Teknologiafprøvning i svømmebadsanlæg - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Teknologiafprøvning i svømmebadsanlæg - Naturstyrelsen

Teknologiafprøvning i svømmebadsanlæg med henblik på at nedbringe mængden af klor

4.4.4 Anlægs- og driftsøkonomi

Den samlede anlægspris for LiQui-Cel® anlægget, som det er installeret i

Frankrigsgade Svømmehal, med membran, vakuumpumpe, blødgøringsanlæg

og montageomkostninger, skønnes i 2008 priser til i alt kr. 70.000 ekskl. moms.

Driftsomkostningerne for anlægget, i form af direkte effektoptagelse og beregnet

el-energiforbrug under de betingelser, der har været til stede i forbindelse

med forsøget, er opgjort til følgende:

Drift af vakuumpumpe (motoreffekt 0,3 kW, 1,5 kr./kWh) = ca. 10,80 kr./døgn

Kølevand (40 l/h blødgjort vandværksvand á 40 kr./m³) = ca. 38,40 kr./døgn

Samlet pris for drift af LiQui-Cel® anlægget = ca. 49,20 kr./døgn

Systemet med en vandkølet vakuumpumpe gør de samlede driftsomkostninger

for anlægget forholdsvis høje, og den optimale løsning både af hensyn til driftsomkostningerne

og til bortledning af de udvundne THM-gasser fra bassinvandet,

vil være at finde en egnet luftdrevet ejektor, som kan skabe og opretholde

det nødvendige vakuum på membranens gasside.

4.4.5 Delkonklusion

Ifølge produkt- og datablad fra leverandøren for den anvendte membran til forsøget,

kan der opnås en reduktion af THM-indholdet over membranen på op til

95 % ved behandling af klorholdigt drikkevand. Det fremgår ikke af producentens

materiale ved hvilke THM-koncentrationer og betingelser disse resultater

er opnået.

I det aktuelle forsøg blev det bedste enkeltstående resultat en THM-reduktion

fra 26 til 10 µg/l eller svarende til godt 60 % af den tilførte mængde THM på

tilgang til membranen, hvilket ligger et godt stykke fra de resultater, der, ifølge

leverandøren, er opnået på klorholdigt drikkevand. Om det ligger i anlæggets

design eller vandets sammensætning er vanskeligt at sige med den begrænsede

erfaring, der er opnået ved dette forsøg, men det tyder på, at jo højere indgangskoncentration,

jo bedre virkningsgrad eller THM-fjernelse sker der over

membranen.

Membranen i forsøget er afprøvet på en delstrøm af bassinvand med et flow på

8 m³/h, svarende til ca. 5 % af den cirkulerende vandstrøm i anlægget, hvilket

kræver en forholdsvis høj effektivitet for, at THM-reduktionen vil kunne registre-

26

More magazines by this user
Similar magazines