læs her - Lystfiskeriforeningen for Liver Å

liveraa.dk

læs her - Lystfiskeriforeningen for Liver Å

VANDPOSTEN

Nr. 2 September 2010 Lystfiskeriforeningen for Liver Å 24. Årgang

Fluefiskeri i Orkla, foto Sten Christiansen.


Medlemsblad

For Lystfiskeriforeningen for Liver

Å.

Vandposten udkommer 4 gange

årligt.

Redaktion:

Sten Christiansen

Vrejlevvej 18

9760 Vrå

29 72 08 25

StenChr@liveraa.dk

Bent Madsen Bæktoften 23

9800 Hjørring – Tlf:98 92 87 20

Gittebent@stofanet.dk

Hvor intet andet er anført,

er uddrag af artikler – med

Kildeangivelse- tilladt.

Forside:

Knud Thomsen i aktion med tohåndsflue

i Orkla 2010, foto: Sten Christiansen.

Foreningens fiskevande:

Rakkeby Å - Stenvad Å - Liver Å

Hjemmeside: www.liveraa.dk

Læs inde i bladet:

Orkla 2010

Forurening igen igen!

Ekstra udsatte smolt og større

bækørreder i Liver å.

Vi du med til elfiskeriet 2010?

VM i Put and Take 2010

Bækørred

Havørred

Fiskedag ved Liver Å

Liver Å havørred

Deadline til Vandposten

20/2, 18/4, 10/8, 14/11

Bestyrelsen:

Formand:

Jan Dahl Christiansen

Ærøvej 65, 9900 Frederikshavn

Tlf:98410440,

Mobil:29 78 63 65

jan@deltadata.dk

Michael Ejstrup Nielsen

Ejstrupvej 4

9850 Hirtshals.

Tlf:96679644

Mobil:28 88 69 01

Kasserer:

Thorbjørn Jensen

Bæktoften 8

9800 Hjørring

Nyt 26 39 13 10

thj@has.dk

Sekretær

Sten Christiansen

Vrejlevvej 18 st. tv.

9760 Vrå,

Tlf:29 72 08 25

stenchr@liveraa.dk

Udvalg:

2

Øvrige:

Jens Mølbak Jensen

Pragtstjernevej 1

9800 Hjørring

Tlf:98911902

Mobil:60 84 00 41

Anders Vange

Lyngbyvej 223

9480 Løkken

Mobil:29 66 90 03

Vankenstein

@hotmail.com

Næstformand

Emil Dietz Fuglsang

Sønderbro 27 2. tv.

9000 Aalborg

Mobil:60 71 72 40

Emildfl1985@yahoo.dk

Suppleanter:

Jørn Thomsen(1.)

Vejbyvej 760

9760 Vrå

Mobil:22 40 52 71

Rasmus W. Jensen (2.)

Hellekisten 45

9230 Svenstrup

Mobil:42 21 09 27

Udsætning:

Anders Vange/Rasmus Winther

Vandpleje: Sten Christiansen/ Jan Dahl Christiansen/Michael

Ejstrup Nielsen/ Anders Vange/

Emil Fuglsang

Lodsejerudvalg: Michael Ejstrup Nielsen/Jan

Dahl Christiansen/Jens Mølbak Jensen

Broer/spange/skilte:

Klubudvalg:

Knud Thrane Thomsen 31 65 83 46 / Jørn Thomsen

Bladudvalg: Sten Christiansen

Materialeudvalg: Jørn Thomsen


Orkla 2010

Vi er nogle stykker som hvert år er

nødt til at tage en tur til Norge, for at

prøve kræfter med de norske laks. Vi

har efterhånden fisket nogle år i

Mandalselven, men det har, bortset fra

et enkelt år, aldrig været med den helt

store succes. Hvorfor det er gået

således, ved jeg ikke, måske har vi

ikke været dygtige nok, eller også,

hvad jeg nok mest hælder til, har

forholdene været noget vanskelige. Vi

kan jo lige så godt erkende det, det er

ikke ret tit man bare kan hive fluen ud i

elven og forvente at en laks bider på

inden for en bare nogenlunde

overskuelig tid.

Nå! Tilbage til sagen, efter sidste år

begyndte vi at tale om at prøve noget

nyt. Man siger at forandring fryder, så

vi begyndte kraftigt at overveje om det

var Orkla i Trøndelag der skulle prøves

i år. Da vi først havde bestemt os for

Orkla, skulle vi til at finde noget

fiskevand, og det var lettere sagt end

gjort. Vi søgte flittigt, meget flittigt, på

nettet, og vi fandt til sidst et vald der

hed Grøtte/Flå. Det var på ca. 3,3

kilometer, hvor af det meste var på

begge sider, med maksimalt 9 kort, så

da prisen også så fornuftig ud slog vi

til. For Knud, Jørn og mig kunne det

derfor ikke blive uge 29 hurtigt nok!

Jeg ved ikke om det var fordi der er et

eller andet over navnet ”Orkla”, bare

navnet kan give en helt urealistiske

forventninger, eller det var fordi vi nu

skulle prøve noget nyt, men

efterhånden som afrejsen nærmede

sig, begyndte jeg at få alvorlige anfald

af ”laksefeber”. De sidste nætter

3

havde jeg i al fald flere brave bataljer

med meget store laks. Jeg er sikker på

at der var flere +15 fisk imellem.

Op til afrejsen, havde vi ivrigt fulgt med

i den norske vejrmelding for området,

og det sidste vi så var et ”løfte”, sådan

føltes det næsten, om let regn og 16

grader hele ugen. Det var altså derfor

med en hel del spænding vi begav os

nordpå. Via Oslo fulgte vi E6 mod nord

over Dovrefjell og videre til Orkla. Det

var ganske vist ikke den hurtigste vej,

ej heller den vi havde planlagt, men når

det går så godt ligeud, hvorfor

dreje? Og skal vi så dreje til højre eller

venstre? Det der med at dreje, har

faktisk en enkelt gang eller to før ledt

os en lille smule på afveje, så det skal

man være lidt forsigtig med.

Det gik dog stødt mod nord, og sent på

aftenen begyndte vi turen over

Dovrefjell. Desværre var det

efterhånden blevet så mørkt, at vi ikke

fik meget ud af udsigten. Vi begyndte

dog at følge lidt bedre med i terrænet,

efter at en elgko løb over vejen ikke

særligt langt foran bilen. Jeg havde

tidligere hørt om Dovregubben, en stor

jættekonge der skulle holde til i

Dovrefjell, og jeg syntes at jeg måske ?

--- men nej der var vist ikke noget.

Vi ankom til valdet omtrent ved 2 tiden

om natten, og hvor var det bare dejligt

at kunne slæbe bagagen ind, og rede

op med det samme. Da det var gjort

skulle vi da lige sidde og slappe af med

en enkelt grøn og et lille bæger, alt

imens vi ønskede hinanden ”skit fiske”.

Jeg ved ikke med de andre, med jeg

var vist nok lidt distræt, ikke bare på

grund af træthed, men nok mest alle de

billeder af kæmpelaks der blev ved at

flyve rund i hovedet på mig.


Orklaelven i norske Trøndelag, foto Sten

Christiansen.

Dagen efter var bonden på Grøtte

Gård så venlig at give os en hurtig

rundvisning på valdet af, så vi fik et lidt

bedre overblik over valdet og

mulighederne. Der var flere steder der

så fine ud, men der var også lange

strækninger med næsten dødt vand,

der udelukkende egnede sig for

spinnefiskere. Der var dog laks, vi så

dem springe under rundvisningen flere

steder.

Efterhånden som tiden gik uden

fangster, blev vi mere og mere sikre

på, at de plask vi under rundvisningen

havde antaget var springende laks, i

virkeligheden var frembragt af kunstige

og fjernstyrede attrapper eller robotter.

Når der således kommer et nyt hold

4

håbefulde laksefiskere, som skal se på

valdet for første gang, så trykker de

lige på knappen, så der lyder nogle

plask sådan lidt i det fjerne.

Optimismen forleder dem så straks til

at tro det var laks der sprang!!

Når så fangsten udebliver, og dagene

går, så skal man lige prøve lidt længere

oppe eller måske lidt længere nede.

Selv om nogen siger man ikke kan

fiske mere end halvvejs ned ad et

interessant stræk, fordi det ikke er

muligt at komme forbi de høje klipper

ved det dybe vand, skal der jo gås lige

til grænsen. Første gang lirker man sig,

måske, ned i skumringen, men må

vende om. Anden gang er det måske

lyst, og … det ser ud til at kunne gå an.

Plask siger det så, og vandet skyller

ind i vaders, mens klo lignende hænder

fægter efter noget at gribe fat i.


Jørn Tryller med speykast i Orkla, foto Sten

Christiansen

Jah det er selvfølgeligt en helt

hypotetisk, situation, som ingen af os

garvede laksefiskere ikke kunne

drømme om aldrig at sætte os i (var

det en kasse vi blev enige om Jørn?).

Var det imidlertid sket ville det jo nok

være oplagt at kalde stedet for

badeanstalten.

Efter et par dage kom konen på gården

over for at hilse på. Jeg talte ikke selv

med hende, men som jeg fik det

refereret, ville hun lige sige hej og høre

om vi var tilfredse med forholdene. Hun

kunne også fortælle at hytten vi boede i

var det gamle stuehus på gården, som

efter at være flyttet rundt et par gange,

var endt som logi for laksefiskere. Den

var bygget af nogle gevaldigt store

6

bjælker og var efter sigende mellem

300 og 500 år gamle. Til sidst spurgte

hun om vi havde fisket i Orkla før. Nej

det havde vi godt nok ikke. ”Nå var det

så på grund af udfordring i har valgt at

fiske så langt oppe ad elven”!!! Nøøø

nej ikke lige akkurat. Jeg ved ikke helt

hvad Jørn egentlig sagde, men hvad

pokker kan man også svare på sådan

et spørgsmål.

Nå men det er da en vældig fin hytte!!

……Ja nemlig.

Det vil sige, man kunne godt fornemme

at den havde et par år på bagen.

Dørkarmene var flere steder helt

ekstremt lave. Jeg vil næsten sige

smerteligt lave! Der gik nemlig ikke

lang tid inden jeg havde knaldet

hovedet i dørkarmen første gang, og

derefter gik det slag i slag. I

bogstaveligste forstand. Det er først

nu, hen ved en uge efter hjemkomsten,


at sårskorperne på min isse er ved at

være forsvundet.

I sådan en fin hytte kan man

selvfølgelig ikke bare vade ind i waders

og vadestøvler, men Knud fandt

imidlertid en fiks og hurtig løsning. Man

tager da bare et par plastposer over

støvlerne, så man lige kan snige sig

ind for at hente det glemte.

Der sker altid underlige ting på sådan

en tur. Her er nogle eksempler på hvad

der kan opleves.

Vi undgik f.eks. på et hængende hår en

hvid kat, der helt cool kom

spadserende på vejens midterstribe,

den fortsatte faktisk som om intet var

hændt efter vi havde passeret. En

elgko strøg over vejen foran os på

turen over Dovrefjell, og i rabatten så vi

Mikkel ræv der sad og spejdede efter

bilerne, nok for at kunne krydse vejen

7

sikkert. Ovenstående gik jo godt, men

det kunne jo ikke blive ved. Selv om

Paris Dakar ville være ”a walk in the

park” for en garvet kystfisker som

Knud, så måtte det ende galt! Det

gjorde det også, men Knud har stil, sin

helt egen stil, så han endte selvfølgelig

ikke med at ramme en ko, ræv, elg,

eller en hund, som det fleste andre

bilister ville være tilfredse med. Nej han

endte i en alvorlig dødsulykke der til

vores store sorg involverede en mus af

ukendt art og oprindelse. Heldigvis

skete der ingen alvorlig skade på bilen.

Det var dog usikkert om bilens

bremseevne blev en smule reduceret,

idet musens indvolde lidt uheldigt fik

sig kilet ind i dækmønstret på det ene

forhjul. Vi kunne dog, om end en smule

trist til mode, fortsætte både kørsel og

fiskeri. Det var jo en kedelig historie,

som vi for alt i verden ikke ville risikere


Hov - hvad var det? Dovregubben? Nåå nej

det er jo bare Knud, foto Sten Christiansen.

igen, så herefter var det Jørns vigtigste

og eneste opgave under kørsel at

holde øje med krydsende mus. Ingen

ved helt hvorfor, men mus er notorisk

usikre, og samtidigt særdeles bløde

trafikanter. En farlig cocktail som alle

nok kan forstå.

Det kunne godt tegne til at blive endnu

en tur med fokus på stemningsbilleder.

Dem fik jeg en hel del af, men jeg

missede det bedste af alle. Midt under

fiskeriet, fik jeg øje på en traktor der

kom susende på vejen langs elven. Det

er der i sig selv ikke noget

mærkværdigt i, men denne traktor (en

gammel og noget slidt model, med en

farve der kunne minde lidt om en

falmet John Deere grøn) havde, som

mange biler på disse kanter, en

tohånds fluestang monteret foran. Om

stangen var monteret med et par Vac

Rac sugekopper ved jeg ikke, men de

så grangiveligt sådan ud.

8

Selv om de vejrudsigter vi i flere dage

inden afrejsen havde fulgt, alle lovede

moderate temperaturer og let regn hele

ugen, gik der ikke lang tid inden et

vejrskifte begyndte at trænge sig på.

Regnen udeblev og det så ud til at der

ville komme en opklaring med sol. Det

gjorde os noget betænkelige, fordi

næsten hver eneste gang vi har besøgt

Norge har der enten allerede været en

hedebølge i gang, eller også er den sat

ind umiddelbart efter vi har fået norsk

grund under fødderne.

Ikke akkurat de bedste forhold for

laksefiskeri. Vi har flere gange talt om

at vi burde kontakte den Norske

Turistforening, for der måtte da være

muligheder for at skaffe et særdeles

favorabelt rejsesponsorat. Vi bringer

nemlig altid strålende solskin med os til

Norge på vores lakseture. Efterhånden

var vi begyndt at få fornærmelsen af at

solens holdt specielt øje med os, og at

den ville følge os uanset hvor vi tog

hen. Det var som om at det store

uhyggelige øje fra ringenes herre

konstant stirrede på os. Et stort øje

uden øjenlåg.

Heldigvis fik vi endnu en vejrændring,

som gav køligere temperaturer og flere

byger og en enkelt gang torden.

Faktisk var der onsdag morgen ikke

mere end 4 o C, så noget kunne tyde på

at tendensen endelig blev brudt. Vi fik

faktisk også en lille flom, hvor vandet

steg og blev farvet. Desværre var det

ikke noget som satte nævneværdigt

gang i laksene.

Det endelige resultat blev således lige

ved og næsten for Knud og mig, mens

Jørn kunne brillere med en flot laks på

ca. 6 kilo.

Det var ikke fordi vi ikke gjorde vores


Jørn med turens flotteste fisk på ca. 6 kilo,

foto Knud Thomsen.

bedste, næsten alle metoder blev

forsøgt: Almindelige vådfluer både

store og små, fisket både højt og lavt,

tørfluer i flere størrelser, rifling hitch

med mere.

Vi har dog altid nogle kanon turer, så

selv om det kun blev til den ene laks,

var turen alligevel en stor succes.

Tak for turen Knud og Jørn

Sten

9


Forurening igen igen!

”Til orientering har Miljøcenter

Aalborg den 13. august 2010 anmodet

Nordjyllands Politi om at iværksætte

efterforskning med henblik på eventuel

tiltalerejsning i anledning af en ulovlig

udledning af spildevand fra Hjørring

Vandselskabs kloaksystem.

Der er dels tale om udledning af slam

fra Hjørring Renseanlæg den 10. – 11.

maj 2010 og dels nødoverløb fra

pumpestation PU 760 Bæktoften den

29. maj 2010 til Liver å”.

Ovenstående politianmeldelse fra

Miljøcenter Aalborg, med anmodning

om en efterforskning af de 2 nævnte

hændelser, er således en længe ventet

afgørelse.

I forbindelse med sagerne har

foreningen igennem hele forløbet haft

en tæt kontakt til Miljøcenter Aalborg,

såvel som Hjørring Vandselskab og

Team Natur og Vandløb i Hjørring

Kommune.

Udledningen af slammet skete i

forbindelse med en reparation af et

afgangsrør i en efterklaringstank. I

forbindelse med dette arbejde blev

pumperne sat i manuel drift, hvorved

alarm for manglende drift af pumperne

ikke var mulig. De pågældende

medarbejdere, der er ved at reparere

røret, forlader således arbejdspladsen

10

uden at slå anlægget til automatisk

drift.

Udledningen af slammet foregik

således fra den 10. maj sent om

eftermiddag/aften og indtil, at

foreningen blev gjort opmærksom på

problemet gennem foreningsmedlem

Poul Ledet om morgenen den 11. maj.

Efterfølgende fik vi via Poul Træholt,

Team Natur og Vandløb Hjørring

Kommune, kontaktet Hjørring

Vandselskab A/S hvorved forureningen

blev stoppet.

Ovenstående korte beskrivelse viser

tydeligt en mangel på rutine og

egenkontrol på renseanlægget, der

nemt kan sammenlignes med andre

forureninger, hvor dumhed har givet

tilløb af f.eks. gylle til vandløb.

I tilgift til ovenstående blev vi endnu

engang af Poul Ledet gjort

opmærksom på en forurening af Liver

Å den 29. maj. Denne gang var det

tilsyneladende en pumpestation ved

Bæktoften ved Vellingshøj Bæk, der

var problemet. Det viste sig senere, at

der var sket en kortslutning grundet et

lynnedslag.

Det skal tilføjes, at det selvfølgelig er et

beklageligt uheld, mens det dog er

særdeles mærkværdigt og

ansvarspådragende, at der ikke

forefindes et system, der melder

tilbage, når en sådan skade opstår på

pumpestationen. Desværre er det langt


Udledning af slam fra Sønder Rens den 10.-

11. maj, foto sten Christiansen.

fra alle pumpestationer i Hjørring

Kommune, der online kan tilbagemelde

fejl på driften.

I forbindelse med udledningen af

spildevandet ved pumpestation

Bæktoften er det yderst mærkværdigt,

at foreningen kan spore en

spildevandspåvirkning helt op til

Løkkensvejen, hvor der af en

embedsmand fra Hjørring Kommune

blev udtaget en vandprøve.

Hjørring Vandselskab nægter dog

kategorisk kendskab til andet end

udløbet fra Bæktoften. Den udtagne

vandprøve lugtede dog klart af

spildevand og analysen af vandprøven

11

viste også en vis overensstemmelse

med prøven udtaget fra forureningen

den 10.-11. maj.

Det var desværre ikke muligt at spore

forureningen længere opstrøms end

Løkkensvejen, da åen efterhånden

næsten var klaret op.

Dermed endnu en forurening som vi

ikke har fået opsporet, om som ikke

mindst ligner tidligere forureninger af

Liver å.

I forbindelse med de 2

forureningssager har det været

foreningen meget magtpåliggende

også at få sat fokus på de mange


overløb, som Liver Å systemet lider

under hvert eneste år.

Nedenstående skema har foreningen

således udarbejdet, på baggrund af de

overløbstal som Hjørring Vandselskab

A/S har indberettet til foreningen, samt

ikke mindst ud fra de

udledningstilladelser der foreligger.

Nedenstående skema har således bl.a.

været udgangspunkt for et møde

mellem Borgmester Arne Boelt,

Formand for Hjørring Vandselskab

Peter Duetoft, Direktør for Teknik- og

Miljøområdet Andreas Duus samt

12

Lystfiskeriforeningen for Liver Å ved

Jan.

I tilgift til ovenstående ønskede

foreningen ligeledes at få sat fokus på

vandplanen og ikke mindst

skæringsdatoen 2015, hvor der gerne

skal være målopfyldelse. For at nå

målene, der er beskrevet i den

kommende vandplan, er det særdeles

nødvendigt at ændre den

vedligeholdelse, der praktiseres.

Konkret blev Lystfiskeriforeningen for

Liver å ikke lovet noget på mødet, men

der blev bl.a. henvist til en snarligt

kommende kloakplan, mens der heller

Lokalitet Antal overløb pr. år Tilladt antal overløb pr. år

2007 2008 2009

Hjørring Renseanlæg 37 31 29 7

Åkandevej 40 24 23 15

Bæktoften 63 31 26 20

Skyttegården 40 31 37 10

Vestre Alle 34 26 25 10

Park Alle/DSB 66 46 4 20

Nestlé 77 20 21 20

Ulvegravene

VP16 29 41 24 0

Ulvegravene

SB1B 37 48 25 0

Total 423 298 214 102


ikke skortede på Borgmester Arne

Boelts ønske om at fremme miljøet i

vandløbene.

Dette vil i første omgang betyde

indkaldelse til et møde med

interessenterne om Liver å, når

vandplanen er kommet.

Med tak til Poul Ledet for varsling af

forureningerne til foreningen.

Jan

Ekstra udsatte smolt og større

bækørreder i Liver å.

Som et led i vores fortsatte

bestræbelser på at forbedre fiskeriet er

der i år indgået aftale med DTU Aqua

om klipning og udsætning af ekstra

6.000 stk. smolt og 6.000 stk. større

bækørreder.

De ekstra udsatte smolt er 2-års smolt

og dermed betydeligt større end de 1års

smolt, som vi udsætter 20.000 stk.

af.

Årsagen til udsætningen af de større

smolt er et ønske om, at få afklaret om

disse fisk vil have en bedre

tilbagevending end de normale smolt.

Som det tidligere er blevet beskrevet i

dette blad, burde vi som resultat af

bl.a. udsætningen af smolt have en

13

betydeligt større opgang, end det er

tilfældet i dag.

I forhold til de udsatte større

bækørreder er det igen et ønske om, at

få afklaret om denne udsætning kan

være med til at sikre en fortsat god

bestand af bækørreder. I forlængelse

heraf skal det nævnes, at en måde på

at sikre en bedre overlevelse af de

udsatte undermålsfisk er brug af

modhageløse kroge.

Fremadrettet er det således væsentligt

at vi får indberettet fangst af klippede

fisk, det være sig havørreder eller

bækørreder. Bemærk at det er

fedtfinnen, der er klippet ( se billedet

på næste side).

I tilgift til oplysningen om at fisken er

klippet, ønsker vi gerne oplyst længde

og vægt på fisken. Hvis fisken skal

genudsættes, vil det være nok at anslå

længden og evt. vægt af fisken samt

køn. Hvis fisken skal hjemtages vil det

yderligere været fint med en skælprøve

– bedes indsendt til Jan Dahl

Christiansen, Ærøvej 65, 9900

Frederikshavn. Alternativt kan

skælprøven indsendes til DSF og med

efterfølgende rapportering af resultatet

til undertegnede.

Oplysningerne kan rapporteres

løbende eller efter sæsonens


afslutning til jan@deltadata.dk eller pr.

sms eller opkald til 2978 6365. På sigt

er det endvidere hensigten, at vi får

etableret en mulighed for rapportering

via vores hjemmeside.

Afsluttende skal der lyde en meget stor

tak til Heidi og Peter Holm ved

sponsering af de udsatte fisk. Uden

Deres hjælp havde det ikke været

økonomisk muligt for foreningen at

foretage disse udsætninger.

14

Fedtfinnen klippes på smolt, foto sten

Christiansen.

Desværre har DTU Aqua ikke kunnet

medvirke økonomisk til

gennemførelsen af disse forsøg med

større smolt og større bækørreder.

Jan


Vi du med til elfiskeriet 2010?

Elfiskeriet er i år planlagt d. 30/10 og

20/11, med d. 6//11 og 13/11 som

reservedage hvis vi skulle løbe ind i

problemer.

I lighed med sidste år bliver der bare et

elfiskehold. Vi håber derfor at du i god

tid tjekker kalenderen og giver besked

hvis du har lyst og mulighed for at give

en hånd med ved årets elfiskeriet.

Kontakt Jan Dahl Christiansen

Ærøvej 65, 9900 Frederikshavn

Tlf:98410440,

Mobil:29 78 63 65

jan@deltadata.dk

15

VM i Put and Take 2010

Den 27 november afholder foreningen

det årlige VM (Vrå Mesterskab) i Put

and Take. På trods af risikoen for at

vejrguderne ikke helt indser

betydningen af dette arrangement, har

vi altid haft en fornøjelig og hyggelig

dag. Vi håber derfor at mange vil møde

frem til en af de sidste muligheder for

at dyppe snøren i ferskvand.

De seneste år har VM arenaen været

Løkken Fiskepark, hvor vi mødes kl.

10, men tjek hjemmesiden eller kontakt

Knud Thomsen (31 65 83 46) eller

Jørn Thomsen (22 40 52 71).

Som det kan ses af ovenstående billede, findes der stadig enkelte store bækørreder i Liver Å.

Fisken er 68 cm. og 3,8 kg. og fanget af Steen Rubæk. foto ved familien Rubæk.


Klubarrangementer

Brian Størup kommer og binder fluer d.

2/11 kl. 19:00. Vil man binde fluer,

koster det 25 kr. for materialer.

Finn Nielsen kommer og binder

kystfluer d. 12/1 kl. 19:00.

Efter nedbøren begyndte at komme for et par uger siden, er jeg også begyndt at høre

om flere fangster i Liver Å. Forholdene har hen over sommeren ikke været gode,

men ´nu er mulighederne ved at blive noget bedre. Den største jeg har hørt om, er

en rigtig flot havørred fanget af Anders Vange på 6,4 kg. og 81 cm. Fisken er fanget

nedstrøms kroen 21/8 på en mepps 4 spinder. Foto: Anders Vange.

16


Fiskedag ved Liver Å

Lørdag den 02 02-10 02 10 2010

1. Præmie for følgende : Havørred, Bækørred

& Laks.

2. præmie for følgende : Havørred, Bækørred

& Laks.

3. præmie for følgende : Havørred, Bækørred

& Laks.

Fiskedagen starter kl. 06.00 og slutter kl.

13.00.

Kort efter kl. 13.00 vil der være indvejning og

præmierne vil blive overrakt.

17


Fiskedag ved Liver Å

Der ud over vil der blive udtrukket præmier på

start billetterne. Der vil være gratis kaffe og

rundstykker fra kl. 05.45.

Øl/vand, og en lille skarp vil kunne købes. Der

vil blive serveret røde pølser med tilbehør til

alle deltagerne efter præmieoverrækkelsen.

Startgebyr 60.00 kr.

Betaling af startgebyr samt overrækkelse af

præmier vil foregå i foreningens klublokale

Jernbanegade, 9760 Vrå.

Regler for fiskedagen vil være opslået i

klublokalerne

Lystfiskeriforeningen for Liver Å

18


Lystfiskeriforening for Liver Å

at være medlem af foreningen betyder andet end at fange fisk

f.eks. er foreningen interesseret i frivillige hænder til at løse følgende

opgaver:

Skælprøver

Jan Dahl Christiansen

98 41 04 40

Vandpleje/gydegrus

Michael E. Nielsen

96 67 96 44

Vandløbsrestaurering er

vejen frem - ingen tvivl om

dette.

Derfor bør DU som medlem

af foreningen bakke op om

dette.

Kontakt derfor:

Jan Dahl Christiansen

Steen Christiansen

Michael Ejstrup Nielsen

For en aftale om hvordan du

evt. kan hjælpe til.

98 41 04 40

29 72 08 25

Lystfiskeriforeningen for

Liver Å.

19

El-fiskeri

Jan Dahl Christiansen

98 41 04 40

Klubaktiviteter

Knud Thrane / Jørn Thomsen

31 65 83 46/ 98 99 42 05

More magazines by this user
Similar magazines