Optisk kommunikation i deep space - Steen Eiler Jørgensen

silicium.dk

Optisk kommunikation i deep space - Steen Eiler Jørgensen

20 Bering

I fase 2 øger Bering hele tiden sin afstand til Solen, og på et tidspunkt

passeres Jordens bane. Herefter tilbringes resten af fase 2 og hele fase 3 uden for

Jordens bane. Her er der to andre situationer, der er problematiske set ud fra et

optisk kommunikationsperspektiv: konjunktion, hvor Solen står mellem Jorden

og Bering, hvor begge stationer får svært ved at høre hinanden, og opposition,

hvor Jorden står mellem Solen og Bering, så det for Bering kan blive svært at

detektere signalet fra Jorden oven i solstøjen.

Hvis Berings kredsløb havde en betydelig inklination i forhold til ekliptika,

ville disse uheldige situationer kun uhyre sjældent opstå. Men da langt de fleste

asteroider i asteroidebæltet har meget små inklinationer, skal Bering naturligvis

også indsættes i et kredsløb om Solen, som ligger meget tæt på ekliptika.

Berings endelige kredsløb, med perihelion på 2,2 AU og aphelion på 3,5 AU,

har en halv storakse på a = 2,85 AU, og dermed en omløbsperiode på


a

T = 2π

3

≈ 4,8 år

GM⊙

Den synodiske periode mellem Jorden og Bering er da

PJorden,Bering =

1

PJorden


1

PBering

−1 ≈ 461 døgn

Dvs. to gange inden for en periode på 461 døgn vil Solen stå i en line-of-sightmæssigt

ugunstig position. Den periode, hvor kommunikation er umulig eller

besværliggjort pga. dette, vil formodentlig vare fra nogle døgn til et par ugers

tid, alt efter Bering-teleskopets vinkelselektivitet.

3.2 Berings instrumenter

Bering kommer til at indeholde følgende videnskabelige payloads: [5]

• 6 × ASC (Advanced Stellar Compass – “stjernekameraer” ([30], s. 18)

• 25 cm reflektorteleskop med styrbart foldningsspejl ([5], s. 19)

• 3 × CCD til imaging i det visuelle område (RGB) ([5], s. 27)

• 3 × CCD til imaging i det infrarøde område (λ > 2,2 µm) ([5], s. 26)

• Triaksialt vektormagnetometer

• Lidar med følgende karakteristika ([5], s. 29-30):

– Lasertype: diodepumpet, Q-switched Nd:YAG

– Pulsenergi: 0,5 J

– Pulsvarighed: 20 ns

– Bølgelængde: 1064 nm

– Pulsrate: 1−0,1 Hz

More magazines by this user
Similar magazines