Optisk kommunikation i deep space - Steen Eiler Jørgensen

silicium.dk

Optisk kommunikation i deep space - Steen Eiler Jørgensen

5.5 Eksperimenter med optisk kommunikation 49

SILEX data

vægt 157 kg

effektforbrug 150 W

lasertype diodelaser

udstrålet effekt 60 mW

bølgelængde 830 nm

teleskopdiameter 25 cm

Den 21. november 2001 transmitteredes de første fire billeder fra SPOT 4 til

Artemis, som derefter sendte billederne Toulouse vha. radio. Billederne stammede

fra fire på hinanden følgende kredsløb af SPOT 4, og linket etableredes

påny ved hvert kredsløb. Linket blev hver gang opretholdt i den forudbestemte

tid, fra 4 til 20 minutter. Dataoverførselshastigheden var 50 Mbit/s. 3

Bl.a. transmitterede SPOT 4 det billede af Lanzarote, der er vist på fig. 5.7,

til Artemis vha. SILEX.

3 telecom.estec.esa.nl/artemis