Teknologiafprøvning i svømmebadsanlæg - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Teknologiafprøvning i svømmebadsanlæg - Naturstyrelsen

Teknologiafprøvning i svømmebadsanlæg med henblik på at nedbringe mængden af klor

I forsøgsanlægget er anvendt en ultrafiltreringsmembran fra Hydranautics, som

ifølge det medfølgende datablad havde et nominelt MWCO på 150.000 Daltons.

Denne membrantype er ifølge producenten velegnet til filtrering af overflade-,

grund- og havvand samt spildevand. Membranmaterialet var ifølge leverandørens

oplysninger klorresistent, angivet ved en klortolerance på 200.000 ppm*h,

og egnet til brug i pH-intervallet 4-10 pH.

Producenten angiver desuden at membranen kan tilbageholde op til 99,999 %

(log 5) bakterier, giardia og cryptosporidium.

4.6.3 Forsøgsresultater

Ad 4.6.1, pkt. 1:

Hvorvidt ultrafiltrering – med den anvendte membrantype – havde en positiv

indvirkning på vandkvaliteten blev kontrolleret ved bestemmelse af NVOCindholdet

i vandprøver udtaget før og efter membrananlægget.

Der blev udtaget vandprøver for analyse af NVOC-indholdet i vandet tre steder i

anlægget:

Målepunkt (bassinvand) NVOC-indhold

Før sandfilter 1,69 mg/l

Efter sandfilter 1,59 mg/l

Efter UF-membran 1,57 mg/ l

Tilsvarende blev der i forbindelse med UF-membranen monteret på spædevandstilgangen

målt følgende værdier:

Vandværksvand NVOC-indhold

Før UF-membran 2,53 mg/l

Efter UF-membran 2,57 mg/l

Som det fremgår af ovenstående resultater, sker der ikke nogen reel målbar

reduktion af NVOC-indholdet i vandet hen over UF-membranen, hverken på

bassinvand eller på vandværksvand.

Årsagen til den manglende effekt vurderes at være, at de organiske forbindelser,

der måles som NVOC-indhold både i bassinvand og i vandværksvandet,

har en størrelse, der ikke lader sig tilbageholde over UF-membranen (< 150.000

Daltons).

36

More magazines by this user
Similar magazines