Optisk kommunikation i deep space - Steen Eiler Jørgensen

silicium.dk

Optisk kommunikation i deep space - Steen Eiler Jørgensen

48 Optisk kommunikation

Figur 5.6: Grafisk fremstilling af det optiske link mellem Artemis og SPOT 4

et beacon-beam med en beamdivergens på 750 µrad, som PASTEL kigger efter

i acquisition-fasen.

Acquisition-proceduren i SILEX-systemet foregår på følgende måde 1

1. Begge terminaler peger imod hinanden, i henhold til data fra flight-computeren

– dette kaldes open-loop-pointing

2. Terminalen i GEO tænder sit beacon-beam, og lader det scanne usikkerhedsområdet

3. Når LEO-terminalen ser beacon-beamet, tænder den sit beam mod GEOterminalen

4. Når GEO-terminalen ser beamet fra LEO-terminalen, holder den op med

at scanne, og retter ind

5. Begge terminaler har nu kontakt med hinanden – dette kaldes closed-looppointing

6. Såsnart GEO-terminalen er i Fine Tracking Mode slukkes beacon-beamet

SILEX-systemet har følgende karakteristika 2 :

1 [41], s. 4.

2 www.esa.int/export/esaCP/ESASGBZ84UC-index-0.html

More magazines by this user
Similar magazines