Teknologiafprøvning i svømmebadsanlæg - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Teknologiafprøvning i svømmebadsanlæg - Naturstyrelsen

Teknologiafprøvning i svømmebadsanlæg med henblik på at nedbringe mængden af klor

overfladevand, af vand fra udligningstanken, og af vand der netop havde passe-

ret sandfiltret. Et eksempel på et mikroskopibillede og resultatet af DAPI-

bakterietællingen er vist i figurerne nedenfor.

Figur 18. Eksempel på mikroskopibillede af en DAPI-farvet vandprøve. Prøven er taget

fra udligningstanken den 2/9-2008 og illustrerer diversiteten af bakterier og partikler i

svømmebadsvandet. Pilene indikerer (1) en rund/oval bakterie, (2) en aflang, stavformet

bakterie, (3) en kæde af ovale bakterier, og (4) et aggregat af bakterier, der for eksempel

kan stamme fra en biofilm eller et menneskeligt sekret. Bredden af billedet svarer til 0.1

mm.

Figur 19. Antallet af bakterier i vand fra bassinet (bund og overflade), fra udligningstanken

og fra udløbet fra sandfilteret målt ved mikroskopi af prøver fra den 8/2-2008.

Disse resultater viste, at tælletallene var stort set ens i overfladevandet, bundvandet

og vandet fra udligningstanken. Det sås desuden, at sandfilteret nedsatte

antallet af bakterier i vandet med ca. 80 %. Som en alternativ metode til mikroskopien

blev mængden af mikroorganismer kvantificeret ved hjælp af qPCR.

Disse resultater er vist i figuren nedenfor og understøttede resultaterne af mikroskopianalysen.

40

More magazines by this user
Similar magazines