Teknologiafprøvning i svømmebadsanlæg - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Teknologiafprøvning i svømmebadsanlæg - Naturstyrelsen

Teknologiafprøvning i svømmebadsanlæg med henblik på at nedbringe mængden af klor

Figur 16. Reduktion af THM-indhold som funktion af indgangskoncentration.

Resultatet viser også, at THM-reduktionen og dermed effekten af beluftningen

falder i takt med, at indgangskoncentrationen på tilgang til udligningsbeholderen

reduceres.

4.5.4 Anlægs- og driftsøkonomi

De samlede anlægsomkostninger til det installerede beluftningssystem, der er

anvendt til forsøget, ligger i størrelsesordenen kr. 50.000 ekskl. moms i 2008priser.

I anlægsprisen er indeholdt blæser, tallerkenbeluftere (14 stk.), rør, fittings,

montage samt eltilslutning af blæser. Installationsprisen forudsætter naturligt, at

det pågældende anlæg er forsynet med en udligningstank, hvori tallerkenbelufterne

kan monteres, og at der fra udligningstanken er etableret udluftning til det

fri, som kan bortlede den tilførte luftmængde fra blæseren.

Den anvendte blæser til forsøget havde en motoreffekt på 1,6 kW (50 Hz), svarende

til et el-energiforbrug på ca. 38 kWh pr. døgn. Med en elpris på 1,5

kr./kWh bliver den samlede driftsudgift ca. 57 kr./døgn.

Ud over energiforbruget til drift af blæsermotoren, vil der være et mindre energiforbrug

til dækning af varmetabet fra bassinvandet på grund af den forøgede

fordampning fra vandoverfladen, idet den varmeenergi, der tilføres med blæser-

32

More magazines by this user
Similar magazines