festival til september.

Raasted Bryghus

til Finland

Raasted Bryghus er begyndt at

eksportere øl til Finland. Bl.a. en

særlig Imperial Stout på 12 procent.

Det kronjyske bryggeri har

også deltaget i Helsinki Beer

Festival for nylig.

Thisted Bryghus

flytter til Århus

Thisted Bryghus er ikke længere

et lille bryghus, som kun sælger

øl lokalt i Thy. Aktuelt planlægger

bryghuset at etablere et depot i

Århus.

28 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

Tjekkisk

charmeoffensiv

AF OLE MADSEN

Ambassade afholdt ølsmagning på Carlsberg

Generalsekretæren for den tjekkiske bryggeriforening, Jan Vesely, (tv.) og Bjarke Bundgaard,

ølhistoriker House of Beer, fortalte om henholdsvis tjekkisk og dansk øl ved det tjekkiske kulturfremstød

på Carlsberg Museet.

Det er næsten som at sælge sand i Sahara.

Torsdag den 21. februar var der officiel

tjekkisk ølsmagning og kulturfremstød på

Carlsberg Museet med den tjekkiske

ambassadør H.E. Ivan Janãárek i spidsen.

Men begivenheden var blot et af arrangementerne

i serien ’Fokus Tjekkiet’, som er

14 forskellige arrangementer i Danmark i

løbet af foråret, som f.eks. tjekkisk film,

tjekkisk grafikkunst og tjekkisk opera.

Ca. 80 erhvervsfolk, jurister og diplomater,

inklusiv medlemmer af Dansk Tjekkisk

ErhvervsForum var mødt op til den usædvanlige

og alligevel traditionelle ølsmagning.

Generalsekretæren for den tjekkiske bryggeriforening,

Jan Vesely, og Bjarke

Bundgaard, House of Beer og Carlsberg

indførte de mange gæster i de to nationers

ølkultur med henholdsvis smagsprøver

på Budvar og Staropramen Granat fra

Tjekkiet og danske Jacobsen Dark Lager

og Carlsberg Pilsner.

Inviteret til ølfestival

Under den efterfølgende buffet med forskelligt

tjekkisk øl ad libitum, lykkedes det

Danske Ølentusiaster at invitere Jan

Vesely til ølfestival i Århus. Så måske ser

vi en tjekkisk stand på European Beer

Festival til september.

www.beerkits.dk


ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 29


BRYGNYT

120 års

ølbrygning i

Nordatlanten

AF JACOB SJÚRDUR HANSEN, MEDL. NR. 13.508

Færøernes internationale bryggeri, Föroya Bjór, har 120 års jubilæum i år,

og i denne anledning lancerer bryggeriet fire limited edition øl

Símun Frederik Hansen grundlagde Föroya Bjór i en kælder i den lille

bygd Nordi í Vági på Nordøerne. Denne bygd blev senere kaldt

Klaksvík, som i dag er Færøernes næststørste by.

30 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

Der er meget som tyder på, at færingerne har keltisk blod i årene,

og derfor er den nye ølserie opkaldt efter den irske helgeninde

”Sct. Brigid”, som levede fra år 453 til 523. Hun grundlagde Irlands

første nonnekloster, beliggende i Kildare, hvor hun var abbedisse.

Blandt hendes mange forunderlige præstationer er Sct. Brigid

mest kendt for at forvandle vand til øl. Den første øl i Sct. Brigidserien,

Sct. Brigid Ale, er en overgæret øl på 4,6 procent inspireret

af den irske Irish Red Ale, kom på det færøske marked i slutningen

af februar. I begyndelsen af april kommer Sct. Brigid IPA, og

senere en Bohemia og en Blond. Alle fire øl er brygget af Annika

Waag, Föroya Bjórs 4. generations brygger.

Øl på Færøerne før i tiden

Før der blev etableret bryggerivirksomhed på Færøerne i det 19.

århundrede importeredes der øl til øerne. Af dengang kendte

ølsorter kan nævnes Hamborg øl, Lübeck øl, Rostock øl og

Trondheim øl. Det var nu mest bønder og præster, som havde råd

til disse øl. Allerede i Fårebrevet (Seydarbrævid) fra 1298 nævnes

”munngát”, som øllet kaldtes dengang, i forbindelse med

Færøerne. Munngát var betegnelsen for norsk eller hjemmebrygget

øl hvorimod ”bjór” mere blev brugt som betegnelse for udenlandsk

øl. Det skal her lige nævnes, at Færøerne var under norsk

krone frem til 1380, da Færøerne sammen med Norge kom under

den danske krone.

1856-1906 var der frihandel med øl og alkohol på Færøerne. Men i

1906 blev der indført alkoholforbud på Færøerne. Det var først 74

år senere, i 1980, at det igen blev lovligt at brygge stærkt øl på

Færøerne. Men stadig i år 2008 må der ifølge den færøske alkohollov

ikke brygges øl stærkere end 5,8 procent, dette selv om de

etablerede alkoholbutikker sælger alkohol op til 50 procent.

Föroya Bjórs historie

Den da 20 årige Símun Frederik Hansen rejste i 1883 til Danmark

for at lære at bage og brygge. Da han kom tilbage til Færøerne

etablerede han sit eget bryggeri nogle år senere, Föroya Bjór, som

betyder ”færøernes øl”. Det var dog ikke det første bryggeri på


disse nordatlantiske øer. Nogle år forinden havde den dansk-tyske

immigrant M.C. Restorff grundlagt sit hvidtølsbryggeri i hovedstaden

Tórshavn. Det skal her lige nævnes, at M.C. Restorff

begyndte at arbejde for den Kongelige Danske Handel på

Færøerne i 1849, men først påbegyndte bryggerivirksomhed

noget senere. Dog stod årstallet 1849 på alle bryggeriets øletiketter.

Símun Frederik grundlagde sit bryggeri i en kælder i den lille

bygd Nordi í Vági på Nordøerne. Denne bygd blev senere kaldt

Klaksvík, som i dag er Færøernes næststørste by. Símun blev gennem

tiden bedre kendt under navnet Símun í Vági, i reference til

hans bryggeris beliggenhed. Han valgte fra begyndelsen at have

en stor stærk vædder som bryggeriets logo, og som i dag også

præger langt de fleste af Föroya Bjórs øletiketter. Foruden at være

brygger ernærede han sig også som bager, bonde og skibsreder.

Efter et langt udbytterigt arbejdsliv døde Símun í Vági i 1935 i en

alder af 72 år. Símuns søn, Einar Waag (senior) (1894-1989) overtog

bryggeriet, som han moderniserede og udbyggede flere

gange. I 1960erne og 1970erne eksporterede bryggeriet Ljóst

Pilsnar (lys pilsner) til Færingehavnen i Grønland (Kangerluarsoruseq)

til de derboende færinger. Senere blev bryggeriet

overdraget til Einar Waags to sønner Einar Waag (junior) og Heini

Waag.

Den færøske alkohollov ændres

Indtil en ændring af den færøske alkohollov i april 1980 var det

kun tilladt at brygge øl på maks. 2,7 procent på Færøerne. Föroya

Bjór bryggede derfor kun Jólaöl, Ljóst Pilsnar og Malt Öl. Til gengæld

kunne man importere stærke ølsorter så som guldøl og den

ekstra stærke Elefantøl. Föroya Bjór have en aftale med Skælskør

bryggeriet Harboe om brygning af en ekstra stærk øl på licens,

Vedraöl (Vædderøl), som blev importeret af private til Færøerne.

Restorffs Bryggjarí fik ligeledes licensbrygget en ekstra stærk

Víkingur på Wiibroes bryggeri i Helsingør.

Efter lovændringen i 1980 fik de færøske bryggerier tilladelse til

at brygge stærkt øl, dog kun op til 5,8 procent. Øl stærkere end

dette måtte ikke brygges og ej heller importeres, hvilket stadig er

gældende i dag. Föroya Bjór har flere gange, også sammen med

Restorffs Bryggjarí mens det eksisterede, søgt om tilladelse til at

brygge øl til eksport stærkere end de tilladte 5,8 procent. Indtil

videre er der dog ikke givet nogen tilladelse, men Föroya Bjór

fortsætter med at ansøge om tilladelse. Det kan dog undre en, at

det ikke er tilladt at brygge eller importere ekstra stærkt øl, da

den færøske alkohollov tillader import af vin på op til 14 procent

og spiritus op til 50 procent.

Föroya Bjórs øl

Der er i dag ni faste øl i Föroya Bjórs sortiment samt de forskellige

sæson- og specialøl. Efter lovændringen i 1980 kom pilsner

øllen Vedrur (Vædder) og guld øllen Gull. I juli 1984 kom en ravfarvet

Slupp Öl i anledning af den færøske slupp Westward ho

Johannas 100 års jubilæum. Brygning af stærke sæsonøl som

julebryggen, Jólabryggj, og påskebryggen Páskabryggj påbegyndtes

også i 1980erne. I 1990 kom den første færøske porter

markedet: Portari. Nogle år senere kom den mørke lager Black

Sheep, som i dag er en af bryggeriets mest populære øl. Til årtu-

Föroya Bjór 1960. Indtil en ændring af den færøske alkohollov i 1980

var det kun tilladt at brygge øl på maks. 2,7 procent på Færøerne.

sindeskiftet bryggedes i en kort periode en Millennium øl. Föroya

Bjór kom også med den første færøske øl på plastikflaske, sommerøllen

Jamm, som kun var på markedet i en kort periode.

Classic blev brygget første gang i 2002, og er stadig meget populær.

I anledning af kronparrets bryllup i 2004 introduceredes på

ølfestivalen i Valby bryllupsbrygget F&M. I 2005 blev Portari

erstattet af en Green Islands Stout og senere kom den engelsk

inspirerede Rockall Brown Ale. I en kort periode bryggedes også

en hvede øl på forsøgsbasis kun som fadøl.

Til sidste års ølfestival i Valby bryggedes en mild sommerøl med

navnet Atlantic Summer Breeze. Denne øl vandt også konkurrencen

for øl på maks. 3,5 procent. I julen 2007 kom en ny belgisk

inspireret julebryg i begrænset mængde kaldet X-mass 1888

samt julebryggen Jóla Trøllid (Juletrolden). Og her i 2008 er bryggeriet

så klar med de fire nye Sct. Brigid øl.

I midten af 2005 overtog Föroya Bjór produktionen af sodavand

fra det eneste andet færøske bryggeri, Restorffs Bryggjarí.

Restorff gik konkurs sidste år, og Föroya Bjór købte flere af bryggeriets

ølmærker.

Föroya Bjór er stadig et familieejet bryggeri den dag i dag, og er

en af de ældste virksomheder på Færøerne. Einar Waag (junior) er

bryggeridirektør og hans datter arbejder der som brygmester.

Föroya Bjór har 40 ansatte, hvoraf de 18 arbejder på bryggeriet i

Klaksvík, og 22 andre ansatte arbejder på de fire depoter rundt

om i landet. Bryggeriet har i dag mere end 70 procent af det

færøske marked for pilsner øl og mere end 60 procent for guldøl.

Sodavandsproduktionen er stadig en væsentlig del af virksomheden,

med Jolly mærkerne og SISU. Bryggeriet har de seneste år

haft en fremgang i ølproduktionen, også sidste år til trods for at

dåserne nu er kommet på markedet. Eksporten af øl er stadig

lille, men stigende. Lad os håbe, at de fire Sct. Brigid øl også kommer

til de tørstige ølsjæle i Danmark.

Tillykke til Föroya Bjór med de 120 år

ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 31


BRYGNYT

Overgæret

& Undergæret

Carlsberg

blåstempler AMU-øl

Husbryggeriet Jacobsen, har haft

sine medarbejdere på bryggerikursus

på AMU SYD i Kolding. I

den forbindelse har de modtaget

en tilbagemelding fra Carlsbergs

Tommy Mathiasen:

– Jeg skal takke jer for jeres

yderst kompetente undervisningsform,

viden og dejlige måde

at behandle jeres stof på. Hvilket

alle os elever, har draget nytte af.

Jeg sendte "vores fire færdigbryggede

øl til Carlsbergs smagspanel,

som er fem uddannede

smagere. Af ølfejl blev karakteren

0, hvilket er det bedste (betyder

der ingen fejl er). Smagen blev

bedømt god, og porteren blev

bedømt som "meget fin skibsøl".

Brygger Bie på kursus

I 1841 åbnede Flemming Bie's

oldefar Hans Jacob Bie sit eget

bryghus i Hobro. Bryggeriet eksisterede

frem til 1980

Nu er det besluttet at genåbne

bryggeriet som anpartsbryggeri,

hvilket der har været meget

stor opbakning om i Hobro. Hele

30% af Hobros indbyggere har

som minimum købt en anpart i

bryggeriet.

Flemming Bie, der er udpeget

som bryghusets direktør, har

været på kursus på AMU SYD,

hvor han lærte bryggerihåndværket

fra bunden af.

32 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

Øl og røg

Fremgang i 2007

trods rygeforbud

AF OLE MADSEN

Nye tal fra Danmarks Statistik viser

omsætningsfremgang for restaurantbranchen

i 2007. Erhvervet har ikke oplevet

tilbagegang efter indførslen af rygeforbuddet

i august, skriver Horesta, som

er hotel-, restaurant- og turisterhvervets

landsdækkende brancheorganisation

med godt 2000 medlemmer.

I de fire sidste måneder af 2007

er omsætningen i restauranterhvervet

steget med cirka 7,1 procent.

For hele året ligger tallet på

8, 5 procent. Meget tyder derfor på,

at hverken rygeforbuddet, der blev indført

i august 2007, eller forventede

ændringer i højkonjunkturen har fået

negativ indflydelse på erhvervets omsætning.

Brøckhouse Sommer Saison

Første brygmester

fra et mikrobryggeri

AF OLE MADSEN

Der er netop uddannet syv brygmestre fra

Den Skandinaviske Bryggerhøjskole. Første

gang har et mikrobryggeri fået uddannet

en brygmester. Det er Torben Steenholdt

fra Brøckhouse, som også modtog et legat

for at opnå den højeste karakter på holdet.

Ellers er det ikke meget vi har hørt fra

Brøckhouse, siden Allan Poulsen stoppede

som direktør. I fire måneder er hjemmesiden

ikke blevet opdateret, men nu er der

noget nyt på vej.

For værtshusene gælder det, at de har

oplevet en stigning på 2,6 procent fra

september til december efter at have ligget

på niveau med 2006 henover sommermånederne.

Blandt kategorierne med den største

fremgang er de traditionelle

restauranter. I de fire sidste

måneder af 2007 oplevede de

en omsætningsfremgang på

13,4 procent.

Kun cafeerne har oplevet nedgang

i omsætningen og går tilbage med 4,9

procent i månederne efter rygeforbuddet

trådte i kraft. For hele året er den samlede

omsætning dog steget 0,4 procent i forhold

til 2006.

Med sommeren for døren har Brøckhouse

kastet sig ud i deres første fortolkning af

den belgiske saison type. Brøckhouse

Sommer Saison på 5,5 procent er en lys øl

med et kraftigt kridthvidt skum. Den er

brygget på pilsner-, hvede- og karamelmalt

og krydret med ingefær og hyben.

Den er let og svagt tør med en frisk citrusaroma

fra ingefær som komplementerer

de krydrede toner.

Sommer Saison kan smages på Brøckhouses

stand på ølfestivalen i Århus.


Øldigte

AF OLE MADSEN

Beer Haiku Daily

På hjemmesiden Beer Haiku Daily er der hver dag et lille enkelt

digt, som hylder et af livets mest simple fornøjelser, øl. Helt simpelt

er det dog ikke, for det er et haiku-digt, som der er faste regler

for.

Klassiske haiku-digte er ultrakorte digte på 17 stavelser, som fordeles

på tre linjer med fem – syv– fem stavelser. Men der er ingen

regler om rim eller rytme. Digtene handler om noget, man oplever

med sine sanser, f.eks. at se, at høre, at føle, at lugte eller

smage. – Noget vi alle kan forbinde med øl.

Digtene foregår i nuet, beskriver en begivenhed, som når man

”fanger en situation" med sit kamera, for eksempel en smagsoplevelse.

På Daily Beer Haiku kan bl.a. finde disse poetiske linier af

Captain Hops:

Simple

something so simple

as a pizza and a beer

when times are complex

Small Victories

when problems are hard

I try something easier

beer’s pretty easy

Et haiku-digt kan være sammensat af ét eller flere billeder, og

disse billeder skal være beskrevet så godt, at de står helt skarpt

for læseren. Tit er der to billeder, der står i forbindelse med hinanden

– f.eks. danner kontrast. Der kan også være et tredje billede,

som belyser de to første på en ny og overraskende måde.

De fleste mennesker kan lære at lave haiku, men at skrive et godt

haiku er en vanskelig kunst. Men det skal nu ikke afholde

ØLentusiasteN fra at prøve:

Højt skum

godt øl er kultur

storladen berusende

karma er højt skum

www.beerhaikudaily.com

Refsvindinge Bryggeri

Danmarks mindste bryggeri

med Danmarks største øl

Mød os på

Ølfestivalen

i Århus

Pilsner • Hvid guld • A-Z Ale nr. 16 • Brygmesterens Egen Pils

Prima Landøl • Jordbærbryg • Ægte Fynsk Boghvedebryg

HP Bock • Lys Bjørneøl • Ævleøl • Mors Stout • Skibsøl

Enkens Anden Lyst • Mørk Hvidtøl

Bryggeriet Refsvindinge

Nyborgvej 80, Refsvindinge, 5853 Ørbæk

Tlf. 65 33 10 40

www.bryggerietrefsvindinge.dk

ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 33


BRYGNYT

De lyse ales

Engelsk Light Mild

Alkohol: 3,0-4,0% vol

OG: < 1040

FG: 1006-10

Bitterhed: 10-20 IBU

Farve: 16-40 EBC

Den klassiske lyse ale eller pale ale har

mange ansigter, og ofte er der også en

tendens til, at en øl sagtens kan overlappe

flere stilarter.

Men Foreningen af danske øldommers

oversigt over stilarter er et udmærket

stykke værktøj til at indkredse en ølstil.

Denne gang hovedgruppen lys ale.

Engelsk Light Mild

Let med udtalt maltsødme og diskret bitterhed.

Oftest bedst helt friskt.

Aroma: Maltdomineret med et frugtet

indslag. Lavt niveau af diacetyl. En let

humleduft er ok.

Udseende: Rav til mørk kobber farve.

Køletåge er acceptabelt.

Smag: Maltsødme med indslag af karamelmalt,

der ofte trækker mod en smag

af kiks, dominerer smagen. Frugtestere tilhører

smagsbilledet. Lav bitterhed, humlesmagen

kan dog være mærkbar. Meget

lavt niveau af diacetyl er tilladt. Alkoholen

må ikke smages/mærkes.

Krop: Let til medium.

Engelsk Ordinary Bitter

Ofte bedst hvis øllet er friskt.

Aroma: lav til moderat humlearoma og

små mængder frugtestere.

Udseende: Lys ravfarvet til kobberfarvet.

Smag: Medium til kraftig humlebitterhed.

Humlekarakteren skal være tydelig, og

hvis diacetyl er til stede, skal den holdes

34 | ØLENTUSIASTEN NR. 42

Engelsk Ordinary Bitter

Alkohol: 3,0-3,9% vol

OG: 1033-39

FG: 1006-12

Bitterhed: 20-40 IBU

Farve: 14-30 EBC

lavt. Let til medium maltkarakter. Kan

være let frugtig.

Krop: Let til medium krop. Lavt kulsyre.

Ordforklaring

Engelsk Best Bitter

Alkohol: 4,0-4,8% vol

OG: 1040-46

FG: 1006-12

Bitterhed: 20-40 IBU

Farve: 25-35 EBC

OG: Original Gravity, indbrygningsgrad,

massefylde ved start.

FG: Final Specific Gravity, massefylde

når gæringen er afsluttet. Jo

lavere FG, jo tørrere øl.

IBU: Internationale bitter-enheder.

EBC: European Brewery Convention,

har fastlagt analysemetoder for

undersøgelse af malt, urt og øl.

Talskala for øl-farve.

Engelsk Best Bitter

Ofte bedst hvis øllet er friskt.

Aroma: Moderat blomsterlignende humlearoma

og små mængder frugtestere.

Udseende: Kobberfarvet.

Smag: Kraftigere humlesmag end i

Ordinary Bitter. Medium restsødme.

Middel til kraftig bitterhed. Diacetyl bør

holdes lavt. Kan være let frugtig.

Krop: Medium krop.

Engelsk Strong Bitter (ESB)

Alkohol: 4,8-6,0% vol

OG: 1046-60

FG: 1010-16

Bitterhed: 25-45 IBU

Farve: 30-40 EBC

Engelsk Strong Bitter (ESB)

Aroma: Blomsterlignende humlearoma

og små mængder frugtestere. Tydelig

maltaroma.

Udseende: Kobberfarvet til mørk kobberfarvet.

Smag: Medium til kraftig humlebitterhed.

Medium smagshumlet. Restsødme skal

være mere fremtrædende i Strong Bitter

end i Ordinary og Special Bitter. Frugtkarakteren

kan være medium til stor.

Krop: Volumniøs krop.

Engelsk Pale Ale

Let med udtalt maltsødme og en diskret

bitterhed i modsætning til amerikansk

pale ale. Ofte bedst hvis øllet er friskt.

Aroma: Tydelig humlearoma af engelsk

humle, maltet duft med frugtestere.

Udseende: Gyldengul til kobberfarvet.

Smag: Middel bitterhed og humlesmag,

engelske humlesorter. Lav til middel maltkarakter.

En smule karamelsmag er tilladt.

Estere i moderat til stor mængde. Ingen

eller meget lidt diacetyl.

Krop: Medium krop.

Amerikansk Pale Ale

Aroma: Kraftig aromahumle med amerikanske

humlesorter.

Udseende: Gyldengul til kobberfarvet.

Smag: Amerikanske humlesorter anvendes

for at give høj bitterhed og smag. Lav

til medium maltsmag. Lidt karamelsmag

er tilladt. Friske frugtestere bør forekom-


Familiemedlemmerne pale ale, ESB, steam beer og kölsch

AF OLE MADSEN

KILDE:STILARTSDEFINITIONER,FORENINGEN AF DANSKE ØLDOMMERE

Engelsk Pale Ale

Alkohol: 4,4-5,3% vol

OG: 1044-56

FG: 1008-16

Bitterhed: 20-40 IBU

Farve: 11-30 EBC

me i moderate til høje niveauer. Ingen

eller meget lidt diacetyl.

Krop: Medium krop.

California Common/Steam Beer

En amerikansk øltype som bør brygges

med undergær. Humleduften bør være

krydret træagtig som f.eks. fra humlesorten

Northern Brewer.

Aroma: Let ristet eller karamelagtig, frugtet

duft. Lav humleduft.

Udseende: Ravfarvet til mørk kobberfarvet.

Smag: Let ristet eller karamelagtig frugtet

maltet smag. Middel til høj humlebitterhed.

Middel humlesmag. Frugtestere i

små mængder. Lavt niveau af diacetyl er

OK. Gæres med lagergær ved omkring 16

grader, men lagres ved lav temperatur.

Krop: Medium krop.

Kölsch

Kölsch, som stammer fra Köln i Tyskland,

er overgæret og lagres ved lav temperatur.

En øl i klassisk tør tysk stil med en elegant

lys maltkarakter. Hvede anvendes

ofte i små mængder (op til ca. 15 procent).

Aroma: Meget lidt humleduft. Let sød,

vinøs med pilsnermaltnoter. Meget lavt

niveau af grøntsagsnoter/DMS er ønskeligt.

Ingen eller lavt niveau af estere.

Udseende: Halmgul til gyldengul. Ingen

køletåge. Kraftigt stabilt skum.

Smag: Tør, let, elegant, vinøs og subtil

sødme. En mild vinagtig syrlighed må

Amerikansk Pale Ale

Alkohol: 4,4-5,9% vol

OG: 1044-56

FG: 1008-16

Bitterhed: 20-40 IBU

Farve: 12-28 EBC

California Common

Steam Beer

Alkohol: 4,0-5,5% vol

OG: 1044-55

FG: 1011-14

Bitterhed: 30-40 IBU

Farve: 16-40 EBC

gerne være tilstede. Ingen fremtrædende

karamelsmag. Lav til middel bitterhed,

lille humlesmag. Ingen eller lavt niveau af

estere. Grøntsagstoner/DMS findes i

typen, dog på et meget lavt niveau. Godt

udgæret.

Krop: Let krop. Høj CO2 indhold.

Nye internationale stilarter

Øllets verden udvikler sig hele tiden og

nye stilarter opstår og tilføjes. I februar

2008 offentliggjorde amerikanske

Brewers Association deres 2008 Beer

Style Guidelines, hvor der var tilføjet godt

ti nye stilarter.

Om Foreningen af danske øldommere,

som læner sig meget op af de amerikanske

definitioner, tilføjer de nye øltyper til

de danske stilartsdefenitioner vides ikke.

Men de nye og interessante stilarter er:

Fresh Hop Ale: Ale som er humlet med

frisk og utørret (våd) humle.

Amerikansk-belgisk ale: Unik karakter forårsaget

af bl.a. gæren, som typisk bruges i

de frugtige store belgiske ales.

Leipzig- Göse: Tyske spontangærede øl,

som kan minde om den belgiske stilart

gueuze/lambic.

Belgisk Blonde Ale: Karakteriseret ved en

lav humlebitterhed, og en ikke særlig

karakteristisk aroma eller smag.

Australsk Pale Ale: Mild, lys og let ale

med en farve varierende fra det lyse til

Kölsch

Alkohol: 4,8-5,1% vol

OG: 1042-46

FG: 1011-14

Bitterhed: 20-30 IBU

Farve: 8-14 EBC

det ravfarvede. Humlebitterheden og

smag rangerer fra meget lav til lav.

Uden for kategori

Der er mange fremragende og populære

øl, som er brygget på tradionelle ingredienser,

der alligevel falder uden for de definerede

stilarter, f.eks. fadlagret øl, som nu

også er tilføjet de amerikanske stilartsdefinitioner.

Feks:

Fadlagret øl, lys til ravfarvet: Hvilken som

helst klassisk type eller eksperimenterende

øl, som for en periode har lagret på

træfade eller været i kontakt med træ.

Fadlagret mørk øl: Hvilken som helst klassisk

type, som for en periode har lagret på

træfade eller været i kontakt med træ.

Fadlagret stærk øl: Hvilken som helst

klassisk type, som for en periode har lagret

på træfade eller været i kontakt med

træ på over 6,5 procent.

Fadlagret sur øl: Hvilken som helst klassisk

type, som for en periode har lagret på

træfade eller været i kontakt med træ og

som er udviklet med en bevidst naturlig

bakteriel surhed.

www.beerkits.dk

ØLENTUSIASTEN NR. 42 | 35


ØLHISTORIE

En vigtig indgang til forståelse af historien

Øl i 4.000 år

AF OLE MADSEN

Særudstilling på Museet Færgegården i Jægerspris

På Museet Færgegården, egnsmuseum i

Frederikssund Kommune, er der i øjeblikket

en særudstilling om øllets lokale

historie i Frederikssund, Slangerup og

Horns Herred.

Vigtig del af folkekulturen

Øl er en væsentlig ingrediens i vores nordiske

kultur. Fra arkæologiske udgravninger

ved vi, at et øllignende produkt er blevet

indtaget gennem årtusinder. Øl har

sandsynligis indgået ved fester, begravelser,

i religiøse sammenhænge og ved

overgangsritualer.

Derfor vil denne udstilling om øl også

være en opdagelsesrejse tilbage i den kultur

og de mennesker, der i en given tid

har drukket den humlefyldte væske, ligesom

vi i udstilingen vil føre ølkulturen op

til dagens Danmark, hvor mikrobryggerier

skyder op som paddehatte.

36 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

Øl er meget mere end blot en læskende

drik. Øl er en vigtig del af folkekulturen og

en indgang til forståelse af historien, siger

Christina Brandt, den historiske ekspert

bag Museet Færgegårdens ny særudstilling

"Øl i 4000 år".

Og der er mange historier på den ny særudstilling:

• Hvorfor var det engang almindeligt at

børn drak øl?

• Hvordan bryggede stenaldermanden øl?

• Har din nabos ejendom i sin tid huset et

lille bryggeri?

• Og hvorfor er der en død mand med på

udstillingen?

Brug sanserne

– På Færgegården har vi bestræbt os på at

lave en udstilling, hvor man kan bruge sanserne,

fortæller Christina Brandt videre:

Omkring år 1900 domineredes egnen

omkring Frederikssund af et større bryggeri,

Bryggeriet Isefjorden, på Roskildevej.

• Man kan føle og smage på forskellige

maltsorter.

• Man kan opleve den særlige duft af

humleblomster.

• Man kan se filmklip fra et bonde-bryggers,

som det tog sig ud hos vores oldemor.

• Og man kan høre stemmer og lyde fra

nyere tids festlige beverdinger.

Øl fra Herslev Bryghus

På åbningsdagen søndag den 16. marts

kunne man smage nutidigt øl serveret af

Herslev Bryghus.

– Vi håber naturligvis at se rigtig mange

gæster de kommende måneder, til de

aktiviteter vi har planer om hen over sommeren

og efteråret, siger Christina Brandt.

Øludstillingen lukker i midten af november.

– Til den tid må publikum så trøste


sig med den store danske øl-sæson,

julebrygget, fortæller øleksperten.

Drikfældig by

Om konsumeringen af øl i

Frederikssundområdet var der 1891

en snedker G. Rugaard der på et

afholdsmøde påstod, at

”Frederikssund var den mest drikfældige

By i dette Land.”

– Om det nu også var så slemt,

ved vi ikke med sikkerhed, siger

Christina Brandt.

Men en ting er sikkert, der har

været en del bryggerier i lokalområdet.

Alene i Frederikssund

har der været tre bryggerier.

Men også i Slangerup,

Lyngerup, Kirke Hyllinge og

Landerslev skød der små bryggerier

op.

Omkring år 1900 domineredes

egnen af et større bryggeri,

Museet Færgegården

Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris

www.museet.frederikssund.dk

Bryggeriet Isefjorden, på Roskildevej

i Frederikssund, men siden er

alle blevet udkonkurreret af

Carlsberg og Tuborg. Bryggeriet

Isefjord bryggede fra 1898 til 1946.

Deja-vu

– Nu virker det imidlertid som om

de små bryggerier er tilbage igen

i form af 'mikrobryggerier',

siger Christina Brandt.

– Små bryggerier skyder op

med deres egen tolkning af

hvordan en god øl skal brygges,

og hvis man er en gørdet-selv-mand,

kan man

oven i købet for en lille

penge købe et bryggesæt og

gå i gang derhjemme.

Nye bryggeri på vej

– Og aktuelt er der mindst

fire-fem mikrobryggerier

vej i lokalområdet, kan

ØLentusiasteN så tilføje.

Åbningstid

Højsæson ( juni, juli, aug):

tirs. - søn. 10-16

Lavsæson:

Tirs. - Fre. 10-16, søn. 13-16

Overgæret

& Undergæret

Ny brygger i Viborg

Da brygger på Viborg Bryghus,

Henrik Graversen, har søgt nye

udfordringer, er den 26-årige

Peter Schrøder, der har lært

ølbrygningens kunst i Den Gamle

Bys Bryggerlaug, blevet ansat.

Peter Schrøder er født og opvokset

i Columbia, som søn af en

latinamerikansk mor og en dansk

far. Da Peter var seks år, flyttede

familien til USA, hvor han boede i

11 år, inden han valgte at flytte til

Danmark, hvor han startede på

Katedralskolen i Viborg. Senere

læste Peter filosofi i Århus, hvor

han bestyrede skolens fredagsbar.

Men Peter droppede filosofistudierne,

for i stedet at uddanne

sig til markedsføringsøkonom.

– Jeg ville gerne lære noget

mere om afsætning og økonomi,

da jeg egentlig havde planer om

at starte mit eget bryggeri, da jeg

fik tilbuddet fra Viborg Bryghus,

fortæller Peter Schrøder.

Nye kræfter i

Bryggerigaarden

Bryggerigaarden A/S, der står bag

Mølleåens Bryghus, har skiftet ud

i ejerkredsen. En af initiativtagerne

Brian Gade har solgt sine aktier

til den vejlensiske forretningsmand

Lars Eriksen. Samme

Eriksen har videresolgt halvdelen

af sine aktier til brødrene Anders

og Morten Kirk Johansen, der

fortsat har Lars Berggreen som

aktionær.

ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 37


ØLHISTORIE

Øl i Historiens Hus i Ringsted

Drik byens øl

AF OLE MADSEN

Alliancebryggeriet ca. 1940. Det eksisterede under dette navn fra 1896 til 1968. Den første øl

blev brygget på stedet i 1859 på det, der dengang hed Ringsted Bryggeri. I 1967 blev Alliance

købt af Thor i Randers, som fortsatte aftapningen af Thor indtil 1982. Og på forunderlig vis er

Alliance nu havnet hos Albani, da Thor er opkøbt af Ceres, der nu skal aftappes i Odense.

Det kræver gode øjne og god tid at læse

sig igennem bagsideetiketterne på alle de

danske og udenlandske øl, der står skulder

ved skulder på hylderne. Er denne øl

god til steg, er denne til chokolade efter

maden? Udbuddet af øl er eksploderet de

seneste år. Historiens Hus i Ringsted giver

et bud på, hvordan denne udvikling har

fundet sted.

Fra hjemmebryg til industri

Dette er historien om hjemmebrygningen

på gårdene over den industrialiserede øl

til mikrobryggerierne. De sidste indeholder

både det første og det andet: hjemmebrygningen

blandet med den industrialiserede

proces.

Hjemmebrygning var udbredt til langt op

i 1800-tallet, den var nødvendig, for vandet

var urent og mælken skulle bruges til

smør og ost. Da de industrielle bryggerier

skød frem i byerne, gik man over til at

38 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

købe øl på flaske, og bryggerset kunne

anvendes til noget andet end ølbrygning.

Thor i Ringsted

Næsten hver by fik sit bryggeri, således

også i Ringsted, hvor Bryggeriet Ringsted

åbnede i 1859. 40 år senere fusionerede

det med Tvindelstrup Bryggeri til Alliance

A/S. Alliance klarede sig igennem diverse

kriser, også den store arbejdsløshedskrise

i 1930’erne. Thor Bryggeriet i Randers

købte det i 1967 og tappede Thor Bryg på

stedet frem til 1982, hvor den sidste øl forlod

bryggeriet.

De danske bryggeriers historier har

mange fælles træk med andre brancher i

nyere tid: fusioner og opkøb har formindsket

antallet.

Før var der et bryggeri i hver større by, i

dag er der under 10 tilbage i hele landet.

Til gengæld er mikrobryggerierne skudt

frem, antallet svinger efter måden at

optælle på, men der er over 100 i hele landet

inklusive de mange bryghuse knyttet

til et spise- og/eller udskænkningssted.

Historien fortælles med to lokale bryggerier.

Alliance A/S som eksempel på det

industrialiserede bryggeri og Dagmar

Bryggeriet, et mikrobryggeri, der har specialiseret

sig i at brygge forskellige typer

af ales.

Tegnekonkurrence

Tag endelig børnene med, for de indbydes

til en tegnekonkurrence om det bedste

forslag til en ny etiket til

Dagmarbryggeriet.

Udstillingen har åbent tirsdag, onsdag,

torsdag og søndag kl. 11-16. Sidste dag 15.

august. Børn under 18 har gratis adgang.

Den 28. maj kommer ØLentusiasteNs

redaktør, Ole Madsen, og fortæller om

ølrevolutionen gennem de sidste år.

Bryggersvend i Alliances ølkælder 1926.


ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 39


ØLHISTORIE

Ølbrygning i Den Fynske Landsby

Fynske øldage

AF OLE MADSEN

Også på Fyn kommer øllet i musealt centrum.

Fynske Øldage i Den Fynske Landsby

afholdes på følgende dage med følgende

temaer:

6. april – Råvarerne

4. juli – Bryggeprocessen før og nu

5. oktoberØl og mad, med

smagsprøver

Ølbrygning var en vigtig ingrediens i

1800-tallets selvforsynende landbrug. I en

tid hvor drikkevandet i bedste fald bestod

af det urensede vand fra private brønde,

var rensning gennem en bryggeprocess

en nødvendighed. Det hårde bryggearbejde

var kvindernes ansvar, og hendes

omdømme kunne i høj grad påvirkes af,

om hendes øl var sødt eller surt.

Samarbejde med Albani

På tre øldage i Den Fynske Landsby kan du

opleve landsbyens brygger Toni Guldborg

demonstrere hvordan malt, humle, gær,

40 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

vand og hårdt arbejde forvandles til velsmagende

hjemmebrygget øl.

Bryggedagene er tilrettelagt i samarbejde

med Albani Bryggeriet i Odense, og brygmester

Leif Typkær vil fortælle om ølbrygning

i historisk perspektiv.

Råvarerne

Det første foredrag i en række på tre, den

6. april, handler om de råvarer, der skal til

for at lave øl. Hør om humlehaverne ved

gårdene på Nordfyn, som blev til en hel

industri i anden halvdel af 1800-tallet.

Lær om de mange besværlige arbejdsgange,

der skulle til, før byggen blev til spiret

malt, der kunne bruges i brygningen. Og

hvad med gæren – der var den vigtigste

og mest uregerlige del af ølbrygningen.

Hvis gæringen mislykkedes måtte man gå

den tunge og pinlige gang til nabokonen

for at låne ny gær.

Det var naturens luner, som man dengang

tumlede med – og det er det stadig

Bryggedagene er tilrettelagt i samarbejde

med Albani Bryggeriet i Odense, og brygmester

Leif Typkær vil fortælle om ølbrygning i

historisk perspektiv.

På tre øldage i Den Fynske Landsby kan du

opleve landsbyens brygger Toni Guldborg

demonstrere hvordan malt, humle, gær, vand

og hårdt arbejde forvandles til velsmagende

hjemmebrygget øl. Toni Guldborg har deltaget

i et brygkursus på Albani for at få kendskab

til brygprocesserne.


i moderne bryggeridrift. Men i dag har vi via videnskaben fået

meget større indsigt i, hvad det er, der foregår under brygningen

og gæringen.

Toni Guldborg, der forestår den historiske ølbrygning, har deltaget

i et brygkursus på Albani for at få det kendskab til processerne.

Bryggeprocessen før og nu

Anden del af øllets historie, den 4. juli, handler om den måde

øllet brygges på. Hør om maltkar, gærkar og tapkar. Om gæringsprocessen

og forskellen på gammeløl og mellemøl. Er der overhovedet

forskel på bryggeprocessen dengang og nu?

Øl og mad - med smagsprøver

Den er sidste del af øllets historie, den 5. oktober, skal handle om

smagen. Smagen af forskellige typer af øl; mellemøl, dagligøl –

det tynde øl og kan den ”moderne” øl hamle op med den gamle?.

Øl er rigt repræsenteret i 1800- tallets bondekost, og i

Præstegården laver madmor mad med øl efter de gamle opskrifter.

Den Fynske Landsby, Sejerskovvej 20, Odense S

Åbent tirs - sønd. kl. 10-17

Entre:

Voksne 60 kr. Børn gratis adgang

Mayday!,mayday!,mayday!

You are now invited to the grand opening of Århus´s newest beer bar

on Thursday 1ST may kl. 19.00

THORUPS BEER KÆLDER

STORETORV 3

8000 ÅRHUS C

Feat. Beer´s from around the world

“all hail for the ale”

Remember…………

THE COCKNEY PUB

MAREN SMEDS GYDE 8

8000 ÅRHUS C

Feat . british and Danish micro brew´s

ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 41


ØL OG MAD

Mange gode grunde til at drikke øl

Øl er sundt

AF OLE MADSEN

Bedre hukommelse og færre hjerteproblemer

Egentligt er det ikke nogen ny opdagelse. Ølentusiaster har i årevis

vidst at øl er sundt. Især undertegnede, som for en del år tilbage

erhvervede titlen som underhåndsbrygmester under

Nordisk Haandbryggerakademi, fordi jeg med held forsvarede en

disputats med titlen »Øl er sundt«. Men sunde sandheder kan

næppe gentages for tit, så derfor er det prisværdigt, at endnu en

undersøgelse kortlægger øls gavnlige virkning.

Det er det amerikanske erhvervsmagasin Forbes, som oplister

otte sunde grunde til, at man skal drikke øl. Forbes, som er kendt

for deres lister, deriblandt især deres årlige liste over verdens

rigeste mennesker, har bladret de sidste

par års medicinske undersøgelser igennem

og samlet otte sunde grunde til at

drikke øl.

Charlie Bamforth, professor i afdelingen

Food Science and Technology, på

University of California, siger til Forbes, at

alkoholindholdet, vitaminerne og mineralene

gør, at øl har fordele for helbredet.

Øl er ikke medicin, men du behøver ikke få

dårlig samvittighed over at drikke øl, når det

blot er i moderate mængder, siger Charlie

Bamforth alias mr. Beer, som også mener, at øl

skal have mindst den samme respekt, som vin

har for folkesundheden.

Når et så anset amerikansk

magasin som Forbes omtaler

øl positivt, så kan det ikke

overraske at Berlingske

Tidende og Business.dk tager tråden

op i Danmark. De har konsulteret

Jens Richard

42 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

Andersen, der er lektor på Institut for Human Ernæring og ernæringsoverlæge

på Rigshospitalet, som siger:

– Med hensyn til dødelighed er det såmænd nok udmærket med

et par genstande om dagen, for de, der ikke drikker noget, dør

mere end dem, der i gennemsnit drikker et par genstande om

dagen.

Finansieret af vinmafiaen

Jens Richard Andersen understreger dog overfor Business.dk, at

der er tale om et gennemsnit. Kvinder kan som regel tåle mindre

end mænd, og grænserne for, hvad man kan

tåle, er i alle tilfælde individuelle.

Men I følge Jens Richard Andersen er

det i forhold til helbredet endnu ikke

videnskabeligt bevidst om øl eller vin er

at foretrække.

– Først troede man, at det især var vin, der

var godt for helbredet, og at det skyldtes

antioxidanterne. Men i og med at alle de

oprindelige undersøgelser viste sig at være

finansieret af franske vinproducenter, er man

gået lidt væk fra de antagelser igen.

Jens Richard Andersen advarer desuden mod, at

man tager nye undersøgelser og artikler om

alkohol alt for bogstaveligt, da mange af de positive

bivirkninger, alkoholen tilskrives, endnu ikke

er videnskabeligt dokumenteret:

”Alkohol giver selvfølgelig noget livsglæde, det er

derfor folk drikker det, og det er blevet

en del af kulturen. Man forbinder

alkoholindtagelse med hygge og


afslapning, og vi ved, det fjerner hæmninger, og det kan vi godt

lide. Det er en positiv effekt, og man kan sikkert bruge det til

mange sjove ting, men derfra og til at sige, at alkohol forstærker

knoglerne og forbedrer hukommelsen er der stadig langt,” konkluderer

ernæringsoverlæge Jens Richard Andersen.

Derfor er øl så godt

Ifølge Forbes er der dog ingen tvivl. Her er de otte gode grunde til

at drikke øl:

Godt for hjertet

Ifølge Forbes viser et hav af veldokumenterede undersøgelser, at

en moderat indtagelse af alkohol, inklusiv øl, reducerer risikoen

for hjerterelaterede sygdomme markant, som er en af de mest

hyppige dødsårsager. En undersøgelse der i 2006 blev foretaget

på Beth Israel Medical Center og Harvard School of Public Health

afslører, at lever man generelt sundt og nøjes med moderate portioner

alkohol, et par øl om dagen, har man 40-60 procent mindre

risiko for at blive ramt af hjertesygdomme i forhold til

afholdsmænd.

Forhindre blodpropper

Udover at hjælpe dig til et sundere hjerte, kan et par øl eller tre

om dagen også forhindre dannelsen af blodpropper ifølge

Harvard School of Public Health.

Sænker blodtrykket

Forhøjet blodtryk rammer hvert år 65 millioner mennesker i USA,

og fører i mange tilfælde til hjertesygdomme og kan i værste fald

koste dem livet. Men i 2007 påviste et hold af hollandske forskere

og forskere på Beth Israel Medical Center og Harvard School of

Public Health, at alkohol kan forhindre blodtrykket i at stige, og

dermed begrænser antallet af hjerteanfald.

Beskytter mod sukkersyge

Ifølge det amerikanske tidsskrift Forbes har studier vist, at folk

med diabetes, som drikker øl, naturligvis i fornuftige mængder,

muligvis reducerer risikoen for at få de hjerte-kar-sygdomme der

ofte plager diabetikere. Undersøgelserne viser også, at fornuftige

drikkevaner kan beskytte både mænd og kvinder mod at udvikle

type-2 diabetes, også kaldet gammelmandssukkersyge.

Godt for hjernen

Forskning viser også, at øl er godt for hjernen. En undersøgelse

fra 2006 offentliggjort i tidsskriftet American Heart Association,

viser, at fornuftige mængder af øl kan forbedre evnen til at

huske, tænke og koncentrere sig. En lignende rapport fra 2003

dokumenterer, at folk over 65 år, som drikker mellem en og seks

øl om ugen, har mindre risiko for at blive demente.

En spritny undersøgelse, som omtales i tidsskriftet Alcohol and

Alcoholism, har desuden vist, at alkohol kan få hjernen til at

skrumpe, men mindst af øl og mest af vin.

Styrker knoglerne

Forskning har vist, at øl især kan have en direkte påvirkning på

mænd og unge kvinder, når det gælder om at forebygge svage

knogler, og på hvor hurtigt man er i stand til at få genopbygget

knoglemasse.

ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 43


ØL OG MAD

Overgæret

& Undergæret

Charlies Bar røgfri

Fra 1. april bliver Charlies Bar i

Pilestræde røgfri – dog kun som

et forsøg henover sommeren.

Tilstrømningen af nikotinhungrende

gæster har nu fået

barens ejer, Iain Russell - som forøvrigt

selv ryger pibe, til at lukke

ned for røgen.

Staff Manager på Charlies Bar,

Martin Popplewell, uddyber problematikken

overfor iBYEN.dk.

– Vi var blevet kendt som et

rygersted, og baren var ved at

blive taget over af rygerne. Vi vil

hellere være kendt for vores gode

øl, og det er de færreste, som vil

have et problem med at stå

udenfor vores indgang og ryge.

Kanonanmeldelse til

Vinhuset Vendia

Bryghuset Vendia har fået en

kanonanmeldelse i Nordjyske.

Vendia får seks ud af seks gafler

med ordene: – Det er et halvt år

siden, Bryghuset Vendia åbnede i

Hjørring, og det er sket med

manér. Restauranten er simpelthen

rykket direkte op i front af

den nordjyske, kulinariske superliga.”

Og Nordjyske forsætter:

– Det er sjældent, det sker,

men i dag skal vi til det. Vi kaster

alt sølvtøjet - seks gafler i alt - til

Bryghuset Vendia i Hjørring, og

det gør vi, fordi vi oplevede en

aften, hvor alt fungerede. Hvor

maden, vinen og betjeningen var

i top: Overraskelse fulgte overraskelse.

Velsmag overalt. Flot

betjening. Jo, Vendia er simpelthen

toppen.

ØLentusiasteN undrer sig,

paradoksalt nok tales der om vin

når det er et bryghus der bliver

anmeldt. Hvorfor drikker man vi,n

når man anmelder et bryghus?

Det er ligesom at sætte en døv til

at anmelde film. Man kan se billederne,

men det er alligevel kun

halvdelen af værket, der anmeldes.

44 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

Lavere dødelighed

Forbes har i alt gennemgået 50 undersøgelser

og konkluderet, at generelt syntes

der at være en sammenhæng mellem

indtagelse af alkohol i moderate mængder

og dødelighed. En rapport fra United

States Department of Agriculture oplyser,

at mennesker, der drikker en til to genstande

hver dag, lever længere end folk,

der ikke drikker.

Bedre livskvalitet og helbred

Til sidst konkluderer Forbes, at mennesker,

som drikker øl, vin eller spiritus har en

bedre livskvalitet og helbred

end den, der helt

er afholdende, viser

en undersøgelse fra

2001, der har været

offentliggjort i Journal

of Epidemiology and

Community Health.

Simpelthen fordi folk

får en følelse af, at de

lever sundere – selvom

de egentlig ikke gør det.

Øl indgår

i sund kost

Som nævnt indledningsvis,

er det i princippet

ikke den store nyhed, at øl

er sundt. I 2002 udgav

Bryggeriforeningen i

Danmark og CBMC –

Brewers of Europe en 20

sider stor pjece om øl og

sundhed. Her nævnes stort set

de samme konklusioner.

Det blev dengang ikke taget lige så højtideligt,

som når et anderkendt amerikansk

erhvervsmagasin, Forbes, skriver om øl og

sundhed op til Skt. Patricks Day.

Til gengæld fortæller Bryggeriforeningens

pjece, som bygger på 55 litteraturkilder,

også om, hvordan øl kan indgå i en sund

kost. Bl.a med argumenterne:

Øl brygges af gode råvarer: malt, humle,

gær og vand – rene naturprodukter, der

bidrager til en sund, velafbalanceret

kost.

• Med sit høje indhold af vand (93 procent)

og et relativt lavt alkoholindhold

er øl velegnet til at slukke tørsten.

• En mådeholden indtagelse af øl forsyner

kroppen med vigtige vitaminer og mineraler.

Med et højt indhold af kaliumsalt

og et lavt indhold af natriumsalt er saltbalancen

i øl meget gunstig og hjælper

med til at holde blodtrykket nede.

• Ligesom brød, et andet kornprodukt, er

øl en glimrende kilde til livsnødvendige

vitaminer. Når udblødt maltbyg bringes

til spiring, øges kornets næringsværdi.

Øl er især kendt for sit høje indhold af Bvitaminer

som f.eks. niacin, riboflavin

(B2), pyridoxin (B6) og folinsyre (B9).

• Med sit beskedne

indhold af kalcium

og høje indhold af

magnesium kan

indtagelse af øl

hjælpe med til at

forebygge dannelse

af galdesten og

nyresten. Det er formentlig

en af grundene

til, at risikoen

for nyresten er

reduceret med 40

procent ved indtagelse

af et glas øl

om dagen.

• Folk, der drikker øl med

måde, opnår en vis

beskyttelse mod bakterien

Helicobacter pylori,

som menes at være

ansvarlig for de fleste

tilfælde af mavesår og

som kan øge risikoen

for mavekræft.

• Takket være sit indhold af cellevægge fra

bygmalten kan øl også være en kilde til

opløselige fiberstoffer. En halv liter øl

indeholder i gennemsnit 10 procent af

den anbefalede daglige indtagelse af

opløselige fibre, og nogle øltyper kan

bidrage med helt op til 30 procent.

Udover at gavne tarmfunktionen og

modvirke forstoppelse påvirker kostens

fiberindhold også selve fordøjelsen;

maden optages i et roligere tempo og

mængden af kolesterol i blodet nedsættes,

hvilket kan mindske risikoen for

hjerte-kar-sygdom.

Jo, øl er sundt, men dermed ikke være

sagt, at meget øl er meget sundt.


Dessert, øl og vin

AF YNGVAR ØREBEK

Der er lavet et solidt stykke arbejde med at finde de rigtige øl til og i de forskellige

retter, hver ret er testet med to til seks forskellige øl, som smagstilsætning

En anderledes norsk kogebog af Hylje

Mortensen. Bent Engen og Dag H. Engen

fra ØL Forlag.

Omslaget af bogen slår fast, at den er den

første af sin slags. Efter at have ledt efter

tilsvarende bøger, må jeg give forlaget ret.

Det unikke ved denne kogebog er, at den

udelukkende omhandler desserter, at der

bruges øl i maden og til maden, og tilmed

gives der et vintips til alle retter.

Bogen starter med en kort info om hvad

en bog bør omhandle, samt lidt om forfatterne.

Derefter følger der en indledning,

som giver en meget kort og koncis

indføring i hvad øl er, samt lidt indføring i

de forskellige øltyper. Jeg vil antage, at de

fleste af ØLentusiasteNs læserne klarer

sig fint uden denne indføring, men for de

flestes vedkommende er det en fin

begyndelse på bogen.

40 opskrifter

Hoveddelen af bogen består af dessertopskrifter

– 40 i alt. Med dessert menes både

is, budding, kager, frugt- og bærbaserede

retter og fromager. Der er også taget

et afsnit med for de, som er åbne for at

prøve noget nyt, samt en god indføring i

hvordan man kombinerer ost og vin. Men

som forfatterne skriver, øl er i de fleste tilfælde

en bedre ledsager til ost end vin er.

I begyndelsen af hver kapitel kommer forfatterne

med lidt generel info og anbefalinger,

så de interesserede får hjælp til at

finde de rigtige øl eller vine indenfor hver

hovedgruppe.

Opskrifterne i bogen er godt forklaret.

Ingredienserne ser ud til at være listet i

den rækkefølge, man skal bruge dem,

noget der sjuskes med i alt for mange

kogebøger. Forfatterne kommer også med

tips til, hvordan man får succes med

opskrifterne, tydeligt baseret på egne

erfaringer med retterne.

Til slut under hver opskrift kommer anbefalinger

om drikkevarer og her svigter

bogen noget. Jeg savner en sidste kvalitetskontrol.

Der er blandt andet nævnt en

øl, som ikke er på markedet længere.

Jeg savner også de nye norske bryggeriers

produkter i anbefalingerne. Bryggerier

som f.eks. Nøgne Ø og Haandbryggeriet

laver gode øl, som passer udmærket til

mange, om end ikke de fleste af retterne.

Ved at studere kogebogen lidt nærmere,

eller ved hjælp af erfaring, kan man dog

let kombinere øl fra de nye norske bryggerier

til retterne.

Det skal nævnes, at der er gjort et stort

stykke arbejde med at finde de rigtige øl

til og i retterne. Hver ret er testet med to

til seks forskellige øl som smagstilsætning,

og der er testet syv vine og minimum

tretten forskellige øl som ledsager

til hver ret.

Elegant designet

Bogen er elegant designet, med en farvekode

til de forskellige kapitler, delikate billeder

og en del små illustrationer.

Bagerst i bogen følger et kapitel om øl og

mad på et lidt mere generelt grundlag.

Her er information om smagning, glasvalg,

servering, forklaring af ord og udtryk

og nogle grundopskrifter. Der er tillige

fundet plads til nogle drinksopskrifter,

hvor øl indgår i alle.

Sværhedsgraden på opskrifterne er ikke

høj, ØL Forlagets forrige ølkogebog,

”Matglede med gylne dråper”, er nok lidt

sværere at gå til, men kan også anbefales

for dem som ønsker at eksperimentere

med øl i madlavningen.

Som konklusion er det en velproduceret

bog, som i hvert fald får mig til at blive

både sulten og tørstig. Den bør også

inspirere til at prøve sig frem på egen

hånd, om ikke til at tilpasse opskrifterne,

så i hvert fald prøve forskellige øl til retterne.

Du skal være meget lidt interesseret

i mad og drikke for ikke at finde en

favorit her.

Til både vinelskeren

og ølentusiasten

Ros gives også, fordi den passer både til

ølentusiasten og vinelskeren. Skal jeg driste

mig til et højst subjektivt terningkast,

vil terningen nok lande med fem øjne

opad.

Dessert, øl og vin

Af Hylje Mortensen,

Bent Engen og Dag H. Engen

ØL Forlag

www.olforlag.no

IISBN 82-996969-1-7

299,– no. kr.

Tidligere trykt i Ølgjerd,

Norøls medlemsblad

www.beerkits.dk

ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 45


ØL OG MAD

Varm øllen og osten op

Øl-fondue

AF OLE MADSEN

Find fonduegryden frem

Fondue var det helt store hit i halvfjerdserne

og de tidlige firsere, men siden er

det kollektive bordkomfur forsvundet lidt

i glemslen, og fonduegryden er gemt bort

i kælderen eller smidt på lossepladsen

længe før, der var noget der hed affaldssortering.

Social katalysator

Men nu kan den klassiske centraleuropæiske

fondue få en velfortjent renæssance i

slipstrømmen på den moderne ølrevolution.

Øl og fondue harmonerer og har det

tilfælles, at det er mest hyggeligt og sjovt,

hvis man er mere end én. Fondue og øl er

begge en afslappende social katalysator.

46 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

For dem er ikke oplevede halvfjerdserne,

de brune og orange farver eller rullekraver

og gabardine kassebukser, så er fondue

mad, der tilberedes af den enkelte gæst

midt på spisebordet i en lille støbejernsgryde

over åben ild, en spritflamme eller

fyrfadslys.

Derudover kan fondue groft sagt opdeles i

olie-, bouillon-, oste-, eller dessertfondue.

Ostebord

De fleste ølentusiaster ved, at vellagrede

oste og gode øl akkompagnerer hinanden

på det ypperligste. Tag det samme koncept

og varm det op. Varm øllen op, tilsæt

noget ost, og før du ved af det, har du

skabt en hel ny dimension af smag,

mundfylde og anvendelse for øl og ost.

Oste-lambic-fondue

Brug spontangæret øl istedet for den

typiske hvidvin, det vil give den populære

og klassiske ret en ekstra dybde.

Ingredienser til 4 personer

1 fed hvidløg, skåret i halve

3 dl. lambic eller gueuze

300 gram lagret gruyere, revet

300 gram emmentaler ost, revet

2 spsk. maizena

1 ⁄4 tsk. hvid peber


Tilbehør

Italiensk focaccia brød, i tern

1 broccoli i buketter, blancheret

1 gul peber i tern

8 rosenkål, halveret og blancheret

8 stykker røget skinke i tern

8 stykker hvid asparges, blancheret

Vejledning

Bland revet ost og maizena i en stor skål.

Gnid hvidløg på indersiden af fondue-gryden.

For mere hvidløgssmag tilsæt hvidløg

i gryden. Hæld øllet i gryden og bring

det til at koge ved medium varme. Tilsæt

langsomt lidt ost af gangen, imens der

røres med en træske, indtil det er smeltet,

før næste tilsætning. Undgå at det koger.

Smag til med hvid peber. Sæt det på bordet

og hold det varmt. Og dyp tilbehøret

enkelt vis i ostemassen.

Øltips

Hvilken som helst lambic eller gueuze.

Andre øl og oste kan med held også

benyttes. Lad fantasien blomstre.

Vellagrede oste og gode øl klæder hinanden

på det ypperligste. Varm øllen op, tilsæt

noget ost, og før du ved af det, har du skabt

en hel ny dimension af smag og anvendelse

for øl og ost.

For den utrænede kok er oliefondue en nem

måde at servere fondue på. Kødet kan være

alt fra krydrede kødboller af svine- eller oksefars

over cocktailpølser til kyllingestykker,

oksekød i tern og baconsvøbte hotdogpølser.

– Gerne marineret i øl forinden.

Krabbe fondue

Silkeblød fondue med delikat krabbekød

blandet med cremede nøddeagtige oste,

suppleret med en antydning af krydret

humle.

Ingredienser til 4 personer

33 cl. stærk lys belgisk ale, f.eks. Duvel

2 kviste citron-timian

1 fed ristet hvidløg, knust

250 gram mascarpone ost

250 gram brie

150 gram Asiago ost, revet

1 spsk. ketjab manis

1-2 spsk. maizena

1 dåse (200 gram) krabbekød

Tilbehør

1 surdejsbrød i tern

1 blomkål i buketter, blancheret

1 hver rød peber i tern

12 grønne bønner, blancherede

8 svampe, f.eks. østershatte

16 kinarejer

1 endivie delt i blade

Vejledning

I en mellemstor gryde bringes Duvel, timian,

hvidløg og ketjab manis i kog. Fjern

timian efter to minutter. Forbered osten

ved at fjerne skorper og bland dem. Tilsæt

langsomt osten imens der piskes indtil

det smeltes. Tilsæt maizena lidt af gangen.

Tilsæt det findelte krabbekød. Server

i en fonduegryde og lad hyggen indfinde

sig.

Øltips

Stærk lys belgisk ale, f.eks. Duvel, Nice

Chouffe eller Chimay Blanche.

www.beerkits.dk

Overgæret

& Undergæret

Niels Buchwald 50 år

Den 7. maj runder

brygmester

Niels Buchwald,

Aarhus Bryghus,

et skapt hjørne.

Det fejrer han

med at lancere

en ny øl, Pale

Ale, som han

kalder for sin

fødselsdagsøl.

Pale Ale på 5,0 procent er en

klassisk amerikansk pale ale

humlet med cascade, som giver

de klassiske citrus- og grapenoter.

Limited Edition

fra Århus Bryghus

Den 12. maj fylder

Niels Buchwalds

brygger

Richard Heidemann

40 år.

Det fejres ved

at sende amerikansk

inspireret

quadruple,

Valkyrie på 9,0

procent, på

markedet som

Limited Edition.

Richard, som har en fortid på

Ølfabrikken og Nørrebro Bryghus,

vandt i 2007 guld med Valkyrie

ved DM i håndbryg. Den er ikke

velegnet til dessert, det er desserten.

John Rasmussen 50 år

Brygger John

Rasmussen fra

Refsvindinge

fylder halvtreds

Store

Bededag. Det

fejrer han ved

at holde åbent

hus på bryggeriet.

Et stort tillykke til alle fra

ØLentusiasteN.

ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 47


ØL OG MAD

Overgæret

& Undergæret

Bakkens Ølfest

Endnu engang inviterer Bakken

til Den Store Ølfest. Tre dage med

masser af øl og endnu mere fest

på Bakken fra torsdag den 12. juni

til lørdag den 14. juni.

Der er dømt øl, fest og hornmusik,

når Bakken sammen med

Carlsberg, Royal Unibrew og

Danske Ølentusiaster byder velkommen

til Bakkens Store Ølfest.

Danske Ølentusiaster samarbejder

med Bakken om arrangementet,

men er ikke direkte medarrangør.

Det er bl.a. os der står

for den fælles stand med de 30

”andre” bryggerier (ud over Royal

Unibrew og Carlsberg), der præsenterer

øl.

Bryggeriforeningens

Jubilæumslegat til

Allan Poulsen

På bryggeriforeningens generalforsamling

og årsmiddag onsdag

den 16. april modtog Allan Poulsen,

eks. brygger på Brøckhouse,

Bryggeriforeningens Jubilæumslegat.

Legatet er en æresbevisning

til forhenværende bryggere. Allan

Poulsen modtager legatet for sit

store arbejde for at skabe et

blomstrende, nyt ølmarked. Allan

var blandt pionererne i den danske

ølrevolution. Med sit mod og

sin kompromisløshed har han

spillet en væsentlig rolle for mange

af de brygmestre og bryggere,

der i dag har skab et af verdens

mest spændende ølmarkeder.

En forudsætning for at modtaget

legatet er, at man har deltaget

i arbejdet i Bryggeriforeningen.

Allan har på mange måder

haft mange holdninger til og stor

indflydelse på arbejdet i Bryggeriforeningen.

Allan har været en

god og positiv kraft og en god

kollega i Bryggeriforeningen.

Bryggeriforeningens Jubilæumslegat

blev stiftet ved foreningens

50 års-jubilæum i 1949.

48 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

Oliefondue

For den utrænede amatørkok er oliefondue

en nem måde at servere fondue på.

Ingredienser til 4 personer

7-8 dl. olie

Marineret oksemørbrad

Hvedeølsmarinerede rejer

Sennepssauce

Peberrodssauce

Urtesmør

Marineret oksemørbrad

33 cl. røgøl

500 gram oksemørbrad

Havsalt og sort peber.

Skær det i tynde strimler på tværs. Bland

øl, kød salt og peber i en skål. Lad det

trække ved rumtemperatur i to timer.

Fjern kødet fra øllen og klap det tørt, så

det ikke sprøjter når det steges.

Hvedeølsmarinere rejer

18 store rejer, evt. tigerrejer

33 cl. hvedeøl, f.eks. Hoegaarden

1 spsk. salt

1 spsk. sukker

Bland øl, salt og sukker, indtil alt er opløst.

Halver rejerne på langs og lad dem trække

i øl-blandingen i to timer. Fjern rejerne

og klap dem tørre.

Sennepssauce

3 ⁄4 dl. syrnet fløde

1 spsk. grovsennep

1 tsk. dijonsennep

1 ⁄2 tsk. friskværnet peber

Bland det hele.

Peberrods sauce

3 ⁄4 dl. piskefløde

1 tsk. revet peberrod

1 spsk. forårsløg fintsnittet

1 ⁄2 tsk. salt

Pisk fløden stiv. Bland resten i. Lad det

hvile en time.

Urtesmør

3

⁄4 dl usaltet smør

1 fed hvidløg, knust

1 spsk. friske krydderurter, estragon, timian,

basilikum, persille eller koriander

Skrællen af en appelsin, hakket

Havsalt og peber

Chokolade-hindbærøl-fondue med bananer

og skumfiduser trukket i sød stout. Kun fantasien

sætter grænser.

Smelt smør med hvidløg, urter og appelsinskræl

ved lav varme. Smag til med salt

og peber. Hold det varmt.

Vejledning

Fyld en støbejernsfondue gryde halvt med

olie. Rapsolie er ideel. Varm det op til 190

grader, brug et køkkentermometer. Flyt

gryden til fondue-standen og hold det

varmt.

Placer kød og rejer tæt på gryden, spid et

stykke kød. Placer det i gryden 30, 45-60

eller 90 sekunder. Forkogte kartofler og

grøntsager kan også friteres.

Men pas på, hvis olien bliver for varm, kan

den begynde at brænde. Hvis det sker skal

du forsigtigt lægge et låg eller et fugtigt

viskestykke over gryden for at kvæle ilden.

Brug aldrig vand.

Øltips

En India Pale Ale vil være et fint modspil

til forskellige former for oliefondue, men

alt efter kød, kan bockøl også med held

drikkes til.


Chokolade-hindbærøl-fondue

Nu bliver det mærkeligt, skumfiduser,

bananer, hindbærøl og chokolade, men

det hele går op i en højere enhed, når

denne dessertfondue sættes på bordet.

Ingredienser til 8 personer

1

⁄2 l. piskefløde

1 dl. hindbærøl

400 gram mørk chokolade, hakket fint

Tilbehør

Smørkiks

Jordbær trukket i hindbærøl.

Bananer i skiver

Appelsinbåde

Skumfiduser trukket i sød stout

Saltstænger

Vejledning

Bring fløde og øl til at koge i en pande.

Sluk for varmen. Pisk langsomt chokoladen

i indtil det hele er smeltet og blandingen

er glat og fløjlsblød. Hæld det i en

fondue, server med tilbehøret, og en sikker

succes er hjemme.

Øltips

Søde stouts og portere kan passe fint til

denne dessertfondue, men og let humlede

barleywine og mørke trappister kan

med held serveres til.

www.beerkits.dk

ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 49


FORENINGEN

Sjældent har der været så mange, som ville på talerstolen på en generalforsamling. Landsbestyrelsens kontingentforslag affødte en heftig

debat, og der blev stillet adskillige andre forslag til kontingent.

Kontingentstigning

Generalforsamling

AF OLE MADSEN

Danske Ølentusiaster årlige generalforsamling

er ligeså traditionel og forudsigelig

som jul og påske. Generalforsamlingen

lørdag den 15. marts var ingen undtagelse,

hvis man lige ser bort for det, at det

var første gang i Danske Ølentusiasters

levetid, at bestyrelsen præsenterede et

underskud. Men mere om det senere.

292 til generalforsamling

I tog og busser fra hele landet dukkede i

alt 292 medlemmer op til generalforsamlingen,

som igen i år blev afholdt i Odense

Congress Center. – Og som sædvanlig blev

generalforsamlingen indledt med en velsmagende

fynsk ølsmagning (en anonym

konspirationsteoretiker mener, at det er

derfor de fynske bryggerier hvert år dominerer

i finalen om årets ølnyhed).

Selve Generalforsamlingen blev traditionen

tro skudt i gang med kåringen af

50 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

Årets Lokalafdeling, Årets Bryggeri og

Årets danske Ølnyhed.

Årets Lokalafdeling 2007

Årets Lokalafdeling 2007 blev Lokalafdeling

Kolding der, i løbet at året gennem

et solidt arbejde, formåede at gøre

foreningens mærkesager umiddelbart

synlige i Koldingområdet - ikke mindst i

forbindelse med Øllets dag. Lokalformand

Claus Mortensen og Lokalnæstformand

Søren Hjortbøl modtog vandrepokal og

plakette, og Claus fremhævede den holdindsats

der ligger bag succes'en.

Årets Bryggeri 2007

Årets Bryggeri 2007 blev, for anden gang,

Ølfabrikken, der siden sidst er overtaget

af GourmetBryggeriet. Afstemningen var

utrolig tæt, og der var kun ganske få

stemmer mellem nummer 1 og nummer

2. Lars Dietrichsen modtog prisen på bryg-

geriets vegne og lovede at fortsætte

Ølfabrikkens linie med mange specielle

bryg. Ølfabrikkens førsteplads byggede da

også på stemmer på en lang række bryg.

Årets danske Ølnyhed 2007

Årets danske Ølnyhed blev Midtfyns

Bryghus' Imperial Stout. En meget stolt

og glad Eddie Szweda modtog prisen i

spidsen for hele holdet bag bryggeriet.

Under den forudgående fynske ølsmagning

havde ølentusiaster sværmet som

honningbier omkring Midtfyns Bryghus’

stand, i sikker forvisning om at Årets

Ølnyhed kom fra Midtfyn.

Beretning og regnskab

Så til det kedelige, formelle og nødvendige

– selve generalforsamlingen – som i år

blev en lidt anspændt affære præget af

alt for mange afstemninger, som man

kunne blive en anelse lang i ansigtet af.


Landsbestyrelsens beretning, der blev

fremlagt af Landsformanden og regnskabet

for 2007, der blev gennemgået grundigt

af den økonomiansvarlige, blev, efter

nogle spørgsmål til det regnskabsmæssige

underskud i 2007, blev det godkendt af

generalforsamlingen.

Landsbestyrelsens vedtægtsændringsforslag

blev, på grund af ændrede forudsætninger,

trukket tilbage, og et forslag fra

Lokalafdeling Amager og Indre By om, at

landsbestyrelsesmedlemmer skulle lade sig

vælge to år ad gangen, blev ikke vedtaget.

I pausen, inden det store sværdslag, blev

der serveret Imperial Stout fra Midtfyns

Bryghus til alles tilfredshed.

Hed debat om 100 kr.

Den økonomiansvarlige fremlagde herefter

Landbestyrelsens forslag til budget for

2008. Da medlemstallet har fundet et

stabilt leje og ikke længere vokser eksplosivt,

er indtægterne ikke fulgt med. Derfor

foreslog Landsbestyrelsens kontingentforhøjelse

på 100 kr til 400 kr. pr. år. Det

affødte en hel del debat, og der blev stillet

adskillige andre forslag til kontingent.

Undervejs blev det iøvrigt afsløret at en

generalforsamling koster det samme som

to numre af ØLentusiasteN.

Efter flere afstemninger blev kontingentet

pr. 1. maj 2008 fastsat til 350 kr. for personlige

medlemmer og 500 kr. for husstandsmedlemmer.

Det betyder, at der nu

opereres med et mindre forventet underskud

ved uændret medlemstal.

Valg

Så var der valg af Landsformand, Økonomiansvarlig

og øvrige landsbestyrelsesmedlemmer.

William Jacobsen og Joan Ilsøe

Sørensen genopstillede ikke, og da der kun

var én kandidat til hver af de ledige poster

ser landsbestyrelsen nu sådan ud:

Anne-Mette Meyer Pedersen, Landsformand

Hannah Poulsen, Økonomiansvarlig

Bjarke Christensen

Ryan Bendesen

Flemming Madsen

Kaj-Erik Nielsen

Bo L. Jensen

Efter en energislugende, og ikke særlig

munter generalforsamling var der spisning

garneret med Porter, Brown Ale og

Cream Ale fra Årets Bryggeri, Ølfabrikken.

Marttin Nielsen aflagde herefter en ultrakort

situationsrapport omkring European

Beer Festival – tiden var skredet, og vi

skulle nå sidste punkt dagsorden.

Hannah Poulsen fra Rødding, Region Sydøstjylland,

blev valgt som Økonomiansvarlig til

landsbestyrelsen.

Ølsmagning

Den trænede generalforsamlingsdeltager

vil vide, at punkt 9 på dagsordenen er

ølsmagning. For fjerde gang var det pubejer

og ølskribent Torben Matthews, som

stod for det, og som altid var det spændende,

underholdende og meget morsom,

og endnu en gang lykkedes det

Torben at servere øl, der var helt ukendte

for næsten alle i forsamlingen.

Den legendariske Torben Mathews forestod for fjerde gang den dagsordenbestemte ølsmagning. Under titlen ”Hjertestyrkninger og hybenkradsere

for udmarvede generalforsamlede” præsenterede han Euleteul Winter og Help Henk Winter fra Holland, mikrobryggene Mahogany IPA,

Amber Shok og Chocarrubica fra Italien, for at afslutte med hans egen Sozzled Snowman, som er brygget på Troldhede Mikrobryggeri.

ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 51


FORENINGEN

Bestyrelsens beretning

AF LANDSBESTYRELSEN

FOTO:OLE SVENINGSEN OG OLE MADSEN

Et år med tilbagegang

For første gang i foreningens historie, har

vi oplevet, ikke bare at have et stagnerende

medlemstal, men et decideret fald i

antallet af medlemmer.

Det er svært at sætte fingeren på én

bestemt årsag. Der er mange ting, der

spiller ind, og måske derfor har det for os i

landsbestyrelsen været svært at finde lige

præcis det tiltag, der skulle til for at vende

tendensen igen.

Det er ingen tvivl om, at den manglende

provinsfestival i 2007 spiller en rolle.

Festivalen i Valby og ikke mindst provinsfestivalerne

generer nye medlemmer

f.eks. fik vi ca 175 nye medlemmer i

Horsens, da vi havde provinsfestival der.

Derudover kan det også mærkes, at foreningen

ikke så ofte som tidligere er i

mediernes søgelys, og dermed får vi ikke

fokus på foreningen ad den vej.

Endnu en ting der spiller en rolle er, at det

danske ølmarked nu er blevet større og

mere varieret end nogen vel havde kunnet

drømme om for ti år siden.

Nogle af de medlemmer der melder sig

ud, giver en begrundelse, og på det sidste

er vi begyndt at se begrundelser som:

”Tak for et godt blad, som jeg desværre

ikke får læst”, ”Tak for en hyggelig forening,

men nu har vi jo ikke mere at

kæmpe for” eller ”Tak for nogle fantastiske

år, men nu kan jeg altså ikke drikke

mere øl”. Og det er da fuldstændig rigtigt,

at vi har et overdådigt ølmarked herhjemme,

men det er ikke ensbetydende med,

at vi skal lukke og slukke.

Personligt synes jeg stadig, der er meget

at kæmpe for – især er jeg overbevist om,

at det er vigtigt og nødvendigt at kæmpe

for at fastholde det ølmarked, vi har, så vi

ikke om få år står med et lige så kedeligt

ølmarked som for 10 år siden.

52 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

Desværre har nedgangen i antallet af

medlemmer betydet, at vi i år kommer ud

med et underskud på foreningens regnskab,

og alene af den grund ville det være

dejligt med lige 1500 eller 2000 medlemmer

mere.

Men da vi ikke kan være sikre på, at vi vil

opnå en tilgang af medlemmer i løbet af

kort tid, har landsbestyrelsen været nødt

til at kigge på andre muligheder for at

forbedre foreningens økonomi. Det er

vores opfattelse, at der sættes pris på at

ØlentusiasteN udkommer seks gange om

året, og den løsning, der ellers kunne have

været nærliggende – nemlig at gå tilbage

til fire udgivelser om året – har vi valgt

fra. I vil derfor senere blive præsenteret

for et forslag om stigning i kontingentet.

Men forhåbentlig er der flere medlemmer

på vej til foreningen og alle de aktiviteter

der foregår rundt om i landet.

Øllets Dag

Nogle af de aktiviteter som er mest synlige,

er aktiviteterne i forbindelse med

Øllets Dag. Igen i 2007 var der mange

flotte arrangementer i forbindelse med

Øllets Dag. Flere lokalafdelinger havde

succes med at få sat gang i deres lokalområder,

og som I kunne høre ved kåringen

af årets lokalafdeling, varede fejringen

af Øllets Dag det meste af en uge i

Kolding.

Arrangementerne rundt i landet spændte

fra ølsmagninger, præsentation af smagsprøver

i lokalområderne, busture til regionale

bryggerier, pubcrawl med tipskupon,

og mange andre spændende aktiviteter.

Vi havde ikke helt samme succes med

samarbejdet med Coop i 2007 som vi

havde haft det i 2006, men det skyldes

nok til dels, at vi var lidt sent ude med

kontakten og opfordringerne til særtilbud

og særarrangementer.

Der er ingen tvivl om, at Øllets Dag er ved

at blive et kendt begreb. En tur på Google

giver 25.200 søgeresultater – og selvom

en del af dem naturligvis er fra ale.dk, så

er der stadig mange, som ikke er – og det

kan vi da godt være stolte af.

Allerede nu ser vi frem til hvad der måtte

komme af tiltag til Øllets Dag 2008. Det

er vores håb, at vi især i København kan få

en hel ”Øllets Uge”, da Øllets Dag ligger

lørdagen inden vores hidtil største satsning,

den europæiske ølfestival.

ale.dk

I løbet af det seneste år er programmet,

der styrer vores hjemmeside, Typo3, blevet

opdateret, og i samme omgang blev hele

designet tilrettet, så det svarer til de højere

skærmopløsninger, der nu er almindelige.

Som almindeligt medlem er det ikke sikkert,

at man overhovedet har lagt mærke

til opdateringen, men tilretningen af

designet vil en del have bemærket.

Begge dele har givet ekstra opgaver for

vores Webmaster Brian, i form af fejlfinding

og kontrol, samt tilretning af sider

og efterfølgende revidering af samtlige

vejledninger så de kom til at passe med

den nye version af Typo3 og det nye layout.

Straks efter skiftet blev der forsøgt

afholdt kurser for dem, der havde brug for

det, blandt andet for at kunne opdatere

på ale.dk og udsende nyhedsmails. Det

lykkedes at afholde kurser i Aalborg,

København og Odense før sommeren,

men et planlagt kursus i Næstved måtte

aflyses på grund af manglende tilmelding

– og det var ikke et spørgsmål om for få

interesserede, men at der var for få, der

kunne den pågældende dag – kurset i

Næstved er afholdt i februar 2008 med

stor tilslutning fra Sjælland og

Sydhavsøerne.


Kurserne har haft en tydelig effekt –

nogle lokalafdelinger er begyndt at sende

nyhedsmails via ale.dk, hvilket de ikke

gjorde tidligere, andre har gjort nyhedsmails

og lokalsider mere avancerede.

Vi vil i fremtiden bestræbe os på, at kurserne

afholdes i det sene efterår eller tidligt

efter nytår, sådan at nyvalgte i lokalafdelinger

og regioner så hurtigt som

muligt kan komme på kursus, og ikke kun

er overladt til den skriftlige vejledning.

Der er fortsat brug for frivillige redaktører

til at opdatere nogle af undersiderne på

ale.dk. Hvis du har lyst til at hjælpe, så

kontakt Brian.

Dansk Retursystem

Der har ikke været de store opgaver i forbindelse

med vores plads i Dansk

Retursystems kontaktudvalg i det forgange

år.

Der har været afholdt et par udvalgsmøder,

men der har ikke været de store

emner på programmet.

Det er vores opfattelse, at Dansk Retursystem

og deres automater fungerer

bedre. De problemer, vi stadig oplever

skyldes, i høj grad butikkernes manglede

rengøring, og så vores politikeres beslutning

om at der skal være forskellige regler

for returflasker, alt efter om de er genpåfyldelige

eller ikke genpåfyldelige.

Dermed ikke sagt, at vi som forbrugere nu

får vores pant for alle de flasker vi afleverer

i returautomaterne. Vi gør stadig hvad

vi kan for at få denne del af lovgivningen

ændret, men det er ikke verdens letteste

opgave.

Forbrugerrådet

Vi har stadig to pladser i Forbrugerrådet,

og det sker meget sjældent, at en af os

må blive væk fra et rådsmøde. Den ene af

de to pladser tager jeg mig af, den anden

besættes af Torben Steenberg, der også

har en plads i Forbrugerrådets forretningsudvalg.

I år er der igen blevet optaget nye organisationer.

Det plejer ikke at give de store

debatter, men i år søgte en organisation

der hedder Alkoholpolitisk Landsråd optagelse.

Deres overordnede målsætning er

at inspirere, informere og koordine en for-

Landsbestyrelsens beretning, der blev fremlagt af Landsformand Anne-Mette Meyer Pedersen

blev uden de store sværdslag godkendt af generalforsamlingen.

byggede indsats på misbrugs- og afhængighedsområdet.

Det er svært at være

uenig i det formål, og det støtter vi da

også fra foreningens side. Men bag denne

organisation og dette formål gemmer sig

blandt andre Baptisternes Afholdsmission,

Blå Kors, Danmarks afholdsforening,

Det blå Bånd og Frelsens hær, for

blot at nævne nogle af dem. Og et af

Landspolitisk Landsråds punkter i virksomhedsplanen

er, at fremme forskningen

og interessen for den brede folkesundhed

og alkoholfri livsstil med

udgangspunkt i en restriktiv alkoholpolitik.

En noget skarpere formulering end i

deres formål.

Vi har endnu ikke været i den situation,

hvor vi har drøftet emner, der relaterer sig

direkte til vore to organisationer, men vi

må forudse, at det kan komme. Men hellere

sidde i samme forum med mulighed

for dialog, end stå i hver vores hjørne og

”råbe” af hinanden.

Ud over denne nye situation, foregår

arbejdet i Forbrugerrådet som vanligt.

Mange emner drøftes, få med direkte

relation til Danske Ølentusiaster, men

mange alligevel med den ene eller anden

afstikker til os som forbrugere – herunder

også når vi skal købe vores øl.

Et af de emner som sandsynligvis vil blive

taget op fra Forbrugerrådets side, er

”Amerikaniseringen” også af størrelser

fadøl. En stor fadøl kan nu være alt fra 1/2

til en hel liter – og det er ikke altid, der

skiltes med det. Dette er naturligvis en

sag, som falder i god tråd med de ønsker,

vi længe har haft, nemlig at der ikke skiltes

med stor og lille, men med det faktiske

indhold i glasset.

Bryggeriforeningerne

I det forgangne år har vi flere gange haft

tæt kontakt med både Bryggeriforeningen

og Foreningen Danske

Bryghuse. Det var meget vigtigt for os, at

vide om nogle af organisationerne og

deres medlemmer ville have problemer

med, at EBF nu kunne afholdes på

Carlsbergs område. Heldigvis kunne alle

som vi har talt med, se den gode ide, og

alle anerkendte den historiske betydning,

som Carlsberg har haft for ikke bare den

danske, men også den Europæiske ølhistorie.

I løbet af året har vi også holdt et

ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 53


FORENINGEN

Blomster og klapsalver til William Jacobsen og Joan Ilsø Sørensen som sagde farvel til landsbestyrelsen

på generalforsamlingen.

par møder med Bryggeriforeningen, og

haft e-mail korrespondance med bestyrelsesmedlemmer

fra Foreningen Danske

Bryghuse.

I sidste års beretning opfordrede jeg FDB

til at være mere synlige blandt andet på

deres hjemmeside. Om der er nogen sammenhæng

skal jeg ikke kunne sige, men

deres hjemmeside er blevet opdateret, og

er væsentligt mere informativ nu, end

den var for et år siden.

Presse

Det seneste år har det været tydeligt, at det

nu ikke længere er en spændende nyhed i

sig selv, at der er mange gode øl på det

danske marked, og at der er en forening i

Danmark, der arbejder for det gode øl.

Ganske vist bliver vi stadig jævnligt kontaktet

med henblik på at deltage i diverse

– mere eller mindre seriøse – ølsmagninger

for aviser, magasiner og tv-kanaler,

men det er svært at komme igennem

nationalt med budskaber om foreningen

og vores holdninger.

Vi har et par gange sendt pressemeddelelser

ud, bl.a. i forbindelse med offentliggørelsen

af at Ceres skal lukkes, men der

har ikke været den store reaktion på det.

54 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

Hvordan vi skal få ”hul på bylden” har jeg

ikke svaret på på stående fod, men en

eller anden form for mærkesag, som

kunne have interesse i den brede befolkning,

ville sikkert være godt.

Vi håber naturligvis, at EBF i sig selv vil

resultere i god pressedækning, og at det

vil give lidt afsmittende effekt på resten

af foreningens aktiviteter.

Et nyt tiltag er at Brian Hvam, ud over at

passe hjemmesiden og en del af bogføringsopgaverne,

også har tilbudt at hjælpe

regioner og lokalafdelinger med at

udfærdige lokale pressemeddelelser – han

har blandt andet været i gang i forbindelse

med afstemningen om årets ølnyhed i

år.

Vi håber, at også dette tiltag vil have en

gavnlig virkning.

Regions- og lokalarbejde

Grundpillen i foreningen er ubetinget

regioner og lokalafdelinger. Uden dem

havde vi ingen forening. Her har der året

igennem været afholdt utallige arrangementer,

lige fra ølsmagninger, bryggeribesøg

og arrangementer i lokalområdet, til

rejser i ind- og udland. De mere udadvendte

arrangementer er blandt andet

brugt til at markedsføre foreningen, for

ad den vej at forsøge at få nye medlemmer,

og ikke mindst give danskerne

mulighed for at smage et udpluk af det

gode øl. Og det er tydeligt, at de lokalafdelinger

og regioner, der er meget aktive

med udadvendte arrangementer også er

dem, der har den bedste medlemstilgang.

Der blev i løbet af 2007 afholdt to

regionsrådsmøder og et stormøde. Første

møde var regionsrådsmødet d. 3. februar

2007 i Aalborg. På dagsordenen var bl.a.

Tildeling af regionale midler, tillidsfolks

involvering i kommercielle interesser, tillidsfolks

aktive deltagelse på Ølfestivaler

direkte for udstillere samt visionsmøder i

regionerne.

Der er ret vide rammer for, hvordan de

regionale midler må bruges, og det er

regionsbestyrelserne der træffer beslutning

om hvordan midlerne inden for den

enkelte region anvendes – i overensstemmelse

med de rammer landsbestyrelsen

har afstukket.

Der har været flere tilfælde, hvor tillidsvalgte

har deltaget på vore festivaler med

udstillerarmbånd. Det er ikke foreneligt

med vore regler, og der blev derfor allerede

i Ålborg opfordret til, at tillidsvalgte

ikke repræsenterede en udstiller på ølfestivalerne.

Det er vigtigt at vi ikke kommer

til at sende et signal, der kan se ud

som om, vi blåstempler en enkelt udstiller,

eller har kommercielle interesser.

På stormødet senere samme dag havde vi

vanen tro mange punkter på dagsordnen.

Her vil jeg blot nævne nogle få:

Landsbestyrelsen bad om stormødets

opbakning til et vedtægtsændringsforslag,

der ville betyde, at man kan være formand/næstformand

i en lokalafdeling,

uanset om man bor i den pågældende

lokalafdelings område. Stormødet bakkede

op om forslaget, og det blev efterfølgende

vedtaget på sidste års generalforsamling.

Det er vi er rigtig glade for, for

det betyder, at det er blevet lettere at få

valgt tillidsfolk i lokalafdelingerne.

Også foreningens store satsning med en

Europæisk Ølfestival blev præsenteret på

Stormødet i Aalborg. Efter Marttin Stuart

Nielsens, sædvanlige ”korte” oplæg, og en

del spørgsmål fra forsamlingen, blev det


esluttet at fremlægge projektet på

generalforsamlingen – hvordan det går

med det, vender jeg tilbage til om et øjeblik.

Der har jævnligt været ønske om foreningstøj

til tillidsfolk, sådan at de også

med deres tøj kan reklamere ved udadvendte

arrangementer. I den forbindelse

fik vi fremstillet prototyper af skjorter, Tshirts

og poloer. Da foreningen desværre

ikke har råd til at betale for beklædning til

alle tillidsfolk, var en mulig løsning, at

regioner bruger nogle af deres tildelte

midler på det. Efterfølgende er det besluttet

at tildele hver lokalafdeling 500 kr. pr.

år til køb af beklædning i shoppen.

Af naturlige årsager havde de fleste lang

transporttid til og fra Ålborg. Da stormøderne

har et potentielt deltagerantal på

mere end 120 deltagere, har landsbestyrelsen

besluttet, at stormødet fremover

vil blive afholdt et mere centralt sted i

landet. Regionsrådsmødet vil stadig flytte

rundt mellem regionerne.

På regionsrådsmødet d. 2. juni i København

blev der nedsat et regionsøkonomiudvalg.

Udvalget har til opgave at fordele

de ekstramidler, der er afsat ud over

de faste regionsmidler. Her kan regioner

eller lokalafdelinger – via deres region –

søge om midler til udadvendte arrangementer,

blandt andet som underskudsgaranti.

På regionsrådsmødet blev der brugt

meget tid på at kigge på mulige visioner

for foreningen. Regionsrådet blev opdelt i

4 grupper, der hver skulle prøve at komme

med forslag til 3 nye tiltag inden for vores

kerneområder. Det kom der rigtigt meget

godt ud af, som landsbestyrelsen kan og

vil bruge som inspiration fremover.

Det daglige arbejde i regioner og lokalafdelinger

forgår stort set ”efter bogen”. Det

er nu to år siden vi vedtog en ny struktur,

og det er heldigvis meget sjældent, at de

regions- og lokalansvarlige må kontakte

vores tillidsfolk for at påpege uregelmæssigheder.

Det kan selvfølgelig ikke undgås, med

godt over 50 lokalafdelinger og 10 regioner,

at der opstår tvivl eller smuttere hen

ad vejen, men heldigvis bliver det løst

uden de store problemer.

European Beer Festival

Siden generalforsamlingen 2007 er der

blevet arbejdet for at stable European

Beer Festival – i daglig tale EBF – på benene.

Landsbestyrelsen valgte ret hurtigt, at

ansætte Marttin Nielsen som festival chef

– en opgave han de første måneder passede

sideløbende med, at han var barselsvikar

for Rie i sekretariatet. Da dette vikariat

udløb, var der enighed om, at øge

Marttins stilling så han blev EBF-festivalchef

på fuld tid.

Ingen tvivl om at det er en stor opgave, vi

har kastet os ud i, men alle steder får vi

positive reaktioner og opbakning til at

fortsætte arbejdet.

Der er sket meget det sidste år, og jeg vil

ikke sige mere om EBF her. – Senere i dag,

vil Marttin komme med en gennemgang

af, hvor langt vi er nået og sikkert også,

hvad der stadig mangler

European Beer

Consumers Union

Det fælleseuropæiske arbejde har igen i

år været kendetegnet tydeligst ved, at der

har været afholdt to møder i EBCU. Et

møde i maj, der blev afholdt i Prag, og et

møde i oktober afholdt i Milano. På

mødet i Prag blev den tjekkiske ølforbrugerorganisation

optaget som fuldgyldigt

medlem af EBCU.

En meget stor del af tiden på de to møder

er gået med at få tilpasset EBCU´s vedtægter,

så der var sammenhæng, og så

alle organisationer kunne bakke op om

dem. Der foreligger nu et sæt vedtægter,

som alle organisationer kunne tilslutte

sig, og det er planen, at de skal underskrives

af alle medlemsorganisationerne ved

er ceremoni i Bruxelles i juni.

Danske Ølentusiaster nyder stadig stor

respekt blandt de øvrige medlemsorganisationer,

og ikke mindst blandt formand og de

to næstformænd – hvoraf Torben Steenberg

indtil videre er den ene næstformand.

Danske Ølentusiaster har bidraget

væsentligt til EBCU-arbejdet i og med, at

Torben har muligheden for at rejse til

arrangementer, da han ikke er bundet af

et lønnet arbejde herhjemme. Denne aktivitet

har naturligvis også gjort, at vi som

forening har båret en meget stor del af

rejseudgifterne for EBCU.

Med de nye vedtægter er det hensigten,

at der skal indføres et mere ”indbringende”

kontingent til EBCU fra medlemsorganisationerne,

sådan at f.eks. formandskabets

rejseomkostninger dækkes af EBCU,

og ikke af den eller de medlemsorganisationer

som formandskabets medlemmer

kommer fra. Hvornår dette nye kontingent

bliver indført ligger ikke fast. På

seneste møde, blev forskellige modeller

for kontingent fremlagt. Men inden et

kontingent fastsættes, skal der regnes på,

hvor stor indtægt der er behov for, og det

er der blevet arbejdet på de sidste måneder.

Vi har stadig god gavn af vores kontakter i

de forskellige medlemslande, også i forhold

til EBF, og for at nævne et eksempel,

var Kaj-Erik og Bjarke til Ølfestival i Østrig

for at reklamere for EBF, og fik gode kontakter

dernede.

Olpriser.dk

I juni sidste år lød startskuddet for alvor

for hjemmesiden olpriser.dk.

Initiativet til indberetningssiden blev

taget, efter at landsbestyrelsen gentagne

gange var blevet opfordret til at forsøge

at gøre noget ved de prisforskelle, der

kunne være på samme øl rundt om i landet,

og til generelt at kigge på om danske

ølpriser var urimeligt høje.

Olpriser.dk har haft nogle børnesygdomme

– men det er der vist ikke en eneste

hjemmeside i landet, der ikke har – men

den fungerer faktisk fint nu. Selv har jeg

indberettet nogle priser på det seneste,

og siden er let at forstå og bruge.

Men siden bliver først for alvor attraktiv

at bruge for os alle sammen, hvis der er

mange, der indberetter priser. Jo flere der

indberetter priser på siden, jo bedre og jo

mere brugbar bliver den og vi vil få et rigtig

godt værktøj. Jeg vil derfor opfordre jer

alle til at indberette priserne på de øl I

køber i danske butikker.

Ølfestivaler

I maj 2007 havde vi traditionen tro vores

Ølfestival i Valby. Og her kunne jeg

næsten kopiere teksten fra sidste års

beretning, for igen i 2007 var der rekord

for den Københavnske festival – både

hvad gæster og antallet af øl angår. Det

var Københavns Teknik- og Miljøborgmes-

ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 55


FORENINGEN

ter Klaus Bondam, der stod for den officielle

åbning, og ligesom de tidligere talere,

brugte også han efterfølgende tid på at

opleve det brede udvalg på festivalen.

I 2007 lykkedes det os ikke at finde et

egnet sted til en provinsfestival. Men allerede

nu, er der fuld sving i forberedelserne

til Provinsfestival 2008. Da vi som

bekendt afholder den Europæiske

Ølfestival i Valby i september, kommer

årets provinsfestival til at løbe af stabelen

i maj måned.

I 2004 måtte vores ølfestival vige pladsen

i Århus til fordel for ”moderne kunst”, og

lige siden har det været et stort ønske at

få provinsfestivalen tilbage til Århus. Der

har været gjort mange forsøg, men da

vore festivaler er vokset meget siden den

første festival i Århus i 2002, har Ridehuset

ikke været en realistisk mulighed –

faktisk var Ridehuset næsten for småt,

allerede første gang vi var der.

Det har ikke været let at finde en lokalitet

i Århus, der lå lige så centralt som Ridehuset,

og som var stort nok. Men i maj

2007 kom der et gennemarbejdet oplæg

fra Henrik Madsen – tidligere regionsformand

for Region Østjylland. Det var lykkedes

at finde et egnet sted til at afholde

Ølfestival i Århus, og det kunne blive allerede

i 2008.

Danske Ølentusiaster vil derfor afholde

Ølfestival i Scandinavian Congress Center,

kun ca. 500 m fra banegården, i dagene

16. til 18. maj 2008. Der bliver plads til 35-

40 stande, og flere nye bryggerier vil være

med på festivalen for første gang. Festivalen

bliver, som vi kender den, entreprisen

er som sidste år 100 kr. – og husk, at I

som medlemmer kan købe billetter

vores hjemmeside frem til 31. marts til 75

kr. Og som vanligt kan alle detaljer findes

på ale.dk.

Allerede kort efter sommerferien 2007 gik

festivalledelsen i gang med at organisere

festivalen, og der har været stor aktivitet

lige siden. Det betyder bl.a., at der allerede

nu er brochurer, visitkort og plakater

klar, som I kan tage med hjem i dag.

Foreningens prisuddelinger

Den Danske Ølpris 2008 vil blive uddelt

på European Beer Festival i Valby i september.

Den siddende landsbestyrelse har

56 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

allerede været i gang med at overveje,

hvem der kunne gøre sig fortjent til at

modtage prisen – lige netop i forbindelse

med foreningens ti-års fødselsdag og

European Beer Festival. Vi har endnu ikke

fundet den helt rigtige, så det bliver en af

de opgaver, som den nye landsbestyrelse

skal i gang med at kigge på forholdsvis

hurtigt efter generalforsamlingen.

Hvis nogen af jer sidder med en god ide,

så kom endelig med den, også selvom den

for jer synes oplagt – det er ikke altid,

man kan se skoven for bare træer

Også de regionale ølpriser kan uddeles

igen i år, og det er interessant at følge

med i, hvem de enkelte regioner vælger at

give priserne til. Det er dejligt at se, at der

stadig er så mange rundt i landet, der gør

et ekstra stykke arbejde for det gode øl,

og dermed gør sig fortjent til en regional

Ølpris.

Årets ølnyhed

Vi startede dagen med blandt andet at

kåre Årets Bryggeri og Årets Danske

Ølnyhed. Siden sidste år har der været

mange forslag til eventuelle ændringer af

afstemningsformen og udvælgelsen af

hvilke øl, der kan betragtes som en Dansk

Ølnyhed. Umiddelbart kan det lyde simpelt

at udvælge hvilke øl, der er danske,

men det er det faktisk slet ikke.

Er det f.eks. en dansk ølnyhed, hvis en

dansk brygger tager til Belgien og brygger

øllet dernede, får det tappet og tager det

med tilbage til Danmark? Er der forskel på

at en brygger låner et dansk eller udenlandsk

bryggeri til at brygge sit øl på?

Eller er det en Dansk Ølnyhed, hvis en

Svensk brygger tager til Danmark og

brygger øl efter sin egen svenske opskrift

på et dansk bryggeri og sender det ud på

det danske marked? Hvordan skal det

defineres hvad der er dansk?

Der er mange meninger om, hvad der

definerer dansk øl, men endnu er det ikke

lykkedes os at komme frem til retningslinier,

der tydeligt definerer, hvad der gør

en øl dansk, og på den baggrund har vi

valgt at fortsætte med den meget brede

fortolkning, vi har haft indtil nu.

Brygpris

Der har siden afstemningen om Årets

Ølnyhed blev lanceret, været ønsker fra

flere sider om, at der sideløbende skulle

være en konkurrence, der valgte

Danmarks Bedste Bryg – altså ikke kun et

valg blandt nyhederne. Der har været

mange årsager til dette ønske, blandt

andet har det været fremført, at Årets

Ølnyhed ikke var en saglig kåring, da det

er foreningens medlemmer der stemmer,

og at de ikke nødvendigvis har kendskab

til, hvad der karakteriserer forskellige øltyper.

Derfor ville mange af de øl, der kunne

vinde prisen, vinde blot fordi ”den smager

godt”, eller fordi det er en ”god øl til prisen”

og det har en del været utilfredse

med. For at komme ønsker og kritik i

møde, blev der i 2006 nedsat et udvalg,

der havde til opgave at komme med et

oplæg til, hvordan en sådan ølpris kunne

realiseres, herunder hvordan øllene skal

bedømmes, og hvem der skal bedømme

dem.

I starten af 2007 kom udvalget med et

oplæg til denne pris. Oplægget var ret

detaljeret, både i forhold til gennemførelse

af konkurrencen, til en medalje og til,

hvordan de enkelte øl skulle tilmeldes

konkurrencen. Interessant var det ikke

mindst, hvem der skulle bedømme øllene,

og for udvalget var det klart, at der bliver

behov for dommere fra både ind- og

udland, hvis prisen skal opnå den status,

som også er et ønske fra udvalget.

Det stod hurtigt klart, at uddeling af prisen

vil blive en meget stor og ressourcekrævende

opgave både økonomisk og i

form af praktiske opgaver, der skal løses.

Invitationer skal udsendes, øllene skal

modtages, registreres og anonymiseres,

der skal udarbejdes bedømmelsesskemaer

mv.

Opgaven er så stor, at den ikke kan lægges

oven i de opgaver, vi i forvejen har

lagt hos foreningens ansatte, og indtil nu

har det ikke været muligt at finde frivillige

til at påtage sig den store opgave.

I slutningen af 2007 blev det derfor

besluttet, at forsøge at finde en eller flere

samarbejdspartnere, der kunne hjælpe –

helst nogen der i forvejen havde interesse

i at uddele en ølpris.

Vi er endnu ikke nået til at finde samarbejdspartnere,

men har kontakter ude og

håber på, at vi snart får en aftale. Om vi

når at få alt på plads, så prisen kan udde-


les første gang i forbindelse med den

Europæiske Ølfestival kan jeg dog ikke

garantere.

Dansk Ølmærke

I 2007 uddelte vi Dansk Ølmærke til de

udskænkningssteder, der var blevet

bedømt til at kunne gøre sig fortjent til et

af mærkerne.

I ”Vejen til Godt Øl”, som er en oversigt

over ølmærkestederne, har vi i år valgt, at

lokalafdelingerne kunne indberette steder,

som ikke havde fået mærke, men som

alligevel i området ville være de bedste i

området. Listen over disse steder hedder

”Lokalafdelingerne anbefaler”, og mange

lokalafdelinger benyttede sig af at få

udskænkningssteder med på denne liste.

Desværre var der igen alt for få indberetninger

i forhold til hvad vi kunne have

ønsket os.

Vi ved, at udskænkningsstederne – med

en enkelt undtagelse – er stolte over at få

udmærkelsen og hænger diplomet op, så

det er synligt for gæsterne. Derfor ville

det være ærgerligt, hvis vi må indstille

denne uddeling.

Et lille udvalg er derfor ved at se på om vi

kan gøre det lettere at indberette vurderingerne

af de forskellige steder, og om

indberetningerne evt. kan gøres mindre

omfangsrige.

Når der kommer en afklaring, vil det

naturligvis blive sendt ud til alle, både via

ale-mail og i ØLentusiasteN.

Foreningens arbejdskraft

Foreningen har nu fem fastansatte medarbejdere.

Brian Hvam, der udover at tage

sig af opgaverne som Webmaster også

har nogle af kassereopgaverne, Ole

Madsen, ØlentusiasteNs redaktør, Lotte

Wienberg, Annoncekonsulent, Rie

Sørensen i sekretariatet og Marttin

Nielsen, festivalchef for EBF.

I skal alle have en stor tak for den indsats

I yder i det daglige arbejde med foreningens

drift. Vores forening ville ikke være

det samme uden jeres store arbejde og

den loyalitet I udviser.

Men det er ikke kun lønnet hjælp, vi har i

foreningen.

Det er nok ikke helt forkert at påstå, at mange af generalforsamlingens deltagere sætter ligeså

meget pris på den fynske ølsmagning forud for generalforsamlingen, som på at høre landsbestyrelsens

årlige beretning.

Vi har efterhånden mange tillidsfolk, der

er uundværlige for foreningen, sådan som

vi kender den. Anders Evald, der trofast

samler nyheder sammen til ale-mail,

Torben Steenberg, der er den ene af vores

repræsentanter i Forbrugerrådet og som

er næstformand i EBCU, Torsten Hansen,

der er redaktør på nyhederne på ale.dk, og

ikke at forglemme Søren Rasmussen, der

fortsætter som festivalchef på vores

”almindelige” festivaler, selvfølgelig også

den førstkommende i Århus. Derudover

skal der også lyde en rigtig stor tak til alle

de mange frivillige, der gør det muligt for

os at afholde vores festivaler. Selvfølgelig

en særlig tak til festivalledelse og gruppeledere,

der ofte starter på deres opgaver

længe inden selve festivalen. Danske

Ølentusiaster og vores festivaler ville ikke

være det samme uden det store arbejde,

som I alle lægger i foreningen.

Tak

Igen i år vil jeg slutte med at sende en

stor tak fra landsbestyrelsen til alle, der

har gjort en indsats for foreningen i det

forgangne år. Ikke bare til Tillidsvalgte og

ansatte, men også til medlemmer af

regions- og lokalbestyrelser og aktivitetsudvalg.

Det er et flot stykke arbejde I gør,

og uden jeres entusiasme, indsats og

hjælp, ville vi ikke have en forening med

så mange gode og spændende aktiviteter.

Der skal selvfølgelig også lyde en tak til

alle der har ydet en indsats i vore forskellige

udvalg og ikke mindst til alle de frivillige

der hjælper til, når vi afholder ølfestivaler

– jeg håber på jeres støtte og hjælp

igen i år. Vi får brug for den, ikke mindst i

forbindelse med EBF til september. – I kan

allerede nu melde jer som frivillige på

festivalens hjemmeside. Og tak til alle jer

medlemmer, der deltager i arrangementerne

og gør det sjovt at være med til alt

det, der foregår.

Og så til sidst til jer alle her i dag: Tak for

opmærksomheden!

Godkendt

Landsbestyrelsens beretning blev uden de

store sværdslag godkendt af generalforsamlingen.

www.beerkits.dk

ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 57


FORENINGEN

Årets lokalafdeling 2007

Ølbyen Kolding

AF MARTTIN STUART NIELSEN

Specielt i forbindelse med Øllets Dag,

den første lørdag i september, imponerede lokalafdelingen

Blandt Danske Ølentusiasters 54 lokalafdelinger

er der hvert år en venskabelig

kappestrid om at blive Årets Lokalafdeling.

Efter indstillinger fra foreningens

11 regioner udpeger Landsbestyrelsen en

lokalafdeling, der i løbet af året har

udmærket sig ved gode og varierede tiltag

og arrangementer til gavn for udbredelsen

af kendskabet til øllets verden.

Fik hele byen til at gynge

Årets Lokalafdeling 2007 blev Kolding, og

det er der adskillige gode grunde til.

Lokalafdelingen i Kolding har, som mange

andre af foreningens lokalafdelinger, i

årets løb stået for en række arrangementer

for såvel medlemmer som ganske

’almindelige’ ølnydere, men har desuden

forstået at inddrage hele byen i begej-

58 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

stringen for det gode øl. Specielt i forbindelse

med Øllets Dag, den første lørdag i

september, imponerede lokalafdelingen i

Kolding ved, gennem et samarbejde med

byens handelsstandsforening, at sætte

hele Kolding i øllets tegn – et par eksempler:

• Der var ølsmagninger i byens strøggader,

vinforretninger, dagligvarebutikker,

herreekviperingsforretninger m.fl.

• Der var ølrelaterede udstillinger på biblioteket

og i kulturhuset.

• Der var ølmenuer på adskillige restauranter.

• Der var tilbud på øl, ølglas, ølbøger,

ølspil m.m. i byens forretninger.

• Der blev husstandsomdelt en ”Øllets

Dag Avis” i 48.000 eksemplarer.

Prisen for den ærefulde titel som Årets

Lokalafdeling blev overrakt lokalformand

Claus Mortensen og lokalnæstformand

Søren Hjortbøl på generalforsamlingen den

15. marts. Foruden en vandrepokal fulgte der

10.000 kr. med, som lokalafdelingen kan

bruge til medlemsaktiviteter.

Årets Lokalafdeling er udnævnt siden 2005.

Tidligere har følgende haft æren:

Årets Lokalafdeling 2005 Roskilde

Årets Lokalafdeling 2006 Odense

...og byen bakkede op ved at afholde en

’Oktoberfest’ over fem dage i tilknytning

til Øllets Dag.

Øllets Dag er kun den årlige kulmination

på lokalafdelingens arbejde. Året rundt

står lokalafdelingen for en række arrangementer

og initiativer,$ der i den grad sætter

Øllet på Koldingkortet og Kolding på

Ølkortet, og hvor såvel de kulinariske som

de historiske og håndværksmæssige

aspekter af det gode øl bliver tilgodeset.

Alt dette kunne selvfølgelig ikke lade sig

gøre uden en udstrakt velvilje fra byens

side, men denne velvilje er i høj grad

noget man gør sig fortjent til, og det har

lokalafdelingen i Kolding om nogen

formået.


ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 59


FORENINGEN

Ølfestival tilbage i Århus

Men Ceres kommer ikke

AF KLAUS SEJERSEN,PRESSEANSVARLIG FOR ØLFESTIVAL ÅRHUS

Udstillerliste klar

I maj kommer Danske Ølentusiasters

store Ølfestival tilbage til Århus efter seks

år i eksil.

Lange køer

I 2002 arrangerede Danske Ølentusiaster

for første gang ølfestival udenfor København.

Det foregik i Ridehuset i Århus, og

arrangementet var en stor succes, der

skabte lange køer ned ad Vester Allé.

Året efter mistede foreningen muligheden

for at gentage succesen, idet

Ridehuset blev prioriteret til ny og eksperimenterende

kunst. Provinsfestivalen har

siden været afholdt i henholdvis Kolding,

Odense og Horsens. Nu vender festivalen

tilbage til Århus.

Borgmester åbner festival

Den 16. til 18. maj 2008 afholdes Århus

Ølfestival i Scandinavian Congress Center,

Margrethepladsen 1, (ved siden af Musikhuset).

Dørene åbnes fredag klokken 14,

og klokken 17 holder borgmester Nicolai

Wammen åbningstale.

Amby Import and Sale

Beerfactory

Bryggeriet Djævlebryg

Bryggeriet Kvajj / Brygladen

Bryggeriet Vestfyen

Bryghus Horsens

Brøckhouse

Carlsberg Danmark

Charlie's Pubs

Cockney Pub

Danske Ølentusiaster

Fanø Bryghus

Fur Bryghus

Grauballe Bryghus

GS-service

60 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

Sidst der var ølfestival i Århus var der stuvende fyldt af glade øldrikkende gæster det meste af

tiden. Denne gang er der plads til dobbelt så mange gæster.

Foreløbig udstillerliste

Hancock Bryggerierne

Herslev Bryghus

Hornbeer

Haandbryggeriet, Aalborg

Håndbryggerne

Indslev Bryggeri

Midtfyns Bryghus

My Beer

Mylius-Erichsen Bryghus

Nibe Bryghus/Baggaardsbryggeriet

Nørrebro Bryghus

One Pint

Refsvindinge Bryggeri

Roskilde Øl

Raasted Bryghus

Samlerforeningerne

Skotsk Import

Stensbogaard Bryghus

Stevns Bryghus

Theobrands

Thisted Bryghus

Troldhede /Malt og humle

TS-Vinnovation

Virklund Bryghus

Wintercoat

Ølkonsortiet

Ørbæk Bryggeri

Aarhus Bryghus


På festivalen er 42 udstillere i form af

bryggerier, importører og håndbryggere

m.m. klar til at præsentere et bredt

udvalg på mange hundrede forskellige øl

fra hele verden, ligesom den blomstrende

danske brygindustri vil være rigt repræsenteret

med utallige mikrobryg. Det nu

lukkede Ceres Bryggeri vil dog ikke være

repræsenteret ved den store århusianske

ølbegivenhed.

Håndbrygmesterskaber

På festivalen afholdes både Dansk og

Skandinavisk mesterskab i håndbrygning.

Ydermere dyster danske bryggerier om at

lave det bedste ”Fødselsdagsbryg” i anledning

af Danske Ølentusiasters 10 års fødselsdag.

Dobbelt så mange øl

Vi har årligt siden 2001 afholdt ølfestival i

København. Seneste deltog 11.400 gæster

i Valby Hallen, hvor det var muligt at

smage på 1.040 forskellige øl. Foreningen

har også løbende afholdt ølfestivaler i

provinsen. I 2002 foregik dette i

Ridehuset, hvor 3.300 gæster smagte på

over 400 forskellige øl. I 2008 forventes

op imod det dobbelte antal gæster og det

dobbelte antal øl.

Vores ølfestivaler er en af verdens største

festivaler, når det kommer til at præsentere

et bredt udvalg af øltyper. Gennem

årene har danskerne haft mulighed for at

få et unikt indblik i øllets alsidige univers,

og både bryggere og forbrugere fra hele

verden kommer tilrejsende for at deltage i

disse smagsmesser af allerhøjeste kvalitet.

www.beerkits.dk

ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 61


DEBATTEN

Debat så det batter...

Her i ØLentusiasteN vil vi gerne have masser af debat!

Skriv gerne et indlæg, men gør det kort. Helst ikke mere end 200 ord. Af pladshensyn

forbeholder redaktøren sig ret til at forkorte et indlæg. Send dit bidrag til:

ØLentusiasteN, Ole Madsen, Strandkærvej 2, 8700 Horsens. E-mail: redaktoer@ale.dk

Er krisen begyndt at kradse?

Fra bryggeridirektør Anders Kissmeyer,

Nørrebro Bryghus har vi modtaget:

Hvor mange gange jeg har sagt og

skrevet dette, kan jeg efterhånden slet

ikke holde styr på, men det bliver det

ikke mindre fantastisk af: I Danmark

har vi i løbet af de seneste 4 – 5 år

oplevet en ølrevolution, der er uden

sidestykke. I intet andet land har der

på noget tidspunkt i historien været en

udvikling, der når den danske ølrevolution

til sokkeholderne.

Fra i firserne at være det land i Europa

med det laveste antal bryggerier pr.

indbygger er vi ræset op på listens

ubestridte førsteplads. Ca. 120 bryggerier

er vi nu oppe på, og der kom over

500 nye øl på markedet i både 2006

og 2007 – her kan hverken Belgien,

Bayern eller Tjekkiet følge med.

Op igennem 2004, 2005 og første

halvdel af 2006 steg salget af dansk

specialøl på flaske med flere hundrede

procent på årsplan – vi har alle set

væksten i antal hyldemeter med øl i

supermarkederne. Det var som om, at

den eksponentielle vækst ikke kunne

standses, og den eufori, dette skabte,

fik virkelig mange begejstrede ølentusiaster

med en bryggeridrøm i maven

til at tage springet. Og uanset om de

gik ned i deres bank eller de udbød

anparter, folkeaktier eller sågar ’rigtige’

aktier, så var det ingen sag at få drømmen

finansieret. Det er i udgangspunktet

svært at betragte dette som et

problem, for det var jo det, der skabte

selve substansen i vores ølrevolution.

Men det er, set i bagklogskabens ulideligt

skarpe lys, på den anden side heller

ikke svært at se farerne i horisonten.

Uanset hvor løst pengene sidder hos

investorerne, så er et nyt bryggeri

noget, der tager tid. Meget mindre end

62 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

et par års tid går der sjældent, fra

beslutningen er taget, til et nyt bryggeri

kan sende sit øl på gaden. Prøv lige

at tænke over, hvad det par år betyder

midt i en ølrevolution? De mennesker,

der har truffet en fuldkommen fornuftig

og realistisk beslutning i slutningen

af 2005, skal nu sende deres øl ud i en

verden, der er fundamentalt anderledes

end dengang. Priserne er på vej

ned, og de mange, nye hyldemeter til

specialøllet, jeg nævnte ovenfor, er for

længst fyldt op – så rigeligt endda.

Altså kan man groft sagt sige, at der i

disse måneder debuterer mange bryggerier,

hvis eksistensgrundlag er væk

inden den første øl når porten.

For de fortsat mange nye bryggerier

gælder den gamle sandhed om, at

man ikke skal slå større brød op, end

man kan bage. Så det er – som det

oftest er – de forsigtige, der har investeret

så lidt som muligt, lagt og lægger

mange gratis arbejdstimer i deres

projekter, og som i deres forretningsplan

har lagt an på at servicere deres

nærområde – hvor lokalpatriotismen

heldigvis kan bære en rigtig langt –

der fortsat kan se fortrøstningsfuldt på

deres egne muligheder for succes. Men

dem, der har investeret 25 mio. kr. i

det dyreste, tyske bryggeri, og som regner

med at skulle ud og erobre hele

verden med årlige salg på adskillige

hundredetusinde liter øl, de får kam

til deres hår.

Selv blandt os veteraner – det er man,

når man har været i gang længere end

et halvt års tid - kan det allerede mærkes,

at den kollegiale venskabelighed

os små bryggerier imellem er under

pres. ”Når krybben er tom…” fristes

man til at sige, og de første svinestreger

har set dagens lys. F. eks. når en

reel henrettelse af en kollega foretages,

for herefter i medierne at fremstilles

som et barmhjertigt redningsforsøg.

Den form for afstumpethed vil vi nok

ikke kunne undgå fremover, men vi er

heldigvis mange, der er kommet ind i

branchen med en anden etik, og som

vil kæmpe imod dette med næb og

klør – herunder gerne sige vores

mening om de sorte får.

Vi har endnu ikke oplevet det blodbad,

som mange skeptikere forudså

for flere år siden. Til dato er vel blot

en fire, fem danske mikrobryggerier

kommet i livstruende omstændigheder,

og det er kun et enkelt, der reelt

har kastet håndklædet i ringen. Men

der er ikke tvivl om, at der blandt

mange humlesække og urtkedler rundt

omkring i landet tælles på knapperne i

disse tider.

Hvad vil der reelt ske i de kommende

år, er vel om noget 10.000 kr’s spørgsmålet?

Og selvom jeg da gerne ville

udgive mig for at være et orakel, så

skal jeg nu nok dy mig under de

nuværende omstændigheder. Men vi

kan da tage fat på de tendenser, vi allerede

kan se. Først og fremmest er den

prisdifferentiering, jeg fra starten forudså,

nu en realitet. Og lad os lige

glemme Carlsbergs nye vintage-øl til

2008 kr. flasken (flot og dejligt frækt

initiativ, for resten.), for tendensen er

jo den modsatte – priserne på mange

danske mikrobryggeres øl er hastigt på

vej nedad. En uheldig kombination af,

at dominerende spillere i detailhandlen

ønsker at presse priserne ned, og

desperationen hos bryggere med ondt

i kassekreditten og for meget øl på

lager, forstærker denne tendens.

Nu skal jeg ikke gentage min egen

lange analyse af konsekvenserne af

lavere priser på dansk specialøl, men

blot konstatere, at det ikke i dette land

er muligt at overleve som mikrobryggeri

ved at sælge sit øl til priser på 10 –

15 kr. flasken. Det kan kun store bryggerier,

der formummer sig bag romantiske

synonymer.

Så til alle de ølelskere, der vejrer morgenluft

for husholdningsbudgettet, vil

jeg gerne gentage: Du får, hvad du

betaler for – både med hensyn til

antal bryggerier og til kvaliteten og

variationen i dit specialøl.

Om blodbadet reelt kommer på et

tidspunkt vil jo også afhænge af

mange endnu ukendte faktorer. Hvem


havde for eksempel forestillet sig, at

man på Nørrebro Bryghus – eller

Skagen, for den sags skyld – skulle

bekymre sig om det amerikanske marked

for billige huslån? Nej, vel? Men

det er et luksusprodukt, vi sælger, og

selvom næppe en eneste af mine læsere

kunne drømme om at hoppe tilbage

til de 30 pilsnere for 95 kroner, så bliver

der altså længere mellem flaskerne

med Ravnsborg Rød og Påske Bock i

indkøbskurven, når der står røde tal på

lønkontoen.

Som konklusion kan jeg jo passende

igen se tilbage på mine ”Humler” fra

det sidste halvandet år og koge mine

mange ord ned til essensen: Vi er en

pionerindustri, der kun kan overleve,

hvis vi indretter os på, at der gælder

nøjagtigt de samme regler for os, som

for alle andre aktører i en kapitalistisk

markedsøkonomi.

Det indebærer, at der er en lysende

fremtid for dem, der leverer topkvalitetsprodukter,

forstår at forny sig i takt

med udviklingen - og gerne helt i spidsen

af den, forstår at få historierne om

sig selv og produkterne ud over rampen,

og som i øvrigt kan drive en forretning

på professionel vis.

Og det er jo i grunden ikke så galt,

som den gamle digter sagde, selvom

der efterhånden er mange, der er enig

med mig i, at det måske ikke havde

været så galt heller, hvis den udvikling,

der skete fra 2003 til og med 2006, var

forløbet over en 10-15 år i stedet…

Hvis du er til andet end

Netto's og Brugsens

ugens øltilbud, kan vi

lokke med et udbud, du

ikke har set magen til:

• 25 forskellige hvedeøl

• 30 forskellige portere,

stouts og imperial stouts

For høj pris for tvivlsom kvalitet

Henrik Frederiksen, Greve, medlemsnummer

11.171 skriver:

Mit indlæg til bladet omhandler to

emner, nemlig pris og kvalitet. Vi er i

dag så heldige, at der findes ganske

mange bryggerier, nogle små og nogle

større, som brygger mange forskellige

øl. Det kan vi jo ikke være kede af.

Jeg savner dog i vort medlemsblad en

kvalitetstest af de mange øl. Rigtig

mange steder kan jeg læse om vin.

Smagninger, anmeldelser m.v. Her

udtaler kyndige folk sig om kvaliteten

af de vine de smager. Det burde også

ske i vort medlemsblad. Jeg ved godt,

at smag og behag er forskellig, men

det kan lade sig gøre på mange andre

produkter, herunder vin, så selvfølgelig

kan det også lade sig gøre på øl. Jeg

er endda så sikker på det, at jeg melder

mig frivilligt. Det er nu ikke derfor, jeg

skriver indlægget.

Samtidig vil jeg også gerne starte en

debat angående prisen på godt øl.

Denne pris synes jeg er meget høj. Set

udefra som forbruger synes det som

om, at der ikke er nogen konkurrence.

Øl koster stort set fra 20 kr. og opefter.

Jeg ved ikke hvem, der skummer fortjenesten

– jeg ved, hvem der betaler.

Kvalitet koster, men det behøver ikke

at koste så meget. Det er jo nemt at

sammenligne med Tyskland. Der skal

jeg ned og købe belgiske Leffe i 33 cl.

flasker, 24 stk. for 164 kr. I Danmark

er prisen 19 kroner pr. stk. Det er en

forskel på mere end 12 kr. pr. flaske.

Jeg ved godt at momsen er lavere i

Tyskland. 6% tror jeg. Det rykker ikke

meget. Jeg er ked af, at jeg i Danmark

skal betale så meget – og en hel del

gange, for en tvivlsom kvalitet.

Ole Madsen, redaktør ØLentusiasteN

svarer:

Du har fuldstændig ret i, at prisen på

øl ofte er for høj, men ikke i alle tilfælde.

Der er stor forskel på en industrifremstillet

belgisk Leffe og øl fra

mikrobryggerierne.

En masseproduceret Leffe bør i princippet

ikke koste ret meget mere end

en almindelig dansk øl, mens det er

mere rimeligt med høje priser

håndholdt mikrobryg. Men ellers tror

jeg, at det i længden vil være de almindelige

markedskræfter, udbud og efterspørgsel,

som afgør prisen.

Danske Ølentusiaster har lavet hjemmesiden

olpriser.dk for at give forbrugerne

et værktøj til at skaffe sig overblik

over, hvilket prisniveau forskellige

øl ligger på, samt hvor man kan købe

de billigste øl.

Med hensyn til anmeldelser af øl i

ØLentusiasteN har det været nedprioriteret,

men jeg vil ikke afvise, at

redaktionen på et tidspunkt ændrer

mening. I mellemtiden kan jeg anbefale

dig at tjekke goodbeer.dk, g2b.dk

eller ratebeer.com, hvor de fleste danske

øl anmeldes.

• Alle Trappister

• 20 forskellige Barley

Wines

samt en kodyl bredde af

andre maltede, sødmefulde,

syrlige, humlede,

vinøse og helt igennem

superbe bryg.'

ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 63


DEBATTEN

Vagt i gevær – er vi på ret kurs

Fra lokalformand i Aalborg Gert

Svanborg Sloth har vi modtaget:

I kølvandet på en håndfuld påtvungne

næstformands- og formandsskift i efteråret

2007 i det jyske, ser jeg mig som

lokalformand nødsaget til at råbe vagt i

gevær. Det er bekymrende at se, at folk

med et mangeårigt engagement og godt

lokalt fundament ”bliver gået”…

Nedenstående er indlæg fra inderkredsdebat.

Tillidsposter kontra

bryggeribestyrelsesposter

Gert Svanborg Sloth skriver selv den 23.

oktober 2007:

Jeg har observeret, at flere formænd og

næstformænd landet over er blevet "fjernet

fra deres tillidsposter". Det drejer sig

eksempelvis om Kent fra Hjørring og

Peer fra Viborg. Er det nu heldigt? Er det

den vej vi skal? Jeg er klar over at det uafhængighedscirkuset,

det drejer sig om - at

vi er forbrugere etc... Men først og fremmest

ser jeg Danske Ølentusiaster som

en interesseorganisation - og det er vel

naturligt, at man engagerer sig i ting,

man interesserer sig for. Hvis ikke det

skulle være medlemmer af vores forening

som engagerer sig i alle de nye bryghuse,

der er skudt op - hvem skulle så?

I Aalborg, hvor jeg er formand - kan jeg

se på vores medlemsliste, at ejere af (og

folk med tilknytning til) værtshuse og

bryghuse er medlemmer. Lige som de fleste

af dem, der står bag disken i ølbutikker

er medlemmer. De har valgt at

beskæftige sig med noget som de interesserer

sig for. Jeg synes derfor, at det er lidt

farligt, at foreningen har den holdning,

at når folk bliver så gode til øl, at de kan

bruges af andre – så kan vi ikke bruge

dem selv.

Bestyrelsens svar

Kaj-Erik Nielsen fra landsbestyrelsen svarer

Gert den 24. oktober:

Du har helt ret i, at der har været et par

tilfælde, hvor en formand eller næstformand

er blevet bedt om at tage stilling til

om det skal være en tillidspost i DØE

eller en bestemmende aktiepost i et bryggeri/ølbutik,

der er det vigtigste for vedkommende.

64 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

Danske Ølentusiaster er en forbrugerorganisation,

faktisk er vi Danmarks største

uafhængige forbrugerorganisation, og det

er netop det faktum, at vi er uafhængige,

der virkelig er med til at give os opmærksomhed

i udlandet. I EBCU bliver

Danske Ølentusiaster beundret for sin

evne til at forholde sig uafhængig af

bryggerierne, det er en særstatus, som vi

meget gerne vil beholde.

Til regionsrådsmødet i Aalborg den 3.

februar 2007 blev der informeret om,

hvordan Landsbestyrelsen betegner uafhængighed

i forhold til vedtægternes §3

stk. 3. Det er ikke de folk, der ejer en

eller to aktier i et bryggeri eller lign. der

giver problemer, det er først når nogen

får en reel indflydelse på bryggeriets/

butikkens drift, at det giver problemer.

Eller hvis man har en væsentlig del af sin

indtægt via køb/salg eller udbytte fra

aktier/anparter i bryggerier.

Det er dog ikke sådan, at en bryggeri-

(med)ejer eller indhaver af en butik

/importfirma ikke kan være med i lokalbestyrelsen,

det ser vi eksempler på flere

steder i landet, f. eks. i Varde hvor ejeren

af et større importfirma sidder med i

lokalbestyrelsen. Det er kun til tillidsposterne,

at disse regler gør sig gældende,

tillidsposter er defineret som: Landsbestyrelsen,

regionsformand og regionsnæstformand

samt lokalformand og

lokalnæstformand.

Nye spørgsmål

Gert Svanborg Sloth sætter bolden i spil

igen:

Jeg kan forstå, at Peer fra Viborg igen er

blevet opfordret til at trække sig fra sin

næstformandspost, og Kent i Hjørring

har allerede afgivet sin. Men hvorfor

d’herrer ikke må være med mere – trods

stor lokal opbakning ikke må beklæde

de poster, forstår jeg simpelthen ikke. Det

eneste de har gjort er, at være menige

ulønnede medlemmer af bestyrelsen i

henholdsvis Viborg Bryghus og

Bryghuset Vendia.

Kaj-Erik henviser i sit indlæg til paragraf

3 stk. 3. Her står der:

Stk. 3 – Kun medlemmer af Danske

Ølentusiaster, der ikke har noget økonomisk

udestående med foreningen, og

som skønnes at være uafhængige af

kommercielle interesser, kan vælges eller

udpeges til foreningens tillidsposter.

Landsbestyrelsen kan fastsætte nærmere

regler for, hvad der ligger i begrebet ”uafhængige

af kommercielle interesser”.

Og det er tilsyneladende de nærmere regler

omkring begrebet ”uafhængig af

kommercielle interesser”, der har fældet

de to jyder. Jeg har forgæves kigget i

”Håndbog for regioner og lokalafdelinger

for at finde disse nærmere regler. Så

jeg vil meget gerne have det uddybende

forklaret – og det må kunne gøres bedre,

end det tidligere svar Kaj-Erik gav via

”inderkredsdebat”…

Når folk melder sig ind i en forening,

som har en af deres interesser som omdrejningspunkt

– så er det oftest på

grund af engagement. Når disse engagerede

mennesker udviser en så potent passion

for vores fælles interesse – øllet – at

det i praksis kommer foreningen til gode

(læs: viser at have dét der skal til, for at få

en lokalafdeling eller en region til at køre

optimalt), så skal man som forening

gøre meget for at beholde disse personer

på tillidsposter og ikke støde dem bort.

Man skal bruge den sunde fornuft…

Ølhandlende over hele landet har vel alle

som en naturlighed et medlemskab hos

Danske Ølentusiaster. Jeg har taget et

hurtigt kig på medlemslisten for lokalafdeling

Aalborg og konstateret, at der med

mit kendskab er lidt over 30 personer,

som enten lever af (blandt andet) at

sælge eller lave øl. Og på trods af, at jeg

med 4 aktive år i foreningen, har et godt

kendskab til, hvad mange af lokalafdelingens

medlemmer går og roder med, så

kender jeg langt fra alle og tror derfor, at

tallet er meget højere…

Senest er mikrobryggerier i hobetal skudt

op over det ganske danske land, og

naturligvis har en række personer med

medlemskab hos Danske Ølentusiaster

engageret sig i disse på forskelligt niveau

– omvendt ser man også folk engagere

sig i disse nye selskaber og efterfølgende

melde sig ind i foreningen… Det er vel

naturligt, at man interesserer sig for det,

man engagerer sig i og omvendt.

At de to jyske formænd er ”blevet gået”

er sket for at bevare uafhængighed af

kommercielle interesser, er jeg klar over

og må i den forbindelse konstatere, at

det er både godt og ondt, at Danske


Ølentusiaster med tiden er blevet til en

forbrugerorganisation i stedet for det,

den startede som – en landsdækkende

ølnyder-klub.

Er det ikke fint nok, at mange af vores

knapt 11.000 medlemmer enten kan leve

af deres hobby eller har været med til at

få levedygtige virksomheder etableret i

lokalområderne til glæde for blandt

andre de øl-interesserede landet over?

Men hvad bliver næste skridt, tænker jeg

for mig selv herovre i Jylland. For er det

virkelig en udrensning i egne rækker, der

er brug for? Og hvis det er det, så skal

den vel gennemføres fuldt og helt? På

ale.dk kan man se en liste med 58 personer,

der tilbyder ølsmagning. 20 af disse

har på en eller anden måde tilknytning

til foreningen. 12 af dem beklæder en tillidspost

i foreningen. Den ene af dem, er

ham, som på landsbestyrelsens vegne

(som regions- og lokalafdelingskoordinator)

beder Kent og Peer om at forlade

skuden! Desuden er der en enkelt -

Ronny Larsen fra Slagelse (virker som en

flink fyr – har kun talt med ham en

enkelt gang), som har tilknytning til en

forretning, der handler med øl. Kan det

egentlig tillades?

Se endelig ikke dette indlæg som starten

på en hetz – men som en velment

bekymring for, om der er handlet rigtigt…

Og har landsbestyrelsen handlet

rigtigt i de jyske tilfælde, hvorfor falder

konsekvensen så ikke på Sjælland?

Jeg tror, at det er meget vigtigt, at vi forsat

er ildsjæle og hele tiden ”missionerer

for at udbrede kendskabet til det gode øl.

Og jeg er tilhænger af, at vi bruger den

sunde fornuft – men er det virkelig dén,

der er brugt her? Er den såkaldte uafhængighed

virkelig prisen værd?

Kaj-Erik Nielsen og Bjarke Christensen,

regions- og lokalkoordinator, landsbestyrelsen

svarer:

Det er dejligt, at så mange af vore

medlemmer ikke blot i teorien interesserer

sig for øllet, men også i mange

tilfælde deltager aktivt i enten bryggeriers

eller butikkers drift. Der er ingen

tvivl om, at det er med til at fastholde

og udvikle mangfoldigheden ikke bare

i foreningen men også på det danske

ølmarked. Det ændrer dog ikke på, at

en af foreningens store forcer er, at vi

har været i stand til at holde os uafhængige

af kommercielle interesser.

Med udgangspunkt i Danske Ølentusiasters

vedtægters §5 (der bl.a. beskriver

valgbarhed til foreningens tillidsposter)

samt ”Håndbog for regioner og

lokalafdelinger, i daglig tale kaldet

”Grønspættebogen”, blev der på stormødet

i Aalborg d. 7. februar 2007 taget

beslutninger om situationer, hvor man

ikke ville blive betragtet som værende

uafhængig af kommercielle interesser.

Efter forslag fra en af mødedeltagerne,

blev det besluttet at følge Lønmodtagernes

Garantifonds definition, der fastslår,

at man ikke kan anses for uafhængig, hvis

man har aktier, andele eller anparter, der

overstiger 8% af den samlede del af en

virksomhed. Stormødet besluttede ligeledes,

at man ikke er uafhængig af kommercielle

interesser, hvis man har indflydelse

på driften af f.eks. et bryggeri, og at

man derfor ikke er valgbar, hvis man sidder

i en bestyrelse for et bryggeri.

Ud over disse to klare retningslinier, blev

der lagt op til, at alle tillidsvalgte bruger

deres sunde fornuft for ikke at komme i

en situation, hvor man kan betragtes

som havende kommercielle interesser.

De retningslinier som Gert Svanborg

Sloth henviser til, blev altså drøftet og

besluttet på et Stormøde, hvor både han

selv, Kent Jørgensen og Peer Holm var til

stede og deltog i debatten. Landsbestyrelsen

har derfor blot håndhævet

retningslinier, der er fastsat af Stormødet.

Peer Holm påpegede allerede på mødet i

februar 2007, at han efter disse regler

ikke længere ville være valgbar, og der

blev efterfølgende indgået en aftale med

Peer om, at han ville træde tilbage på

førstkommende årsmøde. Denne aftale

har Peer valgt ikke at overholde, og i

overensstemmelse med retningslinierne

vedtaget af Stormødet har landsbestyrelsen

derfor været nødt til direkte at bede

Peer om at trække sig fra sin tillidspost.

Ifølge vedtægterne kan landsbestyrelsen

afgørelser i forbindelse med valgbarhed

appelleres på første ordinære generalforsamling.

Afgørelsen er dog hverken blevet

anfægtet på det Stormøde, de to

regionsrådsmøder eller de to generalforsamlinger,

der har været afholdt siden

Stormødet i Aalborg besluttede retningslinierne

for valgbarhed i forhold til bestyrelsesposter

i bryggerier.

Det er vigtigt at slå fast, at uafhængighedsparagraffen

udelukkende er gældende

for formand og næstformand i lokal-

afdelinger og regioner samt for hele

landsbestyrelsen. Der er altså intet til hinder

for, at et medlem, der f.eks. sidder i

en bryggeribestyrelse, kan være medlem

af et aktivitetsudvalg i en lokalafdeling,

ligesom vi naturligvis heller ikke blander

os i ”menige medlemmers” mulige tilhørsforhold

til den kommercielle del af

”ølverdenen”. I forhold til foreningens

ansatte, eller de der lægger et stort stykke

frivilligt arbejde i foreningen uden at

være på valgte tillidsposter, er der ikke i

vedtægterne noget, der gør dem diskvalificerede

til at varetage disse poster samtidig

med eventuelle andre aktiviteter

knyttet til ølverdenen. Det er dog ikke

ensbetydende med, at landsbestyrelsen

blot ”lader stå til”. Vi følger selvfølgelig

med i, om der kan være situationer, hvor

vi ikke længere vurderer, at arbejdet for

foreningen er foreneligt med øvrige aktiviteter.

Skulle en sådan situation opstå,

vil vi naturligvis skride ind over for det.

Gert Svanborg Sloth nævner, at Kent

Jørgensen i Hjørring ikke længere er valgbar

på grund af hans tilknytning til et

lokalt bryggeri, men mener tilsyneladende

ikke at landsbestyrelsen har taget hånd

om lignende situationer andre steder end

i Jylland. Vi føler os derfor nødsaget til at

gøre opmærksom på, at der i forhold til

ølbutikken i Slagelse er indgået samme

aftale, som vi oprindeligt indgik med

Peer, altså at Ronny trækker sig på førstkommende

årsmøde – vi forventer naturligvis,

at denne aftale bliver overholdt.

Derudover har der tidligere været en sjællandsk

lokalformand, der blev bedt om at

tage stilling, til om han ville fortsætte sit

engagement i en kommerciel ”Ølmesse”,

eller om han ville fortsætte som lokalformand

– den pågældende valgte at trække

sig som lokalformand. Så snart landsbestyrelsen

bliver opmærksom på, at der

kan være tvivl om valgbarhed, retter vi

henvendelse til den pågældende for at

finde en løsning. Der er altså langt fra tale

om en ”hetz” rettet mod provinsen.

Danske Ølentusiaster har fra første dag

haft en formålsparagraf, der som stk. 1

har: ”Danske Ølentusiaster er en uafhængig

landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.”

Det er landsbestyrelsens holdning, at

denne paragraf er meget væsentlig, og

nødvendig for foreningens stadige overlevelse

og for vores samarbejde med diverse

organisationer og virksomheder, og

derfor må vores konklusion være: Ja,

vores uafhængighed er prisen værd.

ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 65


UDLAND

Big Apple Beer

AF BIRGITTE ROUSING SVENNINGSEN

FOTO:OLE SVENNINGSEN

Øltur til New York med små sidespring

USA er et fantastisk ølland, som ofte bliver

overset af ølentusiaster. En af årsagerne

er formodentlig, at USA er et symbol

på Budweiser (Like making love in a

canoe). En anden årsag kunne være, at det

til tider er meget svært få fat i gode amerikanske

øl på det europæiske marked. I

disse tider, hvor valutakursen på den amerikanske

dollar er meget lav, kan opfordringen

til at tage en tur til det amerikanske

ølmekka derfor ikke lyde højt nok.

I efteråret havde jeg sammen med min

mand mulighed for at besøge New York.

Vi startede med en lille køretur til Niagara

Falls for også at se lidt mere af den fantastiske

amerikanske natur. Herefter tog vi

en lille omvej til New York. Den gik via

Philadelphia og Delaware.

Monk’s Café

I Philadelphia er Monk’s Café et besøg

værd. Nogle har måske besøgt Monks i

66 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

Stockholm. Stederne har navnet til fælles

og ikke så meget andet. Philadelphia

Monk’s Café er et af de få steder i verden,

som har fået blandet sin egen gueuze på

Cantillon i Bruxelles. For øvede Cantillondrikkere

må det dog siges, at der var tale

om ”the doughnut edition” af Cantillon –

altså tilpasset til den amerikanske søde

tand. Monk’s Café er også et af de få steder

i verden, hvor Cantillon kan fås på fad.

Vi har smagt gueuze før og sætter stor

pris på det, så som altid forsøgte vi at få

nye personer til at tilslutte sig vores ”sære

og unikke” ølsmag. Det er altid en god

sport at få folk til at prøve at drikke gueuze

og se deres ansigtstrækninger. Sporten

blev dog lidt udvandet, da den ene af

vores forsøgspersoner faktisk syntes, at

gueuzen smagte ganske godt, og vi kunne

jo kun bifalde denne holdning. Hvis man

ikke er til gueuze, kan et besøg på Monk’s

Café stadig anbefales, idet de har et

Når dollaren er lav er øloplevelserne høje.

Der er mange glimrende steder i New York,

hvor det er muligt at nyde spændende og

udfordrende øl. På David Copperfields er der

30 forskellige ølhaner, og betjeningen er en

fornøjelse.

spændende udvalg af belgiske øl både på

flaske og fad.

Det eneste negative, man kan sige om

Monk’s Café, var, at staten Pennsylvania

ikke er så moderne, at der er rygeforbud,

hvilket gjorde, at luften blev noget røgfyldt

i løbet af aftenen. Et besøg tidligt på

dagen kan derfor anbefales.

Dogfish Head Craft Brewery

Efter Philadelphia gik turen til Delaware

og Dogfish Head Craft Brewery. Det var

mandag – og mandag, onsdag og fredag

er der gratis rundvisning på bryggeriet.

Denne chance kunne vi ikke lade gå fra os,

selvom vi blev nødt til at holde lidt igen

med smagsprøverne efter rundvisningen.

Bil er det eneste mulige transportmiddel

til bryggeriet, da Dogfish Head Craft

Brewery ligger ”20 miles from nowhere”.

Selve rundvisningen på bryggeriet var der


Når man nu er i nærheden, så skulle Niagara

Falls også besøges – og når alt kommer til

alt så består øl jo også primært af vand.

ikke det store ved. Af forsikringsmæssige

årsager måtte vi ikke betræde trapperne,

og vi havde hermed ikke mulighed for at

se bryggeriet og kedlerne rigtigt. Den

efterfølgende gratis ølsmagning var dog

god til prisen.

Gæstebrygger på Nørrebro

Dogfish Head er kendt for at brygge øl af

IPA-typen, og det gør de på ypperligste vis

med 60 Minute IPA og 90 Minute IPA.

Øllene holder en alkoholprocent på hhv.

6% og 9%. Serien af IPA-ere omfatter også

en 120 Minute IPA på 18% alkohol. Den er

noget for sød til min smag og ude af

Chefbryggeren på Dogfish Head, Sam

Calagione, som tidligere har været i

Danmark som gæstebrygger på Nørrebro

Bryghus, tog sig tid til at hilse på de danske

gæster. Fra venstre Claus Hagelman, Sam

Calagione med en Dogfish Head 90 Minutes

IPA Special Edition og Birgitte Rousing

Svenningsen.

balance, men det er en øl, der skal smages,

hvis man har muligheden for det.

Ved hjælp af søde danske smil og reklame

for European Beer Festival i København i

september 2008 fik vi også mulighed for

at møde chefbryggeren på Dogfish Head,

Sam Calagione. Sam har tidligere været i

Danmark som gæstebrygger på Nørrebro

Bryghus. Han var travlt optaget af at

lægge sidste hånd på sin nye bog, men

han tog sig lige tid til at hilse på os.

Vi følte os lidt beærede over sådan at

være på besøg og overvejede et kort øje-

blik, om vi skulle lade være med at vaske

hænder igen efter at havde trykket hånd

med bryggeren bag verdens måske bedste

IPA. Jeg kan dog røbe, at hænderne er

blevet vasket nogle enkelte gange siden.

Rigtig guldgraverby

Dogfish Head har sin egen restaurant og

bar i Rehoboth Beach, 20 miles fra bryggeriet.

Rehoboth Beach er en rigtig guldgraverby

(meget en turist magnet).

Man glemmer dog hurtigt ubrugelige

souvenirs, billige t-shirts af dårlig kvalitet

og smykker, som sandsynligvis ikke har

ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 67


UDLAND

set skyggen af ægthed, når man sætter

sig ind for at nyde fadøl fra Dogfish Head.

Her kunne man så smage 90 Minute IPA i

såvel normal udgave som i en ”randalized”

udgave. Ved den sidste type bliver

der tørhumlet i forbindelse med skænkningen.

Mon ikke det er her, Anders Kissmeyer fra

Nørrebro Bryghus har fået inspiration til

Northern Bridge Extreme – ”randalized”

udgave, som blev udskænket på

Ølfestivalen i Valby i maj 2007.

Restauranten/baren var også stedet, hvor

Dogfish Head bryggede prøvebryg. Vi

smagte en porter, som absolut var i den

gode ende.

Læst på lektien

Så var bunden lagt og efter tre og en halv

dags rundtur satte vi for alvor kursen

mod New York uden flere svinkeærinder.

Det siger sig selv, at New York har et væld

af ølsteder. Så hvor skulle vi starte, og

hvor skulle vi slutte? Min mand havde

gjort et pilotstudie, idet han havde besøgt

New York et halvt år før. Han havde gjort

sit arbejde godt og udspekuleret, således

hjembragte han flere gaver til mig fra

New York. Gaverne bestod primært af

ølkort fra flere udsøgte steder, hvilket var

som at holde en rød klud op foran en tyr.

En ølelsker som jeg måtte bare af sted til

New York. Fra andet steds havde vi også

hørt, at der fandtes mange gode ølsteder

i Brooklyn.

For ikke at være helt på herrens mark

søgte vi hjælp hos vores altid inspirerende

rejseguide på ratebeer.com. Således

udstyret med en lang liste af gode ølsteder

begav vi os på rundtur på Manhattan

og omegn.

House of Brew

Turen startede på House of Brew på 46th

Street. Det var jo efterår, så vi startede

forsigtigt med en Smuttynose Pumpkin

Ale.

Det var en fejltagelse. Ikke fordi jeg tror, at

det var en dårlig øl, men jeg foretrækker

altså kanelsnegle og øl hver for sig. Jeg

bliver nok aldrig en stor fan af pumpkin

ales, men jeg har hørt, at man skal smage

en ting otte gange, før man kan sige, at

man ikke kan lide det. Dette her var 3.

eller 4. gang, så jeg har stadig nogle

gange tilbage.

68 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

Det var dog ikke kanel men derimod

humle, vi primært var kommet til USA for

at smage, og vi fortsatte derfor med en

Bengali Tiger fra Sixpoint Craft, Brooklyn.

Den fyldte vores næser med citrusduften

af amerikansk humle. Det er absolut en

IPA, som er værd at dufte, smage og drikke,

også selv om vi havde de fantastiske

Dogfish IPA-er i frisk erindring.

På smagslisten den aften stod også

Chelsea Raspberry Wheat, som ikke var

den store smagsoplevelse, men som illu-

Udvalgte ølsteder

i New York

The House of Brews (46th St.)

363 W. 46th St.

www.houseofbrewsny.com

David Copperfields

1394 York Ave.

www.davidcopperfields.com

The Ginger Man

11 E. 36th St.

www.gingerman-ny.com

Blind Tiger Ale House

281 Bleecker St.

blindtigeralehouse.com

Hop Devil Grill

129 St. Marks Pl.

www.hopdevil.com

d.b.a.

41 1st Ave.

www.drinkgoodstuff.com

The House of Brews (51st St.)

302 W 51st St

www.houseofbrewsny.com

strerer det store udvalg. Vores trang til

humle var dog ikke slukket og alt trak i

retning af, at vi måtte prøve endnu en

amerikansk IPA. Valget faldt på Stone

Ruination, som er en dobbelt IPA på 7,7%.

Stone kalder selv denne øl for ”a liquid

poem to the glory of the hop”, og man bliver

ikke skuffet. Det er en kraftig humlet

øl, som sikrer indtageren de dejligste

drømme om grønne humlemarker. Vi sluttede

denne aften med at skylle efter med

en Longboard fra Kona Brewing, Hawaii.

Selvom det var en moderat humlet pale

lager, var den meget humlet sammenlignet

med danske forhold. En god nattesøvn

var således sikret også uden humle i

puderne på hotellet.

Skumle Spuyten Duyvil

Den næste dag måtte vi i gang igen.

”Somebody has to do the dirty job!” Vi

havde sat os for at besøge ølsteder i

Brooklyn. Vi startede op på Spuyten

Duyvil, som med en ”essential” rating på

ratebeer syntes at være det rigtige sted at

starte.

Lad mig slå fast med det samme – det var

et fantastisk ølsted, som udefra lignende

et sted, man kun havde lyst til at besøge i

fællesskab med adskillige bodyguards. Vi

havde ikke nogen bodyguards med og så

meget desto bedre, idet det betød, at der

var mere øl til os selv.

Vi startede ud med en Chelsea Hop

Harvest, som gav en dejlig humlet smag i

munden. Herefter fik vi en Defiant Cherry

Flemish fra cask. Denne kirsebærøl var

som slik på tungen uden at være for sød.

Vi fortsatte med Captain Lawrences pale

ale. Der var igen tale om et kvalitetsprodukt

fra et lille bryggeri. Endvidere prøvede

vi Climax Brewing Compagny Cream

Ale. Nu bliver cream ale nok aldrig min

livret, men det var absolut ikke nogen

dårlig cream ale.

Spuyten Duyvil har kun nogle få fadølshaner.

Hertil kommer dog et rigt udvalg af

flaskeøl – heriblandt flere forskellige slags

vildtgærede øl. Vi kunne derfor blive på

Spuyten Duyvil hele aftenen, men pligterne

kaldte – vi havde jo stadig en lang liste

over ølsteder, som vi skulle besøge.

Barcade og unge skaters

Det næste sted på vores liste var Barcade,

som ligger på Brooklyn i gåafstand fra

Spuyten Duyvil. Her stødte vi på en gammel

kending fra hylderne hjemme i

Danmark: Avery IPA. Denne gang på fad,

hvilket gjorde smagen af humle mere

fremtrædende og intens. Barcade er et af

de steder, hvor de unge skaters på

Brooklyn hænger ud.

Men hvis man kan abstrahere fra skoletasker

og spillemaskiner, så må det siges at

være et fantastisk ølsted med ca. 30

fadølshaner. Et hastigt blik på fadølslisten


viste WeyerBacher Double Simcoe IPA. Det

kunne vi ikke stå for. Denne øl har vundet

flere priser. Det var første gang, vi smagte

den og hvilken fryd. Simcoe humlen, som

er anvendt, giver den perfekt balance. Så

var vi nået til aftenens ”Final, final pint”.

Det blev en Smuttynose Imperial Stout

2006. Her kan både Samuel Smith og Old

Rasputin godt gå hjem og lægge sig, for

dette var et kvalitetsprodukt, som er

svært at finde magen til.

David Copperfields

Næste dag fortsatte vi vores tur i IPAernes

verden. Vi satte kurs mod David

Copperfields. Igen trådte vi ind i et rum

med 30 fadølshaner. Hvor skulle vi begynde,

og hvor skulle vi slutte?

Der var ingen tvivl om, at vi her havde

fundet et sted, hvor vi kunne nyde atmosfæren

og øllene for en tid. Amerikanerne

besøgte stedet for at få en sen frokost

eller en fyraftensøl. Vi startede i den lidt

lette ende med en Lagunitas IPA.

Sammenlignet med mange danske IPA-er

var der dog tale om en ret smagsfuld IPA.

Herefter valgte vi en Stone 11th

Anniversary (Black IIPA). Øl fra Stone er

altid værd at drikke, og dette var et pragteksemplar.

Turen gik derefter via Goose

Island IPA (som ikke var ret meget værd),

Birgitte og Oles hilsen til Spuyten Duyvil, en

dansk 100 krone seddel med ølbudskabet ”All

beers should be hoppier”.

Bear Republic Big Bear Black Stout (værd

at drikke), Rogue Santa Special Reserve

(lidt skuffende sammenlignet med

Rogues andre produkter), Arcadia

Starboard Stout (værd at drikke) og Hop

Mouth Arcadia IPA (virkelig interessant

med dejlig humlesmag) til Lagunitas

Censored Ale (Lagunitas ligger absolut i

den bedre ende af skalaen). Efter denne

perlerække valgte vi at sige farvel til bartenderne

og fortsætte vores tur andetsteds.

The Ginger Man

Vi bestemte os til at gå forbi The Ginger

Man, som lå tæt på vores hotel. Det viste

sig at være en dårlig ide. Der var tætpakket

med mennesker. Vi havde måske også

fået øloplevelser nok for denne dag, så

beslutningen blev at gå hjem til hotellet

og få vores skønhedssøvn, så vi var parate

til næste dag.

Næste dag ville vi ikke gøre samme fejl, så

vi besluttede at nyde vores frokost på The

Ginger Man. Det viste sig at være en god

beslutning, der var ikke så pakket, og der

var plads i baren, så vi rigtigt kunne studere

øludvalget. Vores frokost blev ledsaget

af Captain Lawrence Double IPA og

Stone IPA. Begge to kraftigt humlede IPAer

og en fryd for smagsløgene.

Birgitte og Oles hilsen til Spuyten Duyvil,

kom hurtigt op at hænge i baren og illustrerer

meget godt den aktuelle situation.

Dollaren er i bund, mens kronen er i toppen.

Overgæret

& Undergæret

Bryggeri cykel trikot

Nu kan alle overvægtige

ølentusiaster blive

moderigtigt påklædt,

når de skal ud på cyklen

og trille nogle kilo

af.

På det amerikanske ølmagasin

Celebrators hjemmeside kan

man købe cykel trikoter med

bryggerilogoer fra Duvel, Ommegang,

Urthel, Left Hand Brewery

og St. Bernardus til 79,95 $. De fås

i størrelserne L, XL, XXL, XXXL.

www.celebrator.com

Regionsformand

køber fodboldklub

Godt engelsk cask ale og fodbold

hører sammen. Derfor er det naturligt

at den fynske regionsformand

Michael Gorm nu – sammen

med enkelte andre – har

overtaget aktiemajoriteten i den

engelske fodboldklub Ebbsfleet

United, der holder til i byen

Gravesend, 25 km øst for London.

Klubben er hermed den første

engelske klub, der er overtaget af

folket, samlet i organisationen

My football Club.

Klubben spiller i øjeblikket i

Blue Square Premier League (svarer

til Danmarksserien i dansk

fodbold) men med gode muligheder

for at avancere til selve den

engelske Liga. Den nybagte klubejer

har straks indgået en fordelagtig

aftale med Nike omkring

spillertøj og merchandice. Nu

forestår forhandlinger med

Fuller's o.a. omkring udskænkning

af cask-ale på klubbens stadion

"Stonebridge Road". Mon

ikke også der kan blive plads til

gæstehaner for danske mikrobryggerier,

der bekender sig til

den engelske ale-tradition.

Klubbens stadion kan i øvrigt

rumme 5000 tilskuere, så der er

ikke en gang plads til alle ejerne

(ca. 29.000). Læs mere:

www.myfootballclub.co.uk

ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 69


UDLAND

Vi fortsatte med Southern Tier IPA fra

Lakewood, NY. Den var lidt tyndere end de

første to IPA-er, men stadig med en god

humlesmag.

Imens læste vi flittigt på The Ginger Mans

ølmenu – den var lang. Vores danske øjne

faldt dog hurtigt på listen over danske øl,

som bl.a. indeholdt Olfabrikken (Ølfabrikken)

Porter. Tanken faldt tilbage på

de mange gode øl, vi har i Danmark. Her

er Ølfabrikken Porter en af de bedste. Vi

kom i snak med vores barkammerater. De

havde ikke smagt denne fantastiske porter.

Det måtte der rådes bod på, så vi købte en

og delte straks ud. Hver en mundfuld var

en nydelse. Vi skulle have noget at sammenligne

denne fantastiske porter med,

så vi valgte at supplere med en Victory

Donnybrook Stout fra fad. Det var en

udmærket øl men dog noget sød. Vores

kvindelige bar-kammerat var dog meget

begejstret for denne søde stout.

Den blinde tiger

Vi skulle videre. Vores bar-kammerater

anbefalede, at vi tog til The Blind Tiger.

Den var ikke på vores liste, men hvad gjorde

det, hvis de havde godt øl, og det

havde de. Vi havde behov for at få skyllet

vores smagsløg og tog en Cantillon Geuze

på flaske. The Blind Tiger var godt besøgt,

og fadølshanerne bugnede også af gode

amerikanske øl, men vi skulle videre på

vores tur.

70 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

Hop Devil Grill

Planen var nemlig at tage til Hop Devil

Grill. Alene navnet her indikerede, at vi

ikke måtte gå glip af dette sted, når vi rejste

i ”de humlede øls land”. Stedet var

meget traditionelt amerikansk indrettet

med mørke træmøbler. Menuen på stedet

var også traditionel amerikansk – burger

osv. Det var dog ikke den kulinariske oplevelse,

vi var kommet for men derimod de

våde varer. Vi fandt hurtig en plads i

baren.

Det kan anbefales at gå efter en plads i

baren, idet man altid kommer i snak med

enten bartenderen eller andre af bargæsterne.

Bargæsterne er oftest meget

interesserede i øllene, og man kan derfor

få nogle meget interessante samtaler og

forhåbentlig komme hjem med endnu

mere viden om øl. Det blev ”same procedure

as last time” – vi gennemgik øl-listen

og fokuserede på IPA-er. Vi kunne stadig

finde IPA-er, som vi ikke havde smagt.

Vi startede med Cape Ann Fisherman’s

IPA. Cape Ann Brewing Company et lille

bryggeri i Gloucester, Massachussetts. Der

er anvendt flere forskellige eksotiske

humle-typer til brygningen af IPA-en. Den

er velafbalanceret og klassisk amerikansk

i smagen. Vi supplerede med en Keegan

Hurricane Kitty IPA. Der er tale om en kobberfarvet

og meget humlet IPA. Den er

navngivet efter brygmester Keegan’s bedstemor,

som i midten af 60’erne opbyggede

et ry som fartbølle, når hun kørte sine

Udefra lignende Spuyten Duyvil et sted, man

kun havde lyst til at besøge i fællesskab med

adskillige bodyguards. Birgitte og Ole havde

ikke nogen bodyguards med og så meget

desto bedre, idet det betød, at der var mere

øl til dem selv. – Og ellers var øllets og servicen

i top.

seks børn til og fra den lokale færge.

Hvorvidt Fisherman’s IPA eller Hurricane

Kitty IPA var den mest smagsfulde, er

smag og behag. Begge kan derfor anbefales.

Anbefales kan i allerhøjeste grad også

den næste øl, som kom på vores smagsliste

– Victory Hop Devil. Victory Hop Devil

har givet navn til Hop Devil Grill, så det

var det helt rigtige sted at smage denne

humlefyldte øl. Victory Hop Devil smager

af en blanding af grape, citrus og græs.

Det er absolut en af de øl, som man bør

smage, inden man dør, hvis man er til

humlet øl.

Vi sluttede smagsoplevelsen på Hop Devil

Grill med en WeyerBacher Simcoe Double

IPA, som vi tidligere havde smagt på

Barcade, og som er inspireret af Dog Fish

Head 90 Minute. Smagen indeholdt noter

af grape, citrus samt en snert af karamel.

Alkoholprocenten var 9%, så det var tid til

en lille gåtur med lidt frisk luft.

d.b.a. New york

Turen førte os til d.b.a. En bar, som vi

havde set omtalt flere gange med meget

positive vendinger. Vi blev dog lidt skuffede.

Vi var kommet for at drikke øl af amerikansk

stil.

Det var der ikke meget af. Øllene var primært

af engelsk stil. Vi delte en

Southampton IPA uden den store fryd.

Aftenens højdepunkt på d.b.a. var, da en

ung pige begyndte at lægge an på min

mand, men det er en anden historie…


Brooklyn Brewery

Næste dag gik turen til Brooklyn. Vi ville

ikke forsømme at besøge Brooklyn

Brewery. Brooklyn Brewery har rundvisninger

hver lørdag. Stedet er åbnet kl. 12-

18. Der er rundvisninger kl. 13, 14, 15 og 16.

Vi var ikke de eneste fra Skandinavien. Vi

stødte således på et svensk par, som vi

dagen i forvejen havde hilst på hos The

Blind Tiger.

Der var også flere andre turister fra

Danmark, som havde fundet vej til

Brooklyn Brewery. Det var ikke så mærkeligt,

for Brooklyn er forholdsvist kendt i

Danmark, og det er let at fremskaffe øl

herfra. Vores første bekendtskab med

Brooklyn var flere år tilbage, hvor vi smagte

Brooklyn lager. Det er Brooklyns mest

producerede øl.

Det var derfor en stor skuffelse for os at

høre, at den slet ikke var brygget på

Brooklyn. Hovedparten af Brooklyns øl

brygges på licens hos andre bryggerier.

Dette gælder blandt andet Brooklyn lager

og pilsner. Bryggeriet på Brooklyn bruges

derfor primært til eksperimenter og special-øl

samt som en turistattraktion.

Bryggeriet har en bar, hvor det er muligt

at købe bryggeriets øl. Vi købte en Weisse

fra fad. Den var, som vi kender den – en

noget tynd weisse, som tyskere nok ville

skamme sig over at have brygget. På

hanerne var der desuden en Hop

Schneider Weisse, som var et gæstebryg,

hvor bryggeren fra Schneider i Tyskland

havde besøgt Brooklyn og brygget øllen

efter samme opskrift, som anvendes

hjemme i Tyskland til Schneider Weisse.

Resultatet var en let udgave af Schneider

Weissen.

Brooklyn havde også haft andre gæstebryggere,

således smagte vi en Cuvée

D’Achouffe, som er lavet i samarbejde

med Brasserie D'Achouffe. Det er en af de

bedste øl i Brooklyns sortiment. Det er en

øl, som kan konkurrere med de rigtige belgiske

øl. Smagen har noter af blommer og

svesker.

Mugs Ale House

Det var vores sidste dag i New York. Ikke

langt fra Brooklyn Brewery fandt vi Mugs

Ale House. Vi bestilte et par burgere og

valgte at skylle dem ned med en

Lagunitas Lucky 13 og stedets egen Mugs

11th Anniversary Ale. Vi var efterhånden

godt vant, så begge øl var lidt af en skuffelse.

Lagunitas Lucky 13 er en red ale, og

Mugs 11th Anniversary Ale er en ale af

ubestemt type. Selv om vi var lidt skuffede

over såvel øllet som den langsomme

betjening på Mugs Ale House, kan det

anbefales at besøge stedet, idet atmosfæren

der er meget hyggelig.

Vi fortsatte til Spuyten Duyvil, som vi

havde besøgt nogle dage i forvejen. Vi

skulle lige checke, om vores danske 100kroneseddel

med ølbudskabet ”All beers

should be hoppier” var kommet op på

væggen. Det var den. Vi håber, at mange

både øldrikkere og bryggere vil se den i

fremtiden og bliver inspireret heraf. Vi

kastede et blik på fadølshanerne og

Udvalgte ølsteder

i Brooklyn

Spuyten Duyvil

359 Metropolitan Ave.

www.spuytenduyvilnyc.com

Barcade

388 Union Ave

www.barcadebrooklyn.com

Mugs Ale House

125 Bedford Avenue

www.mugsalehouse.com

The Diamond

43 Franklin St.

www.thediamondbrooklyn.com

bestilte et par øl. Vi kom i snak med bartenderne

og fandt ud af, at en af de tidligere

medarbejdere på Spuyten Duyvil

havde startet sit eget sted: The Diamond.

Vi fik adressen og begav os på gå-ben derhen.

Det kan ikke anbefales. Find en taxi i

stedet for.

Diamanten

Vi fandt dog frem til The Diamond og

ganske rigtigt. Det var en bar med et rigt

udvalgt af spændende øl. På fadølslisten

var der en gammel kending af os: Great

Divide Titan IPA. Vi har smagt den mange

gange på flaske men aldrig på fad. Nu var

vi tilbage i græs-smagen. Titan IPA kan

anbefales både på fad og flaske, men vær

lidt varsom, hvis du ikke ønsker at vågne

op næste morgen med græs-smag i din

mund. Vi supplerede med en Southern

Tier Hop Sun. Denne kunne sagtens måle

sig med Titan IPA. Ved siden af øloplevelsen

fik vi en snak med bartenderen, som

havde været sælger for B&O. Han vidste

derfor godt, hvor Danmark ligger og

havde ikke den traditionelle amerikanske

opfattelse af, at Danmark er en by i

Tyskland.

Nåede det hele

Vi sluttede, hvor vi begyndte på The House

Of Brew, godt nok ikke på 46th St. men på

51st St. Vi startede med en Old Brown Dog

fra Smuttynose. Old Brown Dog er en

brown ale, som Snuttynose startede med

at brygge i 1988. I 1989 vandt den sølv på

Great American Beerfestival. Old Brown

Ale er en af de bedre brown ales, som vi

har smagt. Vi havde endnu ikke fået

smagt Stones Arrogant Bastard Ale, og vi

kunne jo ikke tage hjem uden denne komplekse

smagsoplevelse. Bartenderen

spurgte venligt, om vi havde smagt den

før, inden han skænkede den, idet beskrivelsen

af den er ”Just too much of everything

– you probably won’t like it”. For os,

som vel kan siges at være ekstrem-øldrikkere,

var det dog et ”must” at smage

denne øl, og vi blev ikke skuffede.

Nu tror I måske, at hele denne tur gik ud

på at drikke sig sønder og sammen, men

nej, vi tog en tur op i Empire State

Building og Rockerfeller Building og supplerende

med lidt kulturelt føde hos

Guggenheim museet og Frick Collection.

Ikke at forglemme fik vi shoppet en del,

hvilket absolut kan betale sig med den

nuværende dollars kurs. Endelig blev det

også til en lang række gåture i gaderne

for at fornemme ”the New York spirit”.

Kommer snart til Danmark

Det var derfor bedrøveligt, at vi skulle forlade

ølmekkaet New York. Vi vil specielt

komme til at savne de gyldne dråber fra

Stone, Smuttynose, Captain Lawrence,

WeyerBacher og ikke mindst Dog Fish

Head. Heldigvis er man begyndt at kunne

købe nogle af disse spændende amerikanske

øl i Danmark. Det er derfor også med

velsmag i munden, at vi ser frem til at

kunne genopleve vores pragtfulde dage i

New York på European Beer Festival i

København i september i år. Det forventes,

at der på festivalen bliver rig lejlighed

til at smage nogle af disse fantastiske og

interessante amerikanske øl.

ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 71


UDLAND

Ølnyheder fra EU

Belgiens

lyserøde elefant

AF DAN JØRGENSEN, MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET (S)

Den gyldne farve er næsten den samme, og dyremotivet er også

på plads. Men der stopper lighederne også. Den belgiske fætter

til den danske elefantbajer fra Valby Bakke kommer i uren beige

indpakning med lyseblå top og prydes af lyserøde elefantfigurer,

grønne krokodiller og kinesiske drager. Belgiernes hang til surrealisme

og hallucinationer fornægter sig ikke.

Jeg tænker selvfølgelig på en af mine ynglingsøl: Delirium

Tremens fra familiebryggeriet Huyghe, der ligger tæt på Gent.

Den er læskende men god og fyldig i smagen. Og med 8,5 procent

egner den sig bedst til festlige lejligheder. Klart en favorit til

en glad aften men også en størrelse, jeg har fortrudt dagen

derpå.

Troskabens blindgyde

Det er på Café Delirium i Troskabens blindgyde (det hedder

gaden faktisk) i Bruxelles, at de lyserøde elefanter nydes bedst.

Og Delirium er bestemt et besøg værd. Udover snabeldyrene

fører stedet nemlig ikke mindre end 2.000 forskellige øl, hvilket

har udløst en førsteplads i Guinness rekordbog for rekorden for

det største udvalg af øl.

Kælderen med høje stole placeret rundt om store øltønder og et

ølkort så tykt som en telefonbog minder om en rigtig ølhule. På

stueetagen findes mere traditionelle langborde og et udvalg af

ikke mindre end 25 forskellige øl på fad.

Ellers er der ikke meget snobberi over Delirium. Klientellet består

dels af udlændinge og turister, der trænger til en øl efter et tørt

besøg eller en lang arbejdsdag på en af EU's institutioner, dels af

belgiere, der er på jagt efter det, de ikke kan få andre steder.

Den eneste slags øl, som man helt sikkert går forgæves efter

Delirium, er de almindelige fra den belgisk-brasilianske ølgigant

Inbev. For dem er der ingen pardon: En Jupiler på dåse skal man

ikke spørge efter. Men ØLentusiasteNs læsere vil sikkert give mig

ret i, at det er et tab, der er til at overse.

Fem forskellige danske juleøl

Udover aldrig at løbe tør for lyserøde elefanter er stedets indkøbsstrategi

simpel. Det er kundernes smag, der bestemmer. Og

alle øl, der ikke er helt håbløse, skal have en chance.

72 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

Selvom han ikke ligner en regnedreng, gør man klogt i ikke at undervurdere

Jöel Pêcheur. Efter en kort karriere i det belgiske finansministerium

har han brugt sit liv på at starte ølsteder i Bruxelles.

For eksempel tæller kortet for tiden fem forskellige danske juleøl

men ingen påskebryg, for, som ejeren Joël Pêcheur anfører, der

skal lige sælges ud af de andre først. Men han er i øvrigt ikke afvisende

overfor at lade de danske mikrobryggere komme til: De

måler sig ikke med de belgiske mestre endnu. Men gi' dem ti år,

så tror jeg, de er der, indrømmede han forleden til en af mine

betroede medarbejdere, som jeg havde sendt på studietur på

Delirium (jeg modtager desværre ikke jobansøgninger lige for

tiden!).

Joëls holdning kan der i øvrigt nok være flere meninger om. Men

når man sidder i baren med en lyserød elefantøl i hånden midt i

minefeltet bag Grand Place, føler man sig ikke kaldet til at sige

manden imod.

Højt skum fra Bruxelles

Dan Jørgensen


Anmeldelse

Belgisk

ølbibel

AF MARTIN BO PETERSEN

Fed ølbog

All Belgian Beers af

Hilde Deweer er ikke

bare en af de mange

nye ølbøger der kommer

frem, nej den er

til dato den fedeste

ølbog. Bogen er

1568 sider eller 7,5 cm

tyk.

Bogen oplister efter

sigende alle belgiske

øl, og hver øl får et

opslag, en side med

et billede af øllen og

det tilhørende glas,

og en side med tekst

om øllen på engelsk,

fransk eller flamsk.

Jeg elsker det gode belgiske øl, så jeg har kun godt at sige om

bogen. Den er fremragende godnatlæsning. Den er fin at have

med i tasken (med 1568 sider er det ikke en håndbog), når turen

går til Belgien. Den er også god, når du er på øljagt i supermarkedet,

men sidst men ikke mindst er den glimrende, når du skal

høre mere om det gode belgiske øl i din lokalafdeling. Så køb den

før din formand og næstformand. Jeg giver den seks ølbrikker ud

af seks, og husk at læse den med et godt glas øl til.

Du får helt sikkert noget for pengene. Jeg købte mit eksemplar

på øltur til Bruxelles, men du kan også købe bogen direkte hos

forlaget.

All Belgian Beers, Alle Belgische Bieren, Les Bières Belges

Af Hilde Deweer

Stichting Kunstboek

ISBN: 978-90-5856-242-5

Indbundet, 1568 sider

35 euro plus forsendelse

www.stichtingkunstboek.com

ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 73


UDLAND

Beermania

En skjult perle i Bruxelles

AF MADS SØHOLM JENSEN

Danske praktikanters foretrukne ølsted

Det hører efterhånden til sjældenhederne, at der ikke et eller

andet sted i ØLentusiasteN er en beskrivelse af belgiske øl eller

steder at drikke dem i deres hjemlands hovedstad Bruxelles.

Langt de fleste beskrivelser er dog fra de lidt mere konventionelle

værtshuse og barer, som allerede er godt

beskrevet i diverse rejseguider. Denne

bar – hvis man da kan kalde den for det

er ikke at finde i alle rejseguider, selvom

et besøg er ganske unikt.

Praktikant i Bruxelles

For nogle år siden arbejdede jeg som

praktikant i Bruxelles, og en af de faste traditioner

for de danske praktikanter er at

mødes hver fredag eftermiddag på Place

Luxemburg lige ved Europaparlamentet for

at nyde godt af danskerbarens happy hour

med billige øl.

Efter en af disse fredagsbarer var jeg sammen med

en gruppe af danskere på vej videre i godt humør, da der

pludseligt på en sidegade summede toner af jazz, og før vi vidste

af det, var vi endt på Beermania.

400 forskellige øl

Beermania er en helt unik oplevelse. Som noget af det første

bliver man varmt modtaget af stedets skaldede ejer, Nasser

Eftekhari, der kort tid efter, man har fundet sig til rette i de

hyggelige lokaler, der er kombineret bar og salgssted for

nogle af husets udvalg på over 400 forskellige øl, kommer

til ens bord for at tage imod bestillinger – og det

er hér, at det for alvor går op for en, at man er

kommet til et specielt sted.

Nasser modtager nemlig kun modvilligt

bestillinger på specifikke øl. Derimod kan man

bede om en bestemt smag til sin øl. Det kan f.eks. være

en let forfriskende øl til en varm sommerdag, der gerne må

smage lidt af appelsin eller ananas – og vupti, så finder Nasser en

specialøl frem, der matcher det, man ønsker. Og Nasser er altid

med på en udfordring – f.eks. måtte en af de danske praktikanter

medbringe lakrids fra Danmark for at give Nasser en beskrivelse

af, hvad det var, han ønskede at smage i en øl. Praktikanten endte

med en vidunderlig mørk stout, der matchede lakridsen i smagen.

74 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

Mea Culpa

Beermania’s ejer adskiller sig dog ikke fra størstedelen af

Bruxelles mange barer ved at kunne finde en perfekt øl ud fra

gæstens beskrivelser. Han står også bag husets eget bryg – Mea

Culpa, en blonde på 6,5 procent – der som typisk

belgisk bryg også har sit eget håndblæste unikke

glas (og hjemmeside). For at gøre Mea Culpa

endnu mere speciel, så er det muligt at købe

både øl og glas i barens butik, hvor man kan

få taget sit billede og få det lagt op på

hjemmesiden, hvis man altså er den første

fra ens by, der køber det specielle

glas.

Få øl sendt til Danmark

Der er i øvrig rig mulighed for at forsyne

sig med forskellige øl i Beermanias butik,

men skulle man have lyst til at handle

belgisk specialøl, så kan man gå på

Beermanias hjemmeside og sammensætte

ens egen ølkasse som bliver sendt

hjem til Danmark. Udvalget er stort og priserne

er lave.

Hotelpriserne

falder i weekenden

For dem, der ønsker at opleve den autentiske stemning,

f.eks. i Beermanias charmerende baggård, og blive fanget af

den karismatiske Nasser på samme måde som de danske

praktikanter blev det og gjorde Beermania til deres stamsted,

så bliver man nødt til at rejse til Bruxelles.

Dette kan gøres forholdsvist billigt, da

Bruxelles er en af de få hovedstæder i

Europa, hvor hotelpriserne falder i weekenden.

Dette skyldes, at mange af de mange

embedsfolk og politikere, som ellers er i byen

rejser væk, og dermed er der et stort overskud af billige

flybilletter og hotelværelser, som kan fås til en ganske fornuftig

pris. Og så kan man jo også udforske Bruxelles mange chokoladebutikker

eller besøge nogle af byens mikrobryggerier, der summer

af historie og masser af gode øl.

Beermania

174-176 Chausse de Wavre, 1050 Ixelles, Bruxelles

www.beermania.be


ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 75


HÅNDBRYG

Legestue for bryggere

AF OLE MADSEN

FOTO:ALLAN S. HANSEN

Åbent håndbryggermesterskab i Næstved

Spændingen hos de deltagende håndbryggere

var tydeligt at føle. Men som eftermiddagen

gik, og det gode øl gled ned, blev

stemningen mere og mere afslappet.

Gæsternes spørgelyst var stor, og her fortæller

Poul Erik Jensen fra Glumsø engageret

om sit håndbryg.

Dommernes endelige resultat var en førsteplads

til Appenæs Bryglaug. Anden- og tredjepladsen

gik til Jørgen Fogh Rasmussen fra

Hornsherred. Ved publikumsafstemningen

blev Appenæs Bryglaug igen nr. 1. og Jørgen

Fogh nr. 2, mens Jan Overgaard fra Nykøbing

Falster blev nr. 3 og Poul Erik Jensen fra

Glumsø blev nr. 4. Priser og gaver uddeles

her af lokalformand Jan Vang Ahlgren.

76 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

I Borgmesterkælderen på Hotel Kristine,

Danske Ølentusiasters mødested i

Næstved, skulle fem kompetente og

skarpslebne dommere den første lørdag i

marts afgøre, hvem der havde brygget

den bedste pale ale eller IPA ved det åbne

håndbryggermesterskab i Næstved.

De fem dommere, brygmester Jesper

Dysted fra Slotsbryggeriet Føniks, Rune

Andersen fra Sjællandske, regionsformand

Jannie Røngaard, forhenværende

regionsformand Peter Birck og undertegnede

var enige om at kvaliteten blandt de

ti deltagende øl generelt var høj.

Appenæs bryglaug suveræn vinder

Efter dommernes votering blev dørene

åbnet for publikum, som også kunne

stemme på deres favoritter – og dommere

og publikum var enige. Appenæs Bryglaug

var en suveræn vinder med deres

Tranquebar Imperial. Som præmie får de

nu lov til at brygge deres vinderbryg i

større skala på Slotsbryggeriet Føniks.

Det lille bryglaug har tre medlemmer,

Henrik Andersen, Claus Frederiksen og

Christian Larsen. De er alle midt i 30érne

og bor alle i Næstved. De tre har kendt

hinanden siden de i 1979 troppede op i

den lokale spejdergruppe. Henrik arbejder

til dagligt som lærer, Christian som salgskonsulent

og Claus som smed.

Mikrobryggerier spottes

Håndbryggermesterskaber er altid spændende,

bl.a. fordi det ofte er her at kommende

mikrobryggerier spottes, og brygmestre

in spe prøver deres øl af.

Mesterskaberne i Næstved var ingen undtagelse.

Jørgen Fogh Rasmussen, som fik

en andenplads af både dommere og publikum,

starter nu mikrobryggeriet Hornbeer

i Kirke Hyllinge op og debuterer professionelt

på ølfestivalen i Århus.

10 nye medlemmer

Det udadvendte arrangement var særdeles

vellykket. Byens borgmester Henning

Jensen, som oprindeligt skulle have været

med i dommerpanelet, kom for at hilse på

og udtrykte sin begejstring for håndbryggermesterskabet.

Foruden TV-dækning

var der efterfølgende en solid omtale i

den lokale dagspresse, men det bedste af

det hele var, at lokalafdelingen fik rekrutteret

ti nye medlemmer.


Mange hjemmebryggere, som f.eks. René Hulgreen, går ofte alene og pusler hjemme i køkkenet.

Men efterhånden etableres der flere og flere håndbryggerlaug, og det seneste skud på

stammen er Københavns Bryggerlaug, som har base på Ølbaren.

Københavns

Bryggerlaug

AF RENÉ HULGREEN

Hjemmebryggere vil dele erfaringer

Søndag den 2. marts startede nogle af

Københavns dedikerede hjemmebryggere

et hjemmebryggerlaug med hensigt på at

mødes hver anden måned og smage på

hjemmebrygget øl, diskutere brygning og

dele erfaringer.

Hjemmebryggerlauget skal også bruges

til at mødes og brygge sammen, så man

kan lære af hinanden. Det bliver med

tiden også muligt at ringe til hinanden,

hvis man skulle stå og mangle noget til

næste bryg, eller hvis noget udstyr er gået

i stykker under brygning, så en i nabolaget

kan komme forbi med noget udstyr

og en hjælpende hånd.

Findes på Facebook

Københavns Hjemmebryggerlaug er at

finde på Facebook, hvor der er et lukket

forum, man kan søge om at blive en del

af. Det kræver dog, at man er registreret

under Danmark, er hjemmebrygger og

bor i København eller omegn.

Det næste møde bliver afholdt på Ølbaren

i Elmegade på Nørrebro mandag

den 21. april kl. 19.

www.beerkits.dk

Overgæret

& Undergæret

79 år gammel

brygbog lagt på nettet

På den Scandinaviske Bryggerihøjskoles

hjemmeside er det

muligt at downloade to lærebøger

i bryggeridrift – Lærebog i

Bryggeridrift bind 1 fra 1940 og

bind 2 fra 1929.

Bøgerne kan downloades gratis,

gå ind på brewingschool.dk og

klik på ”How do we brew beer

under fanen Tool Box.

Brygkursus

i Nykøbing

Bryg dit eget øl sammen med

andre medlemmer af lokalforeningen.

Danske Ølentusiasters

lokalafdeling i Nykøbing starter

et håndbryggerkursus til oktober

2008 sammen med AOF.

Jan Overgaard fra lokalbestyrelsen

står for det fagtekniske, og

måske kommer der en gæstebrygger

med.

Alle har altså muligheden for

at få fingrene i suppen og prøve

forskellige øltyper af under kyndig

vejledning. Her har alle også

chancen for at komme bagom øletiketten

og finde ud af, hvad i

himlens navn det er, de taler om,

når eksperterne går i selvsving

om malt, humle, mæsk, gæring.

ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 77


78 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

DANMARK RUNDT

Øl, ord og klavermusik

AF OLE MADSEN

Simon Rosenbaum og Carsten Berthelsen på ord- og ølklaver på Revymuseet

De fleste ølentusiaster kender ølskribenten Carsten Berthelsen

og hans forrygende og skumhyggelige ølcauserier, men de færreste

kender den udsøgte kombination med Carsten Berthelsen og

den hæderkronede entertainer og klavervirtuos Simon

Rosenbaum.

– Det kunne opleves den 1. april på

Revymusset på Frederiksberg. Et

yderst velvalgt sted for de to

humørspreder, fortæller ølentusiasten

Erik Christensen.

Ølhunden glammer

Som optakt til den berusende

og opløftende aften afslørede

den 92-årige Simon

Rosenbaum:

– At skulle levere det musikalske

indslag i et arrangement, der handler

om øl, er heldigvis ikke så vanskeligt...

Det havde været mere problematisk,

hvis det drejede sig om mælk.

– Så naturligvis gik ingen glip af sangen ”De tyve bajere” og

Ølhunden glammer” og ikke at forglemme Simon Rosenbaums

egen sang ”Den ny nationalølsang”, som det lykkedes den hvidhårede

multikunstner at få de ca. 35 tilhører til at synge med på,

fortæller Erik Christensen endvidere.

Ind i mellem de gode øl var der selvfølgelig også

melodier, som er kendte i sammenhæng

med nydelse af spirituøse drikke. De fik

tingene – navnlig øllene – til at glide

lettere ned.

Vellykket parring

– Carsten Berthelsens rundtur

i det europæiske øllandskab

var lige så festlig som sædvanligt,

og parringen med

Simon Rosenbaum var en

berigende oplevelse, afslutter

Erik Christensen.

Ølliste på Revymuseet

Köstritzer Schwarzbier – 4,8 %

La Chouffe – 8 %

Samuel Smith’s Imperial Stout – 7 %

Hommelbier – 7,5 %

Paulaner Salvator –7,9 %

Rochefort 10 – 11,3 %


ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 79


80 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

DANMARK RUNDT

Ølbanko

– til den store gevinst

AF UNO FRIIS GALL

FOTO:JACOB SCHNEIDER OG JOHNNY HANSEN

69 sæt spilleplader i gang

Stort set alle klubber og foreninger, af den

ene eller den anden art, gør det. De spiller

bankospil. Af to gode grunde. Dels er det

vældigt hyggeligt, og dels giver det en

økonomisk indsprøjtning til den altid

slunkne cigarkasse, som kasséreren kalder

klubøkonomien.

Således også i Danske Ølentusiasters

Lokalafdeling Amager, hvor det at lægge

gennemsigtige brikker på talplader, efterhånden

er blevet en årlig tilbagevendende

tradition. For fjerde gang, i lokalafdelingens

fem år, var der udsendt invitationer

til den midterste fredag i marts, og ret

hurtigt blev de 45 billetter, der var pladser

til i Værkstedshuset i Hannovergade, revet

væk.

Uheldigvis - eller hvordan man nu egentligt

ser på det – tillod Værkstedshuset sig

at klokke i det, således at aftalen om at

afholde bankospillet i lokalet ikke kunne

gennemføres. Man havde ladet en aktivitetsgruppe

flytte en masse borde, til

diverse specifikke formål, ind i lokalet,

uden hensyntagen til indgåede aftaler.

Derfor måtte Lokalafdeling Amager, med

10 dages frist, ud og lede efter et alternativ.

Det gav noget stress hos arrangørerne,

og arrangementet var kritisk tæt på

aflysning. Men ’nød lærer nøgen kvinde at

spinde’, siger et gammelt ordsprog, og

således gjaldt det åbenbart også for ølentusiaster.

Held i uheld blev det til, for

lokalafdelingen stødte tilfældigt ind i

Amager Kulturpunkt, og her har de

”Loftet”, en rigtig bankosal med plads til

136 siddende deltagere, som det tilmed

var økonomisk overkommeligt at leje en

fredag aften.

Derfor var der pludselig rigeligt med

plads, og da første brik blev lagt, var der

udleveret 69 sæt spilleplader, til en god

blanding af medlemmer og gæster. Alt i

alt vældigt flot, at yderligere 24 tilmeldinger

kunne skrabes sammen på så kort tid.

Flotte præmier

Tilmed var de 69 spillere blevet godt

beværtet, for køleskabene var ladt med

hele 18 forskellige øl, der kunne erhverves

til noget nær købmandspriser. Filosofien i

På ”Loftet”, en rigtig bankosal, i Amager Kulturpunkt var der 69 ølentusiaster til ølbanko.

Den skøre opråber Chris Christensen og hans

legendariske strygebrædt.

Lokalafdeling Amagers bankospil er nemlig

ikke – og har aldrig været – at vride

den sidste skilling ud af deltagernes pengepunge.

Tværtimod. Med en gennemsnitlig

avance på omkring en flad femmer,

er det kun lige nok til at dække lokaleleje

og andre udgifter. Meningen er at samles

om det gode selskab – og det gode øl, ikke

at forglemme. Bankospillet i sig selv er

næsten – kun en undskyldning for at

mødes og drikke det gode øl.

Men når det er sagt, så var der alligevel

gode præmier at hente. Vel at bemærke

præmier, der i det store hele alle var relateret

til øl, enten i form af gode flasker,

der kunne tages med hjem, eller gavekort

til lokale ølmekka’er. Det var præmier,

spændende i værdi, fra et par gode øl til

omkring en pæn hundredelap, til gaveindpakninger

til en plovmand. Eneste undtagelse

som sådan var hovedpræmien: Et

gavekort fra Copenhagen Catering på en


uffet til 12 personer til en af værdi 2100

kr. Men hvem kan ikke bruge det?

Værst var præmien på en række, der kan

betragtes med forskellige briller, alt efter

hvad der kommer op af kassen. Den fæle

Lykkepose indeholdt en del rigtigt lækre

øl, men så sandelig også noget øl, som en

ølelsker vil stirre olmt på. Fidusen er, at

man sammen med øllet får udleveret et

glas, og så skal øllet være nydt inden der

næste gang er banko på en række. Indrømmet,

det er ikke helt sportsligt – men

det er sjovt. Til tider dog ikke for den heldige

vinder, der må kæmpe sig igennem

en øl som vedkommende måske ikke er

helt vild med. Men på den anden side, så

kan det også være en rigtig lækkerbisken,

som kommer i glasset. Der er nu engang

forskel på smag og behag.

Den gale opråber

En anden vanvittig tradition ved Lokalafdeling

Amagers banko, er opråberen

Chris Christensen, der på Amager er både

kendt og berygtet for sine vanvittige indfald.

Chris, der i det daglige sidder i lokalafdelingens

bestyrelse, formår med sin

noget, skal vi diplomatisk sige ”anderledes

opråberstil”, at trække læderet i deltagernes

smilebånd godt opad.

Helt sikkert var Chris’ stil ikke gået blandt

professionelle bankospillere i pensionistforeninger

eller lignende. Dertil er den for

absurd. Men for medlemmerne i

Lokalafdeling Amager er det en del af

showet. Mange af numrene fra talposen

har deres helt egen historie, som den

gæve opråber ikke undlader at fortælle

anekdoter om. Eksempelvis nummer et,

der er lokalformandens intelligenskvotient,

nummer to, der er næstformandens

afgangsgennemsnit fra folkeskolen (vi fik

et flere minutters foredrag om næstformand

Schneiders hærgen af ni ved navn

nævnte århusianske folkeskoler) og nummer

58, der er kasserens knystemål – i

tommer.

Årets opråber-emne var nordjyske småbyer,

og derfor blev deltagerne ført rundt i

det nordjyske område, for eksempel med

antallet af vejbump i Jammerbugten

Kommune (nummer 73). Størst grin var

den med antallet af kombinerede frisørog

bagerbutikker i Brønderslev Kommune

(det var vist nummer 45), da en deltager

fra salen var hurtig på aftrækkeren og

forespurgte om muligheden for at få klippet

sine boller.

Således spillede og grinede deltagerne sig

igennem ti almindelige spil, og en god

håndfuld ekstraspil af en noget hurtigere

art, hvor det på en enkelt plade drejer sig

om ikke at få nogle numre. Metoden er, at

alle deltagere rejser sig op, og når man får

et nummer på sin plade, sætter man sig

ned – og er ude af spillet. Det gav masser

af moro, samt nogle ganske spændende

afslutninger, når ganske få spillere stod

tilbage.

Kun en gang årligt

Konklusionen på Lokalafdeling Amagers

ølbanko er, at det er skide skægt. Både

fordi det nu engang er, hvad det er, nemlig

en uformel aften, hvor alle typer mennesker

samles, fra en motorcyklist i lædervest,

til en i lokalområdet velanset bankdirektør

– i dagens anledning dog uden

slips. Men bankospillet er også en mulighed

for, at ølentusiaster kan mødes på en

anden vis, end til de almindelige medlemsmøder.

Det, at medlemmer kan tage

gæster med, skal heller ikke undervurderes.

Det gør ølbankoet til en begivenhed

for hele familien, og mange medlemmer

havde benyttet sig af chancen til at lufte

ægtefællen eller kæresten.

Alligevel er det en klar holdning i lokalafdelingens

bestyrelse, at bankospillet kun

foregår en gang årligt, selvom det ville

være en letkøbt succes at øge antallet af

ølbanko’er. Ellers vil det unikke ved arrangementet

for det første gå fløjten, men

sekundært trækker arrangementet også

store veksler på arrangørerne. Der er

meget forberedende arbejde. Aftaler om

indkøb af præmier og indhold til baren,

samt transport af disse remedier. Fremskaffelse

af lokale (i år var det specielt

besværligt), afhentning af øl til baren og

præmier. Derudover opstilling af bar og

borde, service under selve seancen – samt

ikke mindst rengøring bagefter.

Derfor bliver det først til næste år, at

Lokalafdeling Amager igen holder bankospil.

Til gengæld er forhåbningen, at

næste sæsons udgave af Lokalafdeling

Amagers ølbanko kan trække fuldt hus på

”Loftet” –136 deltagere. Det vil kræve

mere frivilligt personale – men hold da op

for en fest det kan blive i marts 2009.

For 400 kroner godt øl lige med hjem til

køleren. Dejligt med en fuld plade...

Hønse får godt øl med hjem til Stenløse MC,

der var mange flotte præmier.

Værsågod, en middag på Kareten for en fuld

plade. Det handlede ikke kun om øl.

ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 81


82 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

DANMARK RUNDT

Overgæret

& Undergæret

Fredericia Bryghus

åbner 1. maj

Den 1. maj kl. 12 åbner Fredericia

Bryghus, et værthusbryggeri i

Jyllandsgade 59, for et indbudt

publikum, og åbningsdagene forsætter

den 2. og 3. maj.

Kolding Bryghus

lever endnu

– Rygterne om vores død er

stærkt overdrevne, kan man læse

på Kolding Bryghus’ hjemmeside.

Efter skilsmissen fra Torben

Mathews, hvor Kolding Bryghus

blev husvilde, var der ikke mange

som satsede på øl fra bryggeriet.

Nu er Kolding Bryghus genopstået

som fantombryggeri og har

øl klar, der er brygget på Ørbæk

bryggeri.

er der øl fra

Agtrup Bryghus

Langt om længe er Agtrup Bryghus

nu klar med øl og cider. Det

lille bryggeri debuterede med en

stand på Ølmessen i Kolding den

29. februar i år.

Premiere på øl fra

Kolding Bryglaug

Kolding Bryglaug, som rykkede

ind i Kolding Bryghus’ lokaler,

præsenterede lørdag den 22.

marts sine første produkter

You’ll Never Walk Alone i Kolding.

Så skal der

gang i Fredericia

AF OLE MADSEN

Samarbejde mellem lokalafdelingen i Kolding, Frederiksodde

Haandbryggerlaug og pubben Den Engelske i Fredericia

Danske Ølentusiasters lokalafdeling i Kolding,

Frederiksodde Haandbryggerlaug,

pubben Den Engelske i Fredericia er gået

sammen og har lavet et arrangement for

at få mere gang i ølkulturen i Fredericia

og for at få etableret en lokalafdeling på

længere sigt.

Efter at have brugt en del tid på at starte

Frederiksodde Haandbryggerlaug, besluttede

de to lokale bryggere, Bjarke Tangholm

og Per Hansen, fra Fredericia at

melde sig ind i Danske Ølentusiaster. Men

til deres store overraskelse, opdagede de,

at der, udover Fredericia Bryghus og dem

selv, ikke sker så meget nyt på ølfronten i

Fredericia.

Danmarks ølby nr. 1

– Fredericia har ingen lokalafdeling i

Danske Ølentusiaster, men hører under

Kolding, og vi har ikke noget værtshus,

hvor de fredericianske ølelskere kan

mødes, fortæller Per Hansen.

– Det er trods alt den by i Danmark der

producerer mest øl. Over 60 procent af

Danmarks samlede produktion af øl vil

fremover bliver brygget i Fredericia.

Derfor vil vi, Den Engelske og Danske

Ølentusiaster i Kolding lave et arrangement

for at få mere gang i ølkulturen i

Fredericia, så byen kan få deres egen

lokalafdeling, forsætter håndbryggeren

Per, som sammen med makkeren Bjarke,

har taget initiativet.

Den tapre landsoldat

Lørdag den 26. april mellem kl. 11 og kl. 13

byder de to bryggere på smagsprøver ved

Den Engelske i Gothersgade 39 i den

gamle garnisonsby. Blandt andet en premiere

på Bissens Brown Ale, som er brygget

i anledning af 150 års jubilæet for

Bjarke Tangholm og Per Hansen startede i

efteråret 2005 Frederiksodde Haandbryggerlaug,

og vil nu være med til at få liv i ølentusiasmen

i Fredericia.

Fredericias ubetinget mest kendte mindesmærke;

Den tapre landsoldat.

Frederiksodde Haandbryggerlaug blev

etableret i efteråret 2005. Det hele startede

en kold efterårsdag, hvor Bjarke Tangholm

og Per Hansen bryggede deres første

17 liter pale ale.

Da begge er fra Fredericia, har de valgt at

opkalde lauget efter byens oprindelige

navn fra den 15. december 1650, som var

Frederiksodde. Derfor er alle øl også

opkaldt efter personer, steder og begivenheder

der har med Fredericia at gøre.

900 liters gæringstank

– Omkring juletid 2006 fik vi et tilbud om

at leje os ind i et mikrobryggeri (Kvajj,

red.), så vi kunne lancere vores øl kommercielt.

Det sagde vi ja til og gik i gang


med forberedelserne januar 2007. 23. juni

samme år udkom så den første lokale øl

fra Fredericia, siden Fæstnings bryggeriet

lukkede i 1914, fortæller Per Hansen og

forsætter:

– Der er blevet taget rigtig godt imod

vores øl, og vi har svært ved at følge med

efterspørgslen. Derfor er vi med hjælp fra

L. Østergaards maskinfabrik i gang med at

lave en 900 liters gæringstank, som forhåbentlig

kan være med til at afhjælpe

vores positive problem.

Så inden længe kan Frederiksodde Haandbryggerlaug

stå helt på egne ben.

Ambitiøst familieforetagende

Den Engelske, som er med i kulturfremstødet

for godt øl og en lokalafdeling i

Fredericia, er noget så gammeldags som

et hyggeligt familieforetagende. Pubben

er nu ejet af far og to sønner.

– Mark, Rune og jeg overtog ”Ryan´s on

the Square” 1. juni 2007. Da vi fik mulighe-

den for at købe pubben, slog vi til i løbet

af ganske få dage, fordi vi alle brændende

ønskede at blive pubejere, fortæller far

Peter entusiastisk og forsætter:

– Det drejer sig naturligvis om at få så

god en økonomi som muligt, men samtidig

har vi et stort ønske om at gøre Den

Engelske, som vi har omdøbt pubben, til

et dejligt intimt sted, hvor folk i alle aldre

hygger sig, mens de nyder nogle af vores

mange spændende øl. Vi vil gerne gøre

pubben til en af de bedste i landet. Det

bliver hårdt, men dejligt arbejde.

– Da vi overtog pubben, havde baren 19

linier til fadøl, men Albani tog sig af 12 af

disse. Bl.a. havde den fire haner med

Albani Odense, to med Albani Classic og

to med Heineken. Det har vi ændret radikalt

på i løbet af de ni måneder, der er

gået, siden vi overtog pubben. Vi har nu 21

udenlandske fadøl foruden Albani, samtidig

med, at vi opgraderer vores udvalg i

flaskeøl stille og roligt, afslutter Peter fra

Den Engelske.

Udover at pubben Den Engelske i Fredericia

den 26. april skal være omdrejningspunkt for

et kulturfremstød for godt øl, er det også et

besøg værd i det daglige.

ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 83


84 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

DANMARK RUNDT

Forskerspires konklusion

Paulanermunke

var de første kapitalister

AF OLE MADSEN

Spændende medlemsmøde i Nyborg

Det er nok de færreste ølentusiaster som

forbinder ølbryggende munke med profitmaksimering.

Endnu mere interessant bliver

det, når det er en kun 22-årig pige,

som overbevisende fremsætter det kontroversielle

postulat.

Påstanden blev fremsat på det seneste

medlemsmøde i lokalafdelingen i Nyborg

af Stinna Christensen, som blev udpeget

til en af årets fire forskerspirer i 2005.

Emnet for Stinnas vinderprojekt var paulanermunkene,

og udgangspunktet for

hendes projekt er en undren over, hvorledes

en munkeorden med et fattigdomsideal

kan brygge øl til merkantilt brug.

Studier i Tyskland

Årets Forskerspire er en landsdækkkende

konkurrence som afholdes af Ministeriet

for videnskab, teknologi og udvikling og

Undervisningsministeriet. Siden 1999 har

alle skoler og kurser årligt kunnet tilmelde

sig som deltagere i projektet, hvor der

maksimalt udpeges fire vindere.

– Her kan man vinde 20.000 kroner, som

man kan vælge at bruge på projektet.

Man kan også vælge at købe pølser for

dem, det er helt frivilligt. Men jeg valgte

at tage til Sydtyskland for at forske løs,

indledte Stinna, som i dag læser tysk og

europæiske studier på Handelshøjskolen i

København.

Carsten Berthelsen vejleder

– I München havde jeg masser af indbringende

samtaler med flere forskere indenfor

paulanermunkene, fortæller Stinna

som hjemmefra havde fået en del vejledning

af ølskribent og mag.art. i Nordisk

sprog og litteratur Carsten Berthelsen,

som også har været løbende vejleder

under hele projektet.

Endvidere har Stinna korresponderet og

talt en del med med Richard Dusch fra

Paulanerbryggeriets arkiv i München, ligesom

hun også studerede i Haus der

Bayerischen Geschichte og Bayerische

Staatsbibliothek.

Fra Sicilien

– I 1622 bliver Paulanermunkene, som er

fra Sicilien, hentet til München af kurfyrste

Maximilian, hvor de skal administrere

hans nye ”Kloster Neudeck ob der Au”.

Paulanermunkenes fromhed kom i god

jord hos Maximilian, da han lige havde

smidt de meget lystige Basilianermunke

ud p.g.a. deres ufromme opførsel, fortæller

forskerspiren Stinna og fortsætter:

– Paulanermunkene begyndte i 1834 at

brygge øl, Sankt-Vater-Bier, til ære for

ordenens grundlægger den hellige

Francesco de Paola. Den blev brygget i

marts lige før fasten, hvor den også fungerede

som kosttilskud. I 1751 fik munkene

det privilegium at udskænke den i dag

berømte Salvator. Her starter min egentlige

problemformulering. Hvorledes var

Paulanermunkenes ølbrygning som kapitalistisk

produktion forenelig med

Paulanerordenens regel om fattigdomsidealet?

Stinna kom på medlemsmødet vidt omkring

i munkeordner og Paulanerkosteret.

Men konklusionen er, at klosteret godt

må eje noget, mens munkene intet må

eje. På den måde snoede munkene sig

udenom fattigdomsidealet. Det er i de

katolske klostre, at man skal finde den

spæde kapitalisme.

Stinna sendte det færdige projekt, som er

på tysk, ned til Paulanerbryggeriet og

Richard Dusch, og nu er Stinna blevet

opfordret af bryggeriet til at skrive om

Paulanerbryggeriet i forbindelse med dets

375 års jubilæum.

Tiltrækkende pige

Arrangementet i Nyborg var et flot eksempel

på, at medlemsmøder ikke altid behøver

at handle om de nyeste nye øl. Stinnas

foredrag fik både lokalformanden i Odense,

regionsnæstformanden i København

og brygmester på Indslev Bryghus, Stefan

Stadler til at dukke op. Stefan, som tidligere

har arbejdet på Paulanerbryggeriet,

bidrog med lidt faktuelle oplysninger.

Stinna Christensen, som blev udnævnt som forskerspire i 2005, fortalte levende om

Paulanermunkene og sin forundring over, hvordan en munkeorden med et fattigdomsideal

kunne brygge øl til merkantilt brug.


Ølkalenderen indeholder medlemsmøder og udvalgte begivenheder,

som er relevante for ølentusiaster. Husk, at alle medlemmer har

adgang til møder i alle landets lokalafdelinger.

Arrangementer, som ønskes optaget i næste udgave af Ølkalenderen,

skal være redaktionen i hænde senest den 15. maj 2008. Alle begivenheder

skal være forsynet med kontaktperson, telefon eller lignende.

Region Fyn

Regionsformand Michael Gorm

Tlf. 66 13 09 20, mail: michael.gorm@ale.dk

Regionsnæstformand Thomas Forsmark Sørensen

Tlf. 29 72 74 83, mail: thomas.forsmark.soerensen@ale.dk

17. maj kl. 11 Fynsk Regionsbus til Ølfestival i Århus Pris 300

kr. for medlemmer og 350 kr. for ikke-medlemmer.

Lokalafdeling Faaborg

Lokalformand Søren Nielsen

Tlf. 63 60 70 80, mail: soren.f.nielsen@ale.dk

Lokalnæstformand Mikkel Eggertsen

Tlf. 86 16 05 23, mail: mikkel.eggertsen@ale.dk

27. juni kl. 12 Den 27.-29. juni afholdes Korinth Kulturdage.

Ølentusiasterne vil selvfølgelig vise flaget.

Lokalafdeling Middelfart

Lokalformand Peer Rahbæk

Tlf. 64 41 86 02, mail: peer.rahbaek@ale.dk

Lokalnæstformand Brian Schou Larsen

Tlf. 21 69 21 61, mail: brian.schou.larsen@ale.dk

Lokalafdelingen afholder medlemsmøder hver 2. tirsdag i lige måneder

i reglen på Holm´s restaurant i Middelfart.

10. juni Ordinært medlemsmøde.

12. august Sommermøde.

Lokalafdeling Odense C

Lokalformand Christian Scheffel

Tlf. 22 96 35 73, mail: christian.scheffel@ale.dk

Lokalnæstformand Klaus Ferslev Jensen

Tlf. 20 64 79 25, mail: klaus.ferslev@ale.dk

Lokalafdelingen mødes som regel på Carlsens Kvarter, Hunderupvej 19,

Odense C. Deltagelse i medlemsmøder i Odenseafdelingen er kun mod

forudtilmelding. Læs mere på Odenses hjemmeside på ale.dk

20. maj kl. 19.30 Medlemsmøde med sommerøl.

17. juni kl. 19.30 En aften med håndbryg. Vi får besøg af en

række håndbryggere fra Odense og omegn, der

vil medbringe noget spændende øl, vi skal

smage på. Dette møde bliver ikke afholdt på

Carlsens Kvarter, nærmere info følger.

Lokalafdeling Svendborg

Lokalformand Kristian Kølln

Tlf. 62 23 12 53, mail: kristian.koelln@ale.dk

Lokalnæstformand Jørgen Bjerrum

Tlf. 62 28 16 32, mail: joergen.bjerrum@ale.dk

24. april kl. 18.30 Kvindeøl. Svendborg Amatør sejlklubs lokaler.

Besøg af brygmester Birthe Skands. Mænd kun

adgang til smagningen – ifølge med en kvinde.

Lokalafdeling Østfyn

Lokalformand Ole Poulsen

Tlf. 65 35 23 96, mail: o.poulsen@ale.dk

Lokalnæstformand Allan Hansen

Tlf. 65 31 79 79, mail: allan.hansen@ale.dk

13. maj kl. 19.30 Mød manden bag Årets Ølnyhed 2007.

Eddie Szweda fra Midtfyns Bryghus kommer

til Nyborg. Socialdemokratiets lokaler,

Baggersgade 4, over gården, Nyborg.

Region København

Regionsformand Anette Jessen

Tlf. 23 44 73 14, mail: anette.jessen@ale.dk

Regionsnæstformand Morten Larsen,

Tlf. 33 24 64 33, mail: morten.larsen@ale.dk

Lokalafdeling Amager

Lokalformand Uno Friis Gall

Tlf. 25 13 26 51, mail: uno.gall@ale.dk

Næstformand Jacob Schneider Petersen

Tlf. 26 16 96 47, mail: jacob.schneider@ale.dk

Medlemsmøderne, som afholdes cirka hver 6. uge, foregår på Restaurant

Kareten i Hollænderdybet, og starter 18.30 med spisning for dem, der har lyst.

23. april kl. 18.30 Medlemsmøde. Fem års jubilæum. Amager

Mesterskab 2. runde.

31. maj kl. 10 Udflugt til Malmö.

25. juni kl. 18.30 Medlemsmøde. Amager Mesterskab 3. runde.

Ølsmagning.

Lokalafdeling Ballerup

Lokalformand Steen Spuur Hansen

Tlf. 44 68 20 96, mail: steen.spuur@ale.dk

Lokalnæstformand Henrik Suhr

Tlf. 44 68 70 48, mail: henrik.suhr@ale.dk

7. maj kl. 19.30 Medlemsmøde Restaurant Ba-Le,

Centrumgaden 27, Ballerup. Amerikansk øl.

Lokalafdeling Indre by

Lokalformand Jette Lorenzen

Tlf. 33 15 17 62, mail: jette.lorenzen@ale.dk

Lokalnæstformand Jens Vindekilde

Tlf. 33 11 43 35, mail: jens.vindekilde@ale.dk

ØLKALENDER

26. april kl. 9.45 Vi mødes ved Christian d. 4 på Krokodillegade I

Nyboder. Her vil vi i bus blive kørt ud i skoven,

hvor der vil være en tår øl. Efter endt rundvisning

vil der være 4 stk mindre smørrebrød.

Prisen for denne tur er 400,- for medlemmer,

og 425,- for ikke medlemmer.

26. maj kl. 19 Vi er inviteret til Rødovres medlemsmøde som

genvisit for vores møde sidste år, hvor Rødovre

besøgte os.

1. august kl. 16.30 Tag med til Ølfest i Berlin 1.-3. august. Læs mere

på lokalafdelingens hjemmeside.

ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 85


ØLKALENDEREN

Lokalafdeling Kongens Lyngby

Lokalformand Jonna Rønnest

Tlf. 28 20 25 15, mail: jonna.roennest@ale.dk

Lokalnæstformand Tony Trondhjem

Tlf. 40 44 60 55, mail: tony.trondhjem.sorensen@ale.dk.

Lokalafdelingen holder møder 2. onsdag i hver måned, fortrinsvis på

Fratelli i Lyngby Storcenter. Der er spisning 18.00 og ølsmagning 19.15.

Tilmelding senest mandag middag, før mødet, til formanden.

14. maj Medlemsmøde med blindsmagning på Fratelli i

Lyngby storcenter.

11. juni Vi mødes til god mad og godt øl på Den

Tatoverede Enke.

9. juli Medlemsmøde på Fratelli.

13. august Sommerfest i Fru Formands have.

5. september Bruxelles. Så planlægges der igen en ølrejse. Vi

tager afsted med fly. Vi har arrangeret bryggeribesøg

fredag klokken 13 på Van Steenberge. Vi

blev inviteret, da vi var på Zythos ølfestival i

marts. Søndag besøger vi De Dolle Brewers. Det

er ikke et DØE arrangement, og vi udsteder ikke

rejsegarantier. Det er et privat arrangement,

hvor du selv står for køb af hotel og fly.

Lokalafdeling Nørrebro

Lokalformand Kim Kristensen

Tlf. 20 93 22 93, mail: kim.kristensen@ale.dk

Lokalnæstformand Jens Dalsgaard

Tlf. 35 35 19 76 , mail: jens.dalsgaard@ale.dk

Vi har base på Ølbaren i Elmegade, hvor vi som regel mødes den første

mandag i måneden, men prøver ligeledes andre steder af på Nørrebro.

Kontakt lokalformanden for tid og sted på medlemsmøder.

Lokalafdeling Rødovre

Lokalformand Mette Jensen

Tlf. 44 92 53 52, mail: mette.radza.jensen@ale.dk

Lokalnæstformand Teddy Hansen

Tlf. 38 71 89 80, mail: teddy.hansen@ale.dk

26. maj kl. 20 Vi får besøg af lokalafdelingen fra Indreby på

Cafe Basement.

15. juni kl. 10 Tur til Møn Bryghus.

Lokalafdeling Vesterbro

Lokalformand Lars B. Jespersen

Tlf. 33 24 61 32, mail: lars.b.jespersen@ale.dk

Lokalnæstformand Flemming Nørgaard

Mail: flemming.noergaard@ale.dk

Lokalafdelingen afholder medlemsarrangementer hver måned, som

hovedregel den første tirsdag aften i måneden. Arrangementerne annonceres

i vores email nyhedsbreve og på hjemmesiden.

5. maj kl. 19 Overraskelse. Vi mødes hos Café Koch-Hansen.

7. juni kl. 18 I lighed med sidste år vil vi igen afholde et grillarrangement.

På opfordring denne gang en lørdag.

4. august kl. 19 Medlemsmøde. Hovsa, hvor blev julimødet af?

Det har vi valgt at springe over, da vores erfaring

siger, at de fleste er på ferie.

Lokalafdeling Østerbro

Fungerende lokalformand Jette Lorenzen

Tlf. 33 15 17 62, mail: jette.lorenzen@ale.dk

Kontakt lokalformanden for tid og sted på medlemsmøder.

86 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

Lokalafdeling Rønne

Lokalformand Flemming Jensen

Tlf. 56 95 05 20, mail: flemming.jensen@ale.dk

Lokalnæstformand Bjarne Krog

Tlf. 56 91 19 83, mail: bjarne.krog@ale.dk

Indtil videre kører lokalafdelingen i Rønne

fælles arrangementer med afdeling Nordbornholm.

Lokalafdeling Nordbornholm

Lokalformand Tage Mogensen

Tlf. 61 66 63 60, mail: tage.mogensen@ale.dk

Lokalnæstformand Malene Overbeck Blomquist

Tlf. 56 48 36 16, mail: malene.blomquist@ale.dk

Kontakt lokalformanden for tid og sted på medlemsmøder.

Region Midtvestjylland

Regionsformand Søren Nielsen

Tlf. 97 22 49 48, mail: soren.nielsen@ale.dk

Regionsnæstformand Peter Houmøller

Tlf. 97 52 72 02, mail: peter.houmoller@ale.dk

Lokalafdeling Herning

Lokalformand Mogens Johansen

Tlf. 97 26 83 61, mail: mogens.johansen@ale.dk

Lokalnæstformand Lars Roi Hansen

Tlf. 30 23 15 11, mail: lars.roi@privat.dk

Lokalafdelingen holder medlemsmøde den første tirsdag i måneden

på Fox and Hounds, 7400 Herning.

6. maj kl. 19 Medlemsmøde. Besøg af Ole Madsen, redaktør

af ØLentusiasteN.

3. juni kl. 19.30 Medlemsmøde.

Lokalafdeling Holstebro

Lokalformand Morten Back

Tlf. 26 82 96 25, mail: morten.back@ale.dk

Lokalnæstformand, Charlotte Heede

Tlf. 28455360, mail: charlotte.heede@ale.dk

Lokalafdelingen holder normalt medlemsmøde hver fjerde tirsdag i

måneden på Fox and Hounds, Nørregade 26, Holstebro. Tilmelding en uge

før til formanden.

29. april kl. 19 Medlemsmøde. Quiz-aften ved Ole og Karsten.

22. maj kl. 19 Medlemsmøde.

24. juni kl. 19 Medlemsmøde.

Lokalafdeling Skive

Lokalformand Ole Christensen

Tlf. 97 51 20 12, mail: ole.christensen@ale.dk

Lokalnæstformand Joachim Jensen

Tlf. 97 56 57 58, mail: joachim.jensen@ale.dk

Skiveafdelingen mødes den 2. tirsdag i måneden. Besked om spisning skal

ske senest fredagen før, og er bindende. Spisning koster normalt 50-90 kr.

Ølsmagning koster normalt 50-100 kr.

13. maj kl. 19 Medlemsmøde på Potten. Da den varme tid

nærmer sig, er det nu, der skal smages på hvedeøl.

Har du lyst til at spise med, så mødes vi kl.

18 på spisestedet Charlie's (pris 100 kr.), som

ligger lige ved siden af Potten.

10. juni kl. 19 Medlemsmøde.


Lokalafdeling Viborg

Midlertidig fungerende lokalformand Søren Nielsen

Tlf. 97 22 49 48, mail: soren.nielsen@ale.dk

Lokalafdelingen mødes normalt den 3. tirsdag i hver måned på Café

Safran, Gravene 43-45. En mødeaften begynder sædvanligvis kl. 19 og slutter

omkring 21.30. Prisen er som regel 75 kroner.

17. maj kl. 10.28 Fælles tur til Århus Ølfestival. Vi regner med at

tage lørdagstoget kl. 10.28 fra Viborg mod

Århus. Ø

17. juni kl. 19 Ord og øl fra OnePint. Britisk aften og åbent

medlemsmøde afholdes på Café Safran.

Region Midtvestsjælland

Regionsformand Jens Jørgen Ingwersen

Tlf. 56 87 22 52, mail: jens.joergen.ingwersen@ale.dk

Regionsnæstformand Morten Tom Sivertsen

Tlf. 20 83 15 00, mail: morten.sivertsen@ale.dk

Lokalafdeling Haslev

Lokalformand Morten Børgesen

Tlf. 56 31 03 15, mail: morten.boergesen@ale.dk

Lokalnæstformand Henning Palm

Tlf. 38 34 34 49, mail: henning.palm@ale.dk

Medlemsmøderne er normalt den 2. torsdag i måneden. Vi mødes på AOF

Kursuscenter Slagterivej 17, 4690 Haslev. Spisning 18.30. Møde 19.30.

15. maj kl. 18.30 Medlemsmøde.

12. juni kl. 18.30 Medlemsmøde.

Lokalafdeling Holbæk

Lokalformand Kurt Lorentzen

Tlf. 59 18 17 53, mail: kurt.lorentzen@ale.dk

Lokalnæstformand Tobias Zimling Kiristiansen

Tlf. 59 43 17 91, mail: tobias.zimling@ale.dk

Medlemsmødested: Bryghuset No. 5, Nygade 5, Holbæk. Ved alle medlemsmøder

er der mulighed for spisning fra kl. 19. Øl-arrangementet begynder

kl. 20. Husk tilmelding i Bryghuset No 5 (eller til formanden).

6. maj Ølaften for nybegyndere. Nye og potentielle

medlemmer indføres i det elementære om øl.

13. juni Årsafslutning i gårdhaven. (Nyt koncept).

Lokalafdeling Køge

Lokalformand Torben Djurs Christensen

Tlf. 56 65 85 95, mail: torben.djurs.christensen@ale.dk

Lokalnæstformand Søren Cosmus

Tlf. 26 70 00 66, mail: soren.cosmus@ale.dk

Internet: koege.ale.dk

Medlemsmødested: Hugo’s Vinkælder, Brogade 19, 4600 Køge

Alle medlemsmøder og arrangementer afholdes røgfrit.

6. maj kl. 19.30 Medlemsmøde. Australsk øl.

12. juni kl. 19.30 Medlemsmøde. Håndbryg.

Lokalafdeling Ringsted

Lokalformand Leif Mortensen

Tlf. 57 61 92 41, mail: leif.mortensen@ale.dk

Lokalnæstformand Skjold Haxgart

Tlf. 57 64 37 27, mail: skjold.haxgart@ale.dk

Medlemsmøder vil normalt blive afholdt på

Cafe Guldbrand, Tinggade 12, 4100 Ringsted.

30. april kl. 19 Den store trappistsmagning. Vi skal smage

samtlige trappister. Spisning fra kl. 18.

24. maj kl. 10 Besøg på flere af de sjællandske bryggerier.

Rullende udflugt med en af Sporvejsmuseets

veteranbusser med start fra Ringsted. Bussen

vil i dagens anledning have et fadølsanlæg på

bagperronen.

6. juni Fire års fødselsdag. Vi fejrer traditionen tro

vores årlige fødselsdag på Guldbrands terrasse.

Lokalafdeling Roskilde

Lokalformand Jim Nielsen

Tlf. 22 85 86 42, mail: jim.nielsen@ale.dk

Lokalnæstformand Jens Jørgen Ingwersen

Tlf. 56 87 22 52, mail: jens.joergen.ingwersen@ale.dk

Medlemsmødested: "Bjergtrolden". Ringstedgade 30, Roskilde. Lokalafdelingen

holder medlemsmøder den anden mandag i hver måned.

13. maj kl. 19.30 Lokalafdelingens månedlige medlemsmøde.

9. juni kl. 19.30 Lokalafdelingens månedlige medlemsmøde.

Lokalafdeling Slagelse

Lokalformand Kirsten Grahn Nielsen

Tlf. 46 36 29 36, mail: kirsten.nielsen@ale.dk

Lokalnæstformand Ronny Larsen

Tlf. 57 83 22 23, mail: ronny.larsen@ale.dk

Medlemsmødested: The Upper Hill, Schweizerpladsen 7, 4200 Slagelse.

Kontakt lokalformanden for tid og sted på medlemsmøder.

7. juni Slagelse Danske Ølfestival.

Region Nord-Danmark

Regionsformand Kaj-Erik Nielsen

Tlf. 75 13 90 09/26 13 32 12, mail: kaj-erik.nielsen@ale.dk

Lokalafdeling Færøerne

Lokalformand Kaj-Erik Nielsen

Tlf. 75 13 90 09/26 13 32 12, mail: kaj-erik.nielsen@ale.dk

Lokalafdeling Grønland

Lokalformand, Lars Bahnsen, Nuuk,

Tlf. 32 24 60, mail: lars.bahnsen@ale.dk

Kontakt lokalformanden for tid og sted på medlemsmøder.

Region Nordjylland

Regionsformand Anne Lise Knørr

Tlf. 98 10 22 03. mail: anne.lise.knoerr@ale.dk

Regionsnæstformand Bo L. Jensen

Tlf. 28 19 17 13, mail: bo.jensen@ale.dk

Lokalafdeling Fjerritslev

Lokalformand Peter Vendelbo

Tlf. 51 80 33 28, mail: peter.vendelbo@ale.dk

Lokalafdelingen i Fjerritslev holder til i Bryggerkælderen i Fjerritslev (Hvis vejret

er til det); med andre ord, i vinterhalvåret låner vi os ind i andre, opvarmede

lokaler. Kontakt lokalformanden for tid og sted på medlemsmøder.

27. april kl. 8 Rundvisning på Fur Bryghus. Så er der lagt i

ovnen til en herlig tur til Fur Bryghus.

21. juni kl. 15 Sommerfest på Westen Bjerget.

ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 87


ØLKALENDEREN

Lokalafdeling Frederikshavn

Lokalformand Bo L. Jensen

Tlf. 98 42 38 30, mail: bo.jensen@ale.dk

Lokalnæstformand Tanja Nielsen

Tlf. 28 70 42 02, mail: tanja.nielsen@ale.dk

31. maj kl. 16 Kvindeølsmagning 2008. Damsgaards Cafeteria.

7. juni kl. 16 Medlemsmøde Neotes, Jerup. Frederikshavn

Håndbryggerlaug disker op med 6 forskellige

hjemmebryg og tilhørende foredrag.

9. august kl. 11 Rundt i Nordjylland – ud og drik med DSB. Vi

tager med tog rundt i Nordjylland og besøger et

par steder, vi ikke lige kommer forbi til hverdag.

Lokalafdeling Hjørring

Lokalformand Jakob Gislund

Tlf. 98 90 27 75, mail: jakob.gislund@ale.dk

Lokalnæstformand Berrit Pedersen

Tlf. 98 92 59 60, mail: berrit.pedersen@ale.dk

5. maj kl. 19 Adventure Golf: Sommerøl samt pølsebord ved

Berrit/Kent.

13. maj kl. 19 I samarbejde med Bryghuset Vendia byder vi

på en gourmetaften af den type, der efterlader

dine sanser mættet med indtryk, dit sind fyldt

med glæde og overraskelse. Pris 1.000,- kr pr.

kuvert.

12. juli Marathonsmagning hos Kent samt grill ved

Jakob. Pris 250 kr.

Lokalafdeling Thisted

Lokalformand Knud Harring

Tlf. 97 91 11 88, mail: knud.harring@ale.dk

Lokalnæstformand Knud Øllgaard

Tlf. 97 92 49 87, mail: knud.oellgaard@ale.dk

Mødested: Restauranten hos EUC Nordvest, Kronborgvej 119.

25. april kl. 19 Smagning af nordiske øl.

27. april kl. 8.30 Vi tager sammen med Fjerritslevafdelingen en

tur til Fur Bryghus. Afgang fra Thisted Havn.

17. maj Samlet tur til Ølfestivalen i Århus. Det bliver

formentligt med tog, nærmere herom senere.

13. juni kl. 19 Sommerhygge med temaet ”Beers & Blues”.

Grillaften med sommerøl og festlige ølindslag.

Lokalafdeling Aalborg

Lokalformand Gert Svanborg Sloth

Tlf. 98 11 32 63, mail: gert.svanborg@ale.dk

Ølsmagninger med spisning foregår hos

Vinspecialisten H.J.Hansen Vinhandel, Vingårdsgade 11-15, 9000 Aalborg.

6. maj kl. 19 Årets fjerde pubbesøg foregår på Café Luna.

17. maj kl. 9 Fællestur til Ølfestival i Århus.

31. maj kl. 15 Besøg af Carsten Berthelsen.

Afholdes i kælderen på Søgaards Bryghus.

14. juni kl. 15 Medlemsmøde H.J. Hansens Vinhandel.

Besøg af importøren OnePint fra Hobro.

Region Nordsjælland

Regionsformand Niels Thimm

Tlf. 49 22 41 75, mail:niels.thimm@ale.dk

Regionsnæstformand Torben Krogh

Tlf. 48 48 44 44, mail: torben.krogh@ale.dk

88 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

13. juni kl. 19 Regionens sommerfest. Vi tager med bus fra

Hillerød til Esrum Kloster, hvor vi skal spise god

mad og drikke godt klosterøl, ledsaget af

Carsten Berthelsens altid veloplagte kommentarer

og anekdoter.

Lokalafdeling Birkerød

Lokalformand Erik Lohse

Tlf. 30 23 17 01, mail: erik.lohse@ale.dk

Lokalnæstformand Leif Kjøller

Tlf. 45 81 20 03, mail: leif.kjoeller@ale.dk

Medlemsmøder afholdes generelt den tredje tirsdag i måneden på

Proppen, Hovedgaden 27, 3460 Birkerød.

15. april kl. 19 Medlemsmøde.

20. maj kl. 19 Medlemsmøde.

18. juni kl. 19 Medlemsmøde.

Lokalafdeling Frederikssund

Lokalformand Per Jørgensen

Tlf.47 12 02 02, mail: per.joergensen@ale.dk

Lokalnæstformand Arne Haahr

Tlf. 75 62 62 81, mail: arne.haahr@ale.dk

30. april kl. 19.30 Medlemsmøde – Ratebeer bedre end 3,5.

Spisning kl. 18.30. Kulturhuset Elværket.

4. juni kl. 18.30 Medlemsmøde og ølsmagning - Besøg af

Nørrebro Bryghus. Spisning kl. 18.30.

Kulturhuset Elværket.

25. juni kl. 18.30 Medlemsmøde. Grill og sommerøl.

Lokalafdeling Halsnæs

Lokalformand Jan Klarskov

Tlf. 25 39 89 69, mail: jan.klarskov@ale.dk.

Lokalnæstformand Charlotte Brink

Tlf. 49 26 01 22, mail: charlotte.brink@ale.dk

Nystartet lokalafdeling, der dækker byerne 3300 Frederiksværk, 3310

Ølsted, 3360 Liseleje, 3370 Melby og 3390 Hundested.

24. april kl. 19.30 Verdenspremiere. Halsnæs Bryghus, brygger

Peter Sonne vil præsentere stedet.

20. maj kl. 19.30 Medlemsmøde, Krudtværkshuset,

Frederiksværk. Aktivitetsudvalgets yndlingsøl.

Lokalafdeling Helsingør

Lokalformand Steen Uthaug

Tlf. 49 20 34 30, mail: steen.uthaug@ale.dk

Lokalnæstformand Niels Thimm

Tlf. 49 22 41 75, mail: niels.thimm@ale.dk

Lokalafdeling Helsingør holder medlemsmøde den anden mandag i

måneden kl. 19 i Toldkammeret vis a vis Helsingør Station, indgang ved

Sveasøjlen, lokale A på første sal, hvis ikke andet er annonceret.

25. april kl. 19 Den store påskebrygsmagning.

16. maj Ekskursion til et mikrobryggeri eller brewpub

på Sjælland/København planlægges.

13. juni kl. 19 Regionens sommerfest.

Lokalafdeling Hillerød

Lokalformand Christian Erichsen

Tlf. 26 36 57 59, mail: christian.erichsen@ale.dk

Lokalnæstformand, Torben Krogh

Tlf: 48 48 44 44, mail: torben.krogh@ale.dk

Lokalafdeling Hillerød afholder p.t. møder på skiftende steder blandt

Hillerøds bedre udskænkningssteder. Se nærmere på hilleroed.ale.dk.


13. maj kl. 19 Parmesterskab i blindsmagning. Det er en

miniudgave af det nu hedengangne DM i

Ølsmagning for hold. Man deltager parvis, og

der vil være mulighed for at blindsmage et stort

antal smagsprøver, som deltagerne skal sætte

navn på ud fra en liste af valgmuligheder.

Region Storstrøm

Regionsformand Jannie Røngaard

Tlf. 55 96 59 99, mail: jannie.roengaard@ale.dk

Regionsnæstformand Lisbet Funch-Øhlers

Tlf.55 34 30 35, mail: lisbet.funch-oehlers@ale.dk

Lokalafdeling Maribo

Lokalformand Ove Holm

Tlf. 57 78 12 78, mail: ove.holm@ale.dk

Lokalnæstformand Brian Friis

Tlf. 54 69 10 02, mail: brian.friis@ale.dk

Medlemsmøde 2. onsdag i måneden i Restaurant Bangs Have.

Spisning kl. 19.00 og medlemsmøde med ølsmagning kl. 20.

14. maj kl.19 Besøg af hjemmebryggere.

Spisning og smagning 200,- kr.

11. juni kl.19 Sommergrill med rester og sjatter.

Grill og sjatter 200,- kr.

2. august kl. 10 Øl på torvet i Maribo. Jazz Onklerne spiller

og 15 bryggerier har smagsprøver.

Lokalafdeling Nykøbing Falster

Lokalformand Carsten Jensen

Tlf. 54 43 47 84, 20 90 09 62, mail: carsten.jensen@ale.dk

Lokalnæstformand Knud Bruun Pedersen

Mail: knud.bruun@ale.dk

Medlemsmøderne afholdes på Staldgården, Slotsgade 42, hvis ikke andet

fremgår.

8. maj kl. 19 Vi får besøg af Lex Telvig, som er inkarneret

ølentusiast og chefarkitekt på EBF i Valby. Han

tager os på en rundtur til alverdens lande for at

smage deres gode og "skæve" øl.

5. juni kl. 19 Årets øl kåres atter på Cafe Bryggen.

Lokalafdeling Næstved

Lokalformand Jan Vang Ahlgren

Tlf. 23 74 24 69, mail: jan.vang.ahlgren@ale.dk

Lokalnæstformand Herman Olsen

Tlf. 21 76 04 83, mail: herman.olsen@ale.dk

Medlemsmøder afholdes generelt den sidste torsdag i måneden på Hotel

Kirstine i borgmesterkælderen.

24. april Der arbejdes på en tur ud af byen.

Lokalafdeling Vordingborg

Lokalformand Jannie Røngaard

Tlf. 55 96 59 99, mail: jannie.roengaard@ale.dk

Lokalnæstformand Søren Andersen

Tlf. 55 99 27 40, mail: soren.andersen@ale.dk

23. april kl. 19 Medlemsmøde på Bryghuset Møn.

Brygmesteren vil lave en guidet smagning.

Spisning fra kl. 18 i Bryghusets cafe.

17. maj Fællestur til ølfestival i Århus er under planlægning.

21. maj kl. 19 Medlemsmøde på Cafe Einstein. Vi smager

Jacobsen øl. Spisning i caféen kl. 18.

18. juni kl.19 Medlemsmøde på Cafe Einstein. Hvedeøl.

Region Sydvestjylland

Regionsformand Jack René Melchior

Tlf. 31 24 50 35, mail: jack.melchior@ale.dk

Regionsnæstformand Hans Peter Jepsen

Tlf. 74 43 20 59, mail: hans.peter.jepsen@ale.dk

Lokalafdeling Esbjerg

Lokalformand Jakob Sørensen

Tlf. 22 12 26 75, mail: jakob.sorensen@ale.dk

Alle medlemsmøder afholdes normalt 3. tirsdag i måneden på Dronning

Louise, Torvet 19, Esbjerg. Kl. 18 serveres der i restauranten en menu, hvori øl

indgår. Den koster 99 kr. Tilmelding til spisning senest søndag før mødet på

75 13 13 44 eller mail@dr-louise.dk. Selve medlemsmødet starter kl. 19.

17. maj En fællestur til Ølfestivalen i Århus er under

planlægning.

20. maj kl. 19 Rigtig mange øl er opkaldte efter kendte personer.

Kan øllet leve op til navnene?

17. juni kl. 19 Sommeren er jo til de mere frugtagtige øl. Der

er bryggerier, som har ført det helt ud på overdrevet.

Vi skal smage frugtøl.

15. juli kl. 19 Medlemsmøde Juli - Blindsmagning.

Lokalafdeling Haderslev

Lokalformand Frank Zarp Truelsen

Tlf. 74 52 58 98, mail: frank.truelsen@ale.dk

Lokalnæstformand Bent Oluf Bille

Tlf. 74 52 25 74, mail: bent.oluf.bille@ale.dk

Lokalafdelingen holder til i Restaurant Hertugens kælder i Haderslev.

17. maj kl. 11.10 Ølfestival I Århus. Vi kobler os på festivalbussen

fra Sønderborg.

15. juni Medlemsmøde. Vi tester et godt udvalg af delikate

og forfriskende hvedeøl.

19. juli Ølmarathon.

Vi prøver at gennemføre en ølmarathon.

Lokalafdeling Sønderborg

Lokalformand Hans Peter Jepsen

Tlf. 74 43 20 59, mail: hans.peter.jepsen@ale.dk

Lokalnæstformand Leif Petersen

Tlf. 61 69 59 68, mail: leif.petersen@ale.dk

Medlemsmøder holdes normalt på Penny Lane, tilmelding til spisning og

ølsmagning hos lokalformanden.

23. april kl. 18 Øl, jeg gerne ville have brygget. Vi får besøg af

Christian, brygger på Brøggeriet, som vil fortælle

om øl, han gerne ville have brygget.

17. maj kl. 10 Tur til Ølfestival i Århus. Busbillet med entré,

smageglas, festivalguide og 13 poletter: 375 kr –

ved tilmelding inden 1. maj 350 kr.

– busbillet uden entré: 175 kr.

22. maj kl. 18 Hvordan kommer øl ind i Kvickly og Brugsen.

Denne aften får vi besøg af Kenn Thomsen, der

er kategorigruppechef i Coop Danmark.

Lokalafdeling Tønder

Lokalformand André Thorup

Tlf. 28 71 81 72, mail: andre.thorup@ale.dk

Lokalnæstformand Steffen Laursen

Tlf. 51 21 41 07, mail: steffen.laursen@ale.dk

Medlemsmøder holdes altid på Skibbroen i Tønder.

Kontakt lokalformanden for tid og tema på medlemsmøder.

ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 89


90 | ØLENTUSIASTEN NR. 43

ØLKALENDEREN

Lokalafdeling Varde

Lokalformand Robert Buch

Tlf. 75 26 96 37, mail: robert.buch@ale.dk

Lokalnæstformand Jef Hansen

Mail: jef.hansen@ale.dk

17. maj Fællestur til ølfestival i Århus er under planlægning.

4. juni kl. 19 Medlemsmøde på Big Ben. Hvedeøl.

Region Sydøstjylland

Regionsformand Kjeld Jensen

Tlf. 75 89 57 17, mail: kjeld.jensen@ale.dk

Regionsnæstformand Claus Mortensen

Tlf. 40 45 90 28, mail: claus.mortensen@ale.dk

5. juli kl. 14 Sommertræf på Den Engelske Pub i Kolding.

Danske Ølentusiasters uformelle regionssammenkomst

i en af Danmarks bedste øloaser.

Lokalafdeling Horsens

Lokalformand Ole Axelsen

Tlf. 75 61 84 72, mail: ole.axelsen@ale.dk

Lokalnæstformand Flemming Schuldt

Tlf. 75 62 73 65, 29 67 46 14, mail: flemming.schuldt@ale.dk

26. april kl. 14 Møde på Vitus Bering Pub. Vi smager 7 til 8 forskellige

øl/ales af de mindre kendte fra Refsvindinge.

Det forventes mindst tre premier øl.

17. maj kl. 10 Tag med lokalafdelingen til Ølfestival i Århus.

31. maj kl. 14 Møde på Bryghus Horsens. Bock Bier und Bock Wurst.

5. juli kl. 12 Vi tager udenbys og smager på det gode øl.

Men hvor? Forslag modtages gerne.

Lokalafdeling Kolding

Lokalformand Claus Mortensen

Tlf. 40 45 90 28, mail: claus.mortensen@ale.dk

Lokalnæstformand Søren Hjortbøl

Tlf. 25 31 88 26, mail: soren.hjortbol@ale.dk

24. april kl. 20 Øl, Quiz & Musik på Republikken.

26. april kl. 11 Nu skal der ske noget i Fredericia. Derfor er

Frederiksodde Haandbryggerlaug, Den Engelske

Pub i Fredericia og DØE´s Kolding afdeling

gået sammen og lavet et arrangement for at få

mere gang i ølkulturen i Fredericia og for at få

deres egen lokalafdeling på længere sigt.

Lokalafdeling Vejle

Lokalformand Jørgen Thomsen

Tlf. 20 23 65 81, mail: joergen.thomsen@ale.dk

Lokalnæstformand Kjeld Jensen

Tlf. 75 89 57 17, mail: kjeld.jensen@ale.dk

3. maj kl. 14 Medlemsmøde på SevenOaks Old English Pub,

Dæmningen i Vejle. Vi smager på belgiske øl.

Region Østjylland

Regionsformand Henri Hansen

Tlf. 86 47 97 46, mail: henri.hansen@ale.dk

Regionsnæstformand Karl Johan Knudsen

Tlf. 86 88 27 86, mail: karl.johan.knudsen@ale.dk

Lokalafdeling Djursland

Lokalformand Hans Jørgen Kristensen

Tlf. 86 30 99 00, mail: hans.joergen.kristensen@ale.dk

Lokalnæstformand Henrik Stig

Tlf. 86 32 34 15, mail: henrik.stig@ale.dk

Kontakt lokalformanden for tid og sted på medlemsmøder.

Lokalafdeling Randers

Lokalformand Henri Hansen

Tlf. 86 47 97 46, mail: henri.hansen@ale.dk

Lokalnæstformand Michael Felix Andersen

Tlf. 86 42 06 83, mail: michael.andersen@ale.dk

Alle arrangementer løber af stablen i Beboerhuset, Løvstræde 8b, 8900

Randers. Møderne afholdes, som hovedregel, kl.19.00, den tredje torsdag i

måneden. Dog ikke i juli, august og december.

15. maj Medlemsmøde. Lars Christensen underholder.

19. juni Sommerafslutning med spisning: Grill-menu

med salat. Medbring selv øl.

Lokalafdeling Silkeborg

Lokalformand Karl Johan Knudsen

Tlf. 86 88 27 86, mail: karl.johan.knudsen@ale.dk

Lokalnæstformand Niels Sangill

Tlf. 51 24 56 80, mail: niels.sangill@ale.dk

21. juni kl. 13 Officiel Indvielse – Nyudvidelse af Grauballe

Bryghus. Lokalafdeling Silkeborg markerer fem

års fødselsdag på Grauballe Bryghus.

Lokalafdeling Skanderborg

Lokalformand Ole Poulsen

Tlf. 87 93 81 51, mail: ole.poulsen@ale.dk

Lokalnæstformand René Sigaard

Tlf. 22 30 20 69, mail: rene.sigaard@ale.dk

Lokalafdelingen holder normalt medlemsmøde den sidste torsdag i hver

måned på "Frederik II" Adelgade 41, Skanderborg, kl. 19.30.

24. april Medlemsmøde i Amby Imports lagerlokaler,

Randersvej 42.

Lokalafdeling Århus C

Lokalformand Claus Thøgersen

Tlf. 86 26 45 65, mail: claus.thoegersen@ale.dk

Lokalnæstformand Selma Hansen

Tlf. 61 27 69 17, mail: selma.hansen@ale.dk

Lokalafdelingen afholder møder den anden tirsdag i måneden kl. 19 på

Cockney Pub.

13. maj kl. 19 Medlemsmøde. Vi varmer op til ølfestival.

10. juni kl. 19 Medlemsmøde med inspiration fra ølfestival.

14 juni kl. 13 Tur til Wintercoat. Pris 100 kr. pr. person.

Lokalafdeling Århus Syd

Lokalformand Jacob Laugesen

Tlf. 23 81 70 , mail: jacob.laugesen@ale.dk

Lokalnæstformand Henrik Broström

Tlf. 86 27 55 52, mail: henrik.brostroem@ale.dk

Lokalafdelingen afholder møder den tredje onsdag i hver måned kl. 19 og

for tiden foregår det i kælderen Grøfthøjparken 159,8260 Viby J.

21. maj Tur til Odder bryghus.

18. juni Medlemsmøde.

Andre arrangementer

16. maj Ølfestival, 16.-18. maj,

Scandinavian Congress Center, Århus.

7. juni Øl, mad og vin.

Aalborg kongres og kultur center.

5. september Danske Ølentusiaster fylder 10 år.

6. September Øllets dag.

12. september 12.-14.september. European Beer Festival.

www.beerfestival.dk


ØLENTUSIASTEN NR. 43 | 91

More magazines by this user
Similar magazines