Teknologiafprøvning i svømmebadsanlæg - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Teknologiafprøvning i svømmebadsanlæg - Naturstyrelsen

Teknologiafprøvning i svømmebadsanlæg med henblik på at nedbringe mængden af klor

Den nye viden om reduktion af klormængden, som er erhvervet gennem projek-

tet, vil direkte kunne overføres og nyttiggøres i såvel alle eksisterende svøm-

mebade som ved projektering og etablering af nye svømmebade.

Tidligere har mange indenfor svømmebadsbranchen og hos svømmebadsejere

været af den opfattelse, at det ville være forbundet med relativt store økonomiske

investeringer og høje driftsudgifter at nedbringe klorindholdet i svømmebade.

Projektet ”Teknologiafprøvning i svømmebadsanlæg”, som Teknologisk Institut

har gennemført for By- og Landskabsstyrelsen i 2008, dokumenterer, at det nu

er praktisk muligt at nedsætte klorindholdet med mere end 50 % ved brug af

kendte effektive, veldimensionerede og driftssikre vandbehandlingsanlæg kombineret

med prisbillige teknologiløsninger, som uden tekniske og pladsmæssige

problemer kan implementeres i stort set alle eksisterende og kommende

svømmeanlæg.

6

More magazines by this user
Similar magazines