Teknologiafprøvning i svømmebadsanlæg - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Teknologiafprøvning i svømmebadsanlæg - Naturstyrelsen

Teknologiafprøvning i svømmebadsanlæg med henblik på at nedbringe mængden af klor

I Tyskland indgår ozonering af bassinvandet i en af to anerkendte vandbehand-

lingsmetoder, jf. den tyske norm DIN 19643, hvor det angives, at vandbehand-

lingsanlæg til svømmebade kan opbygges af følgende proceskombinationer:

1. Adsorption – flokning – filtrering – klorering, eller

2. Flokning – filtrering – ozonering – sorption (fjernelse af rest ozon) –

klorering

Både det danske forsøg i Helsinge Badet [3] og anlæg, der er opført i Tyskland i

henhold til DIN 19643 er baseret på, at ozon doseres på hele den cirkulerende

vandstrøm i systemet, hvilket betyder, at der nødvendigvis skal installeres

ozonanlæg med en forholdsvis stor kapacitet og tilsvarende store filteranlæg

med aktivt kul for efterfølgende fjernelse af rest ozon fra bassinvandet. Anlægsog

driftsøkonomisk er dette en krævende opgave, og har sandsynligvis været

medvirkende til, at ozon ikke er og har været anvendt i behandling af bassinvandet

i danske svømmehaller.

De vigtigste faktorer for en effektiv udnyttelse af ozon i forbindelse med vandbehandling

er opløsning af ozongassen i vandet, sikring af en nødvendig reaktionstid

og endelig fjernelse af eventuelt overskydende ozon fra henholdsvis udløbsvandet

og afgangsgassen.

Ozons opløselighed i vand er afhængig af vandtemperaturen og det aktuelle

systemtryk. Nedenstående kurve viser sammenhængen mellem de to parametre.

12

More magazines by this user
Similar magazines