Optisk kommunikation i deep space - Steen Eiler Jørgensen

silicium.dk

Optisk kommunikation i deep space - Steen Eiler Jørgensen

iv

– som dette speciale belyser – desværre en del problemer forbundet med optisk

kommunikation i deep space, men jeg håber, at tråden vil blive taget op, og at

disse problemer vil blive forsøgt løst.

I forbindelse med udarbejdelsen af dette speciale har jeg modtaget uvurderlig

støtte og inspiration fra mine to vejledere, Uffe Gråe Jørgensen fra Astronomisk

Observatorium og Flemming Hansen fra Dansk Rumforskningsinstitut,

og for dette er jeg dem begge mange tak skyldig. Jeg vil også gerne takke Per

Lundahl Thomsen og Ib Lundgaard Rasmussen, begge Dansk Rumforskningsinstitut,

samt John Leif Jørgensen, Ørsted•DTU, for gode råd og input. Derudover

vil jeg gerne takke Palle Jeppesen fra COM (DTU) for stor hjælp i forbindelse

med de optiske støjberegninger, Torben Skettrup fra optikgruppen på DTU for

et overblik over nutidig laserteknologi, Toni Tolker-Nielsen fra ESA for information

om SILEX-systemet, samt Jan Rasmussen fra Dansk Rumforskningsinstitut

for forsideillustrationen.

Dette dokument er sat i L ATEX 2ε.

2 oz1sej@get2net.dk

Steen Eiler Jørgensen 2

27. oktober 2003

More magazines by this user
Similar magazines